Також дивіться новини на facebook.com

Використовуймо паливно-енергетичні ресурси ефективно!

  Використовуймо паливно-енергетичні ресурси ефективно!

 

За даними Світової енергетичної конференції, запасів традиційних видів палива для забезпечення світових потреб в енергії вистачить на такі терміни: нафти − на 30 років, природного газу – 50-60 років, вугілля – 500-600 років, урану для атомних електростанцій на повільних теплових нейтронах – на 11-25 років, тобто всі основні енергоресурси вичерпні і в найближчому майбутньому закінчаться, насамперед, запаси природного газу і нафти, питома частка споживання яких у паливно-енергетичному балансі України більша, ніж вугілля, торфу, дров тощо.

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, як і в районі, дуже низька. На сьогодні в Україні використання невідновлювальних  природних ресурсів на одиницю виробленої продукції в 2 − 2,5 рази, а енергії в 2,5 − 3 рази перевищує аналогічні показники в Німеччині, Великобританії, Франції, США.

Саме тому одним із найважливіших чинників забезпечення переходу суспільства до моделі сталого розвитку є ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення економіко-екологічної ефективності господарської діяльності, а саме необхідність зменшення обсягів природних ресурсів, які витрачаються на виготовлення кожної одиниці продукції.

Енергнозберігаючі технології  здатні звести до мінімуму непотрібні втрати енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. Це пов'язано з дефіцитом основних енергоресурсів, зростаючої вартістю їх видобутку, а також з глобальними екологічними проблемами. І лише за рахунок персональної відповідальністі за енергоефективність можна досягти бажаних результатів.