Також дивіться новини на facebook.com

№ 45 від 01 лютого 2019 року "Про районну координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
голови районної державної адміністрації
 
 
01 лютого 2019 року                                                                                      № 45
 
 
Про районну координаційну раду
з питань сім’ї, ґендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання
та протидії домашньому насильству,
насильству за ознакою статі
та торгівлі людьми
 
 

          На підставі статей 6, 39 Закону України  «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 січня 2019 року № 21 «Про обласну координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми» та з метою  забезпечення міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерноїрівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми:

   

          1. Утворити районну координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної  рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – координаційна рада) у складі згідно з додатком.

 

         2. Затвердити Положення про районну координаційну раду з питань сім’ї,

 ґендерноїрівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, що додається.

 

             3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 19 лютого 2015 року   № 58 «Про районну координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,  запобігання  насильству  в  сім’ї та протидії торгівлі людьми»,      від  13 листопада  2015  року   №  411 «Про  внесення  змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2015 № 58».

           

          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Параницю Н.М..

 
 
 
 
   
 

 Голова  адміністрації                                                                                 Я.ЯКОВЧУК