Права дітей

 

Основна нормативна база, якою керується служба у своїй діяльності

Основна нормативна база, якою керується служба у своїй діяльності

(Посилання на офіційний сайт)

 
 
Сімейний кодекс України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
 

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
 

Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
 
Закон України“Про основи соціального захисту бездомних осіб ібезпритульних дітей"
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-15
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №905
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF
 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 №27

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0216-14
 
 
 
 
 
 
 
 

Перелік адміністративних послуг, що надаються службою у справах дітей Сарненської райдержадміністрації

Перелік адміністративних послуг,

що надаються службою у справах дітей Сарненської райдержадміністрації 

 
з/п
*

Найменування органу, у сфері якого надається послуга

Назва адміністративної послуги
Суб’єкт надання послуги

Нормативно-правовий акт, що визначає надання послуги

Результат надання послуги (ліцензія, дозвіл, довідка, інформація тощо)

Плата за надання (безоплатність) державної та адміністративної послуги

Розмір плати
(у разі надання послуги на платній основі)

Нормативно-правовий акт, що визначає розмір плати або безоплатність послуги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Готує висновок для прийняття органом опіки та піклування рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу

 

Сарненська  районна державна адміністрація

10.01.2002 р. «Сімейний кодекс України»

(ст.256-8, пт. ч.1);

постанова Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.2002 р. «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (пт.3, аб.1 Пположення)

Прийняття органом опіки та піклування рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу

 
безоплатно
-
-
2

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Готує висновок для прийняття органом опіки та піклування рішення про утворення прийомної сім’ї

 
Сарненська районна державна адміністрація

Кодекс України №2947-III від 10.01.2002 р. «Сімейний кодекс України» (ст.256-4, пт.ч.1);

постанова Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.2002 р. «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (пт.5,аб.1 Пположення)

Прийняття органом опіки та піклування рішення про утворення прийомної сім’ї

 
безоплатно
-
-
3

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Готує висновок для розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Сімейний кодекс України (ст.ст.145, 146,148);

постанова Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п.71 Порядку)

Надання рішення органу опіки та піклування про розв’язання спору;

надання інформації
безоплатно
-
-
4

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Готує висновок для розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Сімейний кодекс України (ст.161);

постанова Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п.72 Порядку)

Надання рішення органу опіки та піклування про розв’язання спору;

надання інформації
безоплатно
-
-
5

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Готує висновок для розв’язання спору, що виник між батьками, щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Сімейний кодекс України (ст.158);

постанова Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п.73 Порядку)

Надання рішення органу опіки та піклування про розв’язання спору; надання інформації

безоплатно
-
-
6

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Прийняття рішення про встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Сарненська районна державна адміністрація

Сімейний кодекс України (ст.243);

Закон України №2402-III від 26.04.2001 р. «Про охорону дитинства» (аб.6,ст.5);

Закон України №2342-IV від 13.01.2005 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (аб.3,ст.11)

Прийняття рішення про встановлення опіки над дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 
безоплатно
-
-
7

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав

 
Сарненська районна державна адміністрація
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. ст.164,170

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаних їз захистом прав дитини» від 24.09.2008 року №866, п.8

Надання висновку

безоплатно
-
-
8

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу (дарування) на ім’я повнолітньої особи житла, право користування (спільної сумісної власності) яким мають діти

 
Сарненська районна державна адміністрація

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. ст. 177

Закон України «Про охорону дитинства» ст.17.

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаних Із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року №866, п.67

Видача розпорядження

безоплатно
-
-
9

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

Надання дозволу на укладення угод від імені неповнолітніх, малолітніх дітей щодо придбання (дарування) на їх ім’я житла чи майна

 
Сарненська районна державна адміністрація

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. ст. 177

Закон України «Про охорону дитинства» ст.17.

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаних їз захистом прав дитини» від 24.09.2008 року №866, п.67

Видача розпорядження

безоплатно
-
-
 
 

Перелік відомостей, які містять службову інформацію

1. Інформація, яка міститься у внутрівідомчій службовій кореспонденції, доповідні записки, рекомендації, які пов’язані з розробкою напрямку діяльності служби у справах дітей райдержадміністрації або здійсненням контрольних функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2.Окремі документи служби у справах дітей облдержадміністрації: накази, документи, які підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, Рівненської обласної державної адміністрації з грифом "Для службового користування".

3. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 
Примітка:

Виконавцю надається право, у разі необхідності, надавати гриф "Для службового користування" і іншим відомостям, що не увійшли в цей перелік, виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей; для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

 

Normal
0

21

false
false
false

UK
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;"Times New Roman","serif";}

Порядок подання запиту для отримання публічної інформації

         Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

         Надання публічної інформації службою у справах дітей райдержадміністрації здійснюється на підставі інформаційного запиту.

         Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

         Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

         Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

         Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, однак необхідно зазначити:

1) Прізвище, ім'я по, батькові запитувача (найменування – для юридичної особи), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) Підпис і дату (якщо запит подається в письмовій формі).

         Особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми для подання інформаційного запиту в письмовому вигляді.

         У разі, якщо з поважних причин (обмежені фізичні можливості, інвалідність тощо) особа не може власноручно подати письмовий запит, такий запит оформляє відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації працівник служби, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту цій особі.

 

Розпочинається широкомасштабна інформаційна кампанія

НА САЙТ

Міністерством соціальної політики України у співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда - Україна» з серпня 2015 року розпочинається широкомасштабна інформаційна кампанія, спрямована на запобігання гендерно-зумовленому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.
З цією метою Центром «Ла Страда - Україна» планується розробка та виготовлення макетів інформаційної продукції для розміщення її на сіті-лайтах та бігбордах по всій території України.
Окрім того, на даний час за сприяння вказаного вище центру діє Національна дитяча гаряча лінія — 0 800 500 225.

Із найближчих подій - 01 червня 2015 року паралельно із відзначенням Дня міста в Сарненському районі також буде відзначатись свято День захисту дітей.

Служба у справах дітей

Склад служби

Адреса
інд. 34502,

м.Сарни, вул.Демократична, 51

 
 

Начальник служби 

-        Гаврилюк Ростислав Богданович

 
Тел. (03655) 3-27-06
 

Головні спеціалісти служби:

-        Опалько Марія Вікторівна

-        Смицька Катерина Володимирівна

 
Спеціаліст служби:

-        

 
Тел. (03655) 3-27-06
 
 

Сектор з питань усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей

 
Завідувач сектора:

-        Ямнюк Світлана Василівна

 
Головний спеціаліст:

-        Белаш Світлана Миколаївна

Провідний спеціаліст:

-        Зембицька Валентина Григорівна
 

Тел. сектора (03655) 2-24-65

Форма заявки на отримання публічної інформації

 
Розпорядник інформації

Служба у справах дітей Сарненської райдержадміністрації Рівненської області

 
 

Організація, юридична особа,  П.І.Б. представника запитувача, посада (для юридичних осіб)

 
 
П.І.Б. запитувача
(для фізичних осіб)
 
 
 

Загальний опис інформації або  вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого Ви б хотіли отримати доступ

 
 
 
 
 
 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати:
 
Поштою
 /Вказати поштову адресу/
 
Факсом
 /Вказати номер факсу/
 
Електронною поштою
/Вказати E-mail/
 
Усно
/Вказати номер телефону/
 
 
Контактний телефон
 
Дата запиту, підпис