Також дивіться новини на facebook.com

Оголошення

Starting Травень 2, 2019 - Ending Травень 25, 2019 Expired

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених районними громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету (далі - Конкурс).

                                                                                                                                                                                                            Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з районного бюджету в 2019 році

Управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених районними громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2019 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету (далі - Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049  (зі змінами), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 (зі змінами) «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», на виконання районної програми «Ветеран» на 2019-2021 роки, схваленої розпорядженням голови Сарненської райдержадміністрації від 16 січня 2019 року №12 та затвердженої рішенням Сарненської районної ради від 15 лютого 2019 року №804, та відповідно до наказу управління праці та соціального захисту населення Сарненської райдержадміністрації від 22 березня 2019 року № 14    з метою забезпечення прозорого та цільового використання коштів районного бюджету.

Мета Програми полягає в реалізації основних завдань у сфері державної політики соціального захисту ветеранів, що ставить за пріоритет забезпечення прав і гарантій громадян у сфері рівня та якості життя, їх захисту та підтримки, підвищення рівня їх соціальної захищеності та поінформованості, а також в отриманні позитивних зрушень на шляху покращення їх соціального обслуговування, добробуту, зокрема в стаціонарних закладах системи соціального захисту населення.

  Вирішення питань соціального захисту ветеранів потребує залучення до співробітництва та встановлення партнерських відносин між владою та інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, у тому числі громадськими об’єднаннями ветеранів.

            Програми (проекти, заходи) що подаються для участі у конкурсі мають бути спрямовані на розвиток суспільних комунікацій з цільовими групами в рамках таких пріоритетів: 

 
Продовження додатка 5

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

 

-  проведення  спортивно - реабілітаційних заходів;

 

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики     (проекту, заходу);

- проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
-  розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання з комерційною метою.

Районний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності  на території Сарненського району.

   Громадські об'єднання ветеранів  можуть подавати на конкурс кілька проектів. Подані конкурсні пропозиції учасникові конкурсу не повертаються.

    Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

       До участі в Конкурсі не допускаються громадські об'єднання ветеранів у разі, коли:

- інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

-  інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку, який здійснює свою діяльність менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

- інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

-  інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

 -  установлено факт порушення  інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

    Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

 

   1.Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.

   2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Сарненського району.

   3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

   4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

    5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

 
 
 Продовження додатка 5

 6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

    Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли:

інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді;

за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів без застосування заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

 

   Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 400 (чотириста) тисяч гривень. Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів районного бюджету однієї програми (проекту, заходу),що подається для участі у Конкурсі, становить 120 (сто двадцять) тисяч гривень.

   За рахунок коштів районного бюджету може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту (програми, заходу).  Громадське об'єднання ветеранів бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 15 % необхідного обсягу фінансування.                                                                                                                    

   Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися  громадським обєднанням, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

   Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) згідно Постанови КМУ від 14 лютого 2018 № 156 (зі змінами) "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів"  слід врахувати : на адміністративні витрати  закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки;  видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів  не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки , які призначаються для реалізації  програми (проекту, заходу).

   Для участі у конкурсі громадськими об’єднаннями ветеранів подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи:

1)       заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою;

2)   опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), складену за затвердженою формою.  Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

Продовження додатка 5

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4)   інформацію про діяльність громадського об'єднання ветеранів, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

    Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

     Організатор Конкурсу (управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації) та громадські об'єднання ветеранів, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, укладають договори про виконання  (реалізацію) програми (проекту, заходу).

   Громадські об'єднання ветеранів не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають організаторові Конкурсу (управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації) фінансовий та підсумковий звіти про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних коштів районного бюджету за  затвердженою формою. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

    Організатор Конкурсу (управління праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації) проводить постійний моніторинг виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів),  які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів районного бюджету та готує  і оприлюднює   підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу) на офіційному сайті.         

   Конкурсні пропозиції подаються в друкованому та електронному вигляді на електронних носіях. Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

    Прийом конкурсної пропозиції здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації з дня опублікування оголошення,  щодня  (крім вихідних і святкових днів), з понеділка по четвер з 9:00  до 18:00 год. , п'ятниця з 9:00 до 16:45 год., з перервою на обід з 13:00 год. до 14:00  за адресою: вул .Демократична 46 , м.Сарни Рівненська область 34502.

      Кінцевий термін подачі документів 22.05.2019 року.   

Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу:    [email protected]

   Зразок заяви для участі в Конкурсі та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті  Сарненської районної державної адміністрації  - http://sarny-rda.gov.ua

   Продовження додатка 5
    Зразки заяви та опису програми додаються.