Також дивіться новини на facebook.com

Про виплату матеріального забезпечення підприємцям

      1 січня набрав чинності Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“ від 08.07.2010 р. № 2464, яким встановлено право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".
     Відповідно до даного Закону право на добровільну участь у цій системі мають по перше фізичні особи-підприємці, в тому числі й ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. По друге особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (науковою, літературною, юридичною практикою і т.д.) чи іншою подібною діяльністю та отримують дохід безпосередньо від неї. При умові, що вони – не наймані працівники чи підприємці. По третє члени фермерського господарства, особистого селянського господарства. По четверте громадяни України, які працюють за кордоном.
      З особами, які подали заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду укладається типовий договір. Згідно з цим договором та Законом № 2464, застрахована особа сплачує єдиний внесок, який нараховано за відповідний базовий період – не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.
      Отже, особи, які виявили бажання брати участь у виді загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги тільки за умови сплати страхових внесків (з 01.01.2011р.- єдиного внеску). Якщо ж єдиний внесок не сплачений і строк його сплати відповідно до законодавства не настав, до сплати єдиного внеску матеріальне забезпечення не надається. 
      Призначення та виплата матеріального забезпечення, а також надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників. Для призначення матеріального забезпечення добровільно застрахована особа звертається до робочого органу відділення Фонду за місцем проживання із заявою на призначення певного виду допомоги, надає листок непрацездатності, договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, підтвердження сплати єдиного внеску за розрахуноквий період та за місяць, в якому настав страховий випадок, документи, які підтверджують наявність страхового стажу (трудова книжка, страхове свідоцтво, документи на пільги).
      Розрахунок здійснюється у відповідності до Постанови КМУ від 26 вересня 2001 року №1266. Якщо добровільно застрахована особа сплачувала єдиний податок до кінця 2010 року і в січні 2011 року до настання страхового випадку уклала договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і, зокрема, у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, через сплату єдиного внеску в порядку, встановленому законодавством, то така особа, у разі настання у неї в січні 2011 року страхового випадку, має право на матеріальне забезпечення, оскільки в цей період не переривала підприємницьку діяльність та вважається такою, що не припиняла участі у страхуванні. Якщо добровільно застрахована особа сплачувала єдиний податок до кінця 2010 року, але через відсутність інформації про зміну в законодавстві або з інших причин уклала договір в лютому чи інших місяцях 2011 року (до настання страхового випадку), то період з січня до місяця укладення договору є перервою у страхуванні. Оскільки в цей період особа не була застрахованою на добровільних засадах, що передбачено законодавством, але підприємницьку діяльність не припиняла, то місяці без сплати внесків з розрахункового періоду виключаються. У такому випадку в розрахунковий період увійдуть місяці 2010 року, за які відрахування на соціальне страхування здійснювалось з єдиного податку, та місяці 2011 року з місяця укладання договору.
      Середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати, в такому випадку обчислюється шляхом ділення суми доходу, розрахованого з урахуванням п.19 Порядку та доходу, з якого сплачуються внески (єдиний внесок – згідно з договором), на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.
      Якщо ж до січня 2011 року особа не брала участі в соціальному страхуванні, а договір уклала в 2011 році, по страхових випадках, які сталися після його укладання, допомога розраховується з доходу, з якого сплачувався єдиний внесок. Відповідно до статті 4 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, право на страхові виплати вона матиме за умови сплати єдиного внеску на момент настання страхового випадку.

 


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування