Також дивіться новини на facebook.com

№ 216 від 14 серпня 2020 року "Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у І півріччі 2020 року "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
 
 
                                      
14 серпня  2020 року                                                                               № 216  
 
Про виконання вимог Закону України

«Про звернення громадян», інших

нормативно-правових актів та стан роботи

із зверненнями громадян, що надійшли

до райдержадміністрації у І півріччі 2020 року

 

Відповідно до статей 2, 6, 25, 28, 35, 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», за підсумками розгляду звернень громадян райдержадміністрацією протягом І півріччя 2020 року, з метою реалізації прав громадян на звернення, забезпечення об’єктивного, всебічного та вчасного їх розгляду:

1. Інформацію виконуючого обов’язки керівника апарату райдержадміністрації Марковця Р.П. «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Сарненському районі, що надійшли до райдержадміністрації у                  І півріччі 2020 року» взяти до відома.

2. Начальнику управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Дриганець В.В. провести аналіз стану роботи із зверненнями громадян з метою запобігання виникненню підстав для необґрунтованих повторних звернень на Урядову гарячу лінію.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати міському, селищним, сільським головам у межах повноважень:

3.1. підвищити ефективність роботи зі зверненнями громадян у зв’язку зі збільшенням їх надходжень до органів влади вищого рівня;

3.2. забезпечити організацію роботи із зверненнями громадян за показниками передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від          24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня
організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»;

3.3. вжити заходів стосовно поліпшення якості підготовки підсумкових аналітичних інформацій та інформацій про хід виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації;

3.4. у вересні 2020 року внести на розгляд  виконавчих комітетів рад питання стану виконання вимог чинного законодавства України про звернення громадян.

4.  Головному  спеціалісту  відділу правової  роботи,  звернень  громадян,  запобігання  та  виявлення корупції  апарату  райдержадміністрації Онісковець Ю.І.:   

4.1. забезпечити організацію проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації стану роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністрації;

4.2. забезпечити систематичний аналіз та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних. За результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції  щодо розв’язання найбільш актуальних проблем;

4.3. аналітичну довідку про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Сарненському районі, що надійшли до райдержадміністрації у                                        І півріччі 2020 році надіслати виконавчим комітетам рад та структурним підрозділам райдержадміністрації для відповідного реагування та врахування в роботі (додається).

5. Виконавцям про хід виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 20 грудня 2020 року.

       6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 27 лютого 2020 року № 54 «Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2019 році».

 7. Контроль за виконання розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН