Також дивіться новини на facebook.com

№ 92 від 27 лютого 2018 року "Про стан запобігання корупції у Сарненському районі в 2017 році та заходи щодо вдосконалення цієї роботи у 2018 році "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

27 лютого 2018 року                                                                                           № 92

 

Про стан запобігання корупції у

Сарненському районі в 2017 році

та заходи щодо вдосконалення цієї

роботи у 2018 році
 
 

          Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району у 2017 році вживались заходи, що спрямовувались на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зменшення рівня корупції шляхом усунення передумов її виникнення через впровадження превентивних заходів.

         Розпорядження голови райдержадміністрації від 01.04.2016 №122 у звітному році діяв затверджений план заходів із запобігання і протидії корупції в Сарненському районі на 2016-2017 роки, який об’єднав в собі численних виконавців антикорупційних заходів.

          Для забезпечення прозорості та публічності в роботі місцевих органів державної виконавчої влади, зміцнення довіри громадян до влади, в райдержадміністрації напрацьована система постійного висвітлення на офіційному веб-сайті адміністрації подій пов’язаних із суспільно-політичним та громадським життям району.

         З метою створення механізмів для подання повідомлень про корупцію в державних органах, органах місцевого самоврядування, на офіційному сайті райдержадміністрації оприлюднені номери телефонів, а також електронні адреси відділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

         Поряд з цим на виконання статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», функціонує електронна адреса «лінії довіри» для повідомлень про відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Сарненської райдержадміністрації.

         З метою запровадження багатоступеневої оцінки антикорупційних ризиків, для забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з нормативно-правовими актами, через офіційний сайт райдержадміністрації оприлюднюються видані розпорядження голови райдержадміністрації.

        Для запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень в т.ч. і про факти порушення антикорупційного законодавства на території району, розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.05.2017 №188 затверджено склад громадської ради райдержадміністрації за участі представників понад 10 громадських організацій і об’єднань громадян, завданням якої є проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, зокрема і антикорупційної.

         Упродовж 2017 року місцевою прокуратурою виявлено 9 фактів порушення вимог запобігання та протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування Сарненського району, за якими складено 6 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією. Сарненським районним судом розглянуто 5 протоколів, притягнуто до відповідальності депутатів сільської та селищної рад, посадову особу юридичної особи публічного права з накладанням адміністративного стягнення у виді штрафу.

        Органами прокуратури внесено 9 подань в порядку частини 3 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» в органи державної влади та місцевого самоврядування, які задоволені, одна особа притягнута до відповідальності.

       Зважаючи на вищевикладене, з метою недопущення порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Сарненському районі, керуючись статтями 118,119 Конституції України, статтями 2,13,25,28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

        1.Інформацію про стан запобігання корупції в Сарненському районі у 2017 році взяти до відома.

       2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рекомендувати міському, селищним, сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності:

         2.1. забезпечити неухильне дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України як особисто, так і посадовцями очолюваних органів;

        2.2. забезпечити роботу щодо виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення законності та реалізації в районі нормативно-правових актів із зазначених питань, вести роботу щодо поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

          2.3. посилити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема, через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, виконання положень Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за №1203/29333;

          2.4. забезпечити виконання особами, зазначеними у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», статті 45 розділу VІІ цього Закону, обов’язку щодо подання до 01 квітня 2018 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, та інших типів декларацій, за формою, що визначена Національним агентством;

          2.5. посилити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної службової особи за авторитет державної влади та забезпечити постійний моніторинг стану додержання законності у діяльності підпорядкованих службових осіб;

          2.6. вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів або ж його врегулювання у відповідності до чинного антикорупційного законодавства України;

          2.7. забезпечити проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у строки визначені рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за №1479/29609;

          2.8. забезпечити виконання суб’єктами декларування частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо письмового інформування в десятиденний строк Національного агентства з питань запобігання корупції у разі суттєвої зміни у майновому стані, а саме отримання ними доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, з моменту отримання доходу або придбання майна, відповідно до змісту вимог визначених Порядком формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за №959/29089 (із змінами).

          3. З метою перевірки факту подання декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій, на виконання пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 06.09.2016 №19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2016 за №1479/29609, сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації забезпечити невідкладне письмове інформування головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації про:

          3.1. факт надходження заяви від суб’єктів  декларування про наміри припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, призначення або звільнення яких здійснюється за розпорядженням голови райдержадміністрації або за наказом керівника державної служби – керівника апарату райдержадміністрації в день подання вказаної заяви;

          3.2. відомості про штатний розпис  працівників Сарненської районної державної адміністрації  станом на 01.01. звітного року;

          3.3. відомості про осіб – суб’єктів декларування, які припинили  діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у Сарненській райдержадміністрації, у наступному році, після року припинення такої діяльності.

          4. Просити Сарненський районний суд Рівненської області продовжити практику інформування райдержадміністрації про притягнення державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

          5. Запропонувати Сарненській місцевій прокуратурі, органам поліції в межах компетенції:

          5.1. продовжити практику виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією  на території району і вжиття заходів з метою притягнення винних осіб до визначеної чинним законодавством України відповідальності;

          5.2. про виявлені факти корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією на території району інформувати райдержадміністрацію невідкладно;

          5.3. з метою планування спільних заходів по боротьбі з корупцією в районі, про роботу, проведену в напрямку запобігання та протидії корупції щокварталу до 01 числа місяця наступного за звітним інформувати райдержадміністрацію.

          6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 24 лютого 2017 року №75 «Про стан запобігання корупції в Сарненському районі у 2016 році та заходи щодо вдосконалення цієї роботи у 2017 році».

          7. Виконацям про хід виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію в термін до 01.06.2018 та 01.12.2018.

         8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

       
 
 

Голова адміністрації                                                                                    Я.Яковчук