Також дивіться новини на facebook.com

Облік запитів на публічну інформацію, що надійшли в Сарненську райдержадміністрацію за І півріччя 2016 року

  

Кіль-кість
Всь-ого
Фізичні особи
Юридичні особи
Запит отримано:
Результат розгляд
 
 
Від грома-дян
Колек-тивні
Осо-бисто
Тел.
Факс
e -mail
Пош-тою
Записано на вимогу запитувача
Переслане іншими розпорядниками інформації
Інформацію надіс-лано
Надіслано за належ-ністю
Відмовлено
34
34
13
 
21
1
 
 
17
1
 
15
34