Також дивіться новини на facebook.com

Зміни до регламенту Сарненської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1235 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги":

 

Внести такі зміни до регламенту Сарненської районної державної адміністрації (далі - Регламент), затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 листопада 2007 року № 500:

 

Доповнити розділ "Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян" Регламенту пунктом 37-1. такого змісту:

"37-1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Відповідно до статей 39, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» та від 09.10.2013 № 964 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території":

 

1.1.      Внести такі зміни до регламенту Сарненської районної державної адміністрації , затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 листопада 2007 року № 500:

 

Доповнити розділ «Взаємовідносини районної держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування» Регламенту пунктом 76 такого змісту:

 

«76. Голова районної державної адміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень  про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими».

 

          1.2. В розділі «Кадрова робота» пункт 20 викласти в новій редакції:

 

            «20. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює сектор кадрової роботи».

 

2.        Внести такі зміни до положення про колегію районної державної адміністрації , затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 листопада 2003 року № 500:

 

Доповнити  розділ  «Функції колегії» Положення   пунктом  5-1 такого змісту:

 

   «5-1. Крім питань, визначених у пункті  5  цього  Положення, колегія райдержадміністрації:

 заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;                 подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України,   а   також   міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерства, іншого   центрального   органу виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління,..з..райдержадміністрацією;                  розглядає   питання   про   відповідність   займаній   посаді керівників,   заступників   керівників   територіальних   органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери   їх   управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому   порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.».

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року  № 477 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України":

 

1.      Внести такі зміни до регламенту Сарненської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 листопада 2007 року № 500:

 в абзаці першому пункту 9 регламенту Сарненської районної державної адміністрації слова “Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України” замінити словами “постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України”.Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування