Також дивіться новини на facebook.com

№ 215 від 14 серпня 2020 року "Про стан виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2020 року"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

    14 серпня 2020 року                                                                                   № 215

 

Про стан виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2020 року

 
 

          Бюджет Сарненського району по власних доходах загального фонду за І півріччя 2020 року виконаний на 102,4 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 121130,3 тис.грн. фактично надійшло 124048,1 тис.грн., або перевиконання складає 2917,8 тис.гривень. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень становить 5742,1 тис. грн., або 4,9 відсотка.

          Виконання районного бюджету забезпечено на 101,3 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 70565,7 тис.грн. фактично надійшло 71506,6 тис.грн., або додатково надійшло 940,9 тис.гривень. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень становить 11,1 відс., або 7115,7 тис.гривень.

               В цілому по власних доходах загального фонду 11-ть з 14-ти органів місцевого самоврядування забезпечили виконання затверджених з урахуванням змін показників на І півріччя 2020 року та протягом квітня-червня поточного року, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, 13-ма сільськими, Сарненською міською та районною радами внесено зміни в сторону збільшення бюджетів на суму 9835,6 тис. гривень.

           Найвищий показник виконання бюджету по Вирівській сільській раді – 142,2 відс. (додатково отримано 1253,7 тис.гривень).

   Не виконали планові показники по власних доходах загального фонду три місцеві ради (Сарненська міська рада, Любиковицька та Стрільська сільські ради).

          11-ть з 14-ти місцевих рад району мають ріст власних доходів у І півріччі 2020 році порівнюючи з відповідним періодом минулого року. На відсоток росту вплинуло збільшення надходжень до місцевих бюджетів району єдиного податку на суму 1994,8 тис.грн., рентної плати за спеціальне використання

 
2
 

лісових ресурсів на 1812,4 тис.грн. та податку та збору з доходів фізичних осіб на 4610,6 тис.гривень.                                                                                                           

            Виконання дохідної частини бюджету району по власних доходах забезпечено по 12-ти з 17-ти затверджених з урахуванням змін на звітний період джерел надходжень, крім: плати за землю – недоотримано до призначень – 568,2 тис.грн., або 96,3 відсоток виконання, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 210,6 тис.грн., або 86,8 відс., надходженнь від орендної плати майна – 23,0 тис.грн., або 81,2 відс.; плати за надання адміністративних послуг – 487,2 тис.грн., або 74,7 відс., частини чистого прибутку (доходу) – 0,2 тис.грн., або 40,0 відсотків.

         За І півріччя 2020 року з Державного бюджету в повному обсязі надійшло: базової дотації в сумі 26068,8 тис.грн., освітньої субвенції – 145170,4 тис.грн., медичної субвенції – 13506,3 тис.гривень. Отримано 12787,8 тис.грн. дотацій та субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних дотацій та субвенції з державного бюджету. До бюджету району за звітний період надійшло інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 2396,3 тис.грн., в тому числі з: обласного бюджету у сумі 585,7 тис.грн., Клесівського селищного бюджету – 755,5 тис. грн., Немовицького сільського бюджету – 1042,0 тис.грн. та Городецького сільського бюджету13,1 тис.гривень.

         Бюджет району по видатках загального фонду за І півріччя 2020 року виконаний на 85,9 відсотка. При уточненому плані на звітний період 324561,5 тис.грн., касові видатки склали 278820,2  тис. грн. Залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів та розпорядників коштів станом на 01.07.2020 становить 74731,9 тис.грн.

Із загальної суми видатків місцевих бюджетів району на захищені статті видатків спрямовано 259318,8 тис.грн., що становить 93,0 відс. загального обсягу видатків бюджету району.

83,3 відс. із загального обсягу видатків бюджету району по загальному фонду складають видатки на соціально-культурну сферу, що становить 232379,1 тис.гривень.

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 8003,6 тис.грн., що становить 90,4 відсотків до уточнених призначень І півріччя 2020 року, з них за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету було проведено  видатків в сумі 585,7 тис.грн. та за рахунок коштів місцевих бюджетів – 7417,9 тис.гривень.

 На державне управління в звітному періоді було спрямовано 17361,9 тис.грн., що становить 89,1 відс. до уточненого плану звітного періоду.

 На розвиток фізичної культури і спорту з бюджету району спрямовано 4200,2 тис.грн., що становить 77,2 відсотків до уточнених асигнувань І півріччя 2020 року.

            За І півріччя 2020 року до доходів спеціального фонду бюджету району надійшло 5430,1 тис.грн., або 66,3 відс. до затвердженого з урахуванням змін плану на рік.

 
 
3

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету району протягом звітного періоду проведено видатків на суму 29159,5 тис.грн., що становить 36,4 відс. до уточнених річних призначень.

Станом на 01.07.2020 відсутня будь-яка  кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах  бюджету району, дебіторська заборгованість зареєстрована на звітну дату в сумі 1250,0 тис.грн. в т.ч. по загальному фонду в сумі 62,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 1188,0 тис.грн.

З метою подальшого забезпечення виконання місцевих бюджетів району по всіх джерелах доходів та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст.16, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Зобов’язати керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та рекомендувати органам місцевого самоврядування району в межах компетенції:

1.1. Контролювати надходження платежів від платників податків підвідомчих територій до бюджетів всіх рівнів.

1.2. Керуючись частиною 4 статті 78 Бюджетного кодексу України за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснювати прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

1.3. З метою забезпечення 100-відсоткового виконання надходжень платежів в розрізі джерел та платників, контролю суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків, суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів відповідного бюджету від їх надання та керуючись частиною 3 статті 12 Податкового кодексу України надіслати запити до контролюючого органу щодо подання зазначеної звітності.

1.4. Вжити заходів щодо недопущення в подальшому виникнення дебіторської, кредиторської та простроченої заборгованості і взяття зобов’язань в межах бюджетних призначень.

1.5. Спрямовувати бюджетні кошти в першу чергу на захищені статті видатків, забезпечивши ефективне їх використання.

1.6. Забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес.

2. Вараському управлінню Головного управління Державної податкової служби України у Рівненській області посилити контроль за правильністю справляння і зарахування платежів до всіх місцевих бюджетів району,

повнотою і своєчасністю їх сплати. Відповідно до ст.191..1.5. Податкового кодексу України здійснювати контроль за додержанням виконавчими органами міської та сільських рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету. Вжити заходів щодо погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів та недопущення його зростання в подальшому.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова адміністрації                                                                       Олександр КОХАН