Також дивіться новини на facebook.com

№ 214 від 04.06.2021 року "Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в апараті Сарненської рда"

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

голови районної державної адміністрації

     

 04 червня 2021 року                                                                                       № 214

 

Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в апараті Сарненської районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 6, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Внести до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в апараті Сарненської районної державної адміністрації (далі – Інструкція), затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 січня 2017 року № 14, такі зміни:

1. У тексті Інструкції слова «сектор оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації» в усіх відмінках замінити словами «сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації» у відповідному відмінку.

2. Абзац другий пункту 2 Інструкції викласти у такій редакції:

«До складу комісії з питань роботи із службовою інформацією включаються працівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації: загального відділу апарату райдержадміністрації, відділу з питань правового забезпечення апарату райдержадміністрації, організаційного відділу апарату райдержадміністарції та сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.».

3. Пункти 110-112, 118, 121, 123 розділу ХII «Охорона службової інформації під час міжнародного співробітництва» Інструкції, викласти у такій редакції:

«110. Організацію прийому іноземців і проведення роботи з ними забезпечує організаційний відділ апарату райдержадміністрації спільно з сектором мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

111. Організаційним відділом апарату райдержадміністрації спільно з сектором мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, що беруть участь у прийомі іноземців, за участю відповідальної особи з питань технічного захисту інформації в апараті райдержадміністрації розробляється програма прийому іноземців, яка повинна містити:

відомості про іноземців, найменування їх посад, а також інформацію про підприємство, установу, організацію, яку вони представляють, період перебування в райдержадміністрації;

мету прийому іноземців, перелік питань, які плануються для обговорення. Інформація про діяльність райдержадміністрації, яка може бути доведена до іноземців або їм передана, зазначається у додатку до програми;

список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і виконання інших завдань, пов’язаних з перебуванням іноземців в райдержадміністрації (із зазначенням змісту таких завдань);

перелік структурних підрозділів райдержадміністрації (із зазначенням приміщень), які відвідуватимуться іноземцями;

перелік місць та порядок застосування іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратури, інших технічних засобів;

маршрути і порядок пересування іноземців територією райдержадміністрації;

інші необхідні заходи.

 Програма прийому іноземців затверджується головою райдержадміністрації або його заступником, відповідальним за організацію прийому та роботу з іноземцями.

112. Голова райдержадміністрації або, за його дорученням, завідувач (головний спеціаліст) сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації своєчасно інформує у письмовій формі Управління Служби безпеки України в Рівненській області про склад іноземної делегації (групи) із зазначенням прізвищ, імен і посад її членів, період перебування та мету відвідання райдержадміністрації. Разом із зазначеною інформацією надсилається копія програми прийому іноземців.

118. Підготовка  приміщень в райдержадміністрації для прийому іноземців передбачає припинення в них робіт, пов’язаних з обробкою службової інформації, вилучення документів з грифом «Для службового користування», приховування або маскування виробів (стендів), наочної документації, що містять службову інформацію.

Приміщення, в яких проводиться робота з іноземцями, до початку їх відвідування іноземцями та після його завершення, перевіряються членами відповідної комісії райдержадміністрації. Про результати такої перевірки складається довідка у довільній формі, а зазначені в ній відомості вносяться до відповідної графи журналу обліку зустрічей за формою згідно з додатком 14, що ведеться начальником організаційного відділу апарату райдержадміністрації.

121. Сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації спільно з організаційним відділом апарату райдержадміністрації за результатами прийому іноземців складає у довільній формі звіт про виконання програми роботи з іноземцями, в якому зазначаються:

відомості про іноземців, зміст проведених з ними бесід;

інформація, яка використовувалася чи була передана іноземцям, перелік відповідних матеріальних носіїв інформації (документів, науково-технічної документації, зразків виробів тощо);

інформація, отримана від іноземців;

пропозиції та рекомендації за результатами візиту іноземців.

123. Програма проведення роботи з іноземцями, акт про результати проведення експертної оцінки та звіт про виконання програми роботи з іноземцями зберігаються у секторі мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації в окремій справі, що передбачається номенклатурою справ.».

 

 

 

Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН