Також дивіться новини на facebook.com

2019.09 - впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

   Управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації повідомляє, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»:

-         особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1 та 2 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», неповнолітнім дітям померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2 смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у разі амбулаторного лікування лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім`ї;

-         особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», неповнолітнім дітям померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у разі амбулаторного лікування лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

 

       Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб проводиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

 

       Станом на 01.09.2019 лікарські засоби безоплатно були відпущені на суму 676904,21,00 грн.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та

 безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян Рівненської області, затверджені 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.09.2009 №351

 
1.Загальні положення

        1.1. Головним розпорядником коштів субвенцій з обласного бюджету районним та місцевим бюджетам для організації медикаментозного забезпечення постраждалих громадян є департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

        1.2. Кошти використовуються для організації медикаментозного забезпечення відповідно до:

Бюджетного кодексу Україну;

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров`я, що фінансуються з бюджету» із змінами та доповненнями;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» із змінами та доповненнями.

        1.3. Розподіл зазначеної субвенції між районними та міськими бюджетами здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 №1195 «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» із змінами та доповненнями залежно від фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, від чисельності осіб в районах, містах обласного значення, які віднесені до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, та чисельності потерпілих дітей згідно зі статистичними даними з урахуванням коефіцієнта приведення.

        2. Визначення заходів щодо медикаментозного забезпечення.

        2.1. Умови та порядок надання субвенції районним та міським бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються відповідною угодою між надавачем субвенції та її отримувачем.

        2.2. Перелік аптечних закладів, на які покладається забезпечення постраждалих громадян ліками за безоплатними рецептами, та медичних закладів, на які покладається забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безоплатним та пільговим зубопротезуванням на наступний рік визначається райдержадміністраціями, виконкомами рад міст обласного значення згідно з чинним законодавством.

        2.3. Пропозиції щодо вдосконалення роботи з організації медикаментозного забезпечення постраждалих громадян подаються до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, виконкомами рад міст обласного значення та виконавцями.

        2.4. Питання забезпечення постраждалих життєво необхідними лікарськими засобами одного найменування на суму 300-500 гривень на курс лікування хворого вирішується лікарсько-консультативними комісіями лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів, а на суму понад 500 гривень – лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів за погодженням головного лікаря.

        2.5. Ліки за безоплатними рецептами відпускаються тільки для амбулаторного лікування постраждалих. Відпуск цих медикаментів проводиться за місцем реєстрації вказаних осіб за рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів, не постраждалий перебуває на обліку.

       2.6. Безоплатному відпуску підлягають лікарські засоби для амбулаторного лікування за переліком лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров`я, що фінансуються з бюджету», із змінами та доповненнями.

        2.7. Керівники лікувально-профілактичних закладів забезпечують видачу рецептів, порядок зберігання та обліку рецептурних бланків, а аптечні заклади відпуск лікарських засобів відповідно до порядку, затвердженого наказом міністерства охорони здоров`я України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищенням рецептурних бланків та вимог-замовлень»,зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за №782/11062 із змінами та доповненнями.

       2.8. Забезпечення постраждалих наркотичними, психотропними лікарськими засобами та прекурсорами здійснюється через аптеки, що мають дозвіл (ліцензію) Комітету з контролю за наркотиками та їх відпуску.

       2.9. Керівники аптечних закладів контролюють підтвердження факту отримання ліків особистим підписом постраждалих осіб та зазначення на звороті рецепту для отримання ліків особистим постраждалих осіб та зазначення на звороті рецепту дати отримання ліків. У разі, якщо ліки, призначені для лікування дітей та важкохворих, отримують батьки або інші особи, крім підпису та дати на звороті рецепту проставляються паспортні дані особи, яка отримала ліки.

        2.10. Аптеки ведуть комп`ютерний облік медикаментів, безоплатно виданих постраждалим громадянам, у реєстрі реалізованих безоплатно ліків (далі-реєстр) за формою згідно з додатком 1 до Рекомендацій.

        2.11. Медичні заклади, на які покладається забезпечення осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, безоплатним та пільговим зубопротезуванням, ведуть реєстр наданих послуг з безоплатного та пільгового зубопротезування постраждалих громадян (далі – реєстр) за формою згідно з додатком 2 до рекомендацій.

        2.12. Реєстри погоджуються місцевими органами виконавчої влади та подаються розпоряднику коштів, який здійснює відшкодування коштів аптечним та медичним закладам. Реєстр подається до органу Державного казначейства разом з платіжними документами при проведенні видатків. Копії реєстру подаються лікувально-профілактичним закладам для проведення аналізу забезпечення ліками та безоплатним і пільговим зубопротезуванням постраждалих осіб. Реєстри зберігаються в аптечних та медичних закладах.

        2.13. Аптечні та медичні заклади щомісячно до 5 числа наступного періоду подають розпорядникам коштів субвенцій у районах, містах обласного значення оперативну інформацію про використання коштів на безоплатне забезпечення ліками та безоплатне і пільгове зубопротезування постраждалих громадян.

        2.14. Розпорядники коштів щомісячно до 10 числа наступного періоду подають департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про використання коштів на безоплатне забезпечення ліками та безоплатне і пільгове зубопротезування постраждалих громадян за формою згідно з додатком 3 до Рекомендацій.

        3. Оплата рахунків на організацію медикаментозного забезпечення.

        3.1. Кошти субвенції з обласного бюджету на медикаментозне забезпечення постраждалих громадян надходять на рахунок департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, відкритий у головному управлінні Державного казначейства України в Рівненській області. Платіжним дорученням департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації перераховує кошти на рахунок району, відкритий в органах Державного казначейства.

       3.2. Відшкодування видатків з безоплатного відпуску ліків та безоплатного і пільгового зубопротезування постраждалих громадян розпорядниками коштів субвенції у районі у межах визначених обсягів видатків на зазначені цілі та в міру їх надходження з реєстраційних рахунків, відкритих у територіальних органах Державного казначейства, відповідно до кошторисів та на підставі підтверджуючих документів, згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 №205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за № 919/7207, із змінами і доповненнями.

       4. Контроль за організацією медикаментозного забезпечення.

       4.1. Районні державні адміністрації та виконкоми рад міст обласного значення здійснюють безпосередній контроль за роботою аптечних закладів, випискою та обліком безкоштовниз рецептів, цільовим використанням коштів.

        4.2. Управління охорони здоров`я облдержадміністрації здійснює контроль за виписуванням безкоштовних рецептів у межах виділених коштів субвенцій та відпуском за ними ліків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» із змінами та доповненнями.

        4.3. Державна інспекція з контролю за цінами в Рівненській області здійснює контроль за правильністю формування цін та дотримання граничних торгівельних надбавок.

        4.4. Рівненська обласна державна інспекція з контролю якості лікарських засобів здійснює контроль за якістю ліків, що відпускаються постраждалим громадянам.

        4.5. Районні державні адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, управління охорони здоров`я облдержадміністрації, державна інспекція з контролю за цінами в Рівненській області, Рівненська обласна державна інспекція з контролю якості лікарських засобів інформують про виконання рекомендацій департамент соціального захисту населення облдержадміністрації до 15 листопада.

 
 
        
Начальник управління праці

та соціального захисту населення

райдержадміністрації                                                                         В.ДРИГАНЕЦЬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                Додаток 1 до Рекомендацій щодо безоплатного

                                                                                                                                                забезпечення ліками для амбулаторного лікування 

                                                                                                                                                і пільгового зубопротезування постраждалих

                                                                                                                                                внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян

                                                                                                                                                Сарненського району Рівненської області

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                Погоджено

                                                                                                                                                Начальник управління праці та соціального

                                                                                                                                                захисту населення райдержадміністрації

                                                                                                                                                 ______________________________________

                                                                                                                                                «      »________________________20___

 

                                   Реєстр реалізованих ліків громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

                                     _________________________________________________________________________________

                                                                                              (назва аптечного закладу)

                                                                  за період з «    » по «    »__________________20____ року

 
№ з/п
Прізвище, ім`я, по-батькові постражда-
лого внаслідок
Чорнобиль
ської
катастрофи
Категорія,
серія та № посвідчення
постраждалого
наслідок
Чорнобильської
катастрофи
Прізвище,
ім`я,
по-батькові
лікаря, який видав рецепт
рецеп-
та
Дата
реаліза-ції
ліків
постраж-
далому
Найменування
лікарського
засобу,
форма випуску, серія, виробник
Одини
ця
виміру
Кількість
реалі-
зованих
безоплат-
но
ліків
Оптова
ціна
вироб-
ника, митна
ціна
Сума
за
опто-
вими,
мит-
ними
ціна-
ми
Закупі-
вельна
ціна
Вартість
реалізо-
ваних ліків з
ураху-
внням
торгі-вельної
надбавки
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всього підлягає відшкодуванню витрат на суму __________________________________________ грн. _____коп.

Керівник медичного (аптечного) закладу

Керівник лікувально-профілактичного закладу

Головний бухгалтер
МП

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                Додаток 2 до Рекомендацій щодо безоплатного

                                                                                                                                                забезпечення ліками для амбулаторного лікування 

                                                                                                                                                і пільгового зубопротезування постраждалих

                                                                                                                                                внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян

                                                                                                                                                Сарненського району Рівненської області

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                Погоджено

                                                                                                                                                Начальник управління праці та соціального

                                                                                                                                                захисту населення райдержадміністрації

                                                                                                                                                 ______________________________________

                                                                                                                                                «      »________________________20___

 

Реєстр наданих послуг з безоплатного та пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок  

                                                                                              Чорнобильської катастрофи

                                     _________________________________________________________________________________

                                                                                              (назва аптечного закладу)

                                                                  за період з «    » по «    »__________________20____ року

 
№ з/п
Прізвище, ім`я, по-батькові постражда-
лого внаслідок
Чорнобиль
ської
катастрофи
Адреса
Серія та № посвідчення
постраждалого
наслідок
Чорнобильської
катастрофи
Прізвище,
ім`я,
по-батькові
лікаря, який надав послугу
Дата надання
послуг
(закінчення
роботи згідно
з нарядом)
Дата та номер
розрахункового
документа
(наряду)
Вартість
наданих
послуг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всього підлягає відшкодуванню витрат на суму __________________________________________ грн. _____коп.

Керівник медичного (аптечного) закладу

Керівник лікувально-профілактичного закладу

Головний бухгалтер
МП
 

                                                                                                                                                Додаток 3 до Рекомендацій щодо безоплатного

                                                                                                                                                забезпечення ліками для амбулаторного лікування 

                                                                                                                                                і пільгового зубопротезування постраждалих

                                                                                                                                                внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян

                                                                                                                                                Сарненського району Рівненської області

 
Звіт

про витрати на безоплатне забезпечення ліками осіб, постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи

Назва
аптечного
закладу
Обсяги видатків
         грн.
Профінансовано,

          грн.

Кількість громадян,
яким відпущено
ліки
Кількість
відпущених
рецептів
Загальна сума
використаних
коштів, грн.
Перелік
поста-
чальників
Залишок
невико-
ристаних
коштів
З поч.
року
За
місяць
З поч.
року
За
місяць
З поч.
року
За
місяць
З поч.
року
За
місяць
З поч.
року
За
місяць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівник аптечного закладу
Головний бухгалтер
МП
 
Звіт

про витрати на безоплатне забезпечення ліками осіб, постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи

Лікувально-профілактичний заклад
Обсяги видатків
         грн.
Профінансовано,

          грн.

Загальна сума
використаних
коштів, грн.
Кількість
громадян, яких було зубопротезовано
Кількість
громадян в
черзі
Залишок
невико-
ристаних
коштів
З поч.
року
За
місяць
З поч.
року
За
місяць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керівник аптечного закладу
Головний бухгалтер
МП