Також дивіться новини на facebook.com

№ 316 від 23 жовтня 2020 року "Про стан виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2020 року"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

    23   жовтня 2020 року                                                                                  № 316

 

Про стан виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2020 року

 

          Бюджет Сарненського району по власних доходах загального фонду за      9 місяців 2020 року виконаний на 103,7 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 188485,1 тис.грн. фактично надійшло 195400,2 тис.грн., або перевиконання складає 6915,1 тис.гривень. До відповідного періоду минулого року в цілому по району ріст надходжень становить 14282,8 тис.грн., або 7,9 відсотків.

          Виконання районного бюджету забезпечено на 103,9 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 106050,8 тис.грн. фактично надійшло 110139,8 тис.грн., або додатково надійшло 4089,0 тис.гривень. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень становить 16,2 відс., або 15390,4 тис.гривень.

              В цілому по власних доходах загального фонду 12-ть з 14-ти органів місцевого самоврядування забезпечили виконання затверджених з урахуванням змін показників на 9 місяців 2020 року та протягом квітня-вересня поточного року, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, 13-ма сільськими, Сарненською міською та районною радами внесено зміни в сторону збільшення бюджетів на суму 23552,0 тис. гривень.

          Найвищий показник виконання бюджету по Стрільській сільській раді – 113,0 відс. (додатково отримано 146,1 тис.гривень).

  Не виконали планові показники по власних доходах загального фонду дві місцеві ради (Коростська та Любиковицька сільські ради).

          11-ть з 15-ти місцевих бюджетів району мають ріст власних доходів за      9 місяців 2020 року порівнюючи з відповідним періодом минулого року. На відсоток росту вплинуло збільшення надходжень до місцевих бюджетів району єдиного податку на суму 2502,7 тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів - 1148,8 тис.грн., рентної плати за користування

2

надрами - 1160,4 тис.грн. та податку та збору з доходів фізичних осіб - 11205,2 тис.гривень.                                                                                                          

            Виконання дохідної частини бюджету району по власних доходах забезпечено по 15-ти з 18-ти затверджених з урахуванням змін на звітний період джерел надходжень, крім: плати за надання адміністративних послуг – недоотримано до призначень – 603,6 тис.грн., або 80,4 відсоток виконання, надходжень від орендної плати майна – відхилення 38,9 тис.грн., або 83,1 відс., частини чистого прибутку (доходу) – відхилення 0,7 тис.грн., або 30,0 відсотків.

         За 9 місяців 2020 року з Державного бюджету в повному обсязі надійшло: базової дотації в сумі 39103,2 тис.грн., освітньої субвенції – 185337,8 тис.грн., медичної субвенції – 13506,3 тис.гривень. Отримано 21328,2 тис.грн. дотацій та субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних дотацій та субвенції з державного бюджету. До бюджету району за звітний період надійшло інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 3392,6 тис.грн., в тому числі з: обласного бюджету у сумі 974,5 тис.грн., Клесівського селищного бюджету – 866,2 тис. грн., Степанського селищного бюджету – 2,0 тис.грн., Немовицького сільського бюджету – 1456,8 тис.грн. та Городецького сільського бюджету93,1 тис.гривень.

         Бюджет району по видатках загального фонду за 9 місяців 2020 року виконаний на 92,7 відсотка. При уточненому плані на звітний період 436635,5 тис.грн., касові видатки склали 404563,9 тис.грн. Залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів та розпорядників коштів станом на 01.10.2020 становить 74139,9 тис.грн.

Із загальної суми видатків місцевих бюджетів району на захищені статті видатків спрямовано 368966,9 тис.грн., що становить 91,2 відс. загального обсягу видатків бюджету району.

81,9 відс. із загального обсягу видатків бюджету району по загальному фонду складають видатки на соціально-культурну сферу, що становить 331201,2 тис.гривень.

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 11414,1 тис.грн., що становить 88,1 відсотків до уточнених призначень січня – вересня  2020 року, з них за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету було проведено  видатків в сумі 878,5 тис.грн. та за рахунок коштів місцевих бюджетів – 10535,6 тис.гривень.

  На державне управління в звітному періоді було спрямовано 27550,9 тис.грн., що становить 92,3 відс. до уточненого плану звітного періоду.

  На розвиток фізичної культури і спорту з бюджету району спрямовано 6218,5 тис.грн., що становить 90,0 відсотків до уточнених асигнувань звітного періоду.

            За 9 місяців 2020 року до доходів спеціального фонду бюджету району надійшло 6572,5 тис.грн., або 76,7 відс. до затвердженого з урахуванням змін плану на рік.

 
3

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету району протягом звітного періоду проведено видатків на суму 43047,6 тис.грн., що становить 45,3 відс. до уточнених річних призначень.

Станом на 01.10.2020 відсутня будь-яка  кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету району, дебіторська заборгованість зареєстрована на звітну дату по загальному фонду в сумі 46,7 тис.гривень.

З метою подальшого забезпечення виконання місцевих бюджетів району по всіх джерелах доходів та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст.16, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Зобов’язати керівників територіальних органів центральних органів  виконавчої влади та рекомендувати органам місцевого самоврядування району в межах компетенції:

1.1. Контролювати надходження платежів від платників податків підвідомчих територій до бюджетів всіх рівнів.

1.2. Керуючись частиною 4 статті 78 Бюджетного кодексу України за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснювати прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

1.3.  З метою забезпечення 100-відсоткового виконання надходжень платежів в розрізі джерел та платників, контролю суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків, суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів відповідного бюджету від їх надання та керуючись частиною 3 статті 12 Податкового кодексу України надіслати запити до контролюючого органу щодо подання зазначеної звітності.

1.4. Вжити заходів щодо недопущення  в подальшому виникнення дебіторської, кредиторської та простроченої заборгованості і взяття зобов’язань в межах бюджетних призначень.

1.5. Спрямовувати бюджетні кошти в першу чергу на захищені статті видатків, забезпечивши ефективне їх використання.

1.6. Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 №750 “Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери”, а саме підвищення мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 до 5000 грн. та беручи до уваги встановлення карантинних  заходів, у зв’язку із поширенням на території України коронавірусної хвороби  COVID -19, будь-яку економію коштів по кодах економічної класифікації видатків спрямовувати на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери не допускаючи при цьому кредиторської заборгованості.  

1.7. Забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес.

2.  Сарненській ДПІ ГУДФС України у Рівненській області посилити контроль за правильністю справляння і зарахування платежів до всіх місцевих бюджетів району, повнотою і своєчасністю їх сплати. Відповідно до ст.191..1.5. Податкового кодексу України здійснювати контроль за додержанням

4

виконавчими органами сільських і селищної рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету. Вжити заходів щодо погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів та недопущення його зростання в подальшому.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                      Олександр КОХАН