Також дивіться новини на facebook.com

Соціально-економічне становище Сарненського району у січні–червні 2017 року

  Соціально-економічне становище Сарненського району

у січні–червні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 104,2 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення збільшилася на 137 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,2 особи.

У січні–травні 2017р. рівень природного приросту склав 3,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 15,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 12 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3,2 тис. домогосподарств, що становило 25% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2017р. склала 4,4 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 2,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 139 грн.

Крім того, 2,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,9 тис. домогосподарств на загальну суму 5,9 млн.грн. Середній розмір призначеної у червні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2842 грн.

У січні–червні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 27,6 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 37,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 73,3%.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець червня 2017р. становила 1205 осіб. У загальній кількості безробітних 75,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 46,2% – жінки, 36,8% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2017р. становила 72. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 17 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2017р. становив 1451 грн, що дорівнює 45,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–червні 2017р. в районі обліковано 400 кримінальних правопорушень, що на 27,3% менше, ніж у січні–червні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 126 – тяжкі та особливо тяжкі (на 11,9% менше, ніж у січні–червні 2016р.).

За цей період виявлено 93 особи, які вчинили злочини.

 

Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2017р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 5484 га, що на 16,4% менше, ніж у 2016р., у т.ч. зернові та зернобобові культури – на 2927 га (на 6,2% менше), картопля – на 26 га (у 2,2 раза більше), кормові – на 1984 га (на 32,1% менше).

Серед зернових культур розширено площі під житом (на 17,6%); водночас скорочено посіви пшениці (на 34,5%), гречки (на 36,9%), вівса (на 3,9%).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–червні 2017р. вирощено 267 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 11,6% менше порівняно з січнем–червнем 2016р., реалізовано на забій 96 т тварин (на 38,5% менше), вироблено 2,2 тис.т молока (на 0,9% менше).

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 3073 голови (на 2,3% більше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. корів – 1063 голови (на 2,2% більше); свиней – 483 голови (на 43,9% менше), овець та кіз – 122 голови (на 13% більше), птиці – 259,5 тис. голів (на 41,2% більше).

У січні–червні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 45,1 т зернових та зернобобових культур (у 4,4 раза більше, ніж у січні–червні попереднього року), 307,8 т тварин сільськогосподарських живих (в 1,6 раза більше), 2,3 тис.т молока (на 2,3% більше). Середня ціна реалізації вказаних видів продукції зросла відповідно на 29,6%, 31,3% і 29,5%.

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 270,5 т зерна (на 63,5% менше, ніж на відповідну дату 2016р.).

 
Промисловість

У січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району збільшено випуск каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію) в 1,8 раза, граніту необробленого або начорно обробленого – в 1,5 раза, паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини – на 34,7%. Водночас на 28,6% скоротилося виробництво журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, швидкозшивачів (папок), формулярів і бланків, виробів канцелярських інших, з паперу чи картону, на 25,8% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 11,4% – кормів готових для тварин, на 8% – виробів здобних, на 4,5% – хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання.

 
Будівництво

У січні–червні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 6,7 млн.грн, що становить 1,3% загальнообласного обсягу.

 
Транспорт

У січні–червні 2017р. автотранспортними підприємствами району перевезено 170,5 тис. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 2,9 млн.пас.км, що становить відповідно 84,5% та 91,5% рівня січня–червня 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2017р. експорт товарів становив 6 млн.дол. США, імпорт – 0,8 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 17,8% і в 1,6 раза. Позитивне сальдо становило 5,2 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі, Російської Федерації, Німеччини.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Білорусь, Республіку Корея, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.