Також дивіться новини на facebook.com

26.02.2016 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015-2017 роки

 
 
                                                    Програма

розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015-2017 роки

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА

програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015-2017 роки

 
 
1.

Загальна характеристика району:

Площа території ( тисяч квадратних кілометрів) -  2,0

Кількість населення станом на 01.06.2015 (тисяч осіб)- 103,1

Специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва району провідне місце займають промисловість (добувна, харчова, деревообробна, виробництво будматеріалів) і сільське господарство. Район знаходиться на перетині транс’європейських транспортних магістралей, має значні природні сировинні ресурси ( лісові та водні, корисні копалини – базальт, граніт, бурштин, торф)

 

2.

Дата затвердження програми (найменування і номер відповідного нормативного акта)

Програма розвиту малого і середнього підприємництва у Сарненському районі на 2015-2017 роки  

Затверджена рішенням сесії районної ради

 
           

3.

Головний розробник Програми

 
 
 
 
Співрозробники
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі Сарненської райдержадміністрації

 

Члени координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, представники об’єднаної галузевої ради підприємців, громадська організація підприємців Сарненщини, суб’єкти підприємницької діяльності, структурні підрозділи райдержадміністрації,

виконкоми місцевих рад.

 
 
 

4.

Мета

Комплексна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення актуальних проблем району

 
 
 
5. 

Перелік пріоритетних завдань Програми

-  Забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

 -     координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємницької діяльності;

 - оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно- погоджувальних процедур,' а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

- недопущення необгрунтованого адміністративного втручання органів державного нагляду (контролю) у господарську діяльність суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-  забезпечення організаційної, інформаційно- консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки розвитку малого. і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

-  забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадським об’єднанням підприємців

6.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

очікувані результати

2015
рік
2016
 рік
2017
рік
 

Кількість малих підприємств (одиниць)

232
235
240
245
 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч наявного населення (одиниць)

23
23
23
24
 

Кількість середніх підприємств ( одиниць)

21
21
22
23
 

Кількість фізичних осіб-підприємців

3021
3030
3040
3050
 

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг підприємствами малого і середнього підприємництва млн.грн.

 
1648,1
 
1670,0
 
1690,0
 
1700,0
 

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах (осіб)

 
 
6280
 
 
6300
 
 
6350
 
 
6400
 

Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції ( товарів, послуг)

 
 
13,8
 
 
14,5
 
 
15,5
 
 
16,0
 

Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

кількість одиниць/

обсяги замовлень, млн.грн

 
 
 
 
 
17
8,6
 
 
 
 
 
19
10
 
 
 
 
 
21
12
 
 
 
 
 
23
14
 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва (одиниць):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

філії та відділення комерційних банків

7
7
7
8
 
страхові компанії
5
5
5
5
 
 громадські організації підприємців
1
1
1
1
 
 ради підприємців
2
2
2
2
 

Кількість навчальних закладів, що

здійснюють навчання, перепідготовку

та підвищення кваліфікації за бізнес- напрямами

 
1
1
1
1
7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2015-2017 роки

( постійно, щокварталу )
8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавці

І.Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно - погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

ІІ. Організаційна, інформаційно - консультативна, навчально - методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури.

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

Органи виконавчої влади району, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, громадське об’єднання підприємців

9.

Основні джерела фінансування

Районний та місцеві бюджети, власні кошти виконавців, інвестиції, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ.

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Моніторинг виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, який в установленому порядку інформує райдержадміністрацію про хід виконання заходів Програми.

Щокварталу інформація надається департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Відповідно до плану роботи районної ради питання про хід виконання Програми розглядається на сесіях районної ради та засіданнях її постійних комісій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальна частина

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Сарненському районі на 2015 - 2017 роки розроблена відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 12 січня 2015 року   № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року                  № 612 Плану на 2015 - 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 27 травня 2015 року № 273, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2015 року №367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки» та на основі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року                      № 44, а також пропозицій координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, галузевої ради підприємців Сарненщини і громадської організації «Спілка підприємців Сарненщини».

 

Стан розвитку малого і середнього підприємництва в районі

 

        На сьогодні з боку держави та районної влади забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, оптимізуються дозвільні процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування підприємницької діяльності, проводиться навчання та перекваліфікація незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю, створення нових робочих місць

Мале та середнє підприємництво (далі – МСП) як в районі, так і України в цілому є найбільш вразливим до фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.

  За січень-грудень 2014 року кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців зросла в порівнянні до 01.01.2014 на 22 особи або на 8,0 відсотків, юридичних осіб різних організаційно-правових форм зменшилася на 10 одиниць, або на 29,4 відс.

    За січень-червень 2015 року зареєстровано 146 фізичних осіб – підприємців, що на 8,7 відс або на 14 осіб менше відповідного періоду минулого року, а кількість зареєстрованих юридичних осіб зросла на 63,6 відс, 18 юридичних осіб проти 11 в 2014 році.

   Протягом першого півріччя 2015 року припинили підприємницьку діяльність 142 фізичні особи – підприємці, проти 119 осіб за відповідний період минулого року.

           Зменшенню кількості фізичних осіб – підприємців та закриттю цього виду підприємницької діяльності сприяла складна економічна та цінова ситуація в країні, обмеженість фінансово-кредитних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності, тощо.

  Станом на 01 липня 2015 року всього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано 3892 суб’єктів всіх форм власності: із них 3021 фізичних осіб-підприємців та 871 юридичних осіб.

             МСП на рівні з великими промисловими підприємствами відіграють важливу соціальну роль у працевлаштуванні населення. На підприємствах малого і середнього бізнесу працює майже 30 відс. від загальної кількості працюючих на підприємствах району.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в районі забезпечено дотримання вимог чинного законодавства щодо підготовки та реалізації регуляторних актів. З метою врахування точки зору зацікавлених суб’єктів господарювання та громадськості при підготовці проектів регуляторних актів, а також надання суб’єктам господарювання широких прав щодо участі у регуляторній діяльності органів виконавчої влади на всіх її етапах усі проекти регуляторних актів оприлюднюються в засобах масової інформації.

          Зокрема, протягом першого півріччя 2015 року в районі був прийнятий регуляторний акт - розпорядження голови райдержадміністрації від 04.03.2015                № 87 «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»

         Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акту з аналізом регуляторного впливу був оприлюднений в районній газеті «Сарненські новини» та на офіційному веб-сайті Сарненської райдержадміністрації для отримання зауважень та пропозицій.

  Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та на виконання положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в районі реалізовано комплекс заходів з організаційно - кадрового
та матеріально-технічного забезпечення центру надання адміністративних послуг.

На виконання вищеназваного Закону розпорядженням голови адміністрації створено центр з надання адміністративних послуг (ЦНАП), який розпочав свою роботу з січня 2015 року.

 Перелік адміністративних послуг, що надаються (порядок їх надання, електронні форми заяв, інформаційні та технологічні картки для одержання адміністративних послуг) розміщений на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації в розділі «Адміністративні послуги», який забезпечує відвідувачів повною, актуальною та достовірною інформацією щодо надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

Діяльність центру надання адміністративних послуг спрямована на усунення підґрунтя для корупційних проявів, скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру.

Станом на 01.07.2015 до Центру надійшло 2640 звернень від фізичних та юридичних осіб, із яких вже 2623 суб’єкта отримали послугу.

        Протягом першого півріччя поточного року Центром надано 659 консультацій фізичним та юридичним особам. Найактуальніші питання, з яких звертаються до Центру – це земельні питання, питання з містобудування та архітектури.

З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності районний центр зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу. Протягом першого півріччя 2015 року професійним навчанням було охоплено 415 безробітних осіб.

Упродовж першого півріччя поточного року за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в районному центрі зайнятості пройшли навчання і отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності 48 осіб, що на   20 відс. більше, ніж за січень - червень 2014 року. Сума виплаченої допомоги становила 488,7 тис.грн.

Крім того, за січень – червень 2015 року проведено 17 профінформаційних та профконсультаційних семінарів та бізнес-тренінгів на теми : «Як започаткувати власну справу, або формула успіху підприємництва», «Як започаткувати власну справу у сфері флористики та світодизайну», « Як розпочати власний бізнес», « Від бізнес ідеї до започаткування власної справи» в яких взяло участь 210 осіб безробітних.

Станом на 01.07.2015 для здійснення підприємницької діяльності (для розміщення об’єктів комерційного використання, ведення рибного господарства, розміщення виробництв) в районі, шляхом проведення земельних аукціонів, продано 54 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 23,9514 га на суму 4,6 млн.грн.

Суб’єкти малого підприємництва постійно беруть участь у державних закупівлях, які проводяться головними розпорядниками бюджетних коштів району. В першому півріччі 2015 року  10 суб’єктів малого підприємництва стали переможцями конкурсних торгів з державних закупівель. Загальна сума  коштів за укладеними договорами становила -9,5 млн.грн., що на 17,0 відс.більше відповідного періоду минулого року.

Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктам малого бізнесу району надано в оренду 589,56 м.кв.приміщень, які перебувають у спільній власності територіальних громад району.

           З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, недопущення випадків необґрунтованого, неправомірного тиску та втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва з боку контролюючих органів в райдержадміністрації створено та діє цілодобова інформаційна «гаряча лінія» за телефонами 3-57-77, 3-51-38.

      Для поліпшення рівня обслуговування платників податків і посилення контролю за дотриманням податкового законодавства з боку посадових осіб органів державної податкової служби в Сарненській ОДПІ Головного управління ДФС у Рівненській області діє сервіс під назвою «Пульс» - гаряча телефонна лінія Міністерства доходів і зборів України.

З метою популяризації інвестиційного потенціалу району, розширення ринків збуту продукції суб’єктів господарювання Сарненщини, активізації економічного співробітництва, в районі розроблений і щокварталу поновлюється інвестиційний паспорт Сарненського району , який подається в обласну державну адміністрацію для розміщення на спеціалізованому сайті «Інвестиційна карта Рівненської області» (www.investmap.rv.ua) .

Крім того, в районі створена  робоча група з питань залучення інвестицій в економіку Сарненського району, яка забезпечує постійне формування та оновлення бази даних вільних земельних ділянок і майна, розташованих на території місцевих рад. Інвестиційні пропозиції (анкети) по  наданих земельних  ділянках і об’єктах нерухомості розглядаються районною робочою групою і подаються обласній робочій групі з питань залучення інвестицій в економіку області для аналізу і подальшого розміщення на цифровій карті інвестиційної привабливості Рівненської області, яка на даний час створюється обласною державною адміністрацією.

 
 

Мета Програми

Метою Програми є комплексна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва та підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем району.

Заходи Програми спрямовані на:

-      створення і підтримку сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва;

-  розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу шляхом надання суб’єктам малого і середнього підприємництва  необхідної організаційної,інформаційно-консультативної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки;

               -      сприяння  розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності

 

Основні напрями та завдання розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 - 2017 роки

 

Основними напрямами та завданнями розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 - 2017 роки є:

-                     забезпечення дотримання в районі нормативно-правових актів у сфері підприємницької діяльності;

-                     оптимізація реєстраційно-дозвільної системи шляхом спрощення і прискорення реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур, а також підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг;

-                     координація дій органів виконавчої влади району усіх рівнів щодо забезпечення, в рамках повноважень цих органів, належних умов для започаткування та ведення підприємництва, недопущення необгрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

-                     забезпечення організаційної, інформаційно-консультативної, навчально- методичної та ресурсної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва місцевими органами виконавчої влади;

-                     залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку району;

-                     забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади із громадським об’єднанням підприємців.

 
Очікувані результати

Завдяки реалізації заходів Програми:

кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення в районі збільшиться на 4,3 відсотка, фізичних осіб - підприємців - на 1,0 відсоток;

надходження до всіх бюджетів від діяльності малого підприємництва в районі збільшаться на 5,0 відсотків.

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Моніторинг виконання структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади завдань і заходів з реалізації Програми здійснює відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до компетенції забезпечують :

-         безумовне виконання заходів Програми у визначені терміни ;

-         інформування  відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації про хід виконання заходів Програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

  Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації узагальнену інформацію про хід реалізації заходів Програми подає  щокварталу до 10  числа місяця, що настає за звітним періодом департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Відповідно до плану роботи Сарненської районної ради хід виконання заходів Програми розглядається на сесіях  районної ради та засіданнях її постійних комісій.

 


 
 
Заходи
щодо реалізації Програми
 
 
 
 
 
 
Пріоритетні завдання
 
 
 
 
 
Зміст заходу
 
 
 
 
 
 
Термін виконання
 
 
Виконавці
 
 
 
 
 
 
Джерела фінансування
 
 
 
 
 

Кошти необхідні для фінансування заходів, тис грн.

 
2015
рік
 
2016
рік
 
2017
рік
 
2015
рік
 
2016
рік
 
2017
рік
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

І. Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики, спрощення та прискорення реєстраційних і дозвільно-погоджувальних процедур, вдосконалення системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 
1.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань дерегуляції економіки

1) Розроблення та оприлюднення у засобах масової інформації
та на веб-сторінці райдержадміністрації щорічних планів підготовки проектів регуляторних актів, ведення електронного реєстру регуляторних актів
на веб-сторінці райдержадміністрації

 
Постій но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністра-

ції, місцеві ради (за згодою), територіальні органи міністерств та відомств

 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 

2)забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку

 
 
 
 

Структурні підрозділи райдержадміністра-

ції, місцеві ради (за згодою), територіальні органи міністерств та відомств

 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 
 
 
2.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Впровадження системи електронного документообігу в центрі надання адміністративних послуг

Постій но
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
Постійно
 
 
 
 
 
 

Сектор з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 
 

Обласний бюджет

 
 

Районний бюджет

 
 
 
 
-
 
 
20,0
 
 
20,0

Участь у семінарах, тренінгах, конференціях, навчаннях для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг

Протя
гом року
 
 
Протя
гом року
 
 
Протя
гом року
 
 

Сектор з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 
Районний
бюджет
 
 
1,0
 
2,0
 
2,0
 
3.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забезпечення видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності за принципом «єдиного вікна» через центр надання адміністративних послуг

 
 
Постій но
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
Постій
Но
 
 
 
 
 
 

Сектор з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 
 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І. Організаційна, інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування відповідної інфраструктури

4.

Підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема фермерських господарств

Сприяння створенню сільськогосподарської дорадчої служби та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

 
 
 
Постій но
Постій но
Постій
но

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою)

Кошти виконавців

 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого і середнього підприємництва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1). Сприяння направленню на  навчання
та перепідготовку управлінських кадрів
для сфери підприємництва, які будуть проходити за участю вищих навчальних закладів, центрів підвищення кваліфікації, інших спеціалізованих установ

 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Управління та відділи райдержадміні-
страції

органи місцевого самоврядування (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 

Кошти суб’єктів

господарювання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Сприяння залученню підприємців району до участі у бізнес-тренінгах, які проводяться на обласному рівні із залученням викладачів із провідних бізнес-шкіл України

 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
Структурні підрозділи райдержадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 

Кошти суб’єктів малого і середнього

підприємництва
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалення інформаційного та консультативного методичного забезпечення суб’єктів господарювання

 
 
 
 
 

1) Постійне  роз’яснення податкового законодавства та змін до нього, особливостей здійснення перевірок суб’єктів господарювання правоохоронними та контролюючими органами, а також розміщення  вказаних матеріалів в засобах масової інформації

 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарненська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області

 
 
 
 
 

Кошти виконавців

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Сприяння створенню  пункту (громадської приймальні) із надання інформаційно-консультативних послуг з питань законодавчо-нормативного регулювання підприємницької діяльності, започаткування та ведення власної справи, залучення інвестицій.

Проведення на базі зазначеного пункту (громадської приймальні) навчально-методичних семінарів для підприємців

 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постій
но
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,об’єднана галузева рада підприємців Сарненського району, громадська організація «Спілка підприємців Сарненщини», Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів  “InvestInRivne”
(за згодою

 
 
 
 
 
 
 
Кошти суб’єктів
господарювання
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
.

Поширення в районі позитивного досвіду розвитку малого і середнього підприємництва

1)Проведення   нарад, засідань  за круглим столом з питань розвитку малого та середнього підприємництва

 
 
 
Постій
но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), причетні установи та організації (за згодою

Районний та місцеві бюджети

 
 
 

2) Сприяння суб’єктам малого і середнього підприємництва  в  прийнятті участі в зустрічах,  ділових поїздках та візитах  з метою налагодження міжнародних контактів та співробітництва, участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями

Постій
но
Постій
но
Постій
но

Структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради (за згодою)

 

Кошти суб’єктів малого і середнього підприємництва

 
 
 
 
 
 

3) Організація проведення урочистостей з нагоди професійного свята
 «День підприємця»

Вере
сень 2015 року
 
 
 
 
 
 
Вере      сень 2016 року
 
 
 
 
 
 

Вересень 2017 року

 
 
 
 
 
 
 

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради                        (за згодою),

Причетні установи та організації (за згодою)

 
 
 
Районний бюджет
 
 
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
 
 
 
 
 

4) Популяризація підприємницької діяльності у засобах масової інформації, зокрема, шляхом публікації інформації про передовий досвід суб’єктів господарювання району

 
Постій
но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  місцеві ради                       (за згодою), сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації

Кошти
виконавців
 
 
 
8.

Підвищення ефективності роботи координаційної ради
з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

Обговорення проектів нормативно-правових актів вищих органів виконавчої влади щодо розвитку підприємництва.

Моніторинг  виконання заходів  програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Сарненському районі на 2015-2017 роки

Пості
но
Постій
но
Постійно

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, громадська організація «Спілка підприємців Сарненщини»

Кошти виконавців
 
 
 
9.

Організація просвітницької роботи із залученням успішних підприємців та підприємств серед учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Проведення навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Постій
но
Постій
но
Постій
но

Відділ освіти райдержадміністрації

 
Кошти виконавців
 
 
 

ІІІ. Ресурсна, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва

10.

Забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва вільними земельними ділянками та приміщеннями, обладнанням, що не використовується

1) Постійне оновлення бази даних про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва, незадіяного обладнання та забезпечення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до вказаної інформації

Постій
но
Постій
но
Постійно

Управління Держгеокадастру у Сарненському районі, виконавчі комітети місцевих рад (за згодою), відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 
 
 
 
 
 
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Організація аукціонного продажу земельних ділянок та надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення суб’єктам малого та середнього підприємництва

Постій
но
Постій
но
Постійно

Управління Держгеокадастру у Сарненському районі, виконавчі комітети місцевих рад ( за згодою)

Кошти виконавців
 
 
 
11.

Забезпечення фінансової підтримки розвитку малого і середнього підприємництва органами виконавчої влади

1) Сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва району у торгах (тендерах), які проводяться розпорядниками бюджетних коштів

 
Постій
но
Постій
но
Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, розпорядники бюджетних коштів, виконавчі комітети місцевих рад                            ( за згодою)

Державний,     місцеві бюджети
 
 
 
 
 

2)Сприяння забезпеченню відшкодування за рахунок обласного та інших місцевих бюджетів плати за користування позиками (у тому числі фінансовим кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Постій
но
 
 
Постій
Но
 
 
Постійно
 
 
 
 
 
 
 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 
 
 
 
 
 
Обласний бюджет
 
Місцеві бюджети
 
 
 
12

Створення сприятливих умов для суб’єктів малого та середнього підприємництва району на ринку фінансових ресурсів

Сприяння доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до міжнародних та вітчизняних кредитних ліній, а також міжнародної технічної допомоги

Постій
но
 
Постій
но
 
Постійно
 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 
 
Кошти фондів і програм
 
 
 
13.

Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності

1) Залучення безробітних до відкриття власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю

Постій
но
Постій
но
Постійно

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети місцевих рад ( за згодою)

Фонд загальнообо в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 
 
 
 
 

2) Компенсація роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове соціальне страхування за працевлаштування безробітних осіб на нові робочі місяці

Постій
но
Постій
но
Постійно

Районний центр зайнятості

Фонд загальнообо в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 
 
 
14.

Активізація інвестиційної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва

1) Постійне оновлення
та поширення серед потенційних інвесторів інформації щодо інвестиційної привабливості району,
поновлення бази даних інвестиційних
та інноваційних проектів малих та середніх підприємств району

Постій
но
Постій
но
Постійно

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

 
 
 
 
Кошти виконавців
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Сприяння  залученню суб’єктів малого та середнього підприємництва району до участі
в районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних виставково-ярмаркових заходах, нарадах, бізнес-форумах
та конференціях

Постій
но
Постій
но
Постійно

Управління та відділи райдержадміністрації

 
 
 

Кошти суб’єктів малого і середнього підприємництва

 
 
 

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування

 
 
 
 
 
 
 

Районний бюджет

2
24
24
 
 
 
 

                          Керівник апарату адміністрації                                       В.Стельмах