Також дивіться новини на facebook.com

№ 141 від 13 травня 2020 року "Про організацію та здійснення шефської допомоги військовій частині 3055 Національної гвардії України"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

    13 травня 2020 року                                                                               № 141

 
 
Про організацію та здійснення
шефської допомоги військовій
частині 3055 Національної гвардії України
 
 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України” (із змінами), статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від               08 вересня 2017 року № 512 “Про організацію надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України та Національної гвардії України”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня 2020 року № 248 “Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08 вересня 2017 року № 512”, з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, роз’ясненню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби:

1. Визначити відповідальною за організацію здійснення шефства над військовою частиною 3055 першого заступника голови райдержадміністрації Мариніну Л.В.

2. Головному спеціалісту з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації:

2.1. Щороку спільно з командуванням військової частини 3055 розробляти

 та затверджувати річний план заходів Сарненської райдержадміністрації з організації надання шефської допомоги військовій частині 3055 Національної гвардії України та до 20 січня подавати його копію обласній державній

2
 
адміністрації.

2.2.  У річному плані заходів Сарненської райдержадміністрації з організації надання шефської допомоги військовій частині 3055 Національної гвардії України передбачати заходи щодо надання допомоги у забезпеченні військової частини продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку.

2.3. Забезпечити координацію дій між Сарненською райдержадмі-ністрацією та військовою частиною 3055 з питань надання шефської допомоги.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 27 грудня 2018 року № 617 “Про організацію та здійснення шефської допомоги військовій частині А 4367 Збройних Сил України”.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Мариніну Л.В.

 

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН