Також дивіться новини на facebook.com

До природи з турботою та любов’ю

    Сарненщина в порівнянні з іншими регіонами Рівненської області відзначається високим промисловим потенціалом, тому що екологічних проблем, які потребують термінового вирішення ми маємо чимало. На жаль, нестабільність в економіці негативно позначилась як на рівні життя населення, так і на здійсненні екологічних проблем.
    Забруднення довкілля відходами виробництва і споживання набуває для району все більшої гостроти , що є найбільш болючою темою на сьогоднішній день, що стосується кожного з нас.
    З метою поліпшення екологічного стану та посилення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами інспекторським складом Державної екологічної інспекції в Рівненській області проводяться перевірки суб’єктів господарювання, які є основними утворювачами відходів, а також підприємства, що займаються утилізацією та видалення відходів.
    Серед основних порушень природоохоронного законодавства, що стосується поводження з відходами, слід виділити такі:
·        недотримання суб’єктами господарської діяльності ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», ст.17.,ст.33. Закону України «Про відходи»;
·        відсутність дозволу та лімітів на утворення і розміщення відходів, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1218.
·        неналежне утримання стану місць тимчасового зберігання відходів на території підприємства та відповідність класу небезпеки відходів.
    За результатами перевірок винесено приписи, а за невжиття відповідних заходів до адміністративної відповідальності було  притягнуто трьох посадових осіб, згідно ст..82 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу на громадян від 340 до 1360 грн., і на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 грн.
    З метою посилення контролю та виконуючи вимогу прокуратури Рівненської області  здійснювались перевірки за додержанням вимог природоохоронного законодавства органами виконавчої влади та місцевого самоврядування по районі.
    Основною проблемою на місцях є вирішення складування, зберігання, розміщення виробничих, побутових та інших відходів, дотримання в належному стані водоохоронних та захисних смуг.
    Відповідно до ст..19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст..21 Закону України «Про відходи», також ст..33 Закону України «Про місцеве самоврядування» та інших законодавчих актів в галузі охорони довкілля, на дані органи виконавчої влади покладено: забезпечити виконання вимог законодавства про відходи;розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;затвердження місцевих та регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням; ліквідацію несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ; здійснення інших повноважень відповідно до законів України.
    За результатами проведених перевірок винесено приписи з вимогою негайно навести порядок в питанні ліквідації несанкціонованих смітників, очищення населених пунктів від сміття всім головам міської,селищним та сільським радам.
    Як свідчать факти, деякі сільські ради не мають спеціальних паспортів на місце видалення відходів, що передбачено постановою КМУ від 03.08.1998 р. №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів», яким також було надано приписи.
    За невиконання приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків тягне за собою накладання штрафу на громадян від 153 до 255 грн., та на посадових осіб від 255 до 765 грн., згідно КУпАП. В результаті чого було притягнуто одну посадову особу.
    Стан довкілля залежить не лише від діяльності природоохоронних органів та господарських об’єктів, а й від кожної людини, рівня її екологічної культури. На жаль, захаращенні різним непотребом прибережні смуги та русла річок, численні звалища сміття, які спонтанно з’являються в населених пунктах та прилеглих до них території, що мешканці району в своєму повсякденному житті ще недостатньо переймаються забезпеченням чистого, красивого і безпечного довкілля. Хотілося б, щоб ця стаття спонукала кожного громадянина району до усвідомлення існуючих проблем навколишнього природного середовища і, що найважливіше, до практичних дій, спрямованих на охорону, облагородження і захист природи. Поле діяльності тут величезне – від благоустрою та озеленення міст та сіл, очищення та закріплення прибережних смуг водойм, розчищення джерел і ліквідація несанкціонованих смітників до екологічного виховання, громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.
    Щоб наше довкілля було здоровим, приносило радість людям і дарувало свої природні багатства, треба всією громадою дбати про його благополуччя, берегти для себе і плекати для інших поколінь.
 
 
 
Катерина Лиса
Державний інспектор відділу оперативного
міжрайонного екологічного контролю
Державної екологічної інспекції в
Рівненській області
 


Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування