Також дивіться новини на facebook.com

№ 209 від 07 серпня 2020 року "Про району програму «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» на 2020 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 
     07 серпня   2020  року                                                                        № 209
   

Про району програму «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,  позбавленим батьківського піклування,  після досягнення 18-річного віку» на 2020 рік

 

           Відповідно до статей 23, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України № 823 від 25 серпня 2005 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку:

 

         1. Схвалити районну програму «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» на 2020 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

         2. Відділу освіти райдержадміністрації подати Програму на затвердження Сарненській районній раді в установленому порядку.

         3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації  в районному бюджеті на 2020 рік передбачити кошти, в межах реальних фінансових ресурсів, на виконання цієї Програми.

       4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Мариніну Л.В.

          

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН

 
 
 Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації
                                                                               07 серпня 2020 року № 209
 
 

І. Загальні положення

 

Однією з найвищих соціальних цінностей держави є соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою надання державної соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку передбачено здійснення виплати одноразової грошової допомоги даній категорії осіб.

ІІ. Мета Програми
 

Програму надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку розроблено з метою забезпечення надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

 

ІІІ. Завдання Програми

 

Основним завданням Програми є забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

                                        IV. Реалізація Програми
 

Програма надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, на 2020 рік передбачає реалізацію першочергових заходів, спрямованих на забезпечення виплати одноразової грошової допомоги особам даної категорії.

Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації на підставі заяви та копії документа, що посвідчує особу (паспорта) отримувача цієї допомоги.

На 2020 рік заплановано виплату одноразової грошової допомоги                10 особам з даної категорії.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005          № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення        18-річного віку» розмір одноразової грошової допомоги становить 1810,00 грн на одну дитину.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

 2

V. Фінансове забезпечення Програми

 

         Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в обсязі 36200,00 грн.

 
 
 

Виконуюча обов’язки начальника

відділу освіти райдержадміністрації                                 Ольга ПАРХОМЧУК