Також дивіться новини на facebook.com

№ 301 від 12 жовтня 2020 року "Про затвердження паспорту бюджетної програми Сарненської районної державної адміністрації на 2020 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
    

  12 жовтня  2020  року                                                                                   № 301

 

Про затвердження паспорту

бюджетної програми Сарненської

районної державної адміністрації

на 2020 рік
 

 Відповідно   до  статті  20   Бюджетного  кодексу   України, п. 18  розділу

УІ  «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 №1209), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за № 81/33052 та згідно розпорядження  голови  Сарненської районної   державної    адміністрації  від 01 жовтня 2020 року №290 « Про затвердження міжбюджетних трансфертів на 2020 рік»:

1.Затвердити паспорт бюджетної програми Сарненської районної державної адміністрації на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

         0210191 «Проведення місцевих виборів», що додається.

 

        2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керівника апарату райдержадміністрації Тамару ПУПКО.

 
 

В.о.голови адміністрації                               Людмила МАРИНІНА