Також дивіться новини на facebook.com

№ 616 від 27 грудня 2018 року "Про стан виконання районною державною адміністрацією завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, інших актів законодавства у сфері державної кадрової політики у 2018 році"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
 

27 грудня 2018 року                                                                                           № 616

 
 
Про стан виконання районною державною
адміністрацією завдань, визначених актами
та дорученнями Президента України, інших
актів законодавства у сфері державної кадрової
політики у 2018 році
 
 
 

На підставі статей 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення реалізації завдань визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів у сфері державної кадрової політики:

1. Інформацію про стан виконаннярайонною державною адміністрацією завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, інших актів законодавства у сфері державної кадрової політики у 2018 році взяти до відома.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

2.1. Продовжити роботу, спрямовану на практичне виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики, здійснення систематичного контролю за безумовним виконанням актів законодавства у цій сфері.

2.2. До 31 грудня 2018 року:

2.2.1. За результатами оцінювання службової діяльності, разом з сектором управління персоналом апарату районної державної адміністрації забезпечити складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

2.2.2. Визначити завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців на 2019 рік.

2.2.3. З урахуванням вимог пункту 5 статі 48 Закону України «Про державну службу» визначити необхідність професійного навчання державних службовців  та підвищення кваліфікації.

2.3. Посилити  інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо залучення максимальної кількості державних службовців до участі в щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».

3. В тижневий термін:

3.1. Начальникам фінансового управління, відділів освіти, молоді та спорту, містобудування, архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації, привести у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Положення про структурні підрозділи, які вони очолюють.

3.2. Начальнику служби у справах дітей районної державної адміністрації, привести у відповідність до чинного законодавства ведення кадрового діловодства у службі та Положення про сектор з питань усиновлення, опіки та піклування.

3.3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації забезпечити дотримання вимог Порядку ведення та зберігання особових справ державнихслужбовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 року                  № 64 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за    № 567/28697. Долучити до особових справ державних службовців копії затверджених висновків щодо результатів оцінювання службової діяльності державних службовців.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 січня 2017 року № 37 «Про стан виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, інших актів законодавства у сфері державної кадрової політики у 2016 році».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Стельмаха В.М.

 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                            Я. ЯКОВЧУКк