Також дивіться новини на facebook.com

№ 137 від 06 травня 2020 року "Про посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
 
 
06 травня 2020 року                                                                                           № 137
 
 

Про посилення контролю за раціональним використаннямбюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу

 
 
 

Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, 13, 16, 28, 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 7, 22, 51 Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 07 квітня 2020 року № 219 «Про посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу», з метою оптимізації енергоспоживання у бюджетній сфері району та забезпечення дотримання принципу ефективності та результативності бюджетної системи України, посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу:

 

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету, які мають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, рекомендувати виконавчим комітетам місцевих рад району, керівникам бюджетних установ, організацій місцевого підпорядкування в установленому порядку забезпечити:

- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- дотримання принципу ефективності та результативності бюджетної системи України, а саме: при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

- посилити внутрішній контроль за взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу;

- забезпечити моніторинг ціни на ринку та посилення контролю при плануванні закупівель електроенергії та природного газу з урахуванням Законів України «Про ринок електроенергії»,  «Про ринок природного газу» та «Про публічні закупівлі».

 

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету, які мають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, рекомендувати виконавчим комітетам місцевих рад району, керівникам бюджетних установ, організацій місцевого підпорядкування про виконання цього розпорядження інформувати відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації щомiсяця до 05 числа наступного перiоду на електронну адресу: jkgsarnу@ukr.net з наступним письмовим підтвердженням.

 

3. Відділу архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації про виконання розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 07 квітня 2020 року № 219 «Про посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених для закупівлі електричної енергії та природного газу» інформувати департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації щомісяця до 10 числа наступного періоду, електронною поштою на адресу: [email protected].

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 
 
 
Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН