Також дивіться новини на facebook.com

№ 194 від 26.05.2021 року "Про розроблення детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,9781 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Сарненського р-ну Рівненської обл. (за межами населеного пункту"

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

  

 26  травня 2021  року                                                                                      № 194

 

Про розроблення детального плану території земельної ділянки, орієнтовною площею 0,9781 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Сарненського району Рівненської області (за межами населеного пункту)

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1468/20206, державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши клопотання громадянки Брички Світлани Олександрівни від 30 квітня 2021 року, щодо надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 0,9781 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Сарненського району Рівненської області (за межами населеного пункту);

1. Управлінню архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово - комунального господарства та екології райдержадміністрації  звернутись до департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації  для отримання державних і регіональних інтересів передбачених абзацом другим частини другої статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пунктом 5 Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 06 грудня 2019 року № 926.

2. Розробити детальний план території земельної ділянки, площею 0,9781 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Сарненського району Рівненської області (за межами населеного пункту) (надалі – детальний план території) з урахуванням державних та регіональних інтересів.

3. Взяти до уваги, що фінансування робіт з розроблення детального плану території на об’єкт здійснюватиметься за рахунок коштів громадянки Брички Світлани Олександрівни за згодою (надалі – Інвестор).

4. Визначити за погодженням з Інвестором організацію-розробника детального плану території (надалі – Розробник). 

5. Укласти тристоронню угоду на розроблення детального плану території, вказаного у пункті 2 цього розпорядження, між Сарненською районною державною адміністрацією, Інвестором та Розробником.

6. Управлінню архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово- комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації забезпечити :

- оприлюднення цього розпорядження  на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації;

-   розроблення детального плану території;

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території у відповідності до чинного законодавства України;

- розгляд детального плану території на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово - комунального господарства та екології Сарненської районної державної адміністрації.

7. Розробнику детального плану території після розроблення, узгодження та громадського обговорення надати його Сарненській районній державній адміністрації для розгляду та затвердження у встановленому законодавством порядку.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

 

Голова  адміністрації                                                                     Олександр КОХАН