Також дивіться новини на facebook.com

№ 49 від 05 лютого 2019 року "Про спеціалізовані служби цивільного захисту Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації
05  лютого  2019 року
                                                 № 49                                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону  України  «Про  місцеві  державні адміністрації», статей 22, 25  Кодексу  цивільного  захисту  України,  постанов Кабінету  Міністрів  України від 09 січня 2014 року  № 11 «Про затвердження Положення   про єдину   державну  систему  цивільного  захисту»   та    від            08 липня 2015  року  № 469  «Про  затвердження  Положення  про спеціалізовані  служби  цивільного  захисту» , на  виконання  розпорядження   голови  облдержадміністрації від 21 вересня 2015 року № 531 «Про сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області», з метою удосконалення Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області:

 

    1. Утворити спеціалізовані служби цивільного захисту Сарненської             районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області  згідно з додатком 1.

             2. Затвердити:

             2.1 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області (далі – Положення)  згідно з додатком 2.

             2.2 Посадовий склад керівників спеціалізованих служб цивільного захисту Сарненської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області згідно з додатком 3.

             3. Керівникам районних спеціалізованих служб цивільного захисту у місячний термін привести положення та інші документи, що стосуються діяльності спеціалізованих служб цивільного захисту, у відповідність до норм Положення.

             4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 30 вересня 2015 року № 349 «Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту Сарненського району» та від             10 жовтня 2018 року № 429 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 30 вересня 2015 року № 349».

    5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації І. Назарця.

 
 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                        Я.ЯКОВЧУК