Також дивіться новини на facebook.com

№ 254 від 20.07.2021 року "Про розроблення детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,020 га для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (13.01), для будівництва та обслуговування базової станції ......."

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

20 липня 2021 року                                                                                           № 254

 

Про розроблення детального плану території
земельної ділянки, орієнтовною площею 0,020 га для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (13.01), для будівництва та обслуговування базової станції стільникового зв’язку за межами населеного пункту села Зносичі на території Немовицької сільської ради Сарненського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідно до статей 6, 13, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1468/20206, державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», п.2.2. розділу 2 Програми діяльності Кабінету Міністрів України затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №471, пункту 14 розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1272-р «Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу», частини шостої статті 27 Закону України «Про телекомунікації», листа Міністерства цифрової трансформації України від 08.07.2021 №1/04-4-7488, розглянувши клопотання ПрАТ «ВФ Україна» від 12 липня 2021року № OUT-TD-21-07210 щодо надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,020 га для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (13.01), для будівництва та обслуговування базової станції стільникового зв’язку за межами населеного пункту села Зносичі на території Немовицької сільської ради Сарненського району:

1. Управлінню архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації звернутись до департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації для отримання державних і регіональних інтересів передбачених абзацом другим частини другої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пунктом 5 Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 06 грудня 2019 року № 926.

2. Розробити детальний план території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,020 га для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (13.01), для будівництва та обслуговування базової станції стільникового зв’язку за межами населеного пункту села Зносичі на території Немовицької сільської ради Сарненського району (надалі – детальний план території) з урахуванням державних та регіональних інтересів.

3. Взяти до уваги, що фінансування робіт з розроблення детального плану території на об’єкт здійснюватиметься за рахунок коштів ПрАТ «ВФ Україна» за згодою (надалі – Інвестор).

4. Визначити за погодженням з Інвестором організацію-розробника детального плану території (надалі – Розробник). 

5. Укласти тристоронню угоду на розроблення детального плану території, вказаного у пункті 2 цього розпорядження, між Сарненською районною державною адміністрацією, Інвестором та Розробником.

6. Управлінню архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації організувати:

   - оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

-   розроблення детального плану території;

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території у відповідності до чинного законодавства України;

- розгляд детального плану території на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації.  

7. Розробнику детального плану території після розроблення, узгодження та громадського обговорення надати детальний план території до органу відповідно до законодавства для розгляду та затвердження у встановленому законодавством порядку.

  8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних повноважень.

 

Голова  адміністрації                                                                     Олександр КОХАН