Також дивіться новини на facebook.com

АНКЕТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 
АНКЕТА
ІНВЕСТИЦІЙНої ПРОПОЗИЦІї
 

Назва проекту/пропозиції

Залучення до обробітку ріллі, що не використовується

Ідея (суть проекту/пропозиції)

Залучення інвестиційних коштів для ґрунтозахисних енергозберігаючих технологій вирощування сільськогоспода-рських культур (зернових, овочевих, технічних, енергетичних) на землях , що не використовуються.

Конкурентні переваги

В Сарненському районі не використовується біля 9 тисяч га ріллі, які при запровадженні ефективних технологій вирощування, можуть давати високі врожаї сільськогоспо-дарських культур і відповідні прибутки.

Обсяг необхідних фінансових ресурсів (дол. США)

500000,0 (Реалізація проекту можлива частинами, поетапно або частково).

Вид та обсяг інших необхідних ресурсів

Для успішної реалізації проекту необхідні засоби виробництва (техніка, насіння, мінеральні добрива та засоби захисту рослин).

Необхідні умови для успішної реалізації проекту

Для успішної реалізації проекту необхідно запровадження сучасних грунтозахисних енергоефективних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Пропозиція інвестору

Суть інвестиційної  пропозиції полягає у відновленні виробництва сільськогоспо-дарських культур. Повернення інвестованих коштів передбачається за рахунок реалізації вирощеної продукції.

Додатки (фото)
-
Контакти (мобільний тел., електронна пошта)
(03655)3-40-52, 0680055894, 0666631059,