Також дивіться новини на facebook.com

№ 108 від 28 лютого 2018 року "Про затвердження плану заходів із запобігання і протидії корупції у Сарненському районі на 2018 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

 28 лютого 2018 року                                                                                          № 108

 

Про затвердження плану заходів із запобігання і протидії корупції у Сарненському районі на 2018 рік

 

          Відповідно до статей 118,119 Конституції України, статей 2,6,25,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», з метою подальшого впровадження державної антикорупційної політики в Сарненському районі:

          1. Затвердити план заходів із запобігання і протидії корупції у Сарненському районі на 2018 рік (далі – план заходів) згідно з додатком.

          2.   Виконавцям інформацію про стан виконання плану заходів подавати райдержадміністрації до 01 квітня, 27 червня, 27 вересня, 25 грудня.

          3.    Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
 
Голова адміністрації                                                                                    Я.Яковчук
 
 


 
Додаток

                                                                                         до розпорядження голови

                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                          28.02.2018 № 108

 

П Л А Н  З А Х О Д І В

із запобігання і протидії корупції у Сарненському районі

на 2018 рік

 
Найменування заходу
Відповідальні за виконання
Строк виконання
Індикатор виконання
1
2
3
4
5
 

І. Забезпечення реалізації державної антикорупційної політики

1.

Проведення цільових семінарів щодо виконання обов’язків з організації роботи із запобігання корупції для:

 

- керівників структурних підрозділів Сарненської районної державної адміністрації;

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними апарату райдержадміністрації,

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації.

2018 рік.

Семінари з стовідсотковим охопленням відповідальних осіб.

 

ІІ. Запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах самоврядування, юридичних особах публічного права.

1.

Проведення перевірок з питань дотримання антикорупційного законодавства під час проходження державної служби працівниками місцевих органів виконавчої влади.

Сектор управління персоналом апарату  райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації.

2018 рік.

Зміцнення законності у застосуванні законодавства.

2.

Проведення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства та вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад,

посадові особи юридичних осіб публічного права.

2018 рік.

Своєчасне коригування заходів із запобігання корупції.

3.

Забезпечення принципів прозорості та публічності в роботі органів державної влади і органів місцевого самоврядування шляхом проведення «гарячих ліній».

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Зміцнення довіри громадян до влади.

4.

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Загальний відділ, відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Створення механізмів для подання повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування.

5.

Затвердження антикорупційних програм у встановленому порядку.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

 до 01 квітня

Затверджені програми у районній державній адміністрації, сільських, селищних, міській радах.

6.

Ознайомлення при призначенні на посаду новоприйнятих працівників з правилами етичної поведінки та попередження про додержання вимог, обмежень та заборон встановлених Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації,

особи з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності.

2018 рік.

Зміцнення законності у застосуванні законодавства.

7.

Утворення (визначення) та забезпечення функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад,

посадові особи юридичних осіб публічного права.

до 01 квітня.

Зміцнення законності у застосуванні законодавства.

8.

Забезпечення об’єктивного та неупередженого конкурсного відбору претендентів на посади державної служби.

Сектор управління персоналом апарату райдержадміністрації,

 
Конкурсна комісія
Постійно.

Зміцнення законності у застосуванні законодавства.

 

ІІІ. Запобігання корупції в сферах з підвищеним ризиком вчинення корупційних правопорушень.

1.

Проведення освітньо-роз’яснювальних антикорупційних заходів для осіб, які працюють у сферах з підвищеним ризиком вчинення корупційних правопорушень:

 

- для керівників закладів охорони здоров’я району;

 
 
 

- для керівників закладів освіти району.

 
 
 
 
 

Головні лікарі закладів охорони здоров’я.

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

 
 
 
 
 
2018 рік.
 
 
 
2018 рік.
 

Обізнаність осіб, які працюють у сферах з підвищеним ризиком вчинення корупційних правопорушень, з вимогами антикорупційного законодавства.

 
 
 
 
 
 

ІV. Створення ефективних механізмів запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

1.

Проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів для:

 
- державних службовців;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад,

 

-         посадових осіб юридичних осіб публічного права.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації,

 
 

особи з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у комунальній власності.

 
 
 
 
 
 
2018 рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 рік.

Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад,

посадові особи юридичних осіб публічного права

 обізнані з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

2.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Зменшення ризиків можливих корупційних проявів.

3.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад,

посадові особи юридичних осіб публічного права.

 
2018 рік.

Статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди заподіяної в умовах конфлікту інтересів.

 

V. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень при здійсненні адміністративних процедур.

1.

Вжиття практичних заходів щодо розвитку інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг з метою усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах.

Структурні підрозділи райдержадміністрації.

2018 рік.

Розвинута мережа інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг.

2.

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сайтів, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Ефективне функціонування веб-сайтів, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг.

3.
Проведення аналізу:

делегування органами державної влади повноважень щодо надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування;

 
 
 
 
 

практики дроблення адміністративних

 послуг на окремі платні послуги;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

практики надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування платних послуг господарського характеру.

 

Відділ з обслуговування центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації,

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

 

Відділ з обслуговування центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації,

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,

 

Відділ з обслуговування центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації,

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

2018 рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 рік.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 рік.

Зниження рівня корупції в сфері надання адміністративних послуг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зниження рівня корупції в сфері надання адміністративних послуг.

 
 
 
 
 
 
 
 

Зниження рівня корупції в сфері надання адміністративних послуг.

4.

Розгляд результатів аналізу на  відповідних нарадах, у разі наявності підстав вжиття заходів згідно з чинним законодавством України.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

2018 рік.

Зниження рівня корупції в сфері надання адміністративних послуг.

 

VІ. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки.

1.

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів та такими, що набрали чинності.

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Запровадження багатоступеневої методики оцінки антикорупційних ризиків.

2.

Запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

3.

Проведення засідань за круглим столом на тему: «Роль громадськості в процесі запобігання корупції» із залученням представників громадських організацій в районі.

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації.

2018 рік.

Підвищення прозорості владних інституцій на місцевому рівні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VІІ. Забезпечення вимог фінансового контролю.

1.

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації,

 виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Обізнаність державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2.

Проведення інформаційно -роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю.

Структурні підрозділи районної державної адміністрації,

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

 
 
 
 
 
 
 
2018 рік.

Обізнаність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю.

 

VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобігання корупції.

Профілактичні та просвітницькі заходи. 

1.

Проведення освітньо-роз’яснювальних антикорупційних заходів у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах району.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Керівництво ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей», ВПУ №22 м.Сарни, Сарненський педагогічний коледж РДГУ.

2018 рік.

Підвищення рівня правової освіти учнівської та студентської молоді.

2.

Надання при зверненні практичної і методичної допомоги з питань застосування вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції посадовим особам юридичних осіб публічного права та іншим зацікавленим особам.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації.

2018 рік.

Підвищення рівня правової освіти різних верств населення.

3.

Забезпечення висвітлення на офіційних веб-сайтах інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції, зокрема щодо підвищення прозорості та ефективності державних закупівель.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації,

посадові особи юридичних осіб публічного права,

виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад.

2018 рік.

Зміцнення довіри громадян до влади.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.  Координація спільних дій правоохоронних органів у запобіганні і протидії корупції та вдосконалення співпраці з правоохоронними органами

1.

Проведення спільних нарад керівників правоохоронних органів з метою розгляду найбільш актуальних проблем протидії корупції в районі.

Сарненський             ВП ГУНП в Рівненській області, Сарненський МРВ УСБУ в Рівненській області (за згодою), Сарненська місцева прокуратура             (за згодою)

2018 рік.

Прийняття узгоджених рішень щодо реалізації програм боротьби із злочинністю та корупцією.

2.

Проведення аналізу та узагальнення проведеної роботи у сфері протидії корупції. Розроблення шляхів застосуванням в районі найбільш ефективних форм і засобів боротьби з корупцією.

Сарненський             ВП ГУНП в Рівненській області, Сарненський МРВ УСБУ в Рівненській області (за згодою), Сарненська місцева прокуратура             (за згодою)

2018 рік.

Прийняття узгоджених рішень щодо реалізації програм боротьби із злочинністю та корупцією.

 
 
 
 
Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                В.Стельмах