Також дивіться новини на facebook.com

№ 152 від 02 червня 2020 року "Про повноту та якість виконання військово-транспортного обов’язку керівниками підприємств, установ та організацій у Сарненському районі у 2019 році та завдання щодо його поліпшення у 2020 році"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

 02  червня  2020 року                                                                          № 152

 

Про повноту та якість виконання

військово-транспортного обов’язку

керівниками підприємств, установ

та організацій у Сарненському районі 

у 2019 році та завдання щодо його

поліпшення у 2020 році

 
 

Відповідно до статей 6, 17, 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанови Кабінету Міністрів України від              17 червня 2015 року № 405 "Про внесення змін до Положення про військово-транспортний обов’язок", керуючись статтями 6, 13, 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою поліпшення стану підготовки транспортних засобів району для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на період мобілізації і у воєнний час, та забезпечення виконання військово-транспортного обов'язку :

1. Сарненському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки:

1.1. Взяти до відома інформацію про стан обліку та подання відомостей про наявність та технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці підприємствами, установами, організаціями на території Сарненського району за 2019 рік.

1.2. Визначити кращими на території Сарненського району за підсумками 2019 року: ТОВ «Сарненський хлібозавод», Державне підприємство «Сарненське лісове господарство», Державне підприємство «Клесівське лісове господарство», ТзОВ ККНК «Технобуд», ТзОВ «Завод металевих виробів».

1.3. Визнати такими, що погіршився стан обліку та подання відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на таких транспортних засобах і техніці підприємствами, установами, організаціями на території Сарненського району

2

за 2019 рік : Комунальне підприємство Сарненської міської ради «Екосервіс», СГПП «Степанське».

2. Сарненському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2020 рік:

        2.1. Довести до власників транспортних засобів завдання з підготовки та передачі транспортних засобів військовим формуванням, а також порядок, пункти та терміни цієї передачі.

          2.2. У встановленому порядку погоджувати з райдержадміністрацією та затверджувати графіки перевірки технічного стану транспортних засобів та їх готовності до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час.

        2.3. Щороку, не пізніше 20 грудня, подавати до райдержадміністрації результати перевірки готовності транспортних засобів до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час для розгляду питання про виконання військово-транспортного обов’язку посадовими особами і власниками транспортних засобів, вжиття заходів до підвищення рівня мобілізаційної готовності транспортних засобів.

        3.  Керівникам підприємств, установ, організацій району забезпечити:

        3.1. Відбір разом з представниками військових формувань відповідних транспортних засобів за типами і марками.

        3.2. Підготовку транспортних засобів для перевезення особового складу та встановлення спеціального обладнання.

        3.3. Заміну за погодженням з Сарненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки застарілих транспортних засобів новими і більш досконалими у разі їх надходження.

        3.4.  Подання  до Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки два  рази   на   рік,  не  пізніше 20 червня та 20 грудня, відомостей про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на цих засобах.

        3.5. Доставку транспортних засобів, призначених для передачі військовим формуванням, відповідно до нарядів Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначені пункти.

        4. Головному спеціалісту з питань оборонної та  мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за підготовкою транспортних засобів до передачі військовим формуванням.

        5. Створити районну комісію для здійснення перевірок мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки до передачі військовим формуванням згідно додатку 1.

        6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Людмилу МАРИНІНУ.

 

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
02 червня 2020 року № 152
 
 

СКЛАД РАЙОННОЇ КОМІСІЇ

 

для здійснення перевірок мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки до передачі військовим формуванням

 
 
Голова комісії: 

-заступник військового комісара-начальник мобілізаційного відділення Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 
Члени комісії:   

-старший офіцер мобілізаційного відділення Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

-представник   Сарненської райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

                                  
 
Керівник апарату адміністрації                                         Василь СТЕЛЬМАХ