Також дивіться новини на facebook.com

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за 2018 рік

Кіль-кість

Всь-ого

Фізичні особи

Юридичні особи

Запит отримано:

Результат розгляд

 
 
 

Від грома-дян

Колек-тивні

Осо-бисто

Тел.

Факс

e -mail

Пош-тою

Записано на вимогу запитувача

Переслане іншими розпорядниками інформації

Інформацію надіс-лано

Надіслано за належ-ністю

Відмовлено

 

40

40

18

 

22

1

 

 

6

1

 

32

40