Також дивіться новини на facebook.com

З В І Т про виконання плану розвитку архівної справи за 2018 рік

  

Індекси
Основні напрямки роботи
Одиниця
Виміру
План
Факт
% викона-
ння
1
2
3
4
5
6
1.

Забезпечення  збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

 
 
 
 
1.1.

Оправлення та підшивка документів

 
од.зб.
-
-
-
1.2.

Картонування документів

 
од.зб.
365
435
119
1.3.

Перевіряння наявності документів

 
од.зб.
 
 
 
2.

Створення та розвиток довідкового апарату до документів Національного архівного фонду

 
 
 
 
2.1.
Описування:
 
 
 
 
 
 

- управлінської документації

од.зб.
-
-
-
 

- документів особового походження

од.зб./
документ
-
-
-
2.2.

Удосконалення та перероблення описів управлінської документації

 
од.зб.
-
-
-
1
                    2
3
4
5
6
2.3.

Каталогізація управлінської документації

од.зб./картка
-
-
-
3.

Формування Національного архівного фонду та експертиза цінності документів. Організація зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій

 
 
 
 
3.1.

Приймання на державне зберігання:

 
 
 
 
 

- управлінської документації

од.зб.
365
435
119
 

- документів особового походження

од.зб./
документ
-
-
-
 
- документів з особового складу
од.зб.
-
-
-
3.2.

Організація роботи комісій з проведення експертизи цінності документів

 
 
 
 
3.2.1.

Подання на схвалення ЕПК описів на :

 
 
 
 
 

- управлінську документацію

од.зб.
 415
607
  146,2
 

- документи особового походження

од.зб.
-
-
-
3.2.2.

Подання на погодження ЕПК :

 
 
 
 
 

- описів справ з особового складу

од.зб.
155
170
   109,6
 

- номенклатур справ

номенклатура
4
   7
175
3.2.3.

Схвалення ЕК архівного відділу :

 
 
 
 
 
 

- описів на управлінську документацію тимчасового зберігання

 
од.зб.
-
-
-
1
                        2
3
4
5
6
 

- описів справ з особового складу установ списку № 3

 
80
309
386,2
 

- інструкцій з діловодства

інструкція
2
10
    500    
 

- положень про ЕК

положення
2
5
250
 
- положень про архівні підрозділи
 
положення
2
5
    250  
3.3.

Експертиза цінності управлінської документації, що зберігається в архівному відділі

од.зб.
 
 
 
3.4.

Упорядкування на договірних засадах:

 
 
 
 
 
 

- управлінської документації постійного зберігання

од.зб.
325
   -
-
 

- управлінської документації тимчасового зберігання

од.зб.
-
-
-
 

- документів із особового складу

 
од.зб.
115
-
-
3.5.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи на підприємствах, в установах та організаціях у зоні комплектування архівної установи та заходи щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб

 
 
 
 
 
3.5.1.

Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з них:

перевіряння
 
 
 
1
                 2
3
4
5
6
 

- комплексних

 
3
2
66,6
 

- тематичних

 
6
6
100
 

- контрольних

 
3
    2
    66,6         
3.5.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства на підприємствах, в установах і організаціях

Огляд
 
 
 
3.5.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

 
 
 
 
3.5.3.1.

- кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою

семінар
курси
-
-
-
3.5.3.2.

- кількість слухачів, які взяли участь у семінарах (курсах)

Слухач
-
-
-
3.5.3.3.

- кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар
курси
1
 
1
 
100
4.

Використання інформації документів Національного архівного фонду

 
 
 
 
4.1.

Ініціативне інформування

документ
-
-
-
4.2.

Виконання запитів:

 
 
 
 
4.2.1.

- тематичних всього:

із них :

Запит
60
37
61,6
1
                       2
3
4
5
6
 
- із позитивним результатом
Запит
40
29
     72,5
 

- з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів

 
 
 
 
4.2.2.

- соціально-правового характеру:

запит
 
 
 
 
 
Надійшло
Запит
200
  145
72,5
 
Виконано
Запит
200
145
72,5
 

із позитивним результатом

Запит
 
  134
 
 

з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів

Запит
 
 
 
4.2.3.

- кількість звернень громадян, розглянутих на особистому прийомі

звернення
200
137
     68,5
4.3.
Підготовка:
 
 
 
 
 

- виставок документів

Виставка
1
4
400
 
- радіопередач
радіопередач
-
-
-
 
- телепередач
телепередача
-
-
-
 

- публікацій в пресі

публікація
1
-
-
4.4.

Організація роботи користувачів у читальному залі

користувач
-
-
-
 

- громадян України

 
 
 
 
 

- іноземних громадян

 
 
 
 
 

- кількість виданих справ

Справа
 
 
 
5.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів, їх охоронної і пожежної безпеки

 
 
 
 
5.1.
Приміщення:
 
 
 
 
 

- заміна приміщень

будівля/кв.м.
-
-
-
 

- отримання додаткових приміщень

будівля/кв.м.
-
-
-
5.2.

Ремонт приміщень

 
будівля/кв.м.
-
-
-
5.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

 
будівля/пог.м.
 
-
-
-
1
                     2
3
4
5
6
5.4.

Встановлення сигналізації:

 
 
 
 
 
- пожежної
Будівля
-
-
-
 
- охоронної
Будівля
-
-
-
5.5.

Ремонт сигналізації:

 
 
 
 
 
- пожежної
Будівля
-
-
-
 
- охоронної
 
Споруда
-
-
-
5.6.
Встановлення /ремонт автоматичних систем пожежогасіння
встановлення/
ремонт
-
-
-
5.7.

Встановлення /ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встановлення/
ремонт
-
-
-
5.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля/
пог.м.
-
-
-


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування