Також дивіться новини на facebook.com

№ 197 від 14 червня 2019 року "Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті Сарненської районної державної адміністрації"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
    
14 червня 2019 року                                                                              № 197
 

Про внесення змін до Інструкції

з діловодства в апараті Сарненської

районної державної адміністрації

 
 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", керуючись розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2019 року № 407 “Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті Рівненської обласної державної адміністрації” :

 

Внести до Інструкції з діловодства в апараті Сарненської районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 липня 2018 року №272, зміни, що додаються.

 
 
 
 
 
           
 
 
 
Голова адміністрації                                                                       Я.ЯКОВЧУК
 
 
 
 
 
 
                                                                           Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації

                                                                           14.06.2019 № 197

 
 
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції з діловодства

в апараті Сарненської районної державної адміністрації

 
 
 

1.     Пункт 3 Інструкції доповнити абзацом такого змісту:

         “Не допускається одночасне проходження одного і того ж документа в електронній і паперовій формі.”.

 

2.     Пункт 66 Інструкції викласти в такій редакції:

         “66. Розпорядженням голови райдержадміністрації визначається порядок використання, місце зберігання гербової печатки і посадова особа, відповідальна за її зберігання, а також перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою.”.

 

3.     Пункт 211 Інструкції доповнити абзацом такого змісту:

         “Статистичні та інші річні звіти, які подаються до контролюючих органів у електронній формі, роздруковуються, завіряються у встановленому цією Інструкцією порядку та зберігаються за місцем їх створення.”.

 

4.     Пункт 227 Інструкції викласти в такій редакції:

         “227.За результатами експертизи цінності документів в апараті складаються описи справ постійного (додаток 15), тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань та акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (додаток 16).”

 

5.     Пункт 232 Інструкції викласти в такій редакції:

“232. Описи справ структурного підрозділу апарату складаються щороку за встановленою формою (додаток 17) посадовою особою, відповідальною за їх підготовку у структурному підрозділі, за методичної допомоги загального відділу аппарату.”.

 

6.     Додаток 15 до Інструкції викласти в такій редакції:

 
                                                                           “ Додаток 15 до Інструкції

                                                                           ( пункт 227 )

 
2
 

Сарненська районна

державна адміністрація                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                           Голова Сарненської районної

                                                                           державної адміністрації

                                                                           ________ ________________                                                                                   (підпис)    (ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                                                                           ____ _________20___року

                                                                           МП
 
Фонд №___
 
ОПИС №____

справ постійного зберігання

за ________рік                              

 
 
Індекс справи
Заголовок справи (тому, частини)
Крайні дати документів справи (тому, частини)
Кількість аркушів у справі
(томі, частині)
 
Примітка
1
2
3
4
5
6
_______________________________________________________________________________

(назва розділу*)

 
До опису внесено ________________________________справ     

                                                      (цифрами і словами)

з № ______ по №______, у тому числі:
                                              
літерні номери ______________, пропущені номери_______________________
 
 
 
Посада укладача опису                  _________         ______________________
____   _________20____року             (підпис)                   (ім’я ПРІЗВИЩЕ)
 
 
 
Посада керівника архіву
(особи, відповідальної за архів)     ________       ______________________
                                                         (підпис)                       (ім’я  ПРІЗВИЩЕ)
____ __________20___року
 
 
3
 
СХВАЛЕНО
 

Протокол засідання ЕК апарату

Сарненської райдержадміністрації

____________ № ______

 
 
СХВАЛЕНО
 

Протокол засідання ЕК архівного відділу

Сарненської райдержадміністрації

____________ № _______

 
 
СХВАЛЕНО
 
Протокол засідання ЕПК

Державного архіву   Рівненської області

 
_____________№______
___________________________
 

*Найменування структурного підрозділу (для юридичних осіб, в яких немає структурних підрозділів, напряму діяльності).

 

                                                                                     Формат А4 (210х297).”

 

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації                                              О.ЦИЦЮРА

 
 
 
СХВАЛЕНО                                                               СХВАЛЕНО
 

Протокол засідання ЕК                                              Протокол засідання ЕК

апарату Сарненської                                                   архівного відділу

районної державної адміністрації                               Сарненської районної

                                                                                     державної адміністрації

 
 
10.06.2019 № 1                                                          13.06.2019 № 13