Також дивіться новини на facebook.com

№ 415 від 23 грудня 2019 року "Про стан виконання підприємствами, установами і організаціями указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та відповідних розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій , підвищення "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 

 23 грудня 2019 року                                                                                 №415

 

Про стан виконання підприємствами, установами  і

організаціями указів Президента України, постанов

Кабінету Міністрів України та відповідних

розпоряджень голів обласної та районної державних

адміністрацій , підвищення рівня виконавської
дисципліни в районі  
 
 

         З метою забезпечення виконання підприємствами, установами і організаціями указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та   відповідних розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій загальним відділом апарату райдержадміністрації спільно з управліннями і відділами райдержадміністрації було перевірено стан виконання документів органів влади вищого рівня та відповідних розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації в районі.

         Аналіз показав, що в цілому проводиться комплекс заходів по виконанню указів   Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та   відповідних розпоряджень голів обласної  і районної державних адміністрацій в районі.

 Станом на 01 грудня  2019 року в райдержадміністрації на контролі перебувало 458  документів органів виконавчої влади вищого рівня, в тому числі 53 укази та 2 розпорядження Президента України, 76 постанов та                        41 розпорядження  Кабінету Міністрів України, 197 розпоряджень   та             89 доручень голови обласної державної адміністрації. Також на контролі перебуває 530 розпоряджень та 92 доручення голови райдержадміністрації.

Щомісяця на засіданнях колегії райдержадміністрації заслуховуються звіти заступників голови райдержадміністрації, керівників управлінь і відділів райдержадміністрації про стан виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Законів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій в районі.

2

Для забезпечення виконання указів   Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та   відповідних розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій:

 1. Заступникам голови,  керівнику апарату,  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рекомендувати сільським, селищним, міському головам:

1.1. забезпечити повне виконання завдань, поставлених в указах та розпорядженнях  Президента України, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України, законах України, розпорядженнях та дорученнях голів обласної   та районної державних адміністрацій;

1.2 взяти під особистий контроль якісне та повне виконання у визначені терміни указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України та   відповідних розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

2. Рекомендувати сільським, селищним, міському головам:

 2.1 забезпечити        виконання    та    інформування     райдержадміністрації     у   встановлені терміни про стан виконання на території ради указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Законів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

2.2. внести на розгляд засідань виконавчих комітетів у січні 2020 року питання стану виконання документів органів влади вищого рівня, власних рішень та підвищення виконавської дисципліни на території ради;

2.3 спільно з відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації забезпечити виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 01 лютого 2019 року №41 «Про додержання санітарних правил, збирання, утилізації і захоронення побутових та інших відходів та правил благоустрою у 2019 році»;

2.4 забезпечити участь місцевих спортивних клубів, команд у районній Спартакіаді серед сільських, селищних спортивних клубів та колективів фізичної культури з усіх видів спорту;

2.5 забезпечити постійний контроль за надходженням податків від платників на підвідомчій території та виконанням місцевих бюджетів.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,   рекомендувати сільським, селищним, міському головам  забезпечити  систематичний контроль за відповідністю фактичного споживання енергоносіїв визначеним лімітам та 100 відсотковим їх фінансуванням. 

4.  Рекомендувати сільським, селищним, міському головам, керівникам підприємств, установ, організацій - балансоутримувачам захисних споруд забезпечити виконання розпорядження голови райдержадміністрації від           22 грудня 2016 року №510 «Про стан утримання та використання захисних споруд цивільного захисту на території Сарненського району».

5. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з Сарненським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та

3

молоді, Сарненським  відділом поліції ГУНП в Рівненській області, виконавчими комітетами сільських, селищних, міської рад вжити додаткових заходів для запобігання та протидії домашньому насильству на території району.

6. Звернути увагу сільських голів: Немовицького - Савчина В.М.,   Тутовицького – Волощук В.Ж., Коростського – Климця О.З. та виконуючого обов’язки Люхчанського сільського голови Клочка С.І.. на низький рівень виконавської дисципліни щодо інформування райдержадміністрації про стан виконання документів центральних і місцевих органів влади на території ради.

         Рекомендувати сільським головам  вжити заходів щодо забезпечення покращення виконавської дисципліни в підвідомчих установах.

7. Про стан виконання розпорядження голови райдержадміністрації інформувати райдержадміністрацію до 15 березня 2020 року.

8. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 03 жовтня 2018 року №415 «Про стан виконання підприємствами, установами і організаціями указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та відповідних розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, підвищення рівня виконавської дисципліни в районі».

9. Контроль за виконанням розпорядження голови райдержадміністрації покласти на керівника апарату райдержадміністрації В. Стельмаха.

 
 
 
Виконуючий обов’язки
голови адміністрації                                                             Іван НАЗАРЕЦЬ