Також дивіться новини на facebook.com

№ 291 від 06.09.2021 року "Про створення постійно діючої комісії з переоцінки, передачі, прийняття, введення в експлуатацію, визначення непридатності та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та....."

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

06 вересня  2021 року                                                                                            № 291

 

Про створення постійно діючої

комісії з переоцінки, передачі,

прийняття, введення в експлуатацію,

визначення непридатності та списання

основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, нематеріальних

активів та інших матеріальних цінностей

 

 

Відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада          2007 року № 1314 (далі Порядок) із змінами та доповненнями, Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів та запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №11 (із змінами і доповненнями),  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 (із змінами),  який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за  №1365/26142, відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у зв’язку із кадровими змінами:

 

        1. Створити постійно діючу комісію з переоцінки, передачі, прийняття, введення в експлуатацію, визначення непридатності та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та інших матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Сарненської районної державної адміністрації, (далі Комісія) в наступному складі:

 

Голова комісії:

 

ПУПКО Тамара        -   керівник апарату райдержадміністрації.  

 

2

Члени комісії:  

 

ВОЛОСЯЧИК Ольга   -   головний спеціаліст відділу фінансово - господарського                                                                                                                                                                               

                                          забезпечення  апарату райдержадміністрації;

 

МАРКОВЕЦЬ Руслан   - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

 

ПОХОЗЕЙ Олександр  - начальник загального відділу апарату                                                                                        райдержадміністрації;

 

ПРИСЯЖНА Зоя          - начальник відділу фінансово - господарського                                                                                                                                                                               

                                          забезпечення  апарату райдержадміністрації;

 

САВЧУК Руслана        -  начальник відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.  

 

        2. Установити, що у разі відсутності осіб, які входять до складу Комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами.

        3. Комісії:

         у своїй діяльності керуватися постановою Кабінету Міністрів  України від  08 листопада 2007 року №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»;

         провести в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання;

         подати на затвердження голові районної державної адміністрації протокол засідання комісії, акт інвентаризації майна, акт на списання майна та акт технічного стану майна (за встановленими типовими формами, що є додатками до вищевказаного Порядку).

 

        4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації  від 29 січня 2021 року № 29 «Про створення постійно діючої комісії на списання матеріальних цінностей».

 

        5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Тамару ПУПКО.

 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                      Олександр КОХАН