Також дивіться новини на facebook.com

№ 304 від 04 жовтня 2019 року "Про розроблення детального плану території земельної ділянки державної власності, загальною площею 29,7500 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

  
 04 жовтня 2019 року                                                                                      № 304
 

Про розроблення детального плану території земельної ділянки державної власності, загальною площею 29,7500 га,

для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка знаходиться на території Вирівської сільської ради Сарненського району (за межами населеного пункту)

 
 
 
                                                                      

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю  «Вирівський  гранітекспо» від 02.10.2019  щодо надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки державної власності, загальною площею 29,7500 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка знаходиться на території Вирівської сільської ради Сарненського району (за межами населеного пункту), відповідно до статей 6, 13, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1468/20206, державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»:

1. Розробити детальний план території земельної ділянки державної власності, загальною площею 29,7500 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, яка знаходиться на території Вирівської сільської ради Сарненського району (за межами населеного пункту) ( надалі – детальний план території).

2. Взяти до уваги, що фінансування робіт з розроблення детального плану території на об’єкт здійснюватиметься за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Вирівський гранітекспо» за згодою (надалі – Інвестор).

3. Визначити за погодженням з Інвестором організацію-розробника детального плану території (надалі – Розробник). 

4. Укласти тристоронню угоду на розроблення детального плану території, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, між Сарненською районною державною адміністрацією, Інвестором та Розробником.

5. Відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації організувати:

- оприлюднення даного розпорядження шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації у двотижневий термін з дня його реєстрації;

-   розроблення детального плану території;

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території у відповідності до чинного законодавства України;

- розгляд детального плану території на засіданніархітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації.  

6. Розробнику детального плану території після розроблення, узгодження та громадського обговорення надати його Сарненській районній державній адміністрації для розгляду та затвердження у встановленому законодавством порядку.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 
 

Виконуючий обов’язки

голови  адміністрації                                                                         Іван НАЗАРЕЦЬ