Також дивіться новини на facebook.com

№ 40 від 31 січня 2018 року "Про проведення обліку платників і нарахування плати за землю у 2018 році в районі"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 31 січня 2018 року                                                                                            № 40
 
Про проведення обліку
платників і нарахування плати
за землю у 2018 році в районі
 

Відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», на виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 30.01.2018 №58 «Про проведення обліку платників і нарахування плати за землю у 2018 році», з метою забезпечення належного обліку платників, повного і своєчасного надходження плати за землю у 2018 році в районі:

 

1. Сарненській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області:

1) до 01 травня 2018 року провести облік фізичних осіб - платників земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та нарахування відповідних сум податку;

2) до 01 липня 2018 року забезпечити вручення фізичним особам - платникам податкових повідомлень – рішень із земельного податку, а також орендної плати;

3) забезпечити контроль за своєчасним надходженням сум земельного податку з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також орендної плати за землі державної та комунальної власності від громадян протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;

4) забезпечити взаємодію з місцевими органами виконавчої влади щодо приведення у відповідність із пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року   № 220 „Про затвердження Типового договору оренди землі” (із змінами) договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності;

5) щокварталу проводити звірки з органами місцевого самоврядування та органами Держгеокадастру щодо зміни власників та землекористувачів – фізичних осіб, наявних у них площ землі, цільового використання землі, а також  з органами, від яких залежить вивірення даних (відповідно до пунктів 4 та 5 цього розпорядження) про набуття або втрату права на пільгу та здійснення перерахунків сум нарахованого земельного податку;

6) провести інформаційну та роз’яснювальну роботу серед платників податку щодо порядку нарахування та термінів сплати земельного податку та орендної плати.

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації та об’єднаним територіальним громадам:

1) організувати подання відомостей про власників земельних ділянок і їх площі, нормативну грошову оцінку, цільове призначення до Сарненської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області у строк до 01 квітня 2018 року, а надалі – щокварталу до 01 числа  місяця, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;

2) до 01 лютого 2018 року забезпечити подання до Сарненської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області переліків орендарів, з якими укладено договори оренди землі, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 01 числа місяця,  що настає за місяцем, в якому відбулися зміни (відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України);

3) привести у відповідність із вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку земель” та  підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України договори оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, які укладались без проведення нормативної грошової оцінки, або   річна сума платежу за якими є меншою за розмір земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

3. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечити подання  переліків: інвалідів І та ІІ груп; фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; фізичних осіб, визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Територіальним органам Держеокадастру та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в межах компетенції:

1) забезпечити належне ведення земельно-кадастрової документації, в тому числі в електронному вигляді;

2)  подавати Сарненській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області інформацію про укладені договори оренди землі, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання протягом 2018 року в розрізі орендарів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

5. Сарненському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України Рівненської області до 01 квітня 2018 року забезпечити уточнення та подання списків пенсіонерів (за віком).

6. Сарненському районному військовому комісаріату до 01 квітня 2018 року організувати уточнення та подання списків ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

7. Відомості, зазначені в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 цього розпорядження, подаються відповідними установами і організаціями Сарненській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області.

8. Рекомендувати сільським, селищним, міській радам та об’єднаним територіальним громадам:

1) з метою виконання вимог статей 12, 274 та 277 Податкового кодексу України, Закону України від 07 грудня 2017 року №2245-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році”, забезпечити:

в десятиденний строк з дня прийняття рішення про місцеві податки чи збори або про внесення змін до них, але не пізніше 01 липня 2018 року, надати в електронному вигляді до контролюючого органу рішення про встановлені ставки на 2019 рік відповідно до форми, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 “Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”;

2) забезпечити проведення у строк до 01 квітня 2018 року інвентаризації земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних осіб, та подання їх переліків до Сарненської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області;

3)сприяти повному і своєчасному надходженню до бюджетів нарахованих сум земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

4) при перегляді бюджетів на поточний рік передбачити спрямування частини надходжень від плати за землю на виконання заходів місцевих програм щодо завершення та коригування матеріалів інвентаризації та своєчасного проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок;

5) розглядати питання доцільності надання пільг з плати за землю, що не мають достатнього економічного обґрунтування відповідно до статей 30 та 284 Податкового кодексу України;

6) розглянути питання щодо припинення права користування земельною ділянкою у разі систематичної несплати земельного податку та орендної плати фізичними особами-підприємцями;

7) до 01 лютого 2018 року подати до Сарненської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 01 числа місяця, що настає за місцем, у якому відбулись зазначені зміни;

8) до 25 грудня року, що передує звітному, подавати Сарненській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області рішення щодо ставок земельного податку, нормативної грошової оцінки земельних ділянок та наданих пільг.

9. Сарненській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Рівненській області про хід виконання цього розпорядження інформувати районну державну адміністрацію та Головне управління ДФС у Рівненській області до 25 січня 2019 року.

10. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 15 лютого 2017 року № 59 «Про проведення обліку платників і нарахування плати за землю у 2017 році у районі».

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Назарця І.П.

 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                             Я.Яковчук