Також дивіться новини на facebook.com

№ 131 від 05 травня 2020 року "Про розподіл функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 05  травня 2020 року                                                                                      № 131
 
 

Про розподіл функціональних

повноважень керівництва
райдержадміністрації
 

З метою забезпечення виконання повноважень районної державної адміністрації, визначених законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу»:

1. Затвердити розподіл функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Установити, що у разі відсутності голови районної державної адміністрації (перебування у відпустці, відрядженні або з інших поважних причин), його функціональні повноваження здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації, або заступник голови райдержадміністрації, а вразі відсутності останніх – керівник апарату районної державної адміністрації.

У разі відсутності першого заступника, заступника голови або керівника апарату районної державної адміністрації (перебування у відпустці, відрядженні або з інших поважних причин), здійснення їх функціональних повноважень забезпечується іншими заступниками голови адміністрації в порядку взаємозаміщення згідно з додатком 2.

3. Установити, що перший заступник, заступник голови та керівник апарату районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою адміністрації та органами виконавчої влади вищого рівня.

Доручення першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що віднесені цим розпорядженням до сфери їх повноважень є обов'язковими для виконання підзвітними та підконтрольними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 травня 2016 року №188 «Про розподіл функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації», від              08 лютого 2018 року № 60 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 травня 2016  року №188 «Про розподіл функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації» та від 28 січня 2019 року №32 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 травня 2016 року №188 «Про розподіл функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації»».

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 
 
 
Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН