Також дивіться новини на facebook.com

№ 99 від 25 лютого 2021 року "Про заходи із запобігання і протидії корупції в Сарненському районі у 2021 році"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

   25 лютого 2021 року                                                                                   № 99  

 
 

Про заходи із запобігання і протидії

корупції в Сарненському районі

у 2021 році
 

         Органами виконавчої влади у минулому році вживались заходи, що спрямовувались на підвищення ефективності системи запобігання та виявлення корупції, її зменшення, шляхом усунення передумов виникнення через впровадження превентивних заходів.

         Для забезпечення прозорості та публічності в роботі місцевих органів виконавчої влади, зміцнення довіри громадян до влади, в райдержадміністрації напрацьована система постійного висвітлення на офіційному веб-сайті подій пов’язаних із суспільно-політичним та громадським життям району.

         На виконання статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», функціонує телефонна лінія,  електронна адреса «лінії довіри» для повідомлень про відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Сарненської райдержадміністрації.

         З метою запровадження багатоступеневої оцінки антикорупційних ризиків, для забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з нормативно - правовими актами, через офіційний сайт райдержадміністрації оприлюднюються видані розпорядження голови райдержадміністрації.

         Упродовж 2020 року органами прокуратури до уповноваженого органу підготовлено та скеровано 31 матеріал за фактами можливого вчинення суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (Сарненський район - 12, Дубровицький район - 10, Рокитнівський район - 9), за результатами розгляду яких складено 23 протоколи (Сарненський район - 10, Дубровицький район - 7, Рокитнівський район - 6).

         Прокурорами місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді судами 58 протоколів (Сарненський район - 18, Дубровицький район - 26, Рокитнівський район - 14), до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнуто 43 особи (Сарненський район - 17, Дубровицький район - 17, Рокитнівський район - 9).

2
 

         На усунення порушень вимог антикорупційного законодавства внесено 14 клопотань, які розглянуто та задоволено, до відповідальності притягнуто посадових осіб (Сарненський район - 4, Дубровицький район - 6, Рокитнівський район - 4).

         Зважаючи на вищевикладене, з метою недопущення порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Сарненському районі, керуючись статтями 118, 119 Конституції України, статтями 2, 6, 13, 25, 28, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 6 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»:

1.                Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, посадовим особам юридичних осіб публічного права, рекомендувати керівникам територіальних громад:

1.1.         визначити внутрішніми локальними нормативно-правовими актами, уповноважених (відповідальних) осіб за реалізацію антикорупційного законодавства України у очолюваних підрозділах (органах), копії яких надати райдержадміністрації в термін до 31.03.2021;

1.2.         забезпечити неухильне дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України як особисто, так і посадовцями очолюваних органів;

1.3.         забезпечити роботу щодо виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення законності та реалізації в районі нормативно-правових актів із зазначених питань, вести роботу щодо поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

1.4.         посилити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема, через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, дотримання та виконання розділу VI Закону України «Про запобігання корупції», положень Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 року за № 1203/29333;

1.5.         забезпечити виконання особами, зазначеними у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статей 45, 46 розділу VIІ цього Закону, обов’язку щодо

 
3
 

подання до 01 квітня 2021 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та її достовірної інформації за минулий рік, та інших обов’язкових типів декларацій, за формою, що визначена Національним агентством з питань запобігання корупції;

1.6.         посилити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної службової особи за авторитет державної влади, органів місцевого самоврядування та забезпечити постійний моніторинг стану додержання законності у діяльності підпорядкованих посадових і службових осіб;

1.7.         вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів або ж його врегулювання у відповідності до чинного антикорупційного законодавства України;   

1.8.         забезпечити проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у строки визначені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року № 1479/29609;

1.9.         забезпечити виконання суб’єктами декларування статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо письмового повідомлення в десятиденний строк Національного агентства з питань запобігання корупції у разі відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку нерезидента із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку - нерезидента в порядку визначеному рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за № 1366/29496 (із змінами), а також у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку, інформація про, що вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства;

1.10.    забезпечити безумовне дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, що визначені розділом ІV Закону України «Про запобігання корупції»;

1.11.    при призначенні на посади новоприйнятих працівників, забезпечити їх ознайомлення з правилами етичної поведінки та попередженнями про додержання вимог, обмежень та заборон, визначених Законами України «Про

4
 

 державну службу», «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

1.12.    забезпечити виконання положень розділу VIII Закону України    «Про запобігання корупції» щодо захисту викривачів.

         2. Рекомендувати керівникам територіальних громад району:

         2.1. забезпечити проведення освітньо-роз’яснювальних антикорупційних заходів для осіб, які працюють у сферах з підвищеним ризиком вчинення корупційних правопорушень, зокрема в галузі охорони здоров’я, освіти, тощо;

         2.2. з метою виконання статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції», забезпечити запровадження у очолюваних органах механізмів для подання повідомлень про корупцію, зокрема через обов’язкове створення та забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», офіційних веб-сайтів, засобів електронного зв’язку, тощо.

3. З метою дієвого контролю, перевірки факту подання декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій, на виконання пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2016 за № 1479/29609, сектору роботи з персоналом апарату райдержадміністрації забезпечити невідкладне письмово засвідчене інформування відділу з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації про:

3.1.  факт надходження заяви від суб’єктів декларування про наміри припинення діяльності, пов'язаної з виконання функцій держави або місцевого самоврядування або ж про вступ на державну службу, призначення або звільнення яких здійснюється за розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом керівника державної служби - керівника апарату райдержадміністрації в день подання такої заяви;

3.2. відомості про штатний розпис працівників Сарненської районної державної адміністрації станом на 01.01.звітного року;

3.3. відомості про осіб - суб’єктів декларування, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у Сарненській райдержадміністрації, у наступному році, після року припинення такої діяльності.

Запропонувати керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації - керівникам державної служби, у яких створені кадрові підрозділи чи

 
5
 

 визначені відповідальні особи з кадрових питань, запровадити зазначений механізм контролю у очолюваних підрозділах.

4. Рекомендувати директорам ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей», ВПУ № 22 м.Сарни, Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету:

- щопівріччя забезпечити проведення освітньо-роз’яснювальних антикорупційних заходів у очолюваних навчальних закладах.

5. Просити Сарненський районний суд Рівненської області, відновити практику інформування райдержадміністрації про притягнення державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів на яких розповсюджується дія Закону України «Про запобігання корупції» установ і організацій, до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства України.

6. Запропонувати Сарненській місцевій прокуратурі, в межах компетенції:

6.1. продовжити практику виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією на території району і вжиття передбачених заходів з метою притягнення винних осіб до визначеної чинним законодавством України відповідальності;

6.2. про виявлені факти корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією на території району, інформувати райдержадміністрацію невідкладно;

6.3. з метою планування спільних заходів по боротьбі з корупцією в районі, про проведену роботу у напрямку запобігання, протидії та виявлення корупції, щопівріччя до 01 числа місяця наступного за звітним інформувати райдержадміністрацію.

7. Виконавцям про хід виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію в термін до 01.06.2021 та 01.12.2021.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 
                                                                        
 
 
        
 

Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН