Також дивіться новини на facebook.com

№ 29 від 29 січня 2021 року "Про створення постійно діючої комісії на списання матеріальних цінностей"

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

29 січня  2021 року                                                                                                 № 29

 
Про створення постійно
діючої комісії на списання
матеріальних цінностей
 

Відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада          2007 року № 1314 (із змінами та доповненнями), Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №11(із змінами і доповненнями),  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року

 № 879 (із змінами), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за №1365/26142, керуючись    статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

        1. Для проведення списання, визначення непридатності та встановлення неможливості подальшого використання запасів, а саме: малоцінних та швидкозношуваних предметів, господарських матеріалів і канцелярського приладдя, палива, горючих і мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів, машин і обладнання, інших матеріалів та грошових документів створити постійну діючу комісію на списання матеріальних цінностей на 2021 рік у складі:

 
Голова комісії:
 

Пупко Т.В.               -   керівник апарату райдержадміністрації  

 
Члени комісії:  

                                                 

Волосячик О.А.       -   головний спеціаліст відділу фінансово - господарського                                                                                                                                                                               

                                          забезпечення апарату райдержадміністрації;

2

Коростель В.І.        -   головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

 

Похозей О.І.  - головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації;

 

Савчук Р.В.     -  начальник відділу з питань правової роботи апарату райдержадміністрації.

 

        2. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії або у відсутності осіб, які входять до складу комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами.

 

        3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 30 січня 2020 року № 16 «Про створення постійно діючої комісії на списання матеріальних цінностей».

 

        4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Т. Пупко.

 
 
 
 
 
Голова адміністрації                                                                      Олександр КОХАН