Також дивіться новини на facebook.com

Освіта в Україні

Освіта в Україні на сучасному етапі реалізує нові освітні завдання, нові пріоритети, які вимагають значних додаткових зусиль духовно-морального, ділового, інноваційного характеру.
На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, Положення про освітній округ та з метою реалізації можливостей рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки, неперервної освіти, професійного зростання, координації діяльності навчальних закладів у районі створено 12 освітніх округів.
Діяльність даних освітніх округів зорієнтована на здійснення загальноосвітньої підготовки учнів до майбутньої професійної діяльності та створення нормативно-правової бази профільного навчання, раціональне використання творчого потенціалу педагогічних працівників, створення належних умов для навчання обдарованих дітей. З подальшою діяльністю освітніх округів планується розширення кількості годин факультативних занять, спецкурсів, позакласної роботи для учнів основної та старшої школи, активізація інноваційної діяльності тощо.
Реальний стан діяльності закладів освіти свідчить про те, що зміни, які передбачалися Законами України, іншими державними документами не були виконані у повному обсязі. Забезпечення доступності здобуття якісної освіти протягом життя є актуальним для всіх громадян, а тому зміст освіти та організація навчально-виховного процесу мають постійно оновлюватися відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень. Освітній округ як один із складових оновлення змісту освіти має забезпечити освітні та культурно-освітні потреби громадян, які проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Відділ освіти, створюючи освітні округи ставив за мету реалізацію таких завдань:
- забезпечення доступності й досягнення європейського рівня якості освіти;
- створення комп’ютерної мережі загальноосвітніх навчальних закладів із метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних та телекомунаційних освітніх технологій;
- всебічне використання навчально-комп’ютерних комплексів, об’єднання їх у локальну мережу класу або навчального закладу;
- забезпечення громадянам доступності і безоплатності загальної середньої освіти;
- підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення розвитку освіти у окремо взятому освітньому окрузі;
- надання методичної допомоги учасникам навчально-виховного процесу;
- оптимізацію науково-дослідницької роботи шляхом залучення до навчально-виховного процесу у ЗНЗ викладачів ВНЗ, створення науково-дослідницьких лабораторій ;
- надання ліцензованих освітніх послуг допрофесійної підготовки учнів старшої школи відповідно до регіональних потреб ринку праці.

Прямуючи до спільної мети – Європейського освітнього простору, маємо забезпечити всебічний вільний розвиток дітей як повноцінних особистостей, виховати їх національно свідомими громадянами України ХХІ століття, навчити їх мистецтву жити у злагоді зі своїм світом і світом людей.