Також дивіться новини на facebook.com

№ 73 від 25 лютого 2019 року "Про розроблення детального плану території для реконструкції будівлі №4 під виробничий комплекс по переробці деревини за адресою с. Ремчиці, комплекс будівель і споруд №1, Сарненського району, Рівненської області "

  Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я
голови районної державної адміністрації
 

25 лютого  2019 року                                                                                       № 73

 
 

Про розроблення детального плану
території для реконструкції будівлі №4 під виробничий комплекс по переробці деревини за адресою с. Ремчиці, комплекс будівель і споруд №1, Сарненського району, Рівненської області

       
 

Розглянувши заяву гр. Аврамишина Сергія Володимировича від 04.02.2019  щодо надання дозволу на розроблення детального плану території для реконструкції будівлі №4 під виробничий комплекс по переробці деревини за адресою с. Ремчиці, комплекс будівель і споруд №1, Сарненського району, Рівненської області (за межами населеного пункту); відповідно до статей 6, 13, 20, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1468/20206, державних будівельних норм України  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»:

 

1. Розробити детальний план території для реконструкції будівлі №4 під виробничий комплекс по переробці деревини за адресою с. Ремчиці, комплекс будівель і споруд №1, Сарненського району, Рівненської області (за межами населеного пункту) (надалі – детальний план території).

 

2. Взяти до уваги, що фінансування робіт з розроблення детального плану території на об’єкт здійснюватиметься  за рахунок коштів                            Аврамишина С.В. за його згодою (надалі – Інвестор).

 

3. Визначити за погодженням з Інвестором організацію-розробника детального плану території (надалі – Розробник). 

 

4. Укласти тристоронню угоду на розроблення детального плану території, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, між Сарненською райдержадміністрацією, Інвестором та Розробником.

 

5. Відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації організувати:

 

- оприлюднення даного розпорядження шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Сарненської районної державної адміністрації у двотижневий термін з дня його реєстрації;

 

-  розроблення детального плану території;

 

- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території у відповідності до чинного законодавства України;

 

- розгляд детального плану території на засіданні архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури та інфраструктури Сарненської районної державної адміністрації.   

 

6. Розробнику детального плану території після розроблення, узгодження та громадського обговорення надати його Сарненській райдержадміністрації для розгляду та затвердження у встановленому законодавством порядку.

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Назарця І.П.

 
 

Голова адміністрації                                                                              Я. ЯКОВЧУК