Серпень

№ 208 від 06 серпня 2020 року "Про затвердження міжбюджетних трансфертів на 2020 рiк"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

голови районної державної адміністрації

 
06 серпня 2020 року                       № 208
 
 
Про затвердження

міжбюджетних трансфертів на 2020 рiк

 
            Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08липня 2020 року № 891-р «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,листа управління Державної казначейської служби України у Сарненському районі Рівненської області від 30 липня 2020 року №06.2-08/3934 щодо річного та помісячного розпису асигнувань (загальний фонд) Державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2020 рік по КПКВК 2761090 такеруючись пунктом 3 рішення Сарненської районної ради від 21.12.2019№987 "Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік":
 

1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на 2020 рік на суму 2589337 грн., згідно з додатком 1 за рахунок:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійсненнязаходівщодосоціального-економічногорозвиткуокремихтериторій на суму 2372328 грн.;

- інших субвенцій з місцевих бюджетів місцевого самоврядування на суму 217009 грн.

 

2. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік на суму 217009 грн. за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів згідно з додатком 3,4,6.

 

3. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету на 2020 рікв тому числі бюджету розвитку на суму 2372328 грн.за рахуноккоштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)згідно з додатками 2,3.

 

4. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної інфраструктури за об’єктами у 2020 році згідно з додатком 5.

 
         5. Контроль за виконанням розпорядженнязалишаю за собою.
 
 
 

Голова адміністрації                      Олександр КОХАН

№ 209 від 07 серпня 2020 року "Про району програму «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» на 2020 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 
     07 серпня   2020  року                                                                        № 209
   

Про району програму «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,  позбавленим батьківського піклування,  після досягнення 18-річного віку» на 2020 рік

 

           Відповідно до статей 23, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України № 823 від 25 серпня 2005 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку:

 

         1. Схвалити районну програму «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» на 2020 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

         2. Відділу освіти райдержадміністрації подати Програму на затвердження Сарненській районній раді в установленому порядку.

         3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації  в районному бюджеті на 2020 рік передбачити кошти, в межах реальних фінансових ресурсів, на виконання цієї Програми.

       4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Мариніну Л.В.

          

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН

 
 
 Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації
                                                                               07 серпня 2020 року № 209
 
 

І. Загальні положення

 

Однією з найвищих соціальних цінностей держави є соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою надання державної соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку передбачено здійснення виплати одноразової грошової допомоги даній категорії осіб.

ІІ. Мета Програми
 

Програму надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку розроблено з метою забезпечення надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

 

ІІІ. Завдання Програми

 

Основним завданням Програми є забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

                                        IV. Реалізація Програми
 

Програма надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, на 2020 рік передбачає реалізацію першочергових заходів, спрямованих на забезпечення виплати одноразової грошової допомоги особам даної категорії.

Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації на підставі заяви та копії документа, що посвідчує особу (паспорта) отримувача цієї допомоги.

На 2020 рік заплановано виплату одноразової грошової допомоги                10 особам з даної категорії.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005          № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення        18-річного віку» розмір одноразової грошової допомоги становить 1810,00 грн на одну дитину.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

 2

V. Фінансове забезпечення Програми

 

         Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в обсязі 36200,00 грн.

 
 
 

Виконуюча обов’язки начальника

відділу освіти райдержадміністрації                                 Ольга ПАРХОМЧУК

 

№ 210 від 07 серпня 2020 року "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 березня 2020 року № 84"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
  

07  серпня  2020  року                                                                                № 210

 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 березня 2020 року № 84

 
 
           

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня       2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 липня 2020 року № 459:

1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації   від 19 березня 2020 року № 84 «Про режим роботи у період карантину» (зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 червня 2020 року №171) таку зміну:

у пункті 1 слова і цифри «до 31 липня  2020 року» замінити словами і цифрами «до 31 серпня 2020 року».

2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 1 пункту 1  розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 червня 2020 року №171 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 березня  2020 року № 84».

 
 

Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН   

        
  
 
 
 
 
 
                   
 

№ 213 від 10 серпня 2020 року "Про утворення спільної робочої групи з питань сприяння розвитку системи надання адміністративних послуг у Сарненському районі"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

 10 серпня 2020року                                                                    №213

Про утворення спільної робочої групи

з питань сприяння розвитку системи
надання адміністративних послуг  у
Сарненському районі
 
 

Керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», абзацу другого підпункту 4 пункту 1 Указу Президента України від 04 вересня 2019 року № 647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 05 серпня 2020 року № 469 «Про затвердження плану заходів з підготовки до трансформації центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій області» та з метою реалізації державної політики у сфері реформування системи надання адміністративних послуг та децентралізації, ефективної співпраці між Сарненською районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення надання адміністративних послуг жителям Сарненського району через утворення центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування:

 

1. Утворити спільну робочу групу з питань сприяння розвитку системи надання адміністративних послуг у Сарненському районі (далі – Робоча група) та затвердити її склад згідно з додатком.

 

2. Робочій групі опрацювати питання Плану заходів з підготовки до трансформації центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05 серпня 2020 року  № 469.

 

3. Відділу з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 серпня 2020 року №469 «Про затвердження плану заходів з підготовки до трансформації центрів надання адміністративних послуг районних державних адміністрацій області»  інформувати департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Людмилу МАРИНІНУ.

 
 
 
 
Голова адміністрації                                                                Олександр КОХАН

№ 214 від 11 серпня 2020 року "Про внесення змін до розпорядження голови Сарненської райдержадміністрації від 20.09.2016 №349 «Про тендерний комітет Сарненської райдержадміністрації»"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 
  

 11  серпня  2020 року                                                                                  № 214

 
 
Про внесення змін до розпорядження
голови Сарненської райдержадміністрації
від 20.09.2016 №349 «Про тендерний комітет
Сарненської райдержадміністрації»
 
 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку із кадровими змінами в райдержадміністрації з метою забезпечення належної роботи тендерного комітету райдержадміністрації та організації і проведення закупівель:

 

1. Внести зміни до розпорядження голови Сарненської райдержадміністрації від 20 вересня 2016 року № 349 «Про тендерний комітет Сарненської райдержадміністрації», а саме, додаток 1 до розпорядження викласти в новій редакції згідно з додатком.

2.  Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2020 року №40 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 20.09.2016 №349 «Про тендерний комітет Сарненської райдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків.

 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                  Олександр КОХАН

  

   

                                                                                 Додаток

                                                                                 до розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                                 11 серпня 2020 року № 214

 
 
Склад

тендерного комітету райдержадміністрації

 
Мацигон  Л.О.
Заступник голови райдержадміністрації, голова тендерного комітету

                                              Члени тендерного комітету:

 
Зубчинська О.П.
 
 
 
Кишенко А.А.
 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

 

Начальник відділу архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства , енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації;

 
Намартович П.В.

Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

 
Савчук Р.В.

Начальник  відділу з питань правової роботи, звернень громадян, запобігання та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації.

 
 
 
Начальник відділу з питань правової
роботи, звернень громадян, запобігання
та виявлення корупції апарату

райдержадміністрації                                                                 Руслана САВЧУК

№ 215 від 14 серпня 2020 року "Про стан виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2020 року"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

    14 серпня 2020 року                                                                                   № 215

 

Про стан виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2020 року

 
 

          Бюджет Сарненського району по власних доходах загального фонду за І півріччя 2020 року виконаний на 102,4 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 121130,3 тис.грн. фактично надійшло 124048,1 тис.грн., або перевиконання складає 2917,8 тис.гривень. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень становить 5742,1 тис. грн., або 4,9 відсотка.

          Виконання районного бюджету забезпечено на 101,3 відс., тобто при затвердженому з урахуванням змін плані 70565,7 тис.грн. фактично надійшло 71506,6 тис.грн., або додатково надійшло 940,9 тис.гривень. До відповідного періоду минулого року ріст надходжень становить 11,1 відс., або 7115,7 тис.гривень.

               В цілому по власних доходах загального фонду 11-ть з 14-ти органів місцевого самоврядування забезпечили виконання затверджених з урахуванням змін показників на І півріччя 2020 року та протягом квітня-червня поточного року, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, 13-ма сільськими, Сарненською міською та районною радами внесено зміни в сторону збільшення бюджетів на суму 9835,6 тис. гривень.

           Найвищий показник виконання бюджету по Вирівській сільській раді – 142,2 відс. (додатково отримано 1253,7 тис.гривень).

   Не виконали планові показники по власних доходах загального фонду три місцеві ради (Сарненська міська рада, Любиковицька та Стрільська сільські ради).

          11-ть з 14-ти місцевих рад району мають ріст власних доходів у І півріччі 2020 році порівнюючи з відповідним періодом минулого року. На відсоток росту вплинуло збільшення надходжень до місцевих бюджетів району єдиного податку на суму 1994,8 тис.грн., рентної плати за спеціальне використання

 
2
 

лісових ресурсів на 1812,4 тис.грн. та податку та збору з доходів фізичних осіб на 4610,6 тис.гривень.                                                                                                           

            Виконання дохідної частини бюджету району по власних доходах забезпечено по 12-ти з 17-ти затверджених з урахуванням змін на звітний період джерел надходжень, крім: плати за землю – недоотримано до призначень – 568,2 тис.грн., або 96,3 відсоток виконання, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 210,6 тис.грн., або 86,8 відс., надходженнь від орендної плати майна – 23,0 тис.грн., або 81,2 відс.; плати за надання адміністративних послуг – 487,2 тис.грн., або 74,7 відс., частини чистого прибутку (доходу) – 0,2 тис.грн., або 40,0 відсотків.

         За І півріччя 2020 року з Державного бюджету в повному обсязі надійшло: базової дотації в сумі 26068,8 тис.грн., освітньої субвенції – 145170,4 тис.грн., медичної субвенції – 13506,3 тис.гривень. Отримано 12787,8 тис.грн. дотацій та субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних дотацій та субвенції з державного бюджету. До бюджету району за звітний період надійшло інших субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 2396,3 тис.грн., в тому числі з: обласного бюджету у сумі 585,7 тис.грн., Клесівського селищного бюджету – 755,5 тис. грн., Немовицького сільського бюджету – 1042,0 тис.грн. та Городецького сільського бюджету13,1 тис.гривень.

         Бюджет району по видатках загального фонду за І півріччя 2020 року виконаний на 85,9 відсотка. При уточненому плані на звітний період 324561,5 тис.грн., касові видатки склали 278820,2  тис. грн. Залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів та розпорядників коштів станом на 01.07.2020 становить 74731,9 тис.грн.

Із загальної суми видатків місцевих бюджетів району на захищені статті видатків спрямовано 259318,8 тис.грн., що становить 93,0 відс. загального обсягу видатків бюджету району.

83,3 відс. із загального обсягу видатків бюджету району по загальному фонду складають видатки на соціально-культурну сферу, що становить 232379,1 тис.гривень.

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 8003,6 тис.грн., що становить 90,4 відсотків до уточнених призначень І півріччя 2020 року, з них за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету було проведено  видатків в сумі 585,7 тис.грн. та за рахунок коштів місцевих бюджетів – 7417,9 тис.гривень.

 На державне управління в звітному періоді було спрямовано 17361,9 тис.грн., що становить 89,1 відс. до уточненого плану звітного періоду.

 На розвиток фізичної культури і спорту з бюджету району спрямовано 4200,2 тис.грн., що становить 77,2 відсотків до уточнених асигнувань І півріччя 2020 року.

            За І півріччя 2020 року до доходів спеціального фонду бюджету району надійшло 5430,1 тис.грн., або 66,3 відс. до затвердженого з урахуванням змін плану на рік.

 
 
3

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету району протягом звітного періоду проведено видатків на суму 29159,5 тис.грн., що становить 36,4 відс. до уточнених річних призначень.

Станом на 01.07.2020 відсутня будь-яка  кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах  бюджету району, дебіторська заборгованість зареєстрована на звітну дату в сумі 1250,0 тис.грн. в т.ч. по загальному фонду в сумі 62,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 1188,0 тис.грн.

З метою подальшого забезпечення виконання місцевих бюджетів району по всіх джерелах доходів та ефективного використання бюджетних коштів, керуючись ст.16, 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Зобов’язати керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та рекомендувати органам місцевого самоврядування району в межах компетенції:

1.1. Контролювати надходження платежів від платників податків підвідомчих територій до бюджетів всіх рівнів.

1.2. Керуючись частиною 4 статті 78 Бюджетного кодексу України за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснювати прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

1.3. З метою забезпечення 100-відсоткового виконання надходжень платежів в розрізі джерел та платників, контролю суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків, суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів відповідного бюджету від їх надання та керуючись частиною 3 статті 12 Податкового кодексу України надіслати запити до контролюючого органу щодо подання зазначеної звітності.

1.4. Вжити заходів щодо недопущення в подальшому виникнення дебіторської, кредиторської та простроченої заборгованості і взяття зобов’язань в межах бюджетних призначень.

1.5. Спрямовувати бюджетні кошти в першу чергу на захищені статті видатків, забезпечивши ефективне їх використання.

1.6. Забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес.

2. Вараському управлінню Головного управління Державної податкової служби України у Рівненській області посилити контроль за правильністю справляння і зарахування платежів до всіх місцевих бюджетів району,

повнотою і своєчасністю їх сплати. Відповідно до ст.191..1.5. Податкового кодексу України здійснювати контроль за додержанням виконавчими органами міської та сільських рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету. Вжити заходів щодо погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів та недопущення його зростання в подальшому.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова адміністрації                                                                       Олександр КОХАН

№ 216 від 14 серпня 2020 року "Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у І півріччі 2020 року "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
 
 
                                      
14 серпня  2020 року                                                                               № 216  
 
Про виконання вимог Закону України

«Про звернення громадян», інших

нормативно-правових актів та стан роботи

із зверненнями громадян, що надійшли

до райдержадміністрації у І півріччі 2020 року

 

Відповідно до статей 2, 6, 25, 28, 35, 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», за підсумками розгляду звернень громадян райдержадміністрацією протягом І півріччя 2020 року, з метою реалізації прав громадян на звернення, забезпечення об’єктивного, всебічного та вчасного їх розгляду:

1. Інформацію виконуючого обов’язки керівника апарату райдержадміністрації Марковця Р.П. «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Сарненському районі, що надійшли до райдержадміністрації у                  І півріччі 2020 року» взяти до відома.

2. Начальнику управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Дриганець В.В. провести аналіз стану роботи із зверненнями громадян з метою запобігання виникненню підстав для необґрунтованих повторних звернень на Урядову гарячу лінію.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати міському, селищним, сільським головам у межах повноважень:

3.1. підвищити ефективність роботи зі зверненнями громадян у зв’язку зі збільшенням їх надходжень до органів влади вищого рівня;

3.2. забезпечити організацію роботи із зверненнями громадян за показниками передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від          24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня
організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»;

3.3. вжити заходів стосовно поліпшення якості підготовки підсумкових аналітичних інформацій та інформацій про хід виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації;

3.4. у вересні 2020 року внести на розгляд  виконавчих комітетів рад питання стану виконання вимог чинного законодавства України про звернення громадян.

4.  Головному  спеціалісту  відділу правової  роботи,  звернень  громадян,  запобігання  та  виявлення корупції  апарату  райдержадміністрації Онісковець Ю.І.:   

4.1. забезпечити організацію проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації стану роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністрації;

4.2. забезпечити систематичний аналіз та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних. За результатами аналізу вносити в установленому порядку пропозиції  щодо розв’язання найбільш актуальних проблем;

4.3. аналітичну довідку про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Сарненському районі, що надійшли до райдержадміністрації у                                        І півріччі 2020 році надіслати виконавчим комітетам рад та структурним підрозділам райдержадміністрації для відповідного реагування та врахування в роботі (додається).

5. Виконавцям про хід виконання цього розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 20 грудня 2020 року.

       6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації  від 27 лютого 2020 року № 54 «Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», інших нормативно-правових актів та стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2019 році».

 7. Контроль за виконання розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН

№ 217 від 14 серпня 2020 року "Про стан організації підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року"

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
   

14серпня2020 року                                                                                      № 217

 
 
 

Про стан організації підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий      період 2020-2021 року

        

         З метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2020-2021 року та виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13.05.2020 № 140 «Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 року та підготовку об´єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року», керуючись статтями 2, 6, 16, 20, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

         1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати виконавчим комітетам міської, селищних та сільських рад, керівникам підприємств, установ, організацій:

         1.1. Забезпечити виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13.05.2020 № 140 «Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 року та підготовку об´єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року» в частині:

         1.1.1.  Вжиття заходів щодо стовідсоткового забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги;

            1.1.2. Забезпечення проведення моніторингу стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року;

         1.1.3. Передбачення та виділення коштів для своєчасної підготовки підприємств та об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів соціально-культурного призначення до осінньо-зимового періоду 2020-2021 року.

         1.2. Забезпечити підготовку енергетичного, теплового господарства закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення з обов’язковим оформленням актів готовності енергетичного, теплового господарства до опалювального сезону 2020-2021 року.

         2. Виконавцям про хід виконання цього розпорядження інформувати відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації відповідно до термінів визначених розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.05.2020 № 140 «Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 року та підготовку об´єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року».

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Людмилу Мариніну.
 
 
 

Голова адміністрації                                                              Олександр КОХАН

№ 218 від 14 серпня 2020 року "Про скасування карантинного режиму по золотистій картопляній нематоді"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 14 серпня  2020 року                                                                            № 218
 

Про скасування карантинного

режиму   по   золотистій
картопляній   нематоді
 

На основі проведеної інвентаризації  нематодовогнищних присадибних ділянок, актів Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області від 13  серпня 2020 року №13/17-6030/000017, №13/17-6030/000018, №13/17-6030/000019  на підставі подання Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області від 14 серпня  2020 року        №03-02-28/587, керуючись статями  33, 34 Закону України «Про карантин рослин» :

1. Скасувати карантинний режим по золотистій картопляній нематоді з 34 присадибних ділянок жителів сіл Велике Вербче, Тріскіні, Чабель, Ясногірка  Сарненського району на площі  8,37 га, згідно додатку.

2. Для запобігання виникнення нових та локалізації старих вогнищ золотистої картопляної нематоди рекомендувати власникам присадибних ділянок застосування агротехнічних заходів щодо дотримання сівозмін, використання нематодостійких сортів картоплі, примінення добрив, знищення бур’янів родини пасльонових.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Мариніну Л.В.

 
 
 
Голова  адміністрації                                                                    Олександр КОХАН

№ 219 від 14 серпня 2020 року "Про внесення зміни до Програми розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування Сарненського району на 2020 рік"

   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
 

14 серпня  2020 року                                                                                     № 219

 
 

Про внесення зміни до Програми розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування Сарненського району на 2020 рік

 
 

Відповідно до статей 13, 15, 16, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019-2022 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 березня 2019 року № 207 та затвердженої рішенням сесії обласної ради від 15 березня 2019 року №1285 (зі змінами), з метою покращення стану доріг в районі, забезпечення ефективного функціонування та розвитку дорожньої мережі:                       

1.       Схвалити зміни до Програми розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування Сарненського району на 2020 рік (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 11 грудня 2019 року № 388 та затвердженої рішенням сесії районної ради від 21 грудня 2019 року № 976 (зі змінами), а саме додаток до Програми розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування Сарненського району на 2020 рік викласти в новій редакції згідно з додатком.

2.       Відділу архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації подати зміни до Програми на затвердження Сарненській районній раді в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 травня 2020 року № 149 «Про внесення зміни до Програми розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування Сарненського району на 2020 рік».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних повноважень.

 
 

Голова  адміністрації                                                                     Олександр КОХАН

№ 220 від 17 серпня 2020 року "Про затвердження паспортів бюджетних програм Сарненської районної державної адміністрації на 2020 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

    

 17 серпня 2020  року                                                                                      № 220

 

Про затвердження  паспортів

бюджетних програм Сарненської

районної державної адміністрації

на 2020 рік
 

 Відповідно   до  статті  20   Бюджетного  кодексу   України, п. 18  розділу

VІ  «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 №1209), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за № 81/33052 та згідно рішень Сарненської районної ради  від 21.12.2019 №987 «Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік », від 14.02.2020 №1015, від 27.05.2020 №1072 «Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік», розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації від 06.08.2020 №208.                                                                                         

 1.Затвердити  паспорт бюджетної  програми Сарненської районної державної адміністрації на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ».        

          2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 
 

Голова адміністрації                             Олександр  КОХАН

№ 221 від 17 серпня 2020 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм Сарненської районної державної адміністрації на 2020 рік"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

    
 17 серпня 2020 року                                                                                      № 221
 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм Сарненської

районної державної адміністрації

на 2020 рік
 

 Відповідно   до  статті  20   Бюджетного  кодексу   України, п. 18  розділу

VІ  «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2018 №1209), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за № 81/33052 та згідно рішень Сарненської районної ради  від 21.12.2019 №987 «Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік », від 14.02.2020 №1015, від 27.05.2020 №1072 «Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік», розпорядження  голови Сарненської районної державної адміністрації від 06.08.2020 №208.

       1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм Сарненської районної державної адміністрації на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

        0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я», затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.06.2020 №160 «Про затвердження паспортів бюджетних програм Сарненської районної державної адміністрації на 2020рік» , виклавши у новій редакції , що додається. 

          2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації                                                         Олександр  КОХАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 222 від 17 серпня 2020 року "Про організацію особистого прийому громадян у Сарненській райдержадміністрації"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

17 серпня 2020 року

                                                     № 222  

 
Про організацію особистого прийому
громадян у Сарненській райдержадміністрації
 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян», на виконання пункту 6 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 13 вересня 2018 року № 621 «Про організацію особистого прийому громадян в облдержадміністрації» зі змінами та у зв’язку із кадровими змінами у райдержадміністрації:

1.        Затвердити:

1.1. Графік особистого прийому громадян у Сарненській районній державній адміністрації згідно з додатком 1.

1.2. Графік особистого виїзного прийому громадян посадовими особами Сарненської районної  державної адміністрації згідно з додатком 2.

1.3. Порядок проведення особистого прийому громадян у Сарненській  районній  державній адміністрації, що додається.

1.4. Порядок проведення особистого виїзного  прийому громадян посадовими особами Сарненської районної  державної адміністрації, що додається.

2.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації 06 травня 2014  року  № 124  «Про організацію особистого прийому громадян в райдержадміністрації».

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 
 

Голова адміністрації                                                            Олександр КОХАН

№ 223 від 17 серпня 2020 року "Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при Сарненській районній державній адміністрації"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

17 серпня 2020 року

                                                      № 223

 

з питань розгляду звернень громадян

при Сарненській районній

державній адміністрації

 
 

Відповідно до статей 2, 6, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від                  07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2010 року № 201 «Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації» зі змінами, з метою сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та у зв’язку із кадровими змінами у райдержадміністрації:

1.        Затвердити:

1.1. склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Сарненській районній державній адміністрації (далі – комісія) згідно з додатком 1;

1.2.  положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при Сарненській районній державній адміністрації згідно з додатком 2.

2.   Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації 01 червня 2010 року № 261  «Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації».

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 
 
Голова адміністрації                                                               Олександр КОХАН

№ 224 від 17 серпня 2020 року "Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допо"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
17 серпня 2020 року                                                                                 № 224      
 

Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради на IV квартал 2018 та 2019-2021 роки

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017 №2206-VIII, керуючись статтями 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради:

1. Схвалити зміни до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради на IV квартал 2018 та 2019-2021 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01 жовтня 2018 року № 412 та затвердженої рішенням  Сарненської районної ради від 26 жовтня 2018 року № 739, а саме: додаток 1 до Програми викласти в новій редакції, згідно з додатком.

2.  Подати зміни на затвердження Сарненській районній раді в установленому законодавством порядку

3. Фінансову управлінню Сарненської районної державної адміністрації в районному бюджеті передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 10.07.2020 № 192 «Про  внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Сарненському районі та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради на IV квартал 2018 та 2019-2021 роки».

 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації згідно розподілу функціональних повноважень.

 
 

Голова адміністрації                                                                    Олександр КОХАН

№ 225 від 19 серпня 2020 року "Про схвалення проєкту рішення районної ради “Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік” "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

  
 
 19 серпня 2020 року                                                                                                     № 225
 

Про схвалення проєкту рішення районної ради “Про внесення змін до районного бюджету

Сарненського району на 2020 рік”
 
 

Відповідно до статті 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 23 Бюджетного кодексу України:

1. Схвалити проєкт рішення районної ради “Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік”.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати його на розгляд та затвердження  районній раді.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, головним        розпорядникам коштів районного бюджету взяти участь у роботі постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення щодо розгляду змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік.

4. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.
 
 
 
 

Голова адміністрації                                                                  Олександр КОХАН

№ 226 від 20 серпня 2020 року "Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації "

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

20 серпня 2020 року                                                                                       № 226

 
Про нагородження Почесною
грамотою районної державної
адміністрації
 
 
 Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 15.09.2006 № 402 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації», зареєстрованим в Сарненському районному управлінні юстиції 26.09.2006 за №5/145:

Нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації:

1. За активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розбудову Української держави  та з нагоди Дня незалежності України:

 
БОЙКА
Богдана Віталійовича

- прапорщика служби цивільного захисту, командира відділення 8 державної пожежно-рятувальної частини (м. Сарни) 5 державного пожежно-рятувального загону (м. Сарни) Головного управління ДСНС України у Рівненській області

 
 
БОЙКА
Тараса Васильовича

- прокурора Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області

 
 
БУТОВА
Дмитра Олександровича

- старшого солдата військової частини А0153, учасника бойових дій

 
 
ВАСИЛЕНКО
Тетяну Марківну

- директора Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Сарненської районної ради

ГОЛЬОНКО
Надію Анатоліївну

- головного бухгалтера філії «Сарненська ДЕД» Дочірнього підприємства «Рівненський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

 
 
ГОПАНЧУКА
Івана Митрофановича

- столяра комунального підприємства «Житлосервіс» Сарненської міської ради

 
 
ЄФРЕМЕНКО
Ілону Робертівну

- чергову по переїзду виробничого структурного підрозділу «Сарненська дистанція колії» Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»

 
 
ІВАШИНУ
Софію Григорівну

- головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації

 
 
ІЛЬЇНУ
Наталію Миколаївну

- головного спеціаліста Сарненського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області

 
 
ІЛЬЧУКА
Миколу Олександровича

- викладача по класу баяна комунального закладу «Сарненська дитяча музична школа» Сарненської районної ради

 
 
КАРПОВУ
Ніну Григорівну

- бухгалтера виробничого структурного підрозділу «Сарненської дистанції сигналізації і зв’язку» Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»

 
 
КОРСУНА
Юрія Олександровича

- старшого зубного техніка комунального некомерційного підприємства «Сарненська районна стоматологічна поліклініка» Сарненської районної ради

КРАВЧУК
Хіону Андріївну

- зберігача фондів 1-ї категорії комунального закладу «Сарненський історико-етнографічний музей» Сарненської районної ради

 
 
КРАВЧУКА
Василя Васильовича

- водія автобуса приватного акціонерного товариства «Сарненське автотранспортне підприємство 15640»

 
 
КРИНИЦЬКУ
Оксану Данилівну

- сестру медичну патронажну амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сарненської дільниці № 2 комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради

 
 
КУРАЧИКА
Володимира Федоровича

- оператора очисних споруд № 2 комунального підприємства Сарненської міської ради «Екосервіс»

 
 
МУЗИКУ
Олександра Ігоровича

- старшого оперуповноваженого Сарненського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області, майора

 
 
НАУМЕЦЬ
Світлану Миколаївну

- головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації

 
 
НІКІТЧУК
Катерину Захарівну

- помічника лікаря-епідеміолога відділення дезінфектології Сарненського міжрайонного відділу Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 
 
ОЛАЧ
Тетяну Миколаївну

- начальника сектору кадрового забезпечення Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

 
 
ОЛЕКСІЄВЦЯ
Сергія Івановича

- старшого солдата військової частини А0153, учасника бойових дій

 
 
ПЕРЕСТОРОНІНУ
Світлану Михайлівну

- діловода Сарненського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 
 
ПИТЕЛЬ
Ларису Вікторівну

- сестру медичну загальної практики – сімейної медицини амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сарненської дільниці № 1 комунального некомерційного підприємства «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради

РАДЬКА
Павла Павловича

- тракториста 3-го розряду станції Сарни виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»

 
 
САВАНЧУК
Оксану Миколаївну
- Любиковицького сільського голову
 
 
САЛЮК
Айсель Вугарівну

- солістку комунального закладу «Сарненський районний будинок культури» Сарненської районної ради

 
 
САМОЙЛЮКА
Романа Олександровича

- сержанта служби цивільного захисту, пожежного-рятувальника 8 державної пожежно-рятувальної частини (м. Сарни) 5 державного пожежно-рятувального загону (м. Сарни) Головного управління ДСНС України у Рівненській області

 
 
СВИРИДОВА
Олексія Ігоровича

- лейтенанта поліції, інспектора роти   № 5 (з обслуговування м. Сарни) батальйону управління патрульної поліції в Рівненській області Департаменту патрульної поліції

 
 
СЕРГІЄНКО
Ольгу Сергіївну

- сестру медичну (старшу) інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради

 
 
ЧЕПУРОВА
Юрія Вікторовича

- майстра водопровідно-каналізаційних станцій комунального підприємства Сарненської міської ради «Екосервіс»

 

2. Рекомендувати керівництву трудових колективів, які порушили клопотання про відзначення, вирішити питання матеріального стимулювання нагороджених.

 
 
 
Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН

№ 227 від 26 серпня 2020 року "Про план роботи Сарненської районної державної адміністрації на вересень 2020 року"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

голови районної державної адміністрації

 
 

 26 серпня 2020 року                                                                                № 227

                                                                                        

Про план роботи Сарненської районної державної адміністрації на вересень 2020 року

 

Відповідно  до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263      «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації»                       із внесеними змінами та регламенту Сарненської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням   голови   райдержадміністрації  від      02.07.2018 № 262 із внесеними змінами: 

 

1. Затвердити план роботи Сарненської районної державної адміністрації на вересень 2020 року згідно з додатком.

2. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

2.1. Скоординувати діяльність згідно з розподілом функціональних повноважень та забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених відповідним планом роботи.

2.2.  Інформацію про виконанння плану роботи райдержадміністрації на вересень 2020  року надати до 10 жовтня 2020 року відділу цивільного захисту та інформаційного забезпечення районної державної адміністрації для узагальнення.

3.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

        
 
 

Голова  адміністрації                                                                   Олександр КОХАН

№ 232 від 27 серпня 2020 року "Про внесення змін до розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації від 26 липня 2019 року № 239"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 
27 серпня 2020 року                                                                                     № 232
 
 

Про внесення змін до розпорядження

голови Сарненської районної

державної адміністрації від 26 липня 2019 року № 239

 
 

      Відповідно до статті 25 Закону України “Про охорону дитинства”, статті 11 Закону України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, статтей 2, 23, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877 (із змінами) “Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно - ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа ”, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 30 липня 2020 року № 452 “Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 листопада 2017 року № 691”, з метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:

1.         Внести зміни до розпорядження голови Сарненської районної державної адміністрації від 26 липня 2019 року № 239, а саме:

1.1.Затвердити у новій редакції склад районної комісії з питань формування пропозицій стосовно забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно з додатком 1.

1.2.Затвердити у новій редакції Положення про районну комісію з питань формування пропозицій стосовно забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно з додатком 2.

           2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 
 
 

Голова адміністрації                                                            Олександр КОХАН

№ 234 від 27 серпня 2020 року "Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

27 серпня  2020 року                                                                                      № 234

 
 
Про нагородження Почесною
грамотою районної державної
адміністрації
 
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 15.09.2006 № 402 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації», зареєстрованим в Сарненському районному управлінні юстиції 26.09.2006 за № 5/145:

Нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації за творчу наполегливу працю, плідну педагогічну діяльність, високі результати в освітній діяльності та вагомий внесок у розвиток освіти Сарненщини:

Педагогічний колектив Сарненської гімназії Сарненської районної ради (директор – Шепель Тамара Степанівна).

Педагогічний колектив Чемернянської загальноосвітньої школи                 І-ІІ ступенів Сарненської районної ради (директор – Тищук Лілія Володимирівна);

Педагогічний колектив Мар’янівської загальноосвітньої школи                 І-ІІ ступенів Сарненської районної ради (директор – Гомонець Галина Олегівна);

Педагогічний колектив Сарненського ліцею № 2 Сарненської районної ради (директор – Федорович Вікторія Геннадіївна);

Педагогічний колектив Сарненського районного ліцею «Лідер» Сарненської районної ради (директор – Колоїз Тамара Гнатівна);

Педагогічний колектив Сарненського навчально-виховного комплексу  «Школа - колегіум» ім. Т.Г.Шевченка Сарненської районної ради (директор – Тіткова Ніна Аркадіївна);

Педагогічний колектив Сарненської загальноосвітньої школи                    І-ІІ ступенів № 6 Сарненської районної ради (директор – Банацька Олена Вячеславівна);

 Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 6 «Казка» міста Сарни (директор – Павленок Лариса Віталіївна);

Грушецьку Оксану Юріївну – вихователя методиста дошкільного навчального закладу № 4 «Сонечко» міста Сарни;

Грушовця Івана Петровича – вчителя фізики Сарненського ліцею            № 2 Сарненської районної ради.
 
 
 
 
Голова адміністрації                                                                   Олександр КОХАН

№ 235 від 28 серпня 2020 року "Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 
 

28 серпня 2020 року                                                                                      № 235

 
 
Про нагородження Почесною
грамотою районної державної
адміністрації
 
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 15.09.2006 №402 «Про затвердження Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації», зареєстрованим в Сарненському районному управлінні юстиції 26.09.2006 за №5/145:

          1. Нагородити Почесною грамотою районної державної адміністрації за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток освіти Сарненщини та з нагоди 50-річчя Яринівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Сарненської районної ради:

 
ГУБЕНЮ
Валентину Стахівну

- директора Яринівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Сарненської районної ради;

 
 
ЛІНЕВИЧ
Наталію Юріївну

- заступника директора з навчально-виховної роботи Яринівської загальноосвітньої школи                 І – ІІ ступенів Сарненської районної ради.

 
 

2. Рекомендувати керівництву трудового колективу, який порушив клопотання про відзначення, вирішити питання матеріального стимулювання нагороджених.

 
 
 

Голова адміністрації                                                                  Олександр КОХАН

№ 236 від 31 серпня 2020 року "Про заходи щодо покращення допризовної підготовки юнаків в навчальних закладах району на 2020-2021 навчальний рік"

  Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я
голови районної державної адміністрації
 
31 серпня 2020 року                                                                                       № 236
  
Про заходи щодо покращення
допризовної підготовки юнаків
в навчальних закладах району
на 2020-2021 навчальний рік
 
 

         Відповідно до статтей 8, 9 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 “Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей”, з метою покращення допризовної підготовки юнаків, військово-патріотичного виховання молоді, здобуття професійно – технічних навичок в загальноосвітніх навчальних закладах району:

 

1. Затвердити заходи щодо покращення допризовної підготовки юнаків у      навчальних закладах району на 2020-2021 навчальний рік згідно з додатком 1.

 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації, виконкомам Степанської, Клесівської селищних та Вирівської, Кричильської, Немовицької сільських рад спільно з   Сарненським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки :

 

2.1                 забезпечити максимальне охоплення молоді допризовною підготовкою, належну якість її проведення, високий рівень військово-патріотичного виховання;

   

2.2 організувати і провести упродовж 2020-2021 навчального року      комплексні перевірки стану допризовної підготовки юнаків в навчальних закладах району згідно з додатком 2;

2

2.3 після закінчення навчання за програмою допризовної підготовки юнаків провести військово-спортивні свята, спартакіади допризовної молоді.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Мариніну Л.В.

 
 
 
 
 
 

Голова адміністрації                                                               Олександр КОХАН