Також дивіться новини на facebook.com

Основні принципи та порядок електрифікації території, що підлягає комплексній забудові

Взаємовідносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Кодексом систем розподілу, затверджений Постановою НКРЄКП від 14.03. 2018 № 310, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 3 грудня 2019 року № 2595.
У відповідності до пункту 4.1.13 Кодексу, приєднання електроустановок Замовника на території, що підлягає комплексній забудові (мікрорайон/квартал, вулиця), здійснюється відповідно до умов цього розділу після виконання Оператором системи розподілу (далі – ОСР), який проводить на цій території ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно із планами забудови відповідної території.
Згідно із пунктом 4.1.14 Кодексу системи розподілу (далі – Кодекс), функції Замовника електрифікації території може виконувати суб'єкт, уповноважений відповідно до Закону України (далі – ЗУ) «Про регулювання містобудівної діяльності».
Замовник електрифікації має надати ОСР затверджений органами місцевої влади проект комплексної забудови, який має містити: детальний план комплексної забудови території, що підлягає електрифікації; межі та цільове використання земельних ділянок, у т.ч. визначені коридори для інженерних мереж та місця розташування об'єктів енергетики; прогнозну максимальну потужність та вимоги щодо надійності електропостачання кожного об'єкта, розташованого на території забудови; черги будівництва об'єктів комплексної забудови та прогнозні терміни/строки введення в експлуатацію.
З огляду на вимоги частини 2 та 3 ст. 33 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення про організацію комплексної забудови території у визначених межах та рішення про розміщення об’єктів будівництва на території населених пунктів та за їх межами під час комплексної забудови території приймає виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, райдержадміністрація відповідно до їх повноважень у порядку, передбаченому цим Законом. Рішення про розроблення детального плану певної території одночасно є рішеннями про комплексну забудову цієї території.
Саме на органи місцевого самоврядування покладено повноваження Замовника щодо будівництва та функціонування об'єктів комунального господарства, в т.ч. електричних мереж та електроустановок, що забезпечують електрифікацію кварталів (вулиць).
Так, згідно ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення; виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.
Відповідно до ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок щодо здійснення та реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та реалізації відповідних державних та регіональних програм.
Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами, та питанням щодо затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації належать до компетенції сільських, селищних та міських рад – пункти 41, 42 ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».
Таким чином, після розроблення органом місцевого самоврядування детального плану території, прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень, а саме: рішення про те, що відповідна земельна ділянка замовника розташована на території, що підлягає комплексній забудові; рішення про делегування електропередавальній організації функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, а також після розроблення на замовлення органу місцевого самоврядування проектної документації на виконання відповідних робіт з електрифікації території, що підлягає комплексній забудові (або використання раніше розробленої на замовлення місцевого органу самоврядування проектної документації), відповідний обсяг робіт з електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може бути здійснений електропередавальною організацією за рахунок поворотної фінансової допомоги або за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії.
Отже, враховуючи вищезазначене, питання здійснення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може бути врегульовано відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, через механізм поворотної фінансової допомоги, або, за рахунок інших джерел з подальшим включенням цих заходів до інвестиційних програм, відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 20/22552.
З огляду на викладене, приєднання до електричних мереж будинків заявників та інших забудовників, що мають земельні ділянки в новозбудованому масиві, може здійснюватись після проведення електрифікації території в порядку, визначеному чинним законодавством.
 
Інформація оприлюднена відповідно до Протоколу № 01/20-дорГОДА проведення наради щодо вирішення питання електрифікації новозбудованих вулиць сільських населених пунктів Сарненського району 24.01.2020.


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування