Також дивіться новини на facebook.com

Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ

Регуляторного впливу (впливу регуляторного акту)

29.04.2011р.

Назва регуляторного органу: Карасинська сільська рада

Назва документа: Проект рішення „Про затвердження ставок збору за провадження деяких видів     

                                 підприємницької діяльності”

Вид податку, збору: Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Розробник аналізу регуляторного впливу: Карасинська сільська рада

п/п
Рубрика аналізу
Характеристика
 
1
 

Проблема, яку передбачається вирішити, опис проблеми та її прояв; причини виникнення; для кого проблема має вплив;

 

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у  необхідності приведення  діючої системи оподаткування у відповідність до Податкового Кодексу.

Проблема  має вплив на бізнес-середовище,  споживачів, місцеву владу, органи податкової служби. 

 
2
Цілі державного регулювання

Метою даного регуляторного акту є:

- створення умов для зростання надходжень збору з суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність на території сільської ради;

-   наповнення доходної частини  бюджету сільської ради на виконання власних повноважень;

- забезпечення  дотримання вимог Податкового кодексу  щодо місцевих податків і зборів.

 
 
3
Альтернативи та їх оцінки

У разі невстановлення ставок  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності суб’єкти господарювання сплачуватимуть  збір у розмірі, який менший діючого до кінця 2011 року. Відповідно, надходження  до бюджету від збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності зменшаться.   

4
 
 
 
 
 

Механізми використані в документі

Державне регулювання розміру ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  вводиться на підставі Податкового кодексу України шляхом встановлення сільською радою ставки  з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року .

Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється 0,1  розміру мінімальної заробітної плати за календарний місяць;

Для ВАТ»Сарнифармація» та УДППЗ»Укрпошта» при здійсненні роздрібної торгівлі товарами встановлюється в розмірі 30.00 грн.щомісячно;

Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового патенту встановлюється в розмірі 47 грн щорічно;

Ставка збору за впровадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового патенту за один день становить 19 грн.
 
5
Очікувані результати

Характеристика надається в таблиці 1.

6
Термін дії документа

Строк дії зазначеного регуляторного акта пропонується встановити з 1 травня 2011 року до прийняття наступного рішення сесії Карасинської сільської ради по даному питанню.

 
7
Показники результативності

Результативність буде відстежуватися шляхом    аналізу надходжень  збору  до бюджету та тенденції змін  їх кількості.

8

Заходи по відстеженню результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі даних  податкової служби та  фінансового управління.

 

Примірна таблиця вигод та витрат                    Таб №1

Вигоди
Витрати

Стабільність соціально - економічного розвитку сільської ради та збільшення надходжень до сільського бюджету сприятиме виконанню програм місцевого значення в галузях житлово – комунального господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури  та інше.

Витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з розробкою регуляторного акту, на контроль за виконанням, проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту.

 

Зауваження та пропозиції від суб'єктів господарювання приймаються впродовж місяця за адресою: 34511, Рівненська область, Сарненський район, вул.Центральна 16, Карасинська сільська рада, тел.90-2-42.