Також дивіться новини на facebook.com

Анкета по доступу до публічної інформації за 2018 рік

  АНКЕТА
представника органу виконавчої влади,

відповідального за організацію доступу до публічної інформації

Сарненська районна державна адміністрація
за 2018 рік
 
І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПИТАМИ В ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.
 

1.                 У Сарненській райдержадміністрації  забезпечують доступ до публічної інформації:

- начальник загального відділу апарату адміністрації – функціонування    системи обліку публічної інформації;

 - головний спеціаліст загального відділу по роботі із звернення громадян – реєструє запити на інформацію, веде їх облік, надсилає запити із вчиненою резолюцією до виконавців та відповіді запитувачам, оприлюднює на офіційному веб-сайті адміністрації інформацію про кількість запитів, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації;

 
II. ПРОЦЕДУРА ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.
 

1.                 Скільки запитів на інформацію Ви отримали за  2018 рік? – 40.

 

2.                  Скільки запитів на інформацію Ви отримали за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2018 р.? – 175.

3.                  Скільки запитів у середньому за місяць надходило до Вашої установи за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2018 р.? від 1 до 5.    

4. Який відсоток запитів був направлений належному розпоряднику інформації? 0 за 2018 рік.

5. Який відсоток запитів, розглянутих в органі виконавчої влади, було задоволено? 

 Всі запити були розглянуті в межах чинного законодавства.

 

6. Яку кількість запитів прийнято Вами по кожному із зазначених каналів зв’язку?

Канал надходження запитів

Кількість
(за 2018р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 30 вересня 2018р.)
Пошта
1
23
Електронна пошта
6
64
Телефон
 
 
Факс
 
 
Переслані іншим розпорядником інформації
32
83
Інші канали
(особисто)
1
5
 

7. Яку кількість запитів Ви прийняли по кожному з наступних видів інформації?

Вид інформації
Кількість
(за  2018р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 31 грудня 2018 р.)
Інформація про фізичну особу
 
1
Інформація довідково- енциклопедичного характеру
 
 
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
 
 
Інформація про товар (роботу, послугу)
 
1
Науково-технічна інформація
 
 
Податкова інформація
 
2
Правова інформація
 
5
Статистична інформація
13
42
Соціологічна інформація
 
 
Інші види інформації
27
124
 

8. Яка кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів?

Категорія запитувачів
Кількість
(за 2018р.)
Кількість
(з 9 травня 2011 р.
по 31 грудня 2018р.)
Фізичні особи
18
71
Юридичні особи
21
103
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи
 
 
Засоби масової інформації, журналісти
1
1
 
 
9. Чи створено спеціальні місця для роботи запитувачів?
 так                       

Якщо “так”, зазначте місцезнаходження: в приміщенні адміністрації є кабінет для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, який обладнаний належним чином.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Зазначте контакти для отримання запитів на публічну інформацію:

Орган виконавчої влади

Структурний підрозділ, що організовує виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ПІБ керівника структурного підрозділу або посадової особи, контактний телефон

Телефон, факс, електронна пошта для подання запиту на інформацію

Адреса місця для роботи запитувачів із документами

Сарненська районна державна адміністрація

Загальний відділ апарату адміністрації

Цицюра Ольга Іванівна – начальник загально відділу апарату адміністрації;

 

Мацигон Любов Олександрівна – головний спеціаліст загального відділу апарату адміністрації.

3-46-43
 
 
 
 
3-52-83
м. Сарни, вул. Демократична, 51
 
 
     11.  Отримано за  2018р. - 40 запитів про надання інформації.
 

12.    Запитувачам було надано інформацію в межах чинного законодавства.

 

13. Чи оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію?

 так                  

Якщо “так”, надайте посилання: на офіційному сайті райдержадміністрації в рубриці доступ до публічної інформації висвітлюються звіти про облік запитів на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до райдержадміністрації також розміщені на дошці інформації адміністрації.

         Звіти оприлюднюються піврічні та річні.

 
14. Чи ведеться облік запитів на інформацію?
 так              

Якщо “так”, вкажіть у якій формі: журнал.

 
 
III ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
 

1. Чи створена система обліку публічної інформації у Вашому органі виконавчої влади?                             так                         

Якщо “так”, в якому форматі?  

 

2. Чи забезпечено на офіційному веб-сайті доступ до системи обліку публічної інформації?

           так         
 

3.Які проблеми виникають із функціонуванням системи обліку публічної інформації? Немає проблем.

 
 
 
 

ІV. ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ НАБОРІВ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ В ФОРМІ ВІДКРИТИХ НА ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВЕБ-ПОРТАЛІ ДАНИХ (data.gov.ua).

 

1. Чи забезпечено розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 №865 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»?

                                         так     

              

2. Яка загальна кількість наборів даних оприлюднених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з 1 грудня 2016р. по 31 грудня 2018р.  оприлюднень 2 .

 

3. З якою періодичністю оновлюється інформація в наборах даних?

 
1 раз на 3 місяці.
 
V. ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ І ДРУК.
 

1. Чи затверджені у Вашому органі виконавчої влади граничні норми, що застосовуються під час відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію?

 так                      
 

VI. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

 

1.                 Чи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про основі права, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації”?

 

Так                              

VII. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ РОБОТОЮ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.

 

1. Чи надходили скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?

 
Ні.
 

2. Від яких запитувачів найчастіше надходять скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?        

 
Категорія запитувачів
Кількість
Фізичні особи
-
Юридичні особи
-
Об’єднання громадян без статусу юридичної особи
-
Засоби масової інформації, журналісти
-
 
 

3. Щодо яких запитів надходили скарги? Вкажіть відповідну кількість скарг по кожному із видів запитуваної інформації.            

Вид інформації
Кількість
Інформація про фізичну особу
-
Інформація довідково-енциклопедичного характеру
-
Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)
-
Інформація про товар (роботу, послугу)
-
Науково-технічна інформація
-
Податкова інформація
-
Правова інформація
-
Статистична інформація
-
Соціологічна інформація
-
Інші види інформації (вкажіть які)
-
 

4. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічні інформації є до Вашого органу виконавчої влади за 2018р.? Не має судових позовів такої категорії.

 

5. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації є до Вашого органу виконавчої влади за 2018р.? Не має судових позовів такої категорії.

 
 
 
VIIІ. ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
 

1. Чи забезпечується своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обов’язковому обговоренню на офіційних веб-сайтах?

 так       
 
2. Яка кількість оприлюднених проектів рішень:

за період з 9 травня 2011 р. по 30 березня 2017 р .- 25

за  2018р.- 0.  
 
 
 
 
Головний спеціаліст загального
відділу апарату адміністрації                                                              Л.МАЦИГОН
 
036-55-3-52-83