Плани РДА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2018 РІК

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у 2018 році:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу органів влади вищого рівня. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Забезпечено організаційну підготовку проведення впродовж року 12 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 41 питання.

Здійснюючи контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади були проведені комплексні перевірки діяльності виконавчих комітетів та організовані виїзні засідання колегії на територіях Вирівської, Чудельської, Кам’яне-Случанської, Ремчицької та Костянтинівської сільських рад. Підготовлені відповідні звіти.

Організовані виїзні засідання колегії з питань виконання делегованих повноважень на територіях Вирівської, Чудельської, Кам’яне-Случанської, Ремчицької та Костянтинівської сільських рад.

Впродовж 2018 року проведено 16 нарад за участю міського, селищних, сільських голів та семінарів-навчань з посадовими особами місцевого самоврядування, на яких розглядались питання економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування.

06 грудня 2018 року відбулось засідання ради регіонального розвитку при Сарненській райдержадміністрації, на якому керівники району інформували громадськість про розвиток району в 2015-2018 роках, реформу децентралізації, про стратегію розвитку Сарненщини на 2019-2021 роки.

Проводилась робота із надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

         Відділ брав участь в організаційному забезпеченні проведення районних заходів, урочистостей.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів, роботи райдержадміністрації, підготовки засідань колегій райдержадміністрації, проведення засідань колегій.

         Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 629 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 111 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 518.

Відділом зареєстровано всього 2196 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 1364. Надіслано 23 доручення голови райдержадміністрації та його заступників; заходів та робочих планів голови – 25; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 850. Об’єм документообігу у 2018 році становив 5578 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розгляд, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у 2018 році

(629 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 648 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 175 проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів, зокрема перевірено 176 протоколів виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

         Архівним відділом райдержадміністрації виконано 133 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Прийнято на державне зберігання документи: Зносицької, Тинненської, Немовицької, Кузьмівської, Тутовицької сільських рад та Степанської селищної ради. Проведено експертизу цінності прийнятих документів. Документи упорядковані, складені описи справ на документи постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) та їх схвалено на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області.

Проведено огляд організації діловодства і стану збереженості документів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Надано консультативно-методичну допомогу Вирівській, Чудельській, Камяне-Случанській, Ремчицькій, Костянтинівській, Кричильській, Немовицькій, Любиковицькій сільським радам.

Укомплектовано річну підшивку примірників районної газети «Сарненські новини» та передана на постійне зберігання до Держархіву Рівненської області.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

 Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  протягом 2018 року прийнято 11010 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Видано 11099 документи, що на 9 відс. більше за відповідний період 2017 року. (10180 документи).

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про:

-                     державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-                     надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-                     видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-                     державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-                     державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації організовано тапроведено 11 засідань районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги в районі.

Організовано проведення:

06.07 – засідання штабу з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року;

14.09 - засідання штабу з підготовки до огляду готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

21.09 забезпечено проведення обласного огляду готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Проводився аналіз підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року та аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за 2018 рік.

Здійснено моніторинг стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

щомісячно проводився подекадний контроль випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та аналіз виконання виробничих показників (товарної продукції) у грошовому виразі (в порівняльних цінах) промисловими підприємствами району.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.12.2017 №712 «Про План на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року» проведено щоквартальний аналіз з виконання в районі завдань та заходів передбачених планом.

Відповідно до розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-      2018 роки» проведено щоквартальний аналіз стану виконання в районі заходів обласної програми.

Щокварталу готувалися аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018-2020 роки.

Відділом щомісячно проводився моніторинг середніх цін на основні продукти харчування в закладах торгівлі та споживчому ринку м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

         Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

         - щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

09.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін»;

20.01 – урочистості з нагоди Дня Соборності України;

20.02 – мітинг з вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

06.03 – заходи до Міжнародного дня прав жінок і миру;

07.03 – урочистості з нагоди 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.

08-09.04 – масові Великодні святкування;

26.04 – мітинг-реквієм «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»;
09.05 – урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі;

23.06 – урочистості до Дня Державної Служби України;

27-28.06 – цикл заходів з нагоди Дня Конституції України.

23.08 – заходи з нагоди Дня Державного Прапора України;

         23-34.08 – цикл заходів по відзначенню 27-ої річниці Незалежності України;

          12.10 – урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України;

         23.11 – мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

06.12 – урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування;

         06.12 – заходи до Дня Збройних Сил України;

          14.12 – заходи з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

         19-28.12 – заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови від 22.02. 2006 (зі змінами) «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце приживання їх невідоме» фінансування витрат проводилось за рахунок субвенції з місцевого бюджету на що спрямовано 189621,0 тис. грн.

         Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» при формуванні місцевих бюджетів на 2018 рік заробітна плата працівникам бюджетних установ була обрахована у відповідності із зазначеним Законом з врахуванням мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 – 3723 грн.    Щотижнево подавалась інформація в департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації про заборгованість по пільгах і субсидіях.   Протягом року було погашено заборгованість минулих років по пільгах і субсидіях на суму 60851,9 тис. грн. та проведено видатки поточного року на суму 93331,3 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 48 засідань районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

9042 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано допомог на 121693,2 тис. грн. 1699 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством,  здійснено компенсаційні виплати на суму 67537,0 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 13023,3 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Орендна плата за земельні частки та майнові паї за 2018 рік виплачена повністю.

Здійснювався контроль за виконанням Наказу Мінагрополітики України щодо моніторингу інвестиційної    діяльності    у    галузі агропромислового комплексу. Протягом   2018 року залучено інвестицій в сумі 4,298 тис.грн.

Проводився моніторинг стану зимівлі озимих та вегетації сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2041 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 2041 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 679 га (33 відс.), у задовільному – 794 га (39 відс.), слабких та зріджених посівів 568 га (28 відс.).

Надавалась методична допомога сільськогосподарським підприємствам району для участі у виконанні заходів державних   та   регіональних   програм   підтримки сільського господарства. За 2018 рік господарства району, які утримують велику рогату худобу, за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» отримали спеціальну бюджетну дотацію за утримання 1139 голів корів на загальну суму 1,6 млн. грн.

Працівники відділу надавали методичну та практичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 564 тонни м'яса, що на 5 відс. (15 тонн) менше минулого року. Реалізовано на забій і переробку 337 тонн худоби в живій вазі, що на 13 відс. (40 тонн) більше минулого року. Господарствами району вироблено 4849 тонн молока, що більше проти минулого року на 13 відс. (566 тонн), продуктивність корів зменшилась на 13 відс. (612 кг) до минулого року і склала 4239 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову. Зменшено на 2,2 відс. (1,1 млн. штук) виробництво курячих яєць, яке склало за рік 50,1 млн. штук. Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2943 голови ВРХ, що більше на 0,3 відс. до минулого року, в тому числі корів - 1251 голова, що на
19 відс. більше минулого року.

Надавалась методична та практична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі рослинництва. Сільськогосподарські підприємства зібрали зернові культури на площі 3046 га., намолочено 5401 тонна зерна, середня урожайність склала
17,7 ц/га. Під урожай 2019 року посіяно озимі культури на площі 2141 га, з них на зерно – 2041 га. Зокрема, посіяно 1032 га жита, 869 га пшениці, 110 га тритикале, 30 га ячменю, 100 га озимого ріпаку.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІV КВАРТАЛ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІV кварталі 2018 року:

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади за 9 місяців 2018 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

03,25.10, 29.11, 27.12 – засідань колегій райдержадміністрації;

03,23,25.10, 29.11, 27.12 – нарад з керівниками територіальних громад району;

06.12 – засідання ради регіонального розвитку при Сарненській райдержадміністрації;

Забезпечено проведення громадських слухань з питань розвитку району, перспективних планів та дій на майбутнє в селах Кричильськ, Вири та Ремчиці, в громадських слуханнях взяли участь голова та перший заступник голови райдержадміністрації.

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на листопад, грудень 2018 року, січень 2019 року; роботи райдержадміністрації на листопад, грудень 2018 року, січень, І квартал 2019 року, 2019 рік; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у листопаді, грудні 2018 року, січні 2019 року, орієнтовний план проведення засідань колегії райдержадміністрації впродовж 2019 року; проведення засідань колегії у жовтні, листопаді, грудні 2018 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 219 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 32 розпорядження голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 187.

Відділом зареєстровано всього 574 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 370. Надіслано 4 доручення голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 6; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 213. Об’єм документообігу у ІV кварталі 2018 року становив 1487 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у жовтні, листопаді, грудні 2018 року (219 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 229 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 79 наказів керівника райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів  міської, селищної, сільських рад, зокрема, перевірено 23 протоколи.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом ІV кварталу 2018 року прийнято 3005 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 386 консультацій та видано 2902 документи.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуг територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з Державного земельного кадастру; видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         751 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень:

-         1448 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         37 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         45 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         1834 – витягів у процедурі реєстрації;

-         8477 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 9 юридичних осіб, припинено – 3; інші дії – 38;

-         зареєстровано 103 фізичних осіб-підприємців, припинено 115, інші дії – 96;

-         надано 21 витягів з єдиного державного реєстру.

Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-грудень 2018 року в районі.

Проводився моніторинг будівель бюджетних установ, які потребують здійснення енергоефективних заходів.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

 Упорядковано документи з кадрових питань (особового складу) Сарненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області. Складено описи справ та подано на розгляд і погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.  

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 34 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом економічного розвитку та торгівлі проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за відповідний період, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району, проблемних питань, що стримують розвиток підприємств та перспективи розвитку підприємств.

На виконання доручення заступника голови облдержадміністрації            від 01.11.2018 № 130/01-61/18 щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Рівненської області на 2019 рік спільно з головами місцевих рад та структурними підрозділами райдержадміністрації визначені та сформовані основні пріоритетні завдання економічного та соціального розвитку району на 2019 рік. Підготовлено основні показники та проекти, які передбачені для реалізації на наступний рік.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.02.2018 року №103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів цієї Програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації впродовж звітного періоду організовано та проведено:

-         04.10 – заходи з нагоди відзначення професійного свята Дня працівників освіти;

-         07, 14, 21, 28.10 – чемпіонат Сарненського району з футболу сезону 2018 року серед команд І та ІІ ліг;

-         12.10 – ІІ районну Спартакіаду серед допризовної молоді, приурочену Дню захисника України;

-         30.10 – засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту.

-         07- 16.11 – районні змагання з шахів та шашок в залік ХХ районної Спартакіади школярів Сарненщини;

-         11.11 –  ХІ  відкритий чемпіонат Сарненського району з шашок серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.

      - засідання творчої лабораторії заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти району;

      - І зональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Основи здоров’я»;

      - завершено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році.

       Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

01.10 – заходи до Міжнародного дня людей літнього віку;

         12.10 – урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України;

         28.10 – заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників.

          02.11 – урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери;

          08.11 – урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

          23.11 – мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;

        0         6.12 – урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування;

         06.12 – заходи до Дня Збройних Сил України;

          14.12 – заходи з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

         19-28.12 – заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІV кварталу 2018 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2282) – 7173,2 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 98142,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 53079,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 10591,9 тис. грн.

         В ІV кварталі 2018 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 24817,1 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 55452,0 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 63,9 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 419,5 тис. грн.

 Протягом ІV кварталу 2018 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 105,8 відс., в тому числі районного бюджету – на 105,6 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено десять засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

7437 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 13743,1 тис. грн. 608 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством здійснено компенсаційні виплати на суму 2945,6 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 66142,3 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1969 договорів оренди землі на загальну площу 3430,5 га.

 Здійснювався контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації       щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Упродовж 2018 року із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільських) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено коштів на загальну суму 1348,57 тис. грн.

Надавали практичну допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби. Документи подано 384 фізичними особами за утримання 437 голів молодняка ВРХ на отримання дотації на загальну суму 646,6 тис. грн.

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва.

Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2943 голови ВРХ, що більше на 0,3 відс. до минулого року, в тому числі корів - 1251 голова, що на 19 відс. більше минулого року. На 6 відс. зменшилось проти минулого року поголів’я птиці та на 0,7 відс. поголів’я свиней, яке на 1 січня 2019 року склало 232688 та 657 голів, відповідно.

 Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Під урожай 2019 року сільгосппідприємства посіяли озимі зернові культури на площі 2041 га та озимий ріпак на площі 100 га.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ

 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у грудні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

03, 10, 17, 26.12– нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

06.12 – засідання ради регіонального розвитку при Сарненській райдержадміністрації;

27.12 – засідання колегії райдержадміністрації;

27.12 – наради з керівниками територіальних громад району.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на грудень 2018 року, роботи райдержадміністрації на січень 2019 року, роботи райдержадміністрації на січень 2019 року, І квартал 2019 року, 2019 рік, орієнтовний план підготовки засідань колегії райдержадміністрації впродовж 2019 року, проведення засідання колегії у грудні 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, зокрема: 03 грудня – у заході до Міжнародного Дня людей з інвалідністю; 06 грудня – у засіданні ради регіонального розвитку при Сарненській райдержадміністрації; 07 грудня – в урочистостях з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 19.12.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 67 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 13 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 54.

Відділом зареєстровано всього 199 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 128; надіслано:  доручень голови  – 1; заходів та робочих планів голови – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 73. Об’єм документообігу у грудні 2018 року становив 506 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у грудні 2018 року (67 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 67 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 14 проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у грудні
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, селищної, 6 сільських рад, перевірено 8 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 5 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом грудня прийнято 1023 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 386 консультацій та видано 905 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       279 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-      511 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         7 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         23 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         624 – витягів у процедурі реєстрації;

-         3116 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 6 юридичних осіб, припинено – 2; інші дії – 15;

-         зареєстровано 13 фізичних осіб-підприємців, припинено 51, інші дії – 27;

-         надано 9 витягів та 11 виписок з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за грудень 2018 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за грудень та січень-грудень 2018 року.

         На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.08.2015 №453 Про обласну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016-2018 роки» здійснено аналіз виконання в районі заходів програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.04.2010 №124.

           Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації впродовж звітного періоду організовано та проведено:

      - засідання творчої лабораторії заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти району;

      - І зональний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в номінації «Основи здоров’я»;

      - завершено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році.

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 13.12 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії.

           Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-листопад 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подано на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

 Продовжено упорядкування документів Сарненської об’єднаної державної податкової служби Головного управління ДФС у Рівненській області.

Виконано 12 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури;

          06.12 – урочистості з нагоди Дня місцевого самоврядування;

         06.12 – заходи до Дня Збройних Сил України;

          14.12 – заходи з нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

         19-28.12 – заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят.

         Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації організовано та проведено:

-      05.12 – перевірки системи оповіщення з включенням електросирен міста та стійки централізованого виклику;

-      19.12 – мобілізаційне тренування «Робота місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за мобілізаційним планом при введенні вищих ступенів готовності та в умовах воєнного часу»;

-      27.12 – позачергове засідання комісії з ТЕБ та НС «Про епідемічну ситуацію та заходи щодо недопущення розповсюдження захворюваності на кір серед населення Сарненського району».

          Забезпечено контроль якості підготовки керівного, командно-начальницького складу та надання методичної допомоги керівному складу цивільного захисту району щодо виконання практичних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті міста Сарни.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації впродовж місяця проведено чотири засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

1028 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 8836,6 тис. грн. 358 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 13432,5 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 2388,2 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг рівня оплати праці по сільськогосподарських підприємствах Сарненського району. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Надавалась практична допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 564 тонни м'яса, що на 5 відс. (15 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 337 тонн худоби в живій вазі, що на 13 відс. (40 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 4849 тонн молока, що на 13 відс. (566 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2943 голови ВРХ, що більше на 0,3 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1251 голова, що на 19 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільгосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг стану зимівлі озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2041 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 2041 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 679 га (33 відс.), у задовільному - 794 га (39 відс.), слабких та зріджених посівів 568 га (28 відс.).

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ

 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у жовтні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

02, 09, 23, 30.10 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

03.10 – виїзного засідання колегії райдержадміністрації на території Костянтинівської сільської ради;

25.10 – засідання колегії райдержадміністрації;

03, 23, 25.10 – нарад з керівниками територіальних громад району.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на листопад, роботи райдержадміністрації на листопад 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у листопаді 2018 року, проведення засідання колегії у жовтні 2018 року.

Проаналізовано здійснення виконавчими комітетами сільських, селищних, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади за
9 місяців 2018 року. Результати рейтингового оцінювання делегованих повноважень надано керівництву райдержадміністрації для розгляду на засіданні колегії по підсумках роботи за 9 місяців 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 17.10.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 86 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 12 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 74.

Відділом зареєстровано всього 210 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 128;  надіслано: доручень голови та його заступників – 2; заходів та робочих планів голови – 1; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 67. Об’єм документообігу у жовтні 2018 року становив 365 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голів райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у жовтні 2018 року (86 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 91 проект розпоряджень голови райдержадміністрації та 29 проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у жовтні
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, 7 сільських рад, перевірено 8 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольні документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом жовтня прийнято 807 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 319 консультацій та видано 711 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуги територіальних органів ЦОВВ. Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       217 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-      391 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         20 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         10 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         475 – витягів у процедурі реєстрації;

-         2263 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 13;

-         зареєстровано 62 фізичні особи-підприємці, припинено 33, інші дії – 45;

-         надано 10 витягів та 15 виписок з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за вересень 2018 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за серпень та січень-вересень 2018 року.

         На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 15.02.2018 №103 «Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.04.2010 №124.

          Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації впродовж звітного періоду організовано та проведено:

-         04.10 – заходи з нагоди відзначення професійного свята Дня працівників освіти;

-         07, 14, 21, 28.10 – чемпіонат Сарненського району з футболу сезону 2018 року серед команд І та ІІ ліг;

-         12.10 – ІІ районну Спартакіаду серед допризовної молоді, приурочену Дню захисника України;

-         30.10 – засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту.

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 23.10 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії.

           Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-вересень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подано на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

 Упорядковано документи Сарненської об’єднаної державної податкової служби Головного управління ДФС у Рівненській області.

Виконано 17 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури;

         01.10 – заходи до Міжнародного дня людей літнього віку;

         12.10 – урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України;

         28.10 – заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників.

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом жовтня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1519,7 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 26499,5 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 14563,9 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 3744,9 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 2940,6 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 17467,2 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,9 тис. грн., видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 138,7 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 93,7 відс., в тому числі районного бюджету – на 77,2 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено чотири засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

2925 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 1193,1 тис. грн.   141 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 13603,2 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 425,5 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Здійснювався моніторинг рівня оплати праці по сільськогосподарських підприємствах Сарненського району. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Надавалась практична допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

 Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 10 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 469 тонн м'яса, що на 0,2 відс. (1 тонна) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 261 тонну худоби в живій вазі, що на 25 відс. (53 тонни) більше відповідного періоду минулого року.  Господарствами району вироблено 3917 тонн молока, що на 6 відс.
(214 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 листопада 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3007 голів ВРХ, що більше на 3,7 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1254 голови, що на 19 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільгосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення осінньо-польових робіт. Станом на 01 листопада 2018 року сільськогосподарські підприємства посіяли озимі зернові культури на площі 2003 га та озимий ріпак на площі 150 га.

Надавались консультації по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у листопаді 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

05, 12, 19, 26.11– нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

29.11 – засідання колегії райдержадміністрації;

29.11 – наради з керівниками територіальних громад району.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на грудень 2018 року, роботи райдержадміністрації на грудень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у грудні 2018 року, порядок проведення засідання колегії у листопаді 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, зокрема, 08 листопада – з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва; 21 листопада – у мітингу з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 21.11.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 66 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 7 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 59.

Відділом зареєстровано всього 165 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 114; надіслано - доручень голови та його заступників – 1; заходів та робочих планів голови – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 73. Об’єм документообігу у листопаді 2018 року становив 458 документ.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у листопаді 2018 року (66 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 69 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 36 проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації.

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у листопаді
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, 6 сільських рад, перевірено 7 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольні документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом листопада прийнято 1175 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 409 консультацій та видано 815 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 70, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 36 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       255 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-      546 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         10 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         12 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         735 – витягів у процедурі реєстрації;

-         3098 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридична особа, припинено – 0; інші дії – 10;

-         зареєстровано 28 фізичних осіб-підприємців, припинено 31, інші дії – 24;

-         надано 2 витяги та 6 виписок з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за вересень 2018 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за листопад та січень-листопад 2018 року.

         На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01.12.2017 №712 «Про план на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року» підготовлено аналітичні матеріали про результати реалізації в районі проектів регіонального розвитку, які визначені планом.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.04.2010 №124.

           Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації впродовж звітного періоду організовано та проведено:

-         23-24.11 –  перші установчі збори членів Національної дитячої ради при Уповноваженому Президента України з прав дитини у Рівненській області Миколи Кулеби;

-          07- 16.11 – районні змагання з шахів та шашок в залік ХХ районної Спартакіади школярів Сарненщини;

-         11.11 –  ХІ  відкритий чемпіонат Сарненського району з шашок серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат.

 

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 26.11 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії.

           Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-жовтень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подано на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

 Складено опис справ та документи з кадрових питань Сарненської об’єднаної державної податкової служби Головного управління ДФС у Рівненській області.

Виконано 5 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури;

          02.11 – урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери;

          08.11 – урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

          23.11 – мітинг-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

          Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації організовано та проведено:

-      06.11 – перевірку системи оповіщення з включенням електросирен міста та стійки централізованого виклику;

-      13.11 – обласне спільне командно-штабне тренування органів управління та сил цивільного захисту Сарненської районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Рівненської області щодо дій в разі виникнення надзвичайної ситуації (радіаційної аварії) на ВП «Рівненська АС».

          Забезпечено контроль якості підготовки керівного, командно-начальницького складу та надання методичної допомоги керівному складу цивільного захисту району щодо виконання практичних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті міста Сарни.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено п’ять засідань районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

3484 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 3713,4 тис. грн. 109 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством здійснено компенсаційні виплати на суму 2419,9 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 3800,5 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг рівня оплати праці по сільськогосподарських підприємствах Сарненського району. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Надавалась практична допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 11 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 525 тонн м'яса, що на 5 відс. (26 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 297 тонн худоби в живій вазі, що на 40 відс. (75 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 4217 тонн молока, що на 5 відс. (220 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 грудня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2940 голів ВРХ, що більше на 2,1 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1252 голови, що на 15 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільгосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення осінньо-польових робіт. Під урожай 2019 року сільськогосподарські підприємства посіяли озимі зернові культури на площі 2003 га та озимий ріпак на площі
150 га.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 
Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у серпні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

06, 13, 20, 27.08– нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

30.08– засідання колегії райдержадміністрації;

30.08 – наради з керівниками територіальних громад району.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на вересень 2018 року, роботи райдержадміністрації на вересень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у вересні 2018 року, проведення засідання колегії у серпні 2018 року.

Відділом здійснено аналіз дотримання норм чинного законодавства на території Ремчицької сільської ради та роботи виконавчого комітету Ремчицької сільської ради по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, в урочистому піднятті Державного Прапора України; заходах з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 15.08.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 37 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 16 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 21.

Відділом зареєстровано всього 194 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 162; надіслано - доручень голови та його заступників – 1; заходів та робочих планів голови – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 61. Об’єм документообігу у серпні 2018 року становив 420 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у серпні 2018 року (37 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 42 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у серпні
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів 7 сільських рад, перевірено 7 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом серпня прийнято 895 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 307 консультацій та видано 789 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       252 заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-      497 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         10 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         4 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         594– витяги у процедурі реєстрації;

-         2592 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 3 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 16;

-         зареєстровано 32 фізичних осіб-підприємців, припинено 23, інші дії – 15;

-         надано 6 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за липень 2018 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за липень та січень-липень 2018 року.

         На виконання листа обласної державної адміністрації від 05.05.2016 року №2803/0/01-24/16 підготовлено інформаційні матеріали по виконанню в районі пропозицій та рекомендацій Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку з реалізації пріоритетних завдань та вирішення проблемних питань розвитку регіонів від 01 березня 2016 року.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.06.2018 і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до розпорядження голови  облдержадміністрації  від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 21.08  проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії.

           Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-липень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) на документи Тутовицької сільської ради та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Державного архіву Рівненської області.

Виконано 13 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

         23.08 – заходи з нагоди Дня Державного Прапора України;

         23-34.08 – цикл заходів по відзначенню 27-ої річниці  Незалежності України;

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом серпня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 978,6 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 18199,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6998,5  тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5107,3 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 2511,1 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 17140,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 26,0 тис. грн., видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 144,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 83,0 відс., в тому числі районного бюджету – на 72,9 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено три засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

40 сім’ям призначено субсидії на житлово-комунальні послуги, профінансовано 880,0 тис. грн. 70 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством здійснено компенсаційні виплати на суму 5931,4 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 864,4 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг рівня оплати праці по сільськогосподарських підприємствах Сарненського району. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Надавалась практична допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Станом на 01 вересня подано відомості на виплату дотації за 202 голови молодняка ВРХ за суму 221, 2 тис. грн.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 8 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 397 тонн м'яса, що на 8 відс. (29 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 230 тонн худоби в живій вазі, що на 18 відс. (26 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3273 тонни молока, що на 7 відс. (230 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 вересня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3060 голів ВРХ, що більше на 4,8 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1244 голови, що на 21 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільгосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Станом на 01 вересня 2018 року сільгосппідприємствам району зібрано 2345 гектар зернових та зернобобових культур.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. СТЕЛЬМАХ

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2017 РІК

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у 2017 році:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату  райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Забезпечено організаційну підготовку проведення засідань колегії райдержадміністрації 26 січня, 23 лютого, 03 березня, 27 квітня, 08 червня,
11 липня, 08 серпня, 05 вересня, 04 жовтня, 01 листопада, 23 листопада та
26 грудня 2017 року.

Здійснюючи контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади були проведені комплексні перевірки діяльності виконавчих комітетів та організовані виїзні засідання колегії на територіях Сарненської міської, Зносицької, Тинненської, Люхчанської, Стрільської, Селищенської сільських рад.   Результати перевірок були розглянуті на засіданнях колегії райдержадміністрації та нарадах з керівниками територіальних громад району.

         Впродовж 2017 року проведено 17 нарад за участю міського, селищних, сільських голів та семінарів-навчань з посадовими особами місцевого самоврядування, на яких розглядались питання економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування.

         Проводилась робота із надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

         Відділ брав участь в організаційному забезпеченні проведення районних заходів, урочистостей.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів, роботи райдержадміністрації, підготовки засідань колегій райдержадміністрації, проведення засідань колегій.

         Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань  реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 600 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 109 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 491.

Відділом зареєстровано всього 2357 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  1429. Надіслано 32 доручення голови райдержадміністрації та його заступників; заходів та робочих планів голови – 24; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 827. Об’єм документообігу у 2017 році становив 5591 документ.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у 2017 році

(600 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 568 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів, зокрема перевірено 140 протоколів виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

Сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації забезпечено підготовку 412 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань. Забезпечено контроль за виконанням вимог Порядку ведення особових справ державних службовців в районній державній адміністрації, вимог Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів і вищих навчальних закладів, що готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління», присвоєнням рангів державним службовцям районної державної адміністрації.

У 2017 році проведено 9 засідань конкурсної комісії. Стосовно переможців конкурсу організовано проведення спеціальної перевірки та перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

З метою доведення до всіх службовців Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджених наказом НАДС від 27 листопада  2017 року №237,  в адміністрації та її структурних підрозділах проведено нараду, у ході якої проінформовано держслужбовців про методологію визначення завдань та ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця.

Упродовж звітного періоду надано методичну і практичну допомогу з питань кадрової роботи структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

         Архівним відділом райдержадміністрації виконано 246 соціально-правових та майнових запитів  фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Прийнято на державне зберігання документи: Карпилівської, Карасинської, Костянтинівської сільських рад, Сарненського районного центру зайнятості, управління Пенсійного фонду в Сарненському районі, управління Держгеокадастру у Сарненському районі та територіальних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських. селищних, міського голів Сарненського району (вибори старост сіл, депутатів). Проведено експертизу цінності прийнятих документів. Документи упорядковані, складені описи справ на документи постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) та їх схвалено на засіданні експертно-перевірної комісії Державного архіву Рівненської області.

Проведені комплексні перевірки Вирівської, Тутовицької сільських рад, управління Пенсійного фонду в Сарненському районі та тематичні і контрольні перевірки підприємств, установ, організацій.

Укомплектовано річну підшивку примірників районної газети «Сарненські новини» та передана на постійне зберігання до Держархіву Рівненської області.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації систематично проводились наради та семінари-практикуми з керівними та педагогічними кадрами району. Забезпечено проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників навчальних закладів Сарненського району.

28 лютого, 28 квітня, 31 жовтня проведено засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

У січні – лютому 2017 року проведено  районний етап конкурсу-ярмарку педагогічної творчості .

 11-22 грудня проведено перший (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» в номінаціях «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура», «Німецька мова».

Протягом 2017 року проведено 65 районних спортивно-масових заходів з футболу, волейболу, баскетболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, боксу, греко-римської та вільної боротьби, гирьового спорту, армспорту, дартсу, шахів, шашок, стрільби з пневматичної гвинтівки, «Сімейні перегони», зокрема:

- щорічну районну Спартакіаду серед сільських спортивних клубів та колективів фізичної культури з 17 видів спорту;

- ХІІІ районну Спартакіаду до Дня місцевого самоврядування;

- в рамках Олімпійського тижня та до Дня фізичної культури проведено різноманітні конкурси, змагання та турніри;

- районний конкурс «Краще спортивне село»;

- у квітні-листопаді – чемпіонат Сарненського району з футболу у двох лігах;

-   у грудні з нагоди новорічних та різдвяних свят проведено святкові заходи з ігровою програмою для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки, яких є учасниками АТО.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

 Центром з надання адміністративних послуг протягом 2017 року прийнято 10175 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 5349 консультацій та видано 10180 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  Центром – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         3472 рішення про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 1611 заяв;

-         виконано 14198 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 10107 друкованих документів щодо державної реєстрації прав.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 23 юридичні особи, припинено 11, інші дії – 117;

-         зареєстровано 377 фізичних осіб-підприємців, припинено 564, інші дії – 292;

-         надано 178 витягів з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено  12 засідань районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги в районі.

Організовано проведення:

13.07 – нараду про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року;

13.09 – засідання штабу з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року;

15.09 проведено обласний огляд готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Проводився аналіз підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року та аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за 2017 рік та їх прогнозовані показники за 2017 рік.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділом економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

щомісячно проводився подекадний контроль випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та аналіз виконання виробничих показників (товарної продукції) у грошовому виразі (в порівняльних цінах) промисловими підприємствами району.

На виконання доручення заступника голови облдержадміністрації від 07.11.2017 №151/01-61/17 щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Рівненської області на 2018 рік підготовлені пропозиції для включення в обласну Програму по пріоритетних напрямках діяльності розвитку підвідомчих галузей і територій на 2018 рік та очікуваних результатів їх виконання, основних прогнозних показників розвитку на наступний рік, потреби в бюджетних коштах для реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток.

Щокварталу  проводився аналіз щодо  реалізації в районі плану заходів, які передбачені Державною стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.10.2015 № 644 та доручення обласної державної адміністрації від 22.01.16 №8/01-61/16 «Про план заходів на 2015-2017 роки з виконання в області завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». На підставі проведених аналізів готувалися аналітичні записки про хід виконання в районі плану заходів Державної стратегії у 2017 році.

Щокварталу готувалися аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2015-2017 роки.

На виконання розпорядження голови ОДА від 07.10.2015 №578 «Про  застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів» проводився  аналіз проведених допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель Prozorro структурними підрозділами райдержадміністрації і комунальними закладами спільної власності територіальних громад району та отримання економії коштів від проведених закупівель.

Відділом щомісячно проводився моніторинг середніх цін на основні продукти харчування в закладах торгівлі та споживчому ринку м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

           Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників, зокрема, відвідано 103 сімї.

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 132 дітей, які перебувають на обліку, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Протягом звітного періоду службою підготовлено: 127 звітів-інформацій, більше 100 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

         Відділом культури і туризму організовано та проведено:

- виїзди закріплених методистів в сільські, селищні ради району по питаннях удосконалення діяльності культурно-дозвіллєвих комплексів;

         - щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

08.-15.01 –  районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін»;

30.01 – мітинг пам’яті жертв голокосту (на території комунального закладу «Сарненский історико-етнографічний музей» Сарненської районної ради);

15.02 – мітинг-вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан;

20.02 – в районному будинку культури захід з нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

26.04 –  мітинг-реквієм з нагоди 31-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС;

23.08 – урочистості з нагоди 26-ї річниці Незалежності України;

23.11 –  вечір пам’яті в рамках заходів  з нагоди 84-ї річниці голодомору в Україні;

18.-30.12 – святкові заходи для дітей з нагоди новорічних та Різдвяних свят;

22.12 – заходи з нагоди 80-ої річниці від дня народження В'ячеслава  Чорновола.

Фінансовим управлінням проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік», та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови від 22.02. 2006 (зі змінами) «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце приживання їх невідоме» фінансування витрат проводилось за рахунок субвенції з Державного  бюджету  на що  спрямовано 254399,0 тис. грн.

         Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» при формуванні місцевих бюджетів на 2017 рік заробітна плата працівникам бюджетних установ була обрахована у відповідності із зазначеним Законом  з врахуванням  мінімальної заробітної плати  з 01.01.2017 – 3200 грн.     Щотижнево подавалась інформація в департамент фінансів Рівненської обласної державної адміністрації про заборгованість по пільгах і субсидіях  та проведено видатки поточного року на суму 79667,1  тис. грн.

 Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 51 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

5712 громадянам, які звернулись за отриманням компенсаційних виплат згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено 64956,5 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 13772,7 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Орендна плата за земельні частки та майнові паї за 2017 рік виплачена повністю.

Здійснювався контроль за виконанням Наказу Мінагрополітики України щодо моніторингу інвестиційної    діяльності    у    галузі агропромислового комплексу. Протягом   2017 року залучено інвестицій в сумі 1009,26 тис.грн.

Здійснювався контроль за виконанням розпорядження голови облдержадміністрації щодо сплати внесків до Пенсійного фонду України. Станом на 1 січня 2018 року заборгованість зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування по сільськогосподарських підприємствах району складає 208, 9 тис. грн.

Проводився моніторинг стану зимівлі озимих та вегетації сільськогосподарських культур  в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 1877  га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 1877 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 1137 га (60 відс.), у задовільному – 501 га (27 відс.), слабких та зріджених посівів 239 га (13 відс.).

Працівники відділу надавали методичну та практичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 2017 року сільськогосподарськими підприємствами вирощено 579 тонн м'яса, що на 12 відс. (76 тонн) менше попереднього 2016 року, реалізовано худоби на забій і переробку 248 тонн, що на 25 відс. (85 тонн) менше минулого року, вироблено 4284 тонни молока, що більше проти минулого року на 5 відс., зросла продуктивність корів на 6 відс.  і склала 4851 кг молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Надавали методичну та практичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі рослинництва. Сільськогосподарські підприємства зібрали зернові культури на площі 2985 га., намолочено 4278 тонни зерна, середня урожайність склала 16,4 ц/га. Під урожай 2018 року сільськогосподарські підприємства району посіяли озимі культури на площі 2105 га, з них на зерно 1877 га, що становить 102відс. до плану-прогнозу, зокрема: жита 992 га, пшениці 687 га, ячменю 37 га, озимого ріпаку 130 га, а також, 100 га озимих на зелений корм. Виорано 628 га зябу.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                               В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА І КВАРТАЛ 2017 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у І кварталі 2017 року:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації та нараді з керівниками територіальних громад району. Сформовано характеристику та довідку про соціально-економічний розвиток району у 2016 році (паспорт району).

Організовано проведення:

- нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення в районі;

26.01, 23.02 та 23.03 – засідань колегій райдержадміністрації;

-  щомісячних нарад з керівниками територіальних громад району;

14.02 – семінару секретарів сільських, селищних, міської рад.

У відповідності до вимог чинного законодавства забезпечено презентацію публічного звіту голови райдержадміністрації про роботу райдержадміністрації у 2016 році, який відбувся 03 березня.

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на лютий, березень, квітень 2017 року; роботи райдержадміністрації на лютий, березень, квітень 2017 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у лютому, березні, квітні 2017 року, порядку проведення засідань колегії райдержадміністрації у січні, лютому, березні 2017 року.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань  реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 123 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 34 розпорядження голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 89.

Відділом зареєстровано всього 609 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  375. Надіслано 9 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 6; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 203. Об’єм документообігу у І кварталі  2017 року становив 1418 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у січні, лютому, березні 2017 року (123 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 125 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 29 сільських, 5 селищних, 3 міської ради, зокрема, перевірено 36 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

 Центром з надання адміністративних послуг протягом І кварталу 2017 року прийнято 2508 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 2820 консультацій та 2573 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  Центром – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         461 рішення про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 133 заяви;

-         виконано 2790 дії в державному  реєстрі;

-         сформовано 1764 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 3 юридичних особи, припинено 2, інші дії 46;

-         зареєстровано 163 фізичних осіб-підприємців, припинено 329; інші дії 108;

-         надано 68  витягів з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги в районі.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-березень 2017 року.

31.03 проведено Всеукраїнську акцію «Посади дерево миру» в рамках якої було посаджено 150 дерев різних видів.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

 Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації

проконтрольовано виконання плану підготовки керівного складу у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті м. Сарни; здійснення комплексу організаційних і практичних заходів по запобіганню надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків.

Щомісячно проводились засідання комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненського району.

Відділом економічного розвитку та торгівлі проведено щомісячний аналіз випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та здійснювався аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах.

На виконання розпорядження голови ОДА від 07.12.2016 № 751 «Про обласну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки» відділом розроблено відповідну районну програму, яку схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.01.2017 № 5 «Про районну програму розвитку транскордонного співробітництва Сарненського району на 2017 – 2020 роки» та подано в районну раду для затвердження  на черговій сесії районної ради 03.03.2017.

   На виконання розпорядження голови ОДА від 07.10.2015 №578 «Про  застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів» здійснено аналіз проведених у січні 2016 року допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель Prozorro структурними підрозділами райдержадміністрації і комунальними закладами спільної власності територіальних громад району та отримання економії коштів від проведених закупівель.

     Здійснено  щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників, відвідано 10 сімей.

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 102 дітей, які перебувають на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Службою підготовлено:

- 27 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

-11 звітів-інформацій за підписом голови райдержадміністрації.

      Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації протягом

І кварталу 2017 рокувидано 21 проект наказів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Відділом організовано та   проведено:

-  понад 20 районних спортивно-масових заходів та забезпечено участь у 15 обласних змаганнях з різних видів спорту;

          - 3 турніри у м. Сарни, с. Корост, Мале Вербче, присвячених  Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ з Афганістану;

           - ігри ХІV чемпіонату Сарненського району з волейболу серед команд першої та другої ліг сезону 2016-2017 років;

- Кубок Сарненського  району з волейболу серед чоловічих команд;

- в м. Сарни – змагання за кубок області з волейболу серед жінок та шахів серед чоловіків та жінок в рамках сільських спортивних ігор Рівненщини;

- у м. Сарни – ІІІ етап другого туру обласної спортивної гри «Сімейні перегони. Велика сім’я».

Протягом І кварталу 2017 року – методичні  заходи з педагогічними працівниками району.

Відділом культури і туризму організовано та проведено:

- виїзди закріплених методистів в заклади культури району з метою перевірки та моніторингу функціонування пам’яток культурної спадщини району;

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

08.-15.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін» (Коростська, Кричильська, Ремчицька, Селищенська, Степаньська, Зносицька сільські ради);

30.01 – мітинг пам’яті жертв голокосту (на території комунального закладу «Сарненский історико-етнографічний музей» Сарненської районної ради);

15.02 – мітинг-вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан;

20.02 – тематичний захід з нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

         06.03  – святковий концерт з нагоди Дня 8 березня;

         09.03 – урочистості з нагоди відзначення 203-річниці з дня народження Т.Г. Шевченка;

Відділом охорони здоров’я райдержадміністраціїпротягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

Відділом організовано та проведено:

02.02 – медичну раду за підсумками роботи  закладів охорони здоров’я району за 2016 рік;

08.02 – засідання координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, захворювання туберкульозу та наркоманії в районі;

23.03 – нараду з керівниками комунальних закладів охорони здоров'я району.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом І кварталу 2017 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2285) – 8010,5  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2111+2120+2282+2610) 72775,5 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 36685,3 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 15071,9  тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 7391,9 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 82047,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 6312,9 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 95,9 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 651,6 тис. грн.

 Протягом І кварталу 2017 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 142,8 відс., в тому числі районного бюджету – на 108,8 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 9 засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

855 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством виплачено 9472,7 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 5871,5 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль за дорученням голови облдержадміністрації щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Протягом І кварталу із місцевих бюджетів на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 0,9 тис. грн.

Здійснювався моніторинг стану зимівлі та відновлення вегетації озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2139 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 2139 га (100 відс.), з них перезимували у доброму стані 1097 га (51 відс.), у задовільному – 717 га

(34 відс.), слабких та зріджених посівів 325 га (15 відс.).

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж І кварталу поточного року сільськогосподарськими підприємствами вирощено 143 тонни м'яса, що на 13 відс. менше відповідного періоду минулого року, вироблено 946 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 0,4 відс. Продуктивність зросла на 1,5 відс. і склала 1072 кілограми молока в розрахунку на  одну фуражну корову. Також, на 16 відс. зросло виробництво курячих яєць, яке за 3 місяці склало 13,7 мільйона штук.

Станом на 1 квітня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2935 голів великої рогатої худоби, що менше на 2 відс. до відповідного періоду минулого року та на 8 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1040 голів, що на 0,2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 4 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 21 відс.) проти минулого року зросло поголів’я курей та зменшилось (на 40 відс.) поголів’я свиней.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у І кварталі 2018 року:

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

 

25.01, 27.02 та 29.03 – засідань колегій райдержадміністрації;

09.02 публічного звіту голови райдержадміністрації;

         30.03 – семінару секретарів місцевих рад району;

- щомісячних нарад з керівниками територіальних громад району;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на лютий, березень, квітень 2018 року; роботи райдержадміністрації на лютий, березень, квітень 2018 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у лютому, березні, квітні 2018 року, порядку проведення засідань колегій у січні, лютому та березні 2018 року.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 147 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 26 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 121.

Відділом зареєстровано всього 599 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 357. Надіслано 8 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 6; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 225. Об’єм документообігу у І кварталі 2018 року становив 1478 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у січні, лютому, березні 2018 року (147 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 238 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 21 сільських, 2 селищних, 3 міської ради, зокрема, перевірено 26 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом І кварталу 2018 року прийнято 3236 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 248 консультацій та видано 3401 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з Державного земельного кадастру; видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         599 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         1025 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         17 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         129 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         1246 – витягів у процедурі реєстрації;

-         4378 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 4 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 33;

-         зареєстровано 112 фізичних осіб-підприємців, припинено 101, інші дії – 51;

-         надано 39 витягів з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-березень 2018 року в районі.

Проводився моніторинг економії паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетних установ і організацій місцевого підпорядкування, де здійснювалась реалізація енергоефективних заходів у 2015-2016 роках.

Проводилась інформаційна кампанія щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділом економічного розвитку та торгівлі на виконання доручень голови облдержадміністрації від 15.01.2013 № 344/0/01-26/13 та першого заступника голови ОДА від 17.05.2017 № 64/01-61/17 проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за відповідний період, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району, проблемних питань, що стримують розвиток підприємств та перспективи розвитку підприємств.

Відповідно до розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки» проведено аналіз стану виконання в районі заходів даної програми за 2017 рік.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки» розроблено відповідну програму по Сарненському району.

На виконання розпорядження голови ОДА від 03.10.2017 №581 «Про здійснення публічних закупівель» проведено аналіз здійснення допорогових закупівель товарів і послуг розпорядниками бюджетних коштів за 2017 рік.

Здійснено щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

           Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 88 дітей, які перебувають на обліку, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 Протягом звітного періоду службою підготовлено: відповідні документи та влаштовано 10 дітей в державні заклади; 28 звітів-інформацій, 22 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

09.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін»;

20.01 – урочистості з нагоди Дня Соборності України;

29.01 – урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті героїв Крут;

15.01 – мітинг до Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав;

20.02 – мітинг з вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;

06.03 – заходи до Міжнародного дня прав жінок і миру;

07.03 – урочистості з нагоди 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом І кварталу 2018 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2282) – 8154,7 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2282+2610) 85745,9 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 40539,0 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 15025,1 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 6063,7 тис. грн.

 В І кварталі 2018 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 71387,9   тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 61058,0 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 67,9 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 405,9 тис. грн.

 Протягом І кварталу 2018 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 120,8 відс., в тому числі районного бюджету – на 106,2 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 9 засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

743 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством виплачено 12889,0 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 2936,9 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договорів оренди землі на загальну площу 1881 га. За 2017 році орендна плата за земельні частки за майнові паї виплачена повністю.

 Здійснювався контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації       щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Упродовж І кварталу 2018 року із місцевих бюджетів на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено коштів на загальну суму 62,7 тис. грн.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва.

Здійснювався моніторинг стану зимівлі озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

  Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневі інформації  щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади за 9 місяців 2017 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

04.10, 01.11, 23.11 та 26.12 – засідань колегій райдержадміністрації;
            30.11 – семінару секретарів місцевих рад району;

- щомісячних нарад з керівниками територіальних громад району;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на листопад, грудень 2017 року, січень 2018 року; роботи райдержадміністрації на листопад, грудень 2017 року, січень, І квартал 2018 року, 2018 рік; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у листопаді, грудні 2017 року, січні 2018 року, проведення засідань колегій у жовтні, листопаді, грудні 2017 року.

Відділом здійснено контроль за станом забезпечення проведення організаційних заходів з підготовки та проведення перших місцевих виборів виконкомами Немовицької, Зносицької та Тинненської сільських рад.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

          Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

          Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 180 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 31 розпорядження голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 149.

Відділом зареєстровано всього 626 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 368. Надіслано 7 доручень голови райдержадміністрації та його заступників; заходів та робочих планів голови – 8; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 245. Об’єм документообігу у ІV кварталі 2017 року становив 1536 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у жовтні, листопаді, грудні 2017 року (180 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 180 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів згідно чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів місцевих рад району, перевірено 24 протоколи.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-        1307 рішень про державну реєстрацію;

-        зареєстровано – 564 заяви;

-        виконано 5140 дій в державному реєстрі;

-        сформовано 3973 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-        зареєстровано 11 юридичних осіб, припинено 5, інші дії 41;

-        зареєстровано 70 фізичних осіб-підприємців, припинено 96; інші дії 66;

-        надано 43 витяги з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-грудень 2017 року в районі.

Проводився аналіз стану розрахункових потреб споживачів комунальної, соціальної сфери району та населення у вугільній продукції для забезпечення проведення наступного опалювального сезону у розрізі характеристик, марок вугілля, орієнтовних строків постачання та обсягів.

Проводилась інформаційна кампанія щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

          Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

 Прийнято на державне зберігання документи Немовицької сільської ради. Проведено експертизу цінності прийнятих документів, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 48 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації відповідно до плану роботи було проведено наради та семінари-практикуми з керівними та педагогічними кадрами. Забезпечено проходження курсової перепідготовки.

31 жовтня 2017 року проведено засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду було проведено засідання школи молодого педагога.

З 11 по 22 грудня проведено перший (районний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» в номінаціях «Українська мова та література», «Фізика», «Фізична культура», «Німецька мова».

Відповідно до річного плану роботи відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації було організовано та проведено:

-        05.10 – районний конкурс патріотичної пісні «Поліська січ»;

-        10.11 – ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка;

-        29.11 – ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

-        новорічні свята для дітей дошкільного та шкільного віку.

Протягом ІV кварталу 2017 року проведено такі районні спортивно-масові заходи:

- щорічна районну спартакіада з 17 видів спорту;
-ХІІІ районна спартакіада до Дня місцевого самоврядування;
- чемпіонат Сарненського району з футболу в двох лігах.

Відділом економічного розвитку та торгівлі здійснено аналіз проведених закупівель в розрізі структурних підрозділів та товарних груп з визначенням частки продукції українського походження та потенціалу.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.01.2016 року №1 підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі Програми розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки за січень-вересень 2017 року.

         Проводився аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за відповідний період, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району проблемних питань, що стимулюють розвиток підприємств та їх перспективи розвитку.  

Здійснено щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

           Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 72 дітей, які перебувають на обліку, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 Протягом звітного періоду службою підготовлено: відповідні документи та влаштовано 7 дітей в державні заклади; 29 звітів-інформацій, 32 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          13.10 – урочистості з нагоди Дня захисника України,  75-ї річниці створення Української повстанської армії  та Дня українського козацтва;

14.10 – історичну годину «Україна козацька: п’ять віків історії»;

          07.11 – відкриття книжкової виставки, присвяченої 100-річчю створення Української Народної Республіки;

          08.11 – урочистості з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

          23.11 – вечір пам’яті «… Ваші мертві вибрали мене» в рамках заходів до 84-ї річниці голодомору в Україні;

          14.12 – годину пам’яті «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять» з нагоди Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

          13.12 – творчий вечір народного аматорського вокального ансамблю «Намисто» з нагоди 25-річчя присвоєння звання «народний аматорський» та 35-річчя з дня створення колективу;

          18-30.12 – святкові заходи для дітей з нагоди новорічно-різдвяних свят.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІV кварталу 2017 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2285) –  7459,4  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2282+2610) 89088,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 42738,5 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 17586,7 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8433,8 тис. грн.

 В ІV кварталі 2017 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 21157,1   тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 60899,7  тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 67,6 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 651,5 тис. грн.

 Протягом ІV кварталу 2017 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 126,4 відс., в тому числі районного бюджету – на 111,2 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 11 засідань районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

667 громадянам, які звернулись за отриманням компенсаційних виплат згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено 29653,9 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 3653,9 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га. У 2017 році орендна плата за земельні частки за майнові паї виплачена повністю.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 579 тонн м'яса, що на 12 відс. (76 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 248 тонн худоби в живій вазі, що на 25 відс. (85 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 4284 тонни молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5 відс., продуктивність корів зросла на 6відс. і склала 4851 кілограмів молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Відділом надавалась практична допомога сільськогосподарським   підприємствам району з питань завершення польових робіт та підготовки заключної статистичної звітності. Здійснювався моніторинг проведення осінньо-польових робіт. Під урожай 2018 року посіяно озимі культури на площі 2105 га, що становить 102 відс. до плану-прогнозу.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                  В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2017 РОКУ

 

На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади у І кварталі 2017 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення  району;

 

27.04 та 08.06 – засідань колегій райдержадміністрації;

-  щомісячних нарад з керівниками територіальних громад району;

04.05 – установчих зборів громадської ради при райдержадміністрації;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на травень, червень, липень 2017 року; роботи райдержадміністрації на травень, червень, липень 2017 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у травні, червні, липні 2017 року.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань  реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань. Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на території Сарненської міської, Зносицької та Тинненської сільських рад та роботу виконавчих комітетів рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 126 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 29 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 97.

Відділом зареєстровано всього 551 вхідний документ, із них з органів влади вищого рівня  –  364. Надіслано 10 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 6; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 215. Об’єм документообігу у ІІ кварталі  2017 року становив 1379 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у  квітні, травні, червні 2017 року (126 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 126 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 30 сільських, 6 селищних, 3 міської ради, зокрема, перевірено 39 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

 Центром з надання адміністративних послуг протягом ІІ кварталу 2017 року прийнято 2258 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 2530 консультацій та видано 2334 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  Центром – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         718 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 325 заяви;

-         виконано 1654 дії в державному  реєстрі;

-         сформовано 1291 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 4 юридичних осіб, припинено 2, інші дії 66;

-         зареєстровано 69 фізичних осіб-підприємців, припинено 61; інші дії 54;

-         надано 41  витяг з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-червень 2017 року в районі.

Забезпечувався контроль за проведенням підсумків опалювального сезону 2016-2018.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-червень 2017 року.

Проведено щорічну акцію «За чисте довкілля» та день благоустрою територій населених пунктів.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Карпилівської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Проведено комплексну перевірку Вирівської та Тутовицької сільських рад щодо стану діловодства та архівної справи.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 45 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом економічного розвитку та торгівлі на виконаннярозпорядження ОДА від 16.02.2017 №81 «Про підсумки роботи галузей господарського комплексу області, виконання місцевих бюджетів за 2016 рік та пріоритетні завдання діяльності органів виконавчої влади області на 2017 рік» проведено щомісячний аналіз випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та здійснювався аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах.

Відповідно до розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки» здійснено аналіз стану виконання в районі заходів програми за 2016 рік.

На виконання розпорядження голови ОДА від 14.08.2015 №453 «Про обласну програму розвитку міжнародного  співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016-2018 роки» здійснено аналіз виконання в районі заходів програми.

     Здійснено  щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників, відвідано 14 сімей.

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 83 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Службою підготовлено:

- 24 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

-19 звітів-інформацій за підписом голови райдержадміністрації.

Відділом культури і туризму організовано та проведено:

- виїзди закріплених методистів в заклади культури району з метою перевірки та моніторингу функціонування пам’яток культурної спадщини району;

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          07.04 – до відзначення в районні 500-річчя Реформації  – книжкову  виставку та годину спілкування «Реформація – подія, що змінила світ»;

          26.04 – мітинг-реквієм з нагоди 31-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС (біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля»);

          08.05 – Всеукраїнську акцію «Перша хвилина миру» в центрі міста Сарни;

          09.05 – мітинг з нагоди відзначення 72-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі;

          19.05 – районний огляд-конкурс хореографічних колективів «Містерія танцю»;

          01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

          16.06 – урочистості з нагоди професійного свята медичних працівників;

          23.06 – урочистості з нагоди Дня Конституції України, Дня державної служби та Дня молоді.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністраціїпротягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

Відділом організовано та проведено:

04.04 – нараду з керівниками установ Сарненського району  щодо впровадження урядової Програми «Доступні ліки»;

20.04 –  нараду з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я району;

11, 26.05 –  наради з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я  району;

14.06 –  засідання делегованих представників Сарненського госпітального округу.

27.06 –  нараду з керівниками аптечних та комунальних закладів охорони здоров’я  району.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІІ кварталу 2017 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2285) – 4855,3  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2111+2120+2282+2610) 91666,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 53748,5 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 15627,8  тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 7894,4 тис. грн.

 В ІІ кварталі 2017 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 4641,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 41892,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 72,5 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 651,5 тис. грн.

 Протягом ІІ кварталу 2017 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 110,9 відс., в тому числі районного бюджету – на 106,1 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 9 засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

3594 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством виплачено 17705,9 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1157,5 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.  Укладено та зареєстровано 1133 договорів оренди землі на загальну площу 1881 га. У 2017 році орендна плата складає 951,3 тис. грн.

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 294 тонни м'яса, що на 2,7 відс. (8 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 146 тонн худоби в живій вазі, що на 6,4 відс. (10 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2238 тонн молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на  0,9 відс., продуктивність корів залишилась на рівні аналогічного періоду минулого року  і склала 2535 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову.

Станом на 1 липня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3073 голови ВРХ, що більше на 2,3 відс. до відповідного періоду минулого року та на 13,3 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1063 голови, що на 2,2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6,3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 44 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке на 1 липня складає 483 голови. В галузі птахівництва на 41 відс. (75,7 тисячі голів) нарощено поголів’я птиці та відповідно, збільшено на 31 відс. (6,2 мільйона штук) виробництво курячих яєць.

Відділом надавалась практична допомога сільськогосподарським   підприємствам району з питань проведення весняно-польових робіт. Здійснювали моніторинг проведення весняно-польових робіт. Сільськогосподарські підприємства посіяли ярі культури на площі 2577 га, що становить 89 відс. до плану-прогнозу та 90 відс. до минулого року. Зокрема посіяно 953 га ярих зернових і зернобобових культур, 754 га технічних культур та 843 га кормових культур.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2017 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ІІ КВАРТАЛ  2017 РОКУ

 
 

На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІІ кварталі 2017 року:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади у І кварталі 2017 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення  району;

27.04 та 08.06 – засідань колегій райдержадміністрації;

-  щомісячних нарад з керівниками територіальних громад району;

04.05 – установчих зборів громадської ради при райдержадміністрації;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на травень, червень, липень 2017 року; роботи райдержадміністрації на травень, червень, липень 2017 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у травні, червні, липні 2017 року.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань  реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань. Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на території Сарненської міської, Зносицької та Тинненської сільських рад та роботу виконавчих комітетів рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 126 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 29 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 97.

Відділом зареєстровано всього 551 вхідний документ, із них з органів влади вищого рівня  –  364. Надіслано 10 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 6; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 215. Об’єм документообігу у ІІ кварталі  2017 року становив 1379 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у  квітні, травні, червні 2017 року (126 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 126 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 30 сільських, 6 селищних, 3 міської ради, зокрема, перевірено 39 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

 Центром з надання адміністративних послуг протягом ІІ кварталу 2017 року прийнято 2258 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 2530 консультацій та видано 2334 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  Центром – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         718 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 325 заяви;

-         виконано 1654 дії в державному  реєстрі;

-         сформовано 1291 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 4 юридичних осіб, припинено 2, інші дії 66;

-         зареєстровано 69 фізичних осіб-підприємців, припинено 61; інші дії 54;

-         надано 41  витяг з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-червень 2017 року в районі.

Забезпечувався контроль за проведенням підсумків опалювального сезону 2016-2018.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-червень 2017 року.

Проведено щорічну акцію «За чисте довкілля» та день благоустрою територій населених пунктів.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Карпилівської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Проведено комплексну перевірку Вирівської та Тутовицької сільських рад щодо стану діловодства та архівної справи.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 45 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом економічного розвитку та торгівлі на виконаннярозпорядження ОДА від 16.02.2017 №81 «Про підсумки роботи галузей господарського комплексу області, виконання місцевих бюджетів за 2016 рік та пріоритетні завдання діяльності органів виконавчої влади області на 2017 рік» проведено щомісячний аналіз випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та здійснювався аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах.

Відповідно до розпорядження голови ОДА від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки» здійснено аналіз стану виконання в районі заходів програми за 2016 рік.

На виконання розпорядження голови ОДА від 14.08.2015 №453 «Про обласну програму розвитку міжнародного  співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016-2018 роки» здійснено аналіз виконання в районі заходів програми.

     Здійснено  щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників, відвідано 14 сімей.

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 83 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Службою підготовлено:

- 24 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

-19 звітів-інформацій за підписом голови райдержадміністрації.

Відділом культури і туризму організовано та проведено:

- виїзди закріплених методистів в заклади культури району з метою перевірки та моніторингу функціонування пам’яток культурної спадщини району;

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          07.04 – до відзначення в районні 500-річчя Реформації  – книжкову  виставку та годину спілкування «Реформація – подія, що змінила світ»;

          26.04 – мітинг-реквієм з нагоди 31-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС (біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля»);

          08.05 – Всеукраїнську акцію «Перша хвилина миру» в центрі міста Сарни;

          09.05 – мітинг з нагоди відзначення 72-ої річниці Перемоги над нацизмом у Європі;

          19.05 – районний огляд-конкурс хореографічних колективів «Містерія танцю»;

          01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

          16.06 – урочистості з нагоди професійного свята медичних працівників;

          23.06 – урочистості з нагоди Дня Конституції України, Дня державної служби та Дня молоді.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністраціїпротягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

Відділом організовано та проведено:

04.04 – нараду з керівниками установ Сарненського району  щодо впровадження урядової Програми «Доступні ліки»;

20.04 –  нараду з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я району;

11, 26.05 –  наради з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я  району;

14.06 –  засідання делегованих представників Сарненського госпітального округу.

27.06 –  нараду з керівниками аптечних та комунальних закладів охорони здоров’я  району.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІІ кварталу 2017 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2285) – 4855,3  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2111+2120+2282+2610) 91666,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 53748,5 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 15627,8  тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 7894,4 тис. грн.

 В ІІ кварталі 2017 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 4641,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 41892,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 72,5 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 651,5 тис. грн.

 Протягом ІІ кварталу 2017 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 110,9 відс., в тому числі районного бюджету – на 106,1 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 9 засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

3594 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством виплачено 17705,9 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1157,5 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.  Укладено та зареєстровано 1133 договорів оренди землі на загальну площу 1881 га. У 2017 році орендна плата складає 951,3 тис. грн.

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 294 тонни м'яса, що на 2,7 відс. (8 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 146 тонн худоби в живій вазі, що на 6,4 відс. (10 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2238 тонн молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на  0,9 відс., продуктивність корів залишилась на рівні аналогічного періоду минулого року  і склала 2535 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову.

Станом на 1 липня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3073 голови ВРХ, що більше на 2,3 відс. до відповідного періоду минулого року та на 13,3 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1063 голови, що на 2,2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6,3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 44 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке на 1 липня складає 483 голови. В галузі птахівництва на 41 відс. (75,7 тисячі голів) нарощено поголів’я птиці та відповідно, збільшено на 31 відс. (6,2 мільйона штук) виробництво курячих яєць.

Відділом надавалась практична допомога сільськогосподарським   підприємствам району з питань проведення весняно-польових робіт. Здійснювали моніторинг проведення весняно-польових робіт. Сільськогосподарські підприємства посіяли ярі культури на площі 2577 га, що становить 89 відс. до плану-прогнозу та 90 відс. до минулого року. Зокрема посіяно 953 га ярих зернових і зернобобових культур, 754 га технічних культур та 843 га кормових культур.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІІ кварталі 2018 року:

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневі інформації щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади у І кварталі 2018 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

04, 24.05 та 22.06 – засідань колегії райдержадміністрації;

18.04, 04, 24.05 –  нарад з керівниками територіальних громад району;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на травень, червень, липень 2018 року; роботи райдержадміністрації на травень, червень, липень 2018 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у травні, червні, липні  2018 року.

Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на територіях Вирівської, Чудельської та Кам’яне-Случанської сільських рад та роботу виконавчих комітетів Вирівської, Чудельської, та Кам’яне-Случанської сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань.

         Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 114 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 18 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 96.

Відділом зареєстровано всього 529 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 327. Надіслано 6 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 8; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 226. Об’єм документообігу у ІІ кварталі 2018 року становив 1351 документ.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у квітні, травні, червні 2018 року (114 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 221 проект розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 18 сільських, 1 селищних, 1 міської ради, зокрема, перевірено 20 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом ІІ кварталу 2018 року прийнято 2204 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 811 консультацій та видано 2078 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з Державного земельного кадастру; видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         432 заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         911 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         22 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         19 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         1080 – витягів у процедурі реєстрації;

-         4623 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 8 юридичних осіб, припинено – 4; інші дії – 33;

-         зареєстровано 113 фізичних осіб-підприємців, припинено 59, інші дії – 63;

-         надано 17 витягів з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за квітень-червень 2018 року в районі.

Проводилась інформаційна кампанія щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділом економічного розвитку та торгівлі на виконання доручення голови облдержадміністрації від 15.01.2013 № 344/0/01-26/13 проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за відповідний період, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району, проблемних питань, що стримують розвиток підприємств та перспективи розвитку підприємств.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації  від 04.01.2016 №1 «Про програму розвитку інвестиційної діяльності Рівненської області на 2016-2018 роки» проведено аналіз стану виконання в районі заходів такої програми.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми за І квартал 2018 року. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03.10.2017 №581 «Про здійснення публічних закупівель» проведено аналіз здійснення допорогових закупівель товарів і послуг розпорядниками бюджетних коштів за І квартал 2018 року.

Здійснено щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації розроблено 29 проектів наказів відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та 4 проекти розпорядження голови райдержадміністрації.

      Впродовж ІІ кварталу 2018 року організовано та проведено:

-          23 районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з футболу, волейболу, баскетболу, міні-футболу, греко-римської та вільної боротьби, гирьового спорту, шахів, шашок та забезпечено участь у 17 обласних змаганнях з різних видів спорту;

-         03, 10.04 – засідання атестаційної комісії щодо проведення атестації педагогічних працівників;

-         24.04, 15.05, 12.06 – наради керівників закладів загальної середньої освіти;

-         25.05 – свято останнього дзвоника в начальних закладах району;

-         заходи до Міжнародного дня захисту дітей;

-         23.06 – урочистості з нагоди випускних вечорів в начальних закладах.

          Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

08-09.04 – масові Великодні святкування;

26.04 – мітинг-реквієм «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»;

08.05 – заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення;

09.05 – урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі;

14.05 – VІІ районний фестиваль дитячої творчості «Перлинки Полісся»;

01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

17.06 – урочистості з нагоди Дня медичних працівників;

22.06 – меморіальні заходи з нагоди Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в України;

23.06 – урочистості до Дня Державної Служби України;

24.06 – урочистості до Дня молоді «Я твоя надія, Україно»;

27-28.06 – цикл заходів з нагоди Дня Конституції України.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІІ кварталу 2018 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) (КЕКВ 2270+ 2610+ 2282) – 6561,7 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2282+2610) 110343,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 67560,1 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16125,1 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 8334,1 тис. грн.

 В ІІ кварталі 2018 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 50328,2   тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 57661,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 72,3 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 433,0 тис. грн.

 Протягом ІІ кварталу 2018 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 110,3 відс., в тому числі районного бюджету – на 104,7 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 8 засідань районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

157 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено 12484, 66 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 4788,8 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1739 договорів оренди землі на загальну площу 2844,8 га.

 Здійснювався контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації       щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Упродовж 6 місяців 2018 року із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільських) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено коштів на загальну суму 81,623  тис. грн.

Надавалась практична допомога спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Станом на 01 травня до департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації подано відомості на отримання дотації за 6 голів молодняка ВРХ на загальну суму 9,0 тис. грн.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 300 тонн м'яса, що на 2,0 відс. (6 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 194 тонни худоби в живій вазі, що на 32,8 відс. (48 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2355 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5,2 відс. (116 тонн).

Станом на 01 липня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3094 голів ВРХ, що більше на 0,7 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1225 голів, що на 15,2 відс. більше відповідного періоду минулого року.

        Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Сільськогосподарські підприємства посіяли ярі культури на площі 3648 га, що становить
 140 відс. до плану-прогнозу та 142 відс. – до минулого року. Сільськогосподарські підприємства заготовили 1220 тонн сіна та 200 тонн сінажу.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
       

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2017 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у ІІІ кварталі 2017 року:

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневі інформації щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Проаналізовано роботу виконавчих комітетів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади за 6 місяців і 2017 року та проведено відповідне рейтингове оцінювання діяльності виконкомів місцевих рад, підсумки якого розглянуті на засіданні колегії райдержадміністрації.

Організовано проведення:

- щотижневих нарад керівників районних установ, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення  району;

11.07, 08.08 та 05.09 – засідань колегії райдержадміністрації;

-  щомісячних нарад з керівниками територіальних громад району;

Працівники відділу аналізували, узагальнювали та прогнозували розвиток ситуації в інформаційному просторі району. Протягом звітного періоду здійснювалось інформаційне наповнення та оновлення інформації на WEB-сторінці райдержадміністрації.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на серпень, вересень, жовтень 2017 року; підготовки засідань колегії райдержадміністрації у серпні, вересні, жовтні 2017 року. Сформовано плани роботи райдержадміністрації на серпень, вересень, жовтень 2017 року та ІV квартал 2017 року.

Розроблені графіки та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Надавалась консультативно-методична допомога місцевим радам з питань  реалізації завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, іншими актами законодавства з організаційних питань. Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на територіях Зносицької, Тинненської, Люхчанської та Стрільської сільських рад та роботу виконавчих комітетів Зносицької, Тинненської, Люхчанської та Стрільської сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

         Організовано чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні у приміщенні райдержадміністрації. Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

         Загальним відділом апарату райдержадміністрації прийнято 171 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 15 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 156.

Відділом зареєстровано всього 571 вхідний документ, із них з органів влади вищого рівня  –  322. Надіслано 6 доручень голови та його заступників; заходів та робочих планів голови – 4; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 164. Об’єм документообігу у ІІІ кварталі  2017 року становив 1258 документів.

Забезпечувався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників районних служб. Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю».

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у  липні, серпні, вересні 2017 року (171 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

 Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 137 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження голів та рішення виконкомів 32 сільських, 6 селищних, 3 міської ради, зокрема, перевірено 41 протокол.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень.

 Відділом ведення Державного реєстру виборців протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням виборчого законодавства України в частині включення виборців до виборчих списків. Був проведений прийом заяв виборців щодо невідповідності та неточності персональних даних Реєстру.

Працівники відділу формували накази та звернення щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ та проводили облік усіх операцій, пов’язаних зі змінами бази даних Реєстру.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         986 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 586 заяв;

-         виконано 4614 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 3079 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 5 юридичних осіб, припинено 2, інші дії 24;

-         зареєстровано 75 фізичних осіб-підприємців, припинено 78; інші дії 64;

-         надано 26  витягів з єдиного державного реєстру.

Сектором житлово-комунального господарства організовано тапроведено 3 засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, де проаналізовано стан розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги за січень-вересень 2017 року в районі.

13.09  - засідання штабу з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-вересень 2017 року.

Здійснено аналіз стану діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

         Забезпечувалось виконання документів органів влади вищого рівня та   районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Тинненської сільської ради та фонду Територіальних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міського голів Сарненського району Рівненської області; складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 51 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом економічного розвитку та торгівлі проведено аналіз виконання в районі Плану на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.2015 №273.

На виконання розпорядження голови ОДА від 29.102015 №644 «Про план заходів на 2015-2017 роки з виконання в області завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» проаналізовано стан виконання заходів стратегії та підготовлено аналітичну записку про досягнуті результати по району за І півріччя 2017 року.

         Щомісяця проводиться подекадний контроль випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств та аналіз виконання виробничих показників (товарної продукції) промисловими підприємствами району.

Здійснено щомісячний моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога виконавчим комітетам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

- щовівторка – інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          25.07 – ігровий майданчик на базі публічної бібліотеки №2 м. Сарни «Бібліотечне літо збирає друзів»;

          28.07 – тематичну годину «Хай святиться Твоє ім’я» до Дня хрещення Руси-України.

          23.08 – урочисту церемонію підняття Державного прапора України;

          24.08 – урочистості з нагоди 26-ої річниці Незалежності України.

          28.09 – урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом ІІІ кварталу 2017 року на розрахунки за спожиті енергоносії було використано (по загальному та спеціальному фондах районного бюджету) 5453,3 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано по загальному фонду районного бюджету 68675,0 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 26720,8 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 15607,1  тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 6757,1 тис. грн.

 В ІІІ кварталі 2017 року в міру надходження коштів проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 16521,7  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 64324,9 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 81,4 тис. грн., субвенції з обласного бюджету профінансовано на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 619,2 тис. грн.

 Протягом ІІІ кварталу 2017 року було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 89,1 відс., в тому числі районного бюджету – на 97,2 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено 10 засідань районних комiсiй для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

566 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством виплачено 6299,48 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1609,72 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації

здійснювався контроль щодо розрахунків за оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.  Укладено та зареєстровано 1133 договорів оренди землі на загальну площу 1881 га. У 2017 році орендна плата складає 954,8 тис. грн.

Надавалась методична допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 9 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 414 тонн м'яса, що на 9 відс. (40 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 242 тонни худоби в живій вазі, що на 1 відс. (2 тонни) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3386 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на  3 відс., продуктивність корів зросла на 4відс. і склала 3834 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову.

Станом на 1 жовтня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2918 голів ВРХ, що менше на 0,2 відс. до відповідного періоду минулого року та на 7 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1031 голова, що на 2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 31 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке на 1 жовтня складає 552 голови. В галузі птахівництва на 11 відс. (25 тисяч голів) зменшено поголів’я птиці та  збільшено на 31 відс. (9,3 мільйона штук) виробництво курячих яєць.

Надавалась практична допомога сільськогосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг проведення польових робіт. Станом на 01 жовтня посіяно озимі зернові культури на площі 840 га, що становить 46 відс. до плану-прогнозу.

 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ

 ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ

 

           

 

На виконання плану роботи райдержадміністрації у березні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації. Забезпечено презентацію публічного звіту голови  райдержадміністрації про роботу райдержадміністрації у 2016 році. 

Організовано проведення:

06, 13, 16, 20.03 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

23.03 – засідання колегії райдержадміністрації;

23.03 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на квітень 2017 року, роботи райдержадміністрації на квітень 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у квітні 2017 року, порядок проведення засідання колегії у березні 2017 року.

        Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за лютий 2017 року.

       Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у березні, зокрема:

06 березня – в урочистостях, присвячених Міжнародному дню прав жінок і миру;

09 березня – у  мітингу, присвяченому 203-й річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка;

17 березня – у покладанні квітів до пам’ятних знаків борцям за незалежність і суверенітет України з  нагоди 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 43 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 13 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 30.

Відділом зареєстровано всього 220 вхідних документа, із них з органів влади вищого рівня  –  135;  доручень голови та його заступників – 5; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності –63. Об’єм документообігу у березні 2017 року становив 510 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у березні 2017 року (43 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 44 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у березні 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 12 сільських рад, зокрема, перевірено 15 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом березня прийнято 796 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 840 консультацій та видано 772 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         141 рішення про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 57 заяв;

-         виконано 902 дії в державному  реєстрі;

-         сформовано 563 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 2; інші дії – 17;

-         зареєстровано 35 фізичних осіб-підприємців, припинено 42, інші дії – 35;

-         надано 31 витяг з єдиного державного реєстру.

Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за лютий 2017 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за лютий та січень-лютий 2017 року.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію про 38 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Протягом звітного періоду службою проведено засідання районної комісії з питань захисту прав дитини.

    Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

23.03 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років.

Забезпечувалось проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та день благоустрою територій населених пунктів.

31.03 проведено Всеукраїнську акцію «Посади дерево миру», в рамках якої було висаджено 150 дерев різних видів.

Проаналізовано споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-березень 2017 рік.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-березень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації

03, 24.03 проведено  перевірки системи оповіщення з включенням електросирен міста та стійки централізованого виклику. Проконтрольовано виконання плану підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту  у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті м. Сарни.

24.03 проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненського району.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано прийняті  на державне зберігання документи Карасинської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо складання номенклатур справ на 2017 рік.

         Виконано 21 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

23.03 – проведено нараду з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я району;

31.03 – проведено нараду щодо впровадження урядової Програми «Доступні ліки» у Сарненському районі.

       Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  упродовж березня було видано 6 проектів наказів відділу освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

-          8 районних спортивно-масових заходів та забезпечено участь в 7 обласних змаганнях з різних видів спорту;

-         закінчилися ігри ХІV чемпіонату Сарненського району з волейболу серед команд першої та другої ліг сезону 2016-2017 років;

-         проведено кубок Сарненського  району з волейболу серед чоловічих команд;

-         в м. Сарни проведено змагання за кубок області з волейболу серед жінок та шахів серед чоловіків та жінок в рамках сільських спортивних ігор Рівненщини;

Протягом звітного періоду відділом проведено:

         14-16.03 – атестацію  Маловербченської  ЗОШ І-ІІ ступенів;

          30.03 – атестацію керівних кадрів загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних закладів району;

          28.03 – нараду з керівниками навчальних закладів району;

          28.03 – спільно з районною організацією Товариство сприяння обороні України – другий районний етап Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді серед навчальних закладів району (юнаки 10-11 класів).

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

02.03 – відкриття виставки «Знай наших. Видатні Українці» (на базі комунального закладу «Сарненський історико-етнографічний музей»);

         06.03  – святковий концерт з нагоди Дня 8 березня;

09.03 – урочистості з нагоди відзначення 203-річниці з дня народження Т.Г. Шевченка;

09.03 – проведення творчої, конкурсної, престижної події для молоді «Студентський бал -  2017».

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом березня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 2923,1  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2285)

 24126,5 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12591,5 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4849,0  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 18347,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 19474,6 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 35,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 143,5 відс., в тому числі районного бюджету – на 103,3 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшення по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

686 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено компенсацій на суму 2641,0 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 4832,12 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж березня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 0,3 тис.грн.

Здійснювався моніторинг стану зимівлі та відновлення вегетації озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2139 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 2139 га (100 відс.), з них перезимували у доброму стані 1097 га (51 відс.), у задовільному – 717 га

(34 відс.), слабких та зріджених посівів 325 га (15 відс.).

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 3 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами вирощено 143 тонни м'яса, що на 13 відс. менше відповідного періоду минулого року, вироблено 946 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 0,4 відс. Продуктивність зросла на 1,5 відс. і склала 1072 кілограми молока в розрахунку на  одну фуражну корову. Також, на 16 відс. зросло виробництво курячих яєць, яке за 3 місяці склало 13,7 мільйона штук.

Станом на 1 квітня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2935 голів ВРХ, що менше на 2 відс. до відповідного періоду минулого року та на 8 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1040 голів, що на 0,2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 4 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 21 відс.) проти минулого року зросло поголів’я курей та зменшилось (на 40 відс.) поголів’я свиней.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

 
 
 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у березні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

05, 12, 19, 26.03 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

29.03 – засідання колегії райдержадміністрації;

29.03 – наради з керівниками територіальних громад району;

30.03 – семінару секретарів місцевих рад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на квітень 2018 року, роботи райдержадміністрації на квітень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у квітні 2018 року, порядку проведення засідання колегії у березні 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у урочистостях, присвячених Міжнародному дню прав жінок і миру; урочистостях з нагоди 204-ої річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 21.03.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 37 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 8 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 29.

Відділом зареєстровано всього 201 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 106; доручень голови та його заступників – 4; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 69. Об’єм документообігу у березні 2018 року становив 455 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у березні 2018 року (37 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 72 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у березні 2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської,  7 сільських рад, зокрема, перевірено 8 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом березня прийнято 1018 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 87 консультацій та видано 1101 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         74 заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         205 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         3 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         67 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         271 – витягів у процедурі реєстрації;

-         1101 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридична особа, припинено – 0; інші дії – 12;

-         зареєстровано 23 фізичних осіб-підприємців, припинено 23, інші дії – 16;

-         надано 16 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств району та обсягів виробництва промислової продукції в порівнянних цінах за січень-лютий 2018 року.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки» розроблено відповідну програму по району, яку схвалено розпорядженням голови адміністрації від 03 березня 2018 року № 122.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.03.2018 і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

         Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників, зокрема, відвідано 7 сімей.

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 14 дітей, які перебувають на обліку, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 Протягом звітного періоду службою підготовлено: 17 звітів-інформацій.

         Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 22.03 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-лютий 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів району.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано документи відділу культури і туризму Сарненської райдержадміністрації; складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань.

Виконано 12 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

05.03 – Заходи з нагоди 100-ої річниці визволення м. Сарни січовими стрільцями;

06.03 – заходи до Міжнародного дня прав жінок і миру;

07.03 – урочистості з нагоди 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;

          27.03 – у районному будинку культури відбулося районне свято «Театральна завіса» присвячене Міжнародному дню театру;

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом березня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 3727,0 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 34881,8 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –
13642,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4272,4 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 35018,7 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 20386,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 23,7 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 140,1 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 130,2 відс., в тому числі районного бюджету – на 107,3 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено чотири засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

474 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 2554,61 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1724,0 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Розрахована орендна плата за земельні частки та майнові паї за 2017 рік.

Здійснювався моніторинг стану зимівлі озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 1877 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 1877 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 1137 га (60 відс.), у задовільному - 501 га (27 відс.), слабких та зріджених посівів 239 га (13 відс.). Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж січня-березня  поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 149 тонн м'яса, що на 4 відс. (6 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 102 тонни худоби в живій вазі, що на 34 відс. (26 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 986 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 4 відс. (40 тонн).

Станом на 01 квітня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3006 голів ВРХ, що більше на 2 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1002 голів, що на 6 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 
 
       

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у вересні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

04, 11, 18, 25.09 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

05.09 –  виїзного засідання колегії райдержадміністрації на підвідомчій території Люхчанської та Стрільської сільських рад;

08.09 – наради з керівниками територіальних громад району;

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на жовтень 2017 року, підготовки засідання колегії райдержадміністрації у жовтні 2017 року,  проведення засідання колегії у вересні 2017 року.

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за серпень 2017 року.

Вивчено стан виконання виконавчим комітетом Селищенської сільської ради повноважень з організаційних питань  та дотримання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Проаналізовано та узагальнено  інформацію щодо комплексних перевірок здійснення виконавчим комітетом Селищенської сільської ради делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відділ здійснював контроль за станом забезпечення проведення організаційних заходів з підготовки до проведення перших місцевих виборів в Немовицькій об’єднаній територіальній громаді у відповідності до Постанови  Центральної виборчої комісії №164 від 18 серпня 2017 року виконкомами Немовицької, Зносицької та Тинненської сільських рад.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 50 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 45.

Відділом зареєстровано всього 201 вхідний документ, із них з органів влади вищого рівня  –  109;  доручень голови та його заступників – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 44. Об’єм документообігу у вересні 2017 року становив 411 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації (у вересні 2017 року - 411 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 49 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у вересні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом вересня прийнято 816 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 55 консультації та видано 827 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         420 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 246 заяв;

-         виконано 2209 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 934 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 3 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 6;

-         зареєстровано 20 фізичних осіб-підприємців, припинено 31, інші дії – 21;

-         надано 3 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено контроль за станом випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за серпень 2017 року та аналіз виробництва промислової продукції  в порівняльних цінах за  січень-серпень 2017 року.

         Відповідно до листа облдержадміністрації від 30.08.2017 №01/4-662 зібрано, проаналізовано та підготовлено інформацію на ОДА щодо здійснення громадського харчування в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах району, зокрема, із зазначенням кількості учнів в кожному навчальному закладі щодо вартості харчування по віковим категоріям, рівня торгівельної надбавки.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за серпень 2017 року відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.04.2010 №124.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

21.09 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

13 вересня проведено засідання штабу з підготовки до огляду готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз підготовки об’єктів житлово-комунального господарства Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

 15 вересня  проведено обласний огляд готовності господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

 

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-вересень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати та рівень відшкодування собівартості наданих послуг у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання, водовідведення та етапи встановлення економічно обґрунтованих тарифів у разі збитковості діючих тарифів.

Забезпечувалось проведення безстрокової компанії із забезпечення чистоти і порядку  в населених пунктах Сарненського району та підвищення контролю за дотриманням законодавства стосовно норм громадського порядку у цій сфері.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи фонду Територіальних виборчих комісій  з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міського голів Сарненського району Рівненської області, складено описи справ постійного зберігання.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 15 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

25.09 забезпечено проведення наради з керівниками комунальних  закладів охорони здоров’я та аптечних закладів району.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          28.09 – урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом вересня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 265,8 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 24492,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12608,7 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5146,6  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 5723,0  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 21204,7 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 184,9 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 89,4 відс., в тому числі районного бюджету – на 84,5 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено чотири засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

178 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 2279,8 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 843,6 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж вересня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 2,813 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 9 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 414 тонн м'яса, що на 9 відс. (40 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 242 тонни худоби в живій вазі, що на 1 відс. (2 тонни) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3386 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на  3 відс., продуктивність корів зросла на 4 відс. і склала 3834 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Станом на 1 жовтня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2918 голів ВРХ, що менше на 0,2 відс. до відповідного періоду минулого року та на 7 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1031 голова, що на 2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 31 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке станом на 1 жовтня складає 552 голови. В галузі птахівництва на 11 відс. (25 тисяч голів) зменшено поголів’я птиці та збільшено на 31 відс. (9,3 мільйона штук) виробництво курячих яєць.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг проведення осінньо-поль ових робіт. Станом на 1 жовтня посіяно озимі зернові культури на площі 840 га, що становить 46відс. до плану-прогнозу. Крім того посіяно 150 га озимого ріпаку та 100 га озимих культур на зелений корм.

 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ГРУДЕНЬ 2017 РОКУ

   Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

04, 11, 18, 26.12 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

26.12 – засідання колегії райдержадміністрації;

26.12 – наради з керівниками територіальних громад району;

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на січень 2018 року, роботи райдержадміністрації у січні 2018 року, І квартал 2018 року, 2018 рік, орієнтовний план підготовки засідань колегії райдержадміністрації впродовж 2018 року, порядок проведення засідання колегії у грудні 2017 року.  

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за листопад 2017 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, в урочистостях х нагоди Дня Збройних Сил України та Дня волонтера; в урочистостях з нагоди Дня місцевого самоврядування; в районних заходах з нагоди новорічно-різвяних свят.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Сформовано графік чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 66 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 8 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 58.

Відділом зареєстровано всього 207 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 123, доручень голови та його заступників – 2, листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 68. Об’єм документообігу у грудні 2017 року становив 523 документи.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у грудні 2017 року (66 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 66 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у грудні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено 5 виконавчих комітетів місцевих рад району.

 Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольні документи).

Сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації упродовжзвітного періоду надано методичну і практичну допомогу з питань кадрової роботи структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.Забезпечено підготовку 29 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань.

Проконтрольовано виконання вимог Порядку ведення особових справ державних службовців в районній державній адміністрації, вимог Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів і вищих навчальних закладів, що готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління», присвоєнням рангів державним службовцям райдержадміністрації.

Сектором управління персоналом забезпечено визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості державними службовцями районної державної адміністрації відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу».

Підготовлено до затвердження головою райдержадміністрації табель обліку робочого часу працівників адміністрації за грудень 2017 року.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом грудня прийнято 694 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 47 консультацій та видано 684 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про:

-        державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-        надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-        видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-        державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-        державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-        453 рішення про державну реєстрацію;

-        зареєстровано 211 заяв;

-        виконано 1738 дій в державному реєстрі;

-        сформовано 1325 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-        зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 15;

-        зареєстровано 18 фізичних осіб-підприємців, припинено 41, інші дії – 30;

-        надано  9 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за листопад та січень-листопад 2017 року.

          На виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» завершено розробку програми економічного і соціального розвитку Сарненського району на 2018 рік.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

           Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 2 дітей, які перебувають на обліку, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

 Протягом звітного періоду службою підготовлено 19 звітів-інформацій, 14 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

 Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

20.12 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.                        Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-листопад 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано документи Немовицької сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 20 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          14.12 – годину пам’яті «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять» з нагоди Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

          13.12 – творчий вечір народного аматорського вокального ансамблю «Намисто» з нагоди 25-річчя присвоєння звання «народний аматорський» та 35-річчя з дня створення колективу;

          18-30.12 – святкові заходи для дітей з нагоди новорічно-різдвяних свят.

           Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом грудня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 4875,0 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 32803,5 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12609,9 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6502,1 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 11446,2 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 21054,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,1 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 128,7 відс., в тому числі районного бюджету – на 112,3 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 4 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

163 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 13647,2 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1362,9 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж грудня  із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено кошти в сумі 0,2 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 579 тонн м'яса, що на 12 відс. (76 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 248 тонн худоби в живій вазі, що на 25 відс. (85 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 4284 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5 відс.; продуктивність корів зросла на
6 відс. і склала 4851 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Станом на 01 січня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2935 голів ВРХ, що більше на 8 відс. до відповідного періоду минулого рок, в тому числі корів - 1054 голів, що на 5 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань підготовки заключної статистичної звітності.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                  В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у жовтні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

02, 09, 16, 23.10 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

04.10 –  виїзного засідання колегії райдержадміністрації на підвідомчій території Селищенської сільської ради;

04.10 – наради з керівниками територіальних громад району;

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на листопад 2017 року, роботи райдержадміністрації у листопаді 2017 року.   

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за вересень 2017 року.

Проаналізовано здійснення  виконавчими комітетами  сільських, селищних, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади  за 9 місяців 2017 року.  Здійснено контроль стану забезпечення проведення організаційних заходів з підготовки проведення перших місцевих виборів в Немовицькій об’єднаній територіальний громаді у відповідності до Постанови Центральної виборчої комісії №164 від 18 серпня 2017 року виконкомами Немовицької, Зносицької та Тинненської сільських рад.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у підготовці урочистостей з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та 75-ої річниці створення Української повстанської армії, які відбулись 13 жовтня ц.р.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 52 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 11 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 41.

Відділом зареєстровано всього 198 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  115;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 68. Об’єм документообігу у жовтні 2017 року становив 501 документ.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у жовтні 2017 року (52 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 52 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у жовтні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 11 відповідних протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 8 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом жовтня прийнято 859 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 27 консультацій та видано 905 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         367 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано  193 заяви;

-         виконано 1621 дія в державному  реєстрі;

-         сформовано 1254 друкованих документи щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 4 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 11;

-         зареєстровано 26 фізичних осіб-підприємців, припинено 26, інші дії – 11;

-         надано 11 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за вересень та січень-вересень 2017 року, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району за 9 місяців поточного року.  

         Здійснено аналіз основних показників соціально-економічного розвитку району на аналіз пояснення причин негативних (низьких) результатів за показниками, в яких спостерігається зниження рейтингових позицій, передбачених оцінкою діяльності райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року.

         Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.07.2015 №367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки»  підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми за 9 місяців 2017 року.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

24.10 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.                        Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-жовтень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на державне зберігання документи Немовицької сільської ради.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 14 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення наради з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          13.10 – урочистості з нагоди Дня захисника України,  75-ї річниці створення Української повстанської армії  та Дня українського козацтва;

          14.10 – історичну годину «Україна козацька: п’ять віків історії».

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом жовтня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 712,0 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 29510,1 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16391,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5721,6  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 2764,9  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 19243,3 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 225,8 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 134,1 відс., в тому числі районного бюджету – на 144,0 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

243 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 8323,2 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 450,8 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж жовтня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено кошти в сумі 21,278 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 9 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 470 тонн м'яса, що на 10 відс. (53 тонни) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 246 тонн худоби в живій вазі, що на 14 відс. (38 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3702 тонни молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на  4 відс.; продуктивність корів зросла на
5 відс. і склала 4193 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Станом на 1 листопада 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2900 голів ВРХ, що більше на 3 відс. до відповідного періоду минулого року та на 7 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1058 голів, що на 4 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6 відс. більше ніж на початок року.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг проведення осінньо-польових робіт. Станом на 01 листопада посіяно озимі культури на площі 1842 га, з них на зерно – 1592 га, що становить 87 відс. до плану-прогнозу.  Крім того посіяно 150 га озимого ріпаку та 100 га озимих культур на зелений корм.

    
 
 
  

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА КВІТЕНЬ 2017 РОКУ

   

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА КВІТЕНЬ 2017 РОКУ
 

           

 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у квітні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

03, 10, 24.04 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

27.04 – засідання колегії райдержадміністрації;

27.04 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на травень 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у травні 2017 року, порядок проведення засідання колегії у квітні 2017 року.

        Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за березень 2017 року.

       Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у квітні, зокрема:

16-17 квітня – у масових Великодніх святкуваннях «Світ живе Великоднем»;

26 квітня – у мітингу-реквіємі з нагоди 31-ої річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 41 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 11 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 30.

Відділом зареєстровано всього 194 вхідних документа, із них з органів влади вищого рівня  –  123;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності –64. Об’єм документообігу у квітні 2017 року становив 411 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у квітні 2017 року (41 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 41 проект розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у квітні 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 8 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом квітня прийнято 425 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 611 консультацій та видано 547 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         79 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 72 заяви;

-         виконано 468 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 290 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 3 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 39;

-         зареєстровано 23 фізичних осіб-підприємців, припинено 20, інші дії – 17;

-         надано 13 витягів з єдиного державного реєстру.

Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за квітень 2017 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за березень та січень-березень 2017 року.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

26.04 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання  фінансової підтримки особам, житлово-комунальним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-квітень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації

27.04 проведено  перевірки системи оповіщення з включенням електросирен міста та стійки централізованого виклику. Проконтрольовано виконання плану підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту  у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті м. Сарни.

28.04 проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненського району.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано прийняті  на державне зберігання документи Карпилівської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 16 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

04.04 – проведено нараду з керівниками установ Сарненського району  щодо впровадження урядової Програми «Доступні ліки»;

20.04 – проведено нараду з керівниками комунальних закладів охорони здоров’я району.

       Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  протягом квітня 2017 року проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

-          8 районних спортивно-масових заходів з волейболу, баскетболу, міні-футболу, греко-римської та вільної боротьби, гирьового спорту, шахів, шашок та забезпечено участь у  12 обласних змаганнях з різних видів спорту;

-         спортивні змагання, естафети, вікторини, конкурси до міжнародного Дня спорту в районі;

-         фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я»;

-         у с. Немовичі проведено районний турнір з шахів;

-         районний турнір з футболу «Кубок відкриття футбольного сезону 2017 року».

Протягом звітного періоду відділом проведено:

         14-16.04 – атестацію Сарненського районного ліцею «Лідер» ;

          26-27.04 – атестацію спеціалізованої школи розвитку І ступеня №5 м. Сарни;

         25.04 – засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          07.04 – до відзначення в районні 500-річчя Реформації  – книжкову  виставку та годину спілкування «Реформація – подія, що змінила світ»;

          26.04 – мітинг-реквієм з нагоди 31-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС (біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля»).

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом квітня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 2402,6  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 24892,5 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12425,1 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4915,3  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 8777,5  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 24159,7 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 46,8 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 115,0 відс., в тому числі районного бюджету – на 95,4 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 2 засідання районної комiсiї для винесення piшення по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

3489 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено компенсацій на суму 3392,6 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 273,0 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж квітня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 10,368 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. На даний час укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Здійснювався моніторинг стану відновлення вегетації озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2139 га озимих культур на зерно перезимували у доброму стані 1097 га (51відс.), у задовільному – 717 га (34відс.), слабких та зріджених посівів 325 га (15відс.).

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 4 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами вирощено 202 тонни м'яса, що на 2 відс. менше відповідного періоду минулого року, вироблено 1335 тонн молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на 0,7 відс. Продуктивність корів зросла на 0,3 відс. і склала 1512 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову. Також, на 23 відс. зросло виробництво курячих яєць, яке за 4 місяці склало 17,9 мільйона штук.

Станом на 1 травня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2959 голів ВРХ, що менше на 5 відс. до відповідного періоду минулого року та на 9 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1041 голова, що на 0,5 відс. менше відповідного періоду минулого року та на

4 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 44 відс.) проти минулого року зросло поголів’я курей та зменшилось (на 36 відс.) поголів’я свиней.

Надавали практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам району з питань проведення весняно-польових робіт. Здійснювали моніторинг проведення весняно-польових робіт. Станом на 1 травня 2017 року сільськогосподарські підприємства посіяли ярі культури на площі 856 га що становить 30 відс. до плану-прогнозу. Зокрема посіяно 489 га вівса, 19 га олійної редьки, 30 га гороху, 30 га люпину, 100 га сої, 150 га кукурудзи на силос та     98 га однорічних трав.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

                                                                                      
 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у квітні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

02, 16, 23, 30.04 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

18.03 – наради з керівниками територіальних громад району;

Засідання колегії райдержадміністрації, проведення якого було заплановано в квітні, з об’єктивних причин перенесено на 04 травня 2018 року.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на травень 2018 року, роботи райдержадміністрації на травень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у травні 2018 року, порядку проведення засідання колегії у квітні 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у заходах, приурочених Всеукраїнському Дню благоустрою; мітингу-реквіємі з нагоди 32-ї річниці трагедії на Чорнобильський АЕС.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 18.04.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 34 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 4 розпорядження голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 30.

Відділом зареєстровано всього 163 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 100; надіслано - доручень голови та його заступників – 1; заходів та робочих планів голови – 4; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 83. Об’єм документообігу у квітні 2018 року становив 439 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у квітні 2018 року (34 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 70 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у квітні

2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, 4 сільських рад, зокрема, перевірено 5 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом квітня прийнято 745 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 265 консультацій та видано 725 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         179 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         289 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         5 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         8 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         316 – витягів у процедурі реєстрації;

-         1300 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 10;

-         зареєстровано 33 фізичних осіб-підприємців, припинено 17, інші дії – 24;

-         надано 7 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за березень та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району  в порівнянних цінах за січень-березень 2018 року.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 лютого 2018 року №103 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.04.2018 і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 26.04 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-березень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів району.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на постійне зберігання документи Степанської селищної ради та проведено експертизу цінності цих документів.

Виконано 9 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          08-09.04 – масові Великодні святкування;

26.04 – Мітинг-реквієм «Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять».

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом квітня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 4109,2 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 31794,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 13552,0 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4766,7 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 34105,2 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 19482,6 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 148,5 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 99, 3 відс., в тому числі районного бюджету – на 93, 7 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено два засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

58 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 3511,41 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 2780,8 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг проведення весняно-польових робіт. Станом на 01 травня сільськогосподарськими підприємствами посіяно 807 гектарів ярих культур, що становить 31 відс. до плану прогнозу.

Надавали практичну допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Подано відомості для надання дотації за утримання шести голів молодняка на загальну суму 9000 грн.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж січня-березня поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 206 тонн м'яса, що на 2 відс. (4 тонни) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 119 тонн худоби в живій вазі, що на 32 відс. (29 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 1415 тонн молока, що на 6 відс. (80 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 травня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3088 голів ВРХ, що більше на 4 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1137 голів, що на 9 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

       
       

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ

 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у липні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

03, 10, 17, 24, 31.07 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

11.07 – виїзного засідання колегії райдержадміністрації  на підвідомчих територіях Зносицької  та Тинненської сільських рад.

11.07 – наради з керівниками територіальних громад району.

13.07 – засідання громадської ради при райдержадміністрації.

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на серпень 2017 року, роботи райдержадміністрації на серпень 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у серпні 2017 року, проведення засідань колегії у липні 2017 року.

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за червень 2017 року.

Проаналізовано здійснення виконавчими комітетами сільських, селищних, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади за 6 місяців 2017 року. Результати рейтингового оцінювання делегованих повноважень надані керівництву райдержадміністрації для розгляду на засіданні колегії по підсумках роботи у І півріччі 2017 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у липні, зокрема:

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 63 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 3 розпорядження голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 60.

Відділом зареєстровано всього 157 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  102;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 64. Об’єм документообігу у липні 2017 року становив 434 документи.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у липні 2017 року (63 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 30 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у липні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

 
 
 

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом липня прийнято 912 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 872 консультації та видано 1014 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         224 рішення про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 212 заяв;

-         виконано 1014 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 754 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридичну особу, припинено – 1; інші дії – 5;

-         зареєстровано 20 фізичних осіб-підприємців, припинено 21, інші дії – 15;

-         надано 7 витягів з єдиного державного реєстру.

Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за червень 2017 року та аналіз виробництва промислової продукції  в порівняльних цінах за  січень-червень 2017 року.

         Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.12.11 №791 «Про заходи щодо стану забезпеченості населення області закладами сфери побутового обслуговування на 2013-2017 роки» проведено моніторинг стану забезпеченості населення району закладами сфери побутового обслуговування населення в розрізі видів послуг станом на 01.07.2017.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію щодо 22 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Протягом звітного періоду службою підготовлено 5 звітів-інформацій, 12 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та 1 висновок органу опіки та піклування.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

20.07 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

13.07 проведено нараду з питань підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проведенням підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-липень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сарненському районі, складено описи справ.

Відповідно до доручення голови райдержадміністрації вивчений стан виконання повноважень органів виконавчої влади Клесівської селищної ради.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 17 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення наради з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

14.07 – проведено засідання медичної ради за підсумками роботи закладів охорони здоров’я району за І півріччя 2017 року.

       Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  протягом липня  2017 проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

02.07 –  ІІІ турнір з міні-футболу пам’яті воїна-АТО Куришка (с.Карасин);

         02, 09.07 – чемпіонат Сарненського району з футболу сезону 2017 року серед команд І та ІІ ліг;

    05,12,16.07 – районні змагання «Кубок Сарненського району з футболу»;

-районні змагання з шахів.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          25.07 – ігровий майданчик на базі публічної бібліотеки №2 м. Сарни «Бібліотечне літо збирає друзів»;

          28.07 – тематична година «Хай святиться Твоє ім’я» до Дня хрещення Руси-України.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом липня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 233,9  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 18835,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 8904,3 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4218,6  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 1357,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 23065,3 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 36,3 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 68,5 відс., в тому числі районного бюджету – на 86,8 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

304 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 2195,3 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 241,0 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж липня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 17,416 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. На даний час укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Проводився моніторинг залучення інвестицій в агропромисловий комплекс та розвиток сільських територій. Упродовж 7 місяців 2017 року в агропромисловий комплекс району  залучено капітальних  інвестиції на загальну суму 1009,2 тис. грн.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 7 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 405 тонн м'яса, що на 11 відс. (46 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 164 тонни худоби в живій вазі, що на 13 відс. (24 тонни) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2659 тонн молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на  0,9 відс., продуктивність корів зросла на 2 відс. і склала 3011 кілограмів молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Станом на 1 серпня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3068 голів ВРХ, що більше на 4відс. до відповідного періоду минулого року та на 13 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1063 голови, що на 2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 40 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке на 1 серпня складає 529 голів. В галузі птахівництва на 22 відс. (41 тисячу голів) нарощено поголів’я птиці та відповідно, збільшено на 33 відс. (7,6 мільйона штук) виробництво курячих яєць.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг проведення польових робіт. До збирання підлягає 3091 га зернових та зернобобових культур. Станом на 1 серпня зібрано ранні зернові культури на площі 1803 га, що становить 58відс. Намолочено 3273 тонн зерна, середня урожайність склала 18,2 ц/га, що вище минулорічної на 4,4 ц/га.

 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЛИПЕНЬ 2018 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у липні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

02, 09, 16, 23, 30.07– нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

26.07– засідання колегій райдержадміністрації;

26.07 – наради з керівниками територіальних громад району.

Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на серпень 2018 року, роботи райдержадміністрації на серпень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у серпні 2018 року, проведення засідання колегії у липні 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 18.07.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 50 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 12 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 38.

Відділом зареєстровано всього 155 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 86; надіслано:  доручень голови та його заступників – 3; заходів та робочих планів голови – 1; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 79. Об’єм документообігу у липні 2018 року становив 477 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у липні 2018 року (50 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 63 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у липні 
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів 8 сільських рад, перевірено та проаналізовано 8 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 5 контрольних документів).

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         430 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень:

-         570 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         17 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         6 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         834– витяги у процедурі реєстрації;

-         3542 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 12;

-         зареєстровано 32 фізичних осіб-підприємців, припинено 25, інші дії – 14;

-         надано 4 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за червень 2018 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівнянних цінах за червень та січень-червень 2018 року.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.02.2018 року №103 «Про Програму розвитку  малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2018-2020 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів цієї Програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.06.2018 і підготовлено інформацію  відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 17.07 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії.

      06.07 проведено засідання штабу з підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року.

     Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-червень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на постійне зберігання документи Тутовицької сільської ради, проведено експертизу цінності прийнятих документів. 

Виконано 8 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

         19.07 – нараду з працівниками закладів культури району;

            28.07   – заходи до Дня хрещення Руси – України;

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом липня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 546,1 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282) 15639,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 2437,9 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5117,6 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 2570,2 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 19767,5 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 27,0 тис. грн., видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 135,7 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 67,3 відс., в тому числі районного бюджету – на 86,4 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено три засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

38 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством здійснено компенсаційні виплати на суму 30600,4 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 316,0 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг залучення інвестицій в агропромисловий комплекс та розвиток сільських територій. Впродовж 7-ми місяців 2018 року в агропромисловий комплекс району залучено капітальних інвестицій на загальну суму 3,098 мільйона гривень.

Надавалась практична допомога спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 7 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 342 тонни м'яса, що на 6,0 відс. (21 тонну) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 205 тонн худоби в живій вазі, що на 58 відс. (73 тонни) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2825 тонн молока, що на
6 відс. (159 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 серпня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3104 голови ВРХ, що більше на 1,3 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1233 голови, що на 16,2 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась практична допомога сільгосппідприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг ведення польових робіт. Станом на 01 серпня 2018 року сільгосппідприємствам району зібрано 1631 гектар зернових культур.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ЛИСТОПАД 2017 РОКУ

 
 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у листопаді  2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

06, 13, 20, 27.11 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

01, 23.11 –  засідань колегій райдержадміністрації;

01, 23.11 – нарад з керівниками територіальних громад району;

30.11 – семінару секретарів місцевих рад району.

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на грудень 2017 року, роботи райдержадміністрації у грудні 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у грудні 2017 року, порядок проведення засідання колегії у листопаді 2017 року.  

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за жовтень 2017 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у підготовці зустрічі представників громадських організацій та бізнесу району з директором Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Тарасом Лопушанським, яка відбулась 09 листопада; 21 листопада – у мітингу з нагоди Дня Гідності та Свободи; 24 листопада – у мітингу-реквіємі до Дня пам’яті жертв голодоморів.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 62 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 12 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 50.

Відділом зареєстровано всього 221 вхідний документ, із них з органів влади вищого рівня  –  130;  доручень голови та його заступників – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 109. Об’єм документообігу в листопаді 2017 року становив 512 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у листопаді 2017 року (62 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 62 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у листопаді 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів 8 сільських рад, перевірено 9 протоколів засідань виконкомів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольні документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом листопада прийнято 1062 пакети документів на отримання адміністративних послуг. Надано 57 консультацій та видано 1105 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про: державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру; надання відомостей з Державного земельного кадастру; видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         487 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано  160 заяви;

-         виконано 1781 дія в державному  реєстрі;

-         сформовано 1394 друкованих документи щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 5 юридичних осіб, припинено – 3; інші дії – 15;

-         зареєстровано 26 фізичних осіб-підприємців, припинено 29, інші дії – 25;

-         надано 23 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за жовтень та січень-жовтень 2017 року.

         Здійснено аналіз проведених закупівель в розрізі структурних підрозділів та товарних груп з визначенням частки продукції українського походження та потенціалу імпортозаміщення відповідно до листа заступника голови облдержадміністрації від 21.11.2017 №7103/0/01-24/17.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

21.11 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.                        Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-жовтень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано документи Немовицької сільської ради.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 14 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          07.11 – відкриття книжкової виставки, присвяченої 100-річчю створення Української Народної Республіки;

          08.11 – урочистості з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва;

          23.11 – вечір пам’яті  «… Ваші мертві вибрали мене» в рамках заходів до 84-ї річниці голодомору в Україні.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом листопада видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1890,8 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 26422,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 13736,9 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5363,1  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 6945,9 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 20601,7  тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 115,9 відс., в тому числі районного бюджету – на 91,6 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 4 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

261 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 7683,5 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму1840,2 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж листопада із місцевих бюджетів на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено кошти в сумі 12,098 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва.

Станом на 01 грудня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2880 голів ВРХ, що більше на 5 відс. до відповідного періоду минулого року та на 6 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1085 голів, що на 7 відс. більше відповідного періоду минулого року та на
8 відс. більше, ніж на початок року.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань завершення польових робіт та підготовки заключної статистичної звітності. Здійснювався моніторинг проведення осінньо-польових робіт. Станом на 01 грудня посіяно озимі культури на площі 2105 га, з них на зерно – 1877 га, що становить 102 відс. до плану-прогнозу. Зокрема, засіяно
992 га озимих на зелений корм.

       
 
 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у лютому 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

05, 12, 19, 26.02 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

27.02 – засідання колегії райдержадміністрації;

27.02 – наради з керівниками територіальних громад району;

09.02 – публічного звіту голови райдержадміністрації.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на березень 2018 року, роботи райдержадміністрації на березень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у березні  2018 року, порядку проведення засідання колегії у лютому 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у мітингу з нагоди відзначення в районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ої річниці виведення військ з Республіки Афганістан; у заходах з нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 21.03.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 70 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 12 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 58.

Відділом зареєстровано всього 202 вхідних документи, із них з органів влади вищого рівня – 134; доручень голови та його заступників – 1; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 75. Об’єм документообігу у лютому 2018 року становив 429 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у лютому 2018 року (70 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 106 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у лютому 2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, селищної, 7 сільських рад, зокрема, перевірено 9 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом лютого прийнято 1034 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 78 консультацій та видано 1121 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         377 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         505 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         9 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         15 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         565 – витягів у процедурі реєстрації;

-         2351 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридична особа, припинено – 0; інші дії – 12;

-         зареєстровано 69 фізичних осіб-підприємців, припинено 26, інші дії – 18;

-         надано 21 витяг з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств району та обсягів виробництва промислової продукції в порівнянних цінах за січень 2018 року.

На виконання розпорядження голови ОДА від 07.12.2016 №751 «Про обласну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки» проведено аналіз виконання в районі заходів програми.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

         Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації  26.02 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на зберігання документи відділу культури і туризму Сарненської районної державної адміністрації . Проведено експертизу цінності цих документів.    Виконано 14 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          13.02 – тематичний захід «Афганістан – вічний біль і вічна пам'ять» на базі районної бібліотеки;

          20.02 – захід з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;

          22.02 – нараду з працівниками закладів культури за підсумками роботи галузі у 2017 році.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом лютого видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 3360,0 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 28792,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 14153,0 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5475,7 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 16644,8 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 22982,2 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 21,6 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 142,7 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 116,4 відс., в тому числі районного бюджету – на 108,3 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено три засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

262 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 759,1 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1568,2 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Розрахована орендна плата за земельні частки та майнові паї за 2017 рік.

Здійснювався моніторинг стану зимівлі озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 1877 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 1877 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 1137 га (60 відс.), у задовільному - 501 га (27 відс.), слабких та зріджених посівів 239 га (13 відс.). Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж січня-лютого поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 91 тонну м'яса, що на 7 відс. (6 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 76 тонн худоби в живій вазі, що на 347 відс. (59 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 584 тонни молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 3 відс. (19 тонн).

Станом на 01 березня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2966 голів ВРХ, що більше на 5 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1070 голів, що на 4 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

 
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у січні 2018 року:

                                                  

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

09, 15, 22, 29.01 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

25.01 – засідання колегії райдержадміністрації;

25.01 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на лютий 2018 року, роботи райдержадміністрації у лютому 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у лютому 2018 року, порядку проведення засідання колегії у січні 2018 року.

Здійснено моніторинг діяльності виконкомів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень у 2017 році (рейтингове оцінювання діяльності виконкомів). Проведено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за грудень 2017 року.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у заходах з нагоди 74-ї річниці визволення міста Сарни та району від німецько-фашистських загарбників; у заходах з нагоди Дня Соборності України.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад. Сформовано графік чергування відповідальних працівників у вихідні та святкові дні .

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 6 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 34.

Відділом зареєстровано всього 196 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 117; доручень голови та його заступників – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 81. Об’єм документообігу в січні 2018 року становив 594 документи.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у січні 2018 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 40 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у січні 2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів міської, 1 селищної, 7 сільських рад, зокрема, перевірено 9 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 5 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом січня прийнято 1184 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 83 консультації та видано 1179 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про:

-       державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-       надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-       видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-       державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-       державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-       148 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-       315 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-       5 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-       47 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-       410 – витягів у процедурі реєстрації;

-       926 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-       зареєстровано 2 юридичні особи, припинено – 0; інші дії – 9;

-       зареєстровано 20 фізичних осіб-підприємців, припинено 52, інші дії – 17;

-       надано 2 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за грудень та січень-грудень 2017 року.

         На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №987 «Про щорічні звіти голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій» та відповідного доручення заступника голови ОДА від 22.01.2016 №8/01-61/18 зібрано, проаналізовано та підготовлено інформацію на обласну державну адміністрацію про стан виконання в районі у 2017 році програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких передбачена Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2020 року та планом заходів на 2015-2017 роки з її реалізації.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

24.01 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-грудень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на зберігання документи Сарненської районної виборчої комісії та Зносицької сільської ради. Проведено експертизу цінності цих документів. Укомплектовано річну підшивку примірників районної газети «Сарненські новини».

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 12 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          14.01 – районне кущове свято коляди «Різдвяний передзвін»;

          22.01 – тематичний захід «Соборна духом Україна»;

          29.01 – історична година «Через Крути у майбуття».

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Бюджетного кодексу України, рішень сесії районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом січня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1067,8 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 28730,4 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12743,5 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5276,9 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 18552,4 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 17689,1 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 123,0 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 114,4 відс., в тому числі районного бюджету – на 102,9 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено два засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

74 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 2819,4 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 792,7 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж січня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено кошти в сумі 19,002 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. За 2017 рік орендна плата за земельні частки та майнові паї розрахована повністю.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж січня поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 62 тонни м'яса, що на 26 відс. (13 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 47 тонн худоби в живій вазі, що на 23 відс. (9 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 281 тонну молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на 5 відс.

Станом на 01 лютого 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2903 голови ВРХ, що більше на 6 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1057 голів, що на 5 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

       
 
 
 

Керівник апарату адміністрації                                                  В. Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ

   На виконання плану роботи райдержадміністрації у серпні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

07, 14, 21, 28.08 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

08.08 –  засідання колегії райдержадміністрації;

08.08 – наради з керівниками територіальних громад району;

16.08 – наради з керівниками трудових колективів Сарненщини.

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на вересень 2017 року, роботи райдержадміністрації на вересень 2017 року, підготовки засідання колегії райдержадміністрації у вересні 2017 року, порядку проведення засідання колегії у серпні 2017 року.

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за липень 2017 року.

Проаналізовано додержання норм чинного законодавства на території Люхчанської та Стрільської сільських рад та роботи виконавчих комітетів Люхчанської та Стрільської сільських рад по здійсненню делегованих повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у серпні, зокрема:

23.08 – в урочистостях з нагоди Дня Державного Прапора України;

24.08 – в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.  

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 58 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 7 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 51.

Відділом зареєстровано всього 213 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  111;  доручень голови та його заступників – 1; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 56. Об’єм документообігу у серпні 2017 року становив 413 документи.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у серпні 2017 року

(58 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 49 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у серпні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольних документи).

 
 
 

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом серпня прийнято 1082 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 82 консультації та видано 1098 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         342 рішення про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 128 заяв;

-         виконано 1391 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 1391 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридичну особу, припинено – 0; інші дії – 13;

-         зареєстровано 35 фізичних осіб-підприємців, припинено 26, інші дії – 28;

-         надано 16 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за липень 2017 року та аналіз виробництва промислової продукції  в порівняльних цінах за  січень-липень 2017 року.

         Відповідно до листа Управління Державної казначейської служби України у Сарненському районі від 07.08.2017 №01-17/413 щодо надання субвенції з районного бюджету з метою поліпшення матеріально-технічної бази управління, модернізації казначейського обслуговування місцевих бюджетів, підготовлено розпорядження голови адміністрації  та проект розпорядження по внесенню змін до Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік по виділенню фінансових ресурсів для придбання комп’ютерної техніки, монтаж пожежної та охоронної сигналізації.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.04.2010 №124.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

 

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

17.08 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проведенням підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-липень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Тинненської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу).

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 19 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення наради з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

28.08  проведено нараду з керівниками КЗ «Сарненська ЦРЛ», КЗ «Сарненський районний ЦПМСД».

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          23.08 – урочиста церемонія підняття Державного прапора України;

          24.08 – урочистості з нагоди 26-ої річниці Незалежності України.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом серпня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1026,6 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 16506,6 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5207,7 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6244,8  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 9441,0  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 20054,8 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 140,5 відс., в тому числі районного бюджету – на 138,9 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

84 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 1824,38 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 525,12 тис. грн.

 

Відділ організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації пропонує розпорядження голови Сарненської районної державної адміністраціївід25 липня 2017 року  № 293«Про план роботи Сарненської районної державної адміністрації на серпень 2017 року з контролю зняти як таке, що виконане.

 
 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у травні 2018 року:

 

 На виконання плану роботи райдержадміністрації у травні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

02, 07, 14, 21, 28.05 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

04, 24.05 – засідання колегій райдержадміністрації

04, 24.05 – нарад з керівниками територіальних громад району;

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на червень 2018 року, роботи райдержадміністрації на червень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у червні 2018 року, порядку проведення засідання колегії у травні 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення; мітингу-реквіємі з нагоди відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; урочистостях, присвячених Дню Європи в Україні.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 16.05.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 8 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 32.

Відділом зареєстровано всього 188 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 115; надіслано:  доручень голови та його заступників – 1; заходів та робочих планів голови – 3; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 88. Об’єм документообігу у травні 2018 року становив 460 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у травні 2018 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 73 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у травні
2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження селищних, сільських   голів та рішення виконкомів   1 селищної, 9 сільських рад, зокрема, перевірено 10 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 3 контрольні документи).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом травня прийнято 814 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 306 консультацій та видано 756 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         116 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         333 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         10 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         7 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         378 – витягів у процедурі реєстрації;

-         1599 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 5 юридичних осіб, припинено – 2; інші дії – 5;

-         зареєстровано 30 фізичних осіб-підприємців, припинено 21, інші дії – 15;

-         надано 4 витяги з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за березень та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівнянних цінах за січень-квітень 2018 року.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 грудня 2017 року №712 «Про план на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року» зібрано та проведено аналіз виконання в районі передбачених Стратегією заходів.  

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.04.2018 і надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 16.05 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-квітень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій населених пунктів району.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано документи Степанської селищної ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань. Прийнято на зберігання документи Кузьмівської сільської ради.

Виконано 10 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          08.05 – Всеукраїнську акцію «Перша хвилина миру»;

          09.05 – урочистий мітинг з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

          28.05 – дитяче фольклорне свято «Троєцькі забави» на території Сарненського історико-етнографічного музею.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом травня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 2364,0 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)
38443,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 24384,2 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5295,4 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 11340,7 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 19362,2 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 25,2 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 144,6 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 102,1 відс., в тому числі районного бюджету – на 86,6 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено три засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

57 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 2211,3 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 1301,6 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг проведення весняно-польових робіт. Станом на 01 червня сільськогосподарськими підприємствами посіяно 3628 гектарів ярих культур.

Надавали практичну допомогу спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж січня-травня поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 259 тонн м'яса, що на 5 відс. (13 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 160 тонн худоби в живій вазі, що на 54 відс. (56 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 1904 тонн молока, що на 6 відс. (108 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 червня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3024 голови ВРХ, що на 1 відс. більше до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1140 голів, що на 8 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

       
 
 
     

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ

  Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

05, 12, 19, 26.06 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

08.06 – виїзного засідання колегії райдержадміністрації  на підвідомчій території Сарненської міської ради.

08.06 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на липень 2017 року, роботи райдержадміністрації на липень 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у липні 2017 року,  проведення засідання колегії у червні 2017 року.

        Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за травень 2017 року.

       Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у червні, зокрема:

23 червня – в урочистостях з нагоди відзначення  21-ї річниці Конституції України та Дня державної служби України.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 34 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 29.

Відділом зареєстровано всього 152 вхідних документа, із них з органів влади вищого рівня  –  114;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 78. Об’єм документообігу у червні 2017 року становив 471 документ.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у червні 2017 року (34 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 34 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у червні 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

 
 
 

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом червня прийнято 1027 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 1037 консультацій та видано 989 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         178 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 164 заяви;

-         виконано 676 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 676 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридичну особу, припинено – 1; інші дії – 16;

-         зареєстровано 29 фізичних осіб-підприємців, припинено 22, інші дії – 14;

-         надано 9 витягів з єдиного державного реєстру.

Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за травень 2017 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за травень та січень-травень 2017 року.

         Відповідно до ст.35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» проведено обстеження закладів торгівлі та побутового обслуговування населення по додержанню норм чинного законодавства по дотриманню Правил торгівлі і Правил торгівельного обслуговування населення на територіях Зносицької та Тинненської  сільських рад.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію про 11 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Протягом звітного періоду службою проведено засідання районної комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено 4 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань опіки, піклування над дітьми та їх майном.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

22.06 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років та підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-травень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Управління Пенсійного фонду України в Сарненському районі, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Проведено комплексну перевірку Тутовицької сільської ради щодо стану діловодства та архівної справи.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 20 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

14.06 – відбулось засідання делегованих представників Сарненського госпітального округу.

27.06 – проведено нараду з керівниками аптечних та комунальних закладів охорони здоров’я  району.

       Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  протягом червня  2017 проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

-         ігри чемпіонату Сарненського району з футболу серед команд І та ІІ ліг;

-         турнір з волейболу «Кубок федерації волейболу» у м.Сарни;

-         6 районних спортивно-масових заходів та забезпечено участь у 7 обласних змаганнях з різних видів спорту.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

          16.06 – урочистості з нагоди професійного свята медичних працівників;

          23.06 – урочистості з нагоди Дня Конституції України, Дня державної служби та Дня молоді.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом червня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 592,0  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 41074,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 29115,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5095,7  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 1477,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 21066,4 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 38,1 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 107,6 відс., в тому числі районного бюджету – на 97,5 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

57 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційних виплат на суму 11941,8 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 512,3 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж червня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 6,396 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. На даний час укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 294 тонни м'яса, що на 2,7 відс. (8 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 146 тонн худоби в живій вазі, що на 6,4 відс. (10 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2238 тонн молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на  0,9відс., продуктивність корів залишилась на рівні аналогічного періоду минулого року  і склала 2535 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову.

Станом на 1 липня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3073 голови ВРХ, що більше на 2,3відс. до відповідного періоду минулого року та на 13,3відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1063 голови, що на 2,2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6,3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 44 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке на 1 липня складає 483 голови. В галузі птахівництва на 41 відс. (75,7 тисячі голів) нарощено поголів’я птиці та відповідно, збільшено на 31 відс. (6,2 мільйона штук) виробництво курячих яєць. Надана практична допомогу сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснено моніторинг ведення польових робіт. Упродовж червня місяця сільгосппідприємства досіяли 231 га ярих культур, заготовили 775 тонн сіна та 600 тонн сінажу.

 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ

 
                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

05, 12, 19, 26.06 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

08.06 – виїзного засідання колегії райдержадміністрації  на підвідомчій території Сарненської міської ради.

08.06 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на липень 2017 року, роботи райдержадміністрації на липень 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у липні 2017 року,  проведення засідання колегії у червні 2017 року.

        Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за травень 2017 року.

       Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у червні, зокрема:

23 червня – в урочистостях з нагоди відзначення  21-ї річниці Конституції України та Дня державної служби України.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 34 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 5 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 29.

Відділом зареєстровано всього 152 вхідних документа, із них з органів влади вищого рівня  –  114;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 78. Об’єм документообігу у червні 2017 року становив 471 документ.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у червні 2017 року (34 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 34 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у червні 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 4 контрольних документи).

 
 
 

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом червня прийнято 1027 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 1037 консультацій та видано 989 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         178 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 164 заяви;

-         виконано 676 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 676 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридичну особу, припинено – 1; інші дії – 16;

-         зареєстровано 29 фізичних осіб-підприємців, припинено 22, інші дії – 14;

-         надано 9 витягів з єдиного державного реєстру.

Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано випуск продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за травень 2017 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за травень та січень-травень 2017 року.

         Відповідно до ст.35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» проведено обстеження закладів торгівлі та побутового обслуговування населення по додержанню норм чинного законодавства по дотриманню Правил торгівлі і Правил торгівельного обслуговування населення на територіях Зносицької та Тинненської  сільських рад.

          Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію про 11 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Протягом звітного періоду службою проведено засідання районної комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено 4 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань опіки, піклування над дітьми та їх майном.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

22.06 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років та підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-травень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційна компанія щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на державне зберігання документи Управління Пенсійного фонду України в Сарненському районі, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Проведено комплексну перевірку Тутовицької сільської ради щодо стану діловодства та архівної справи.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 20 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад та конференцій з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

14.06 – відбулось засідання делегованих представників Сарненського госпітального округу.

27.06 – проведено нараду з керівниками аптечних та комунальних закладів охорони здоров’я  району.

       Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  протягом червня  2017 проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

-         ігри чемпіонату Сарненського району з футболу серед команд І та ІІ ліг;

-         турнір з волейболу «Кубок федерації волейболу» у м.Сарни;

-         6 районних спортивно-масових заходів та забезпечено участь у 7 обласних змаганнях з різних видів спорту.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

          16.06 – урочистості з нагоди професійного свята медичних працівників;

          23.06 – урочистості з нагоди Дня Конституції України, Дня державної служби та Дня молоді.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом червня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 592,0  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 41074,7 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 29115,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5095,7  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 1477,8  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 21066,4 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 38,1 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 107,6 відс., в тому числі районного бюджету – на 97,5 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

57 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційних виплат на суму 11941,8 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 512,3 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж червня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності виділено кошти в сумі 6,396 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. На даний час укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 294 тонни м'яса, що на 2,7 відс. (8 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 146 тонн худоби в живій вазі, що на 6,4 відс. (10 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2238 тонн молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на  0,9відс., продуктивність корів залишилась на рівні аналогічного періоду минулого року  і склала 2535 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову.

Станом на 1 липня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3073 голови ВРХ, що більше на 2,3відс. до відповідного періоду минулого року та на 13,3відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1063 голови, що на 2,2 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6,3 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 44 відс.) зменшилось проти минулого року поголів’я свиней, яке на 1 липня складає 483 голови. В галузі птахівництва на 41 відс. (75,7 тисячі голів) нарощено поголів’я птиці та відповідно, збільшено на 31 відс. (6,2 мільйона штук) виробництво курячих яєць. Надана практична допомогу сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснено моніторинг ведення польових робіт. Упродовж червня місяця сільгосппідприємства досіяли 231 га ярих культур, заготовили 775 тонн сіна та 600 тонн сінажу.

 
 
 

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2018 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у червні 2018 року:

          Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

04, 11, 18, 25.06 – нарад голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

21.06 – засідання колегії райдержадміністрації;

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на липень 2018 року, роботи райдержадміністрації на липень 2018 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у липні 2018 року, проведення засідання колегії у червні 2018 року.

 Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у заходах з нагоди відзначення 22-ї річниці Конституції України та Дня державної служби України.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад 20.06.2018.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 6 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 34.

Відділом зареєстровано всього 178 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня – 112; надіслано: доручень голови та його заступників – 4; заходів та робочих планів голови – 1; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 55. Об’єм документообігу у червні 2018 року становив 451 документ.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у червні 2018 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 78 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у червні 2018 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських голів та рішення виконкомів 5 сільських рад, зокрема, перевірено 5 протоколів засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 5 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом червня прийнято 645 вхідних пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 240 консультацій та видано 597 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались відділом – 68, з них: 4 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 32 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема, про державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного земельного кадастру, видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано:

-         137 заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

прийнято рішень :

-         289 – про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

-         6 – про відмову у державній реєстрації прав та їх обмежень;

-         4 – про внесення змін до запису Державної реєстрації прав;

сформовано документів за організацією:

-         386 – витягів у процедурі реєстрації;

-         1624 – інших документів.

          У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридичну особу, припинено – 1; інші дії – 18;

-         зареєстровано 50 фізичних осіб-підприємців, припинено 21, інші дії – 24;

-         надано 6 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за березень та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівнянних цінах за січень-травень 2018 року.

         На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 серпня 2015 року №453 «Про обласну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016-2018 роки» проведено аналіз виконання заходів Програми в районі. 

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни станом на 01.06.2018 і надано інформацію в обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

          Відділом житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації 21.06 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги з метою здійснення контролю за станом розрахунків за спожиті енергоносії. Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-травень 2018 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів району.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’яснення населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств на засіданні експертної комісії відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано та прийнято на зберігання документи Кузьмівської сільської ради, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань.  

Виконано 6 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

         01.06 – цикл заходів до Міжнародного дня захисту дітей;

          17.06 – урочистості з нагоди Дня медичних працівників;

         22.06 – меморіальні заходи з нагоди Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в України;

23.06 – урочистості до Дня Державної Служби України;

24.06 – урочистості до Дня молоді «Я твоя надія, Україно»;

27-28.06 – цикл заходів з нагоди Дня Конституції України.

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась на виконання нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом червня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 1113,2 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей видатків, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з загального фонду районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

45759,6 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 29623,9 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6063,0 тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 3593,3 тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми на 18817,0 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 24,6 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 139,9 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 132,0 відс., в тому числі районного бюджету – на 137,7 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено три засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

42 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено компенсаційні виплати на суму 6761,95 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 706,4 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району.

Здійснювався моніторинг проведення польових робіт. Впродовж червня сільськогосподарськими підприємствами заготовлено 1220 тонн сіна та 200 тонн сінажу.

Надавалась практична допомога спеціалістам місцевих рад з питань підготовки документів для надання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби.

 Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 6 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 300 тонн м'яса, що на 2,0 відс. (6 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 194 тонн худоби в живій вазі, що на 32,8 відс. (48 тонн) більше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 2355 тонн молока, що на 5,2 відс. (116 тонн) більше проти відповідного періоду минулого року.

Станом на 01 липня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 3094 голови ВРХ, що більше на 0,7 відс. до відповідного періоду минулого року, в тому числі корів - 1225 голів, що на 15,2 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Надавалась допомога по зверненнях громадян в оформленні документів на отримання майна в натурі по сільськогосподарським підприємствам району.

       
                   

Керівник апарату адміністрації                                              В. Стельмах

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

  На виконання плану роботи райдержадміністрації у жовтні 2017 року:

                                              

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, щомісячну інформацію щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації.

Організовано проведення:

02, 09, 16, 23.10 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації щодо життєзабезпечення району;

04.10 –  виїзного засідання колегії райдержадміністрації на підвідомчій території Селищенської сільської ради;

04.10 – наради з керівниками територіальних громад району;

  Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на листопад 2017 року, роботи райдержадміністрації у листопаді 2017 року.   

Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за вересень 2017 року.

Проаналізовано здійснення  виконавчими комітетами  сільських, селищних, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади  за 9 місяців 2017 року.  Здійснено контроль стану забезпечення проведення організаційних заходів з підготовки проведення перших місцевих виборів в Немовицькій об’єднаній територіальний громаді у відповідності до Постанови Центральної виборчої комісії №164 від 18 серпня 2017 року виконкомами Немовицької, Зносицької та Тинненської сільських рад.

Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів, зокрема, у підготовці урочистостей з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та 75-ої річниці створення Української повстанської армії, які відбулись 13 жовтня ц.р.

Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 52 розпорядження голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 11 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 41.

Відділом зареєстровано всього 198 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  115;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності – 68. Об’єм документообігу у жовтні 2017 року становив 501 документ.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у жовтні 2017 року (52 розпорядження). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт в райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 52 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у жовтні 2017 року на відповідність чинному законодавству України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 11 відповідних протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 8 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом жовтня прийнято 859 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 27 консультацій та видано 905 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         367 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано  193 заяви;

-         виконано 1621 дія в державному  реєстрі;

-         сформовано 1254 друкованих документи щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 4 юридичні особи, припинено – 1; інші дії – 11;

-         зареєстровано 26 фізичних осіб-підприємців, припинено 26, інші дії – 11;

-         надано 11 витягів з єдиного державного реєстру.

 Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проведено аналіз стану випуску продукції в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за вересень та січень-вересень 2017 року, обсягів реалізації продукції промисловими підприємствами району за 9 місяців поточного року.  

         Здійснено аналіз основних показників соціально-економічного розвитку району на аналіз пояснення причин негативних (низьких) результатів за показниками, в яких спостерігається зниження рейтингових позицій, передбачених оцінкою діяльності райдержадміністрації за 9 місяців 2017 року.

         Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.07.2015 №367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки»  підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми за 9 місяців 2017 року.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни та на споживчому ринку за жовтень 2017 року відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 28.05.2008 №1742/01-60/08.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

      Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

24.10 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.                        Проводився аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-жовтень 2017 року.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Проведено інформаційну компанію щодо роз’ясненню населенню заходів з надання фінансової підтримки особам, житлово-будівельним кооперативам, ОСББ для заходів з підвищення енергоефективності.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто описи справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Прийнято на державне зберігання документи Немовицької сільської ради.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо діловодства та архівної справи.

         Виконано 14 соціально-правових та майнових запитів фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення наради з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

           Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради з працівниками методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

          13.10 – урочистості з нагоди Дня захисника України,  75-ї річниці створення Української повстанської армії  та Дня українського козацтва;

          14.10 – історичну годину «Україна козацька: п’ять віків історії».

          Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом жовтня видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 712,0 тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610+2282)

 29510,1 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16391,6 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 5721,6  тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 2764,9  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 19243,3 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 22,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 225,8 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 134,1 відс., в тому числі районного бюджету – на 144,0 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшень по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.

243 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, здійснено  компенсаційні виплати на суму 8323,2 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 450,8 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль щодо проведення робіт на меліоративних каналах. Впродовж жовтня із місцевих бюджетів (районний, селищний, сільський) на утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, яка перебуває у комунальній власності, виділено кошти в сумі 21,278 тис. грн.

Здійснювався контроль за виконанням листа департаменту      агропромислового розвитку щодо розрахунків    за    оренду земельних часток та майнових паїв по сільськогосподарських підприємствах району. Укладено та зареєстровано 1133 договори оренди землі на загальну площу 1881 га.

Надавалась методична допомога сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювався моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 9 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вирощено 470 тонн м'яса, що на 10 відс. (53 тонни) менше відповідного періоду минулого року. Реалізовано на забій і переробку 246 тонн худоби в живій вазі, що на 14 відс. (38 тонн) менше відповідного періоду минулого року. Господарствами району вироблено 3702 тонни молока, що більше проти відповідного періоду минулого року на  4 відс.; продуктивність корів зросла на
5 відс. і склала 4193 кілограм молока в розрахунку на одну фуражну корову.

Станом на 1 листопада 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2900 голів ВРХ, що більше на 3 відс. до відповідного періоду минулого року та на 7 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1058 голів, що на 4 відс. більше відповідного періоду минулого року та на 6 відс. більше ніж на початок року.

Надавалась практична допомога сільськогосподарським підприємствам району з питань ведення галузі рослинництва. Здійснювався моніторинг проведення осінньо-польових робіт. Станом на 01 листопада посіяно озимі культури на площі 1842 га, з них на зерно – 1592 га, що становить 87 відс. до плану-прогнозу.  Крім того посіяно 150 га озимого ріпаку та 100 га озимих культур на зелений корм.

    
 
 
  

Керівник апарату райдержадміністрації                                     В.Стельмах

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2017 РОКУ

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА  ЛЮТИЙ 2017 РОКУ
 
 

На виконання плану роботи райдержадміністрації у лютому 2017 року:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, довідка про соціально-економічний розвиток району за січень 2017 року (паспорт району), надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації. Забезпечено підготовку матеріалів для формування публічного звіту голови райдержадміністрації про роботу райдержадміністрації у 2016 році. 

Організовано проведення:

06, 13, 16, 20, 27.02 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

14.02 – семінару секретарів сільських, селищних, міської рад;

23.02 – засідання колегії райдержадміністрації;

23.02 – наради з керівниками територіальних громад району.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на березень 2017 року, роботи райдержадміністрації на березень 2017 року, підготовки засідань колегії райдержадміністрації у березні 2017 року, порядок проведення засідання колегії у лютому 2017 року.

        Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за січень 2017 року.

       Працівники відділу здійснювали аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

З метою організаційного забезпечення та висвітлення у засобах масової інформації працівники відділу брали участь у нарадах, засіданнях комісій, круглих столах, що проводились в райдержадміністрації, а також  у підготовці та проведенні заходів,  що відбулися у лютому, зокрема:

03 лютого – в урочистому відкритті Тинненської ЗОШ І-ІІІ ст. (друга черга);

15 лютого – в урочистому мітингу з нагоди відзначення в районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан;

20 лютого – у меморіальних заходах з нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 14 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 26.

Відділом зареєстровано всього 207 вхідних документів, із них з органів влади вищого рівня  –  129;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності –73. Об’єм документообігу у лютому 2017 року становив 411 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у лютому 2017 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 39 проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у лютому 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 2 селищних, 10 сільських рад, зокрема, перевірено 13 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 5 контрольних документів).

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом лютого прийнято 830 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 339 консультацій та видано 719 результатів на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         175 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 43 заяви;

-         виконано 1028 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 648 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 1 юридична особа, припинено – 0; інші дії – 11;

-         зареєстровано 41 фізичних осіб-підприємців, припинено 59, інші дії – 42;

-         надано 26 витягів з єдиного державного реєстру.

 

      Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

        проаналізовано виконання виробничих показників (товарної продукції) промисловими підприємствами району в натуральному виразі за основними видами діяльності в розрізі промислових підприємств за січень 2017 року та аналіз виконання товарної продукції промисловими підприємствами району в порівняльних цінах за січень 2017 року.

          На виконання розпорядження голови ОДА від 07.10.2015 №578 проведено аналіз допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель Prozorro структурними підрозділами райдержадміністрації та комунальними закладами спільної власності територіальних громад району в січні 2017 року та отримання економії коштів від проведених закупівель.

Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та в окремих закладах торгівлі м. Сарни  та надано інформацію на обласну державну адміністрацію, відповідно до листа обласної державної адміністрації від 25.12.2008 № 01/4-1543.

         Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію про 14 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Службою проведено заходи профілактично-виховного характеру з учнями  двох загальноосвітніх навчальних закладів (в цілому охоплено близько 20-ти дітей).

    Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

23.02 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років.

Проводився моніторинг оснащення побудинковими приладами обліку теплової енергії та холодної води багатоквартирних будинків, а також інформації щодо створення в багатоквартирних будинках об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Проаналізовано споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за січень-лютий 2017 рік.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та кредиторська заборгованість, претензійно-позовна діяльність, заборгованість із заробітної плати.

Забезпечувалось виконання документіворганів влади вищого рівня та райдержадміністрації.

Сектором цивільного захисту населення райдержадміністрації

03, 23.02 проведено  перевірки системи оповіщення з включенням електросирен міста та стійки централізованого виклику. Проконтрольовано виконання плану підготовки керівного, командно-начальницького складу у Рівненському обласному навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та навчально-консультаційному пункті м. Сарни.

24.02 проведено засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сарненського району.

Архівним відділом райдержадміністрації розглянуто номенклатури справ установ, організацій, підприємств  на засіданні експертної комісії  відділу та подані на розгляд експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області. 

Упорядковано прийняті документи Сарненського районного центру зайнятості, складено описи справ постійного зберігання та з кадрових питань та  подано їх на розгляд та погодження експертно-перевірній комісії Держархіву Рівненської області.

Прийнято на державне зберігання документи Карасинської сільської ради.

Надано методичну допомогу установам, організаціям, підприємствам щодо складання номенклатур справ на 2017 рік.

         Виконано 20 соціально-правових та майнових запити фізичних та юридичних осіб у встановлені терміни.

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації протягом звітного періоду організовано проведення нарад з керівниками закладів охорони здоров’я району для негайного вирішення проблем, які виникали з питань медичної допомоги та господарських робіт.

02.02 – проведено медичну раду за підсумками роботи закладів охорони здоров’я району за 2016 рік;

08.02 – проведено засідання координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, захворювання туберкульозу та наркоманії в районі.

       Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

Протягом звітного періоду відділом проведено:

06-09.02 –  атестацію Сарненської ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

  07.02  –  нараду керівників та заступників навчальних закладів району за участю працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

28.02 – засідання колегії відділу освіти, молоді та спорту апарату райдержадміністрації.

У лютому проведено такі семінари-практикуми: вчителів хімії (08.02.); директорів ЗОШ І-ІІІ ступенів (14.02.);  вчителів 3-х класів ЗОШ І-ІІІ ступенів (14.02.); вчителів географії (15.02.); вчителів художньо-естетичного циклу (16.02.); для практичних психологів та соціальних педагогів (17.02.); для заступників директорів з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів  (21.02.); вчителів 3-х класів ЗОШ І-ІІ ступенів (21.02.); завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ (23.02.);  вчителів іноземних мов (23.02.); для вчителів астрономії (24.02.); інформатики, які викладають в початковій ланці (28.02.)

           Упродовж лютого проведено  такі районні спортивно-масові заходи:

-          9 районних спортивно-масових заходів з волейболу, міні-футболу, гирьового спорту, шахів та «Сімейні перегони» та забезпечено участь в 11 обласних змаганнях з видів спорту;

- 2 етап відкритого Кубку Сарненського району з шахів, приуроченого пам’яті героїв Небесної сотні;

-турнір з волейболу «Кубок пам’яті»;

-у с. Корост  районний турнір з волейболу пам’яті воїна-афганця Г.Пілата.

-          чергові ігри ХІV чемпіонату Сарненського  району з волейболу серед команд першої та другої ліг сезону 2016-2017 років.

 
 

Відділом культури і туризму райдержадміністрації організовано та проведено:

          - щовівторка інструктивно-методичні наради працівників методичних відділів районного відділу культури, центральної районної бібліотеки;

14.02 - на базі Сарненського професійного аграрного ліцею – конкурсно-розважальну програму з нагоди дня Святого Валентина;

14.02- на базі військової частини  – зустріч учасників АТО;

15.02 – мітинг-вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 28-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан;

20.02- в районному будинку культури – тематичний захід з нагоди вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

         Фінансовим управлінням райдержадміністрації проводилась робота, яка спрямовувалась  на виконання  Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» з внесеними змінами до нього, Бюджетного кодексу України, рішень  районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» та інших нормативних актів, що стосуються бюджетного законодавства.Контроль за станом розрахунків з постачальниками за спожиті бюджетними установами енергоносії показав, що протягом лютого видатки на енергоносії по загальному та спеціальному фондах бюджету склали 381,4  тис. грн. Управління забезпечило першочергове фінансування захищених статей бюджету, зокрема, заробітної плати, на яку спрямовано з районного бюджету (КЕКВ 2110+2120+2610)

 26443,1 тис. грн., з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12157,7 тис. грн., медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6970,1   тис. грн.

 Проведено фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету пільг і субсидій на суму 61782,1  тис. грн., державної допомоги сім’ям з дітьми  на 22089,4 тис. грн., державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях на 35,5 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – на суму 217,2 тис. грн.

 Цього місяця було забезпечено виконання бюджету району по власних надходженнях на 137,5 відс., в тому числі районного бюджету – на 120,6 відс.

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації було проведено 3 засідання районної комiсiї для винесення piшення по пpизначенню деpжавної соцiальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

90 громадянам, які звернулись за отриманням компенсацій згідно з Чорнобильським законодавством, виплачено компенсацій на суму
4735,84 тис. грн.

Профінансовано пільги щодо надання  житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, проїзду та інші пільги відповідній категорії населення та організаціям, які надають послуги на суму 942,0 тис. грн.

Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснювався  контроль за виконанням доручення голови облдержадміністрації щодо проведення робіт на меліоративних каналах.

Здійснювався моніторинг стану зимівлі озимих культур в сільськогосподарських підприємствах району. Із посіяних 2139 га озимих культур на зерно, отримано сходи на площі 2139 га (100 відс.), з них зимують у доброму стані 1097 га (51 відс.), у задовільному – 717 га (34 відс.), слабких та зріджених посівів 325 га (15 відс.).

Надавали методичну допомогу сільгосппідприємствам з питань ведення галузі тваринництва. Здійснювали моніторинг роботи галузі тваринництва. Упродовж 2 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами вирощено 85 тонн м'яса, що на 26 відс. менше відповідного періоду минулого року, вироблено 564 тонни молока, що менше проти відповідного періоду минулого року на 1 відс. Продуктивність корів залишилась на рівні минулого року  і склала 639 кілограмів молока в розрахунку на  одну фуражну корову. Дещо (на 1відс.) зросло виробництво курячих яєць, яке за 2 місяці склало
8,4 мільйона штук.

Станом на 1 березня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах нараховувалось 2815 голів ВРХ, що менше на 4 відс. до відповідного періоду минулого року та на 4 відс. більше ніж на початок року, в тому числі корів - 1024 голови, що на 1 відс. менше відповідного періоду минулого року та на

2 відс. більше ніж на початок року. Суттєво (на 32 відс.) проти минулого року поголів’я курей  та зменшилось (на 27 відс.) поголів’я свиней. Надавали методичну допомогу спеціалістам сільськогосподарських підприємств з питань  підготовки та подання статистичної звітності.

Надавалась   допомога   по   зверненнях   громадян   в оформленні   документів   на   отримання   майна   в натурі    по   сільськогосподарських   підприємствах Сарненського району.

 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                               В.Стельмах
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ

На виконання плану роботи райдержадміністрації у січні  2017 року:

 

Відділом організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації. Підготовлені  необхідні інформації на вимогу облдержадміністрації. Зокрема, надано щомісячні дані щодо порядку проведення засідань колегій та основних районних заходів, щотижневу інформацію щодо системного моніторингу виконання плану основних заходів в райдержадміністрації. Здійснено роботу щодо моніторингу діяльності виконкомів місцевих рад по виконанню делегованих повноважень у 2016 році (рейтингове оцінювання діяльності виконкомів). Підготовлено характеристику та довідку про соціально-економічний розвиток району у 2016 році.

Організовано проведення:

03, 10, 16, 23, 30.01 – нарад  голови райдержадміністрації з керівниками районних установ, територіальних відділів органів виконавчої влади, структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо життєзабезпечення району;

26.01 – засідання колегії райдержадміністрації.

 Підготовлено проекти планів: основних районних заходів на лютий 2017 року, роботи райдержадміністрації на лютий 2017 року, І квартал 2017 року, 2017 рік,  орієнтовний план підготовки засідань колегії райдержадміністрації у лютому 2017 року,  порядку проведення засідання колегії у січні 2017 року.

 Зроблено аналіз якості планування роботи, прийнятих рішень, складання протоколів виконкомів місцевих рад за грудень 2016 року.

         Проаналізовано стан здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих органами виконавчої влади повноважень у 2016 році. Підготований відповідний звіт.

  Розроблено графік та забезпечено участь державних службовців райдержадміністрації у засіданнях виконкомів місцевих рад.

 Організовано підготовку проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації зареєстровано, розмножено і надіслано виконавцям 40 розпоряджень голови райдержадміністрації. Зокрема, на виконання документів органів влади вищого рівня видано 7 розпоряджень голови райдержадміністрації, у порядку ініціативи та таких, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку галузей економіки та соціальної сфери – 33.

Відділом зареєстровано всього 182 вхідних документа, із них з органів влади вищого рівня  –  111;  доручень голови та його заступників – 2; листів підприємствам, установам та організаціям району незалежно від форми власності –67. Об’єм документообігу у січні 2017 року становив 497 документів.

Здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної держадміністрацій на території району. Підготовлено та затверджено головою райдержадміністрації план контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня для заступників та начальників відділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Згідно з місячним планом роботи заступниками голови райдержадміністрації проводились «Дні контролю». На постійному контролі перебував стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації та облдержадміністрації.

Забезпечено своєчасне приймання, попередній розклад, реєстрацію та доведення до виконавців вхідної та внутрішньої документації. Сформовано книгу розпоряджень, виданих головою райдержадміністрації у січні 2017 року (40 розпоряджень). Забезпечено організаційно-технічне обслуговування та виконання розмножувальних робіт райдержадміністрації.

Юридичним сектором апарату райдержадміністрації  проведено юридичну експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, договорів та угод на відповідність чинному законодавству України. Загалом перевірено 42 проекти розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Проводився юридичний аналіз, перевірка рішень виконкомів, розпоряджень сільських, селищних, міського голів, прийнятих у січні 2017 року на основі чинного законодавства України. Перевіркою охоплено розпорядження сільських, селищних, міського голів та рішення виконкомів  міської, 1 селищної, 14 сільських рад, зокрема, перевірено 16 протоколів.

Проведено роботу по координації структурних підрозділів райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, установами та організацію їх взаємодії в питаннях запобігання злочинності та правопорушень. Було проведено інформування облдержадміністрації за контрольними документами (підготовлено 6 контрольних документів).

Сектором управління персоналом апарату райдержадміністрації упродовжзвітного періоду надано методичну і практичну допомогу з питань кадрової роботи структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.Забезпечено підготовку 28 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з кадрових питань.

Проконтрольовано виконання вимог Порядку ведення особових справ державних службовців в районній державній адміністрації, вимог Положення про здійснення моніторингу працевлаштування та перебування на державній службі випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів і вищих навчальних закладів, що готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління», присвоєнням рангів державним службовцям райдержадміністрації.

Підготовлено до затвердження головою райдержадміністрації табель обліку робочого часу працівників адміністрації за січень 2017 року.

Відділом з обслуговування Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом січня прийнято 866 пакетів документів на отримання адміністративних послуг. Надано 440 консультацій та видано 722 результати на запити щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість адміністративних послуг, що надавались  відділом – 65, з них: 9 – послуги облдержадміністрації, 32 – послуги райдержадміністрації, 24 – послуги територіальних органів ЦОВВ.

 Зокрема,  про:

-         державну реєстрацію земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

-         надання відомостей з Державного земельного кадастру;

-         видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

-         видачу будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

-         державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

-         державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

-         державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Відділом з питань державної реєстрації райдержадміністрації у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень прийнято:

-         145 рішень про державну реєстрацію;

-         зареєстровано – 33 заяви;

-         виконано 860 дій в державному  реєстрі;

-         сформовано 553 друкованих документів щодо державної реєстрації.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

-         зареєстровано 0 юридичних осіб, припинено – 0; інші дії – 18;

-         зареєстровано 87 фізичних осіб-підприємців, припинено 228, інші дії – 31;

-         надано 11 витягів з єдиного державного реєстру.

      Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

      проаналізовано виконання виробничих показників (товарної продукції) промисловими підприємствами району в грошовому виразі за грудень і січень-грудень 2016 року та аналіз випуску  продукції в натуральному виразі за основними видами економічної діяльності на промислових підприємствах району.

          На виконання розпорядження голови ОДА від 07.10.2015 №578 «Про  застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів» здійснено аналіз проведених у грудні та січні-грудні 2016 року допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель Prozozzo структурними підрозділами райдержадміністрації і комунальними закладами спільної власності територіальних громад району та отримання економії коштів від проведених закупівель.

          На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.07.2015 №367 «Про програму розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській області на 2015-2017 роки» підготовлено аналітичні матеріали про хід виконання в районі заходів обласної Програми за 2016 рік.

         Здійснено моніторинг середніх цін на основні продукти харчування на споживчому ринку та у закладах торгівлі м. Сарни.

Відділом постійно надавались консультації та методична допомога головам місцевих рад відповідно до делегованих повноважень.

        Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено рейди: «Ринок», «Діти вулиці», «Вокзал». Здійснено виїзди з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають на обліку СЖО та сімей опікунів-піклувальників.  

Вживались заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей. Службою внесено (оновлено) інформацію про 19 дітей, які перебувають на обліку як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

  Службою підготовлено відповідні  документи та влаштовано 4 дитини в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей в с. Олександрія Рівненського району та 1 дитину -  в Рівненський спеціалізований Будинок дитини.

    Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації

25.01 проведено засідання районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

Згідно повноважень сектором забезпечувався контроль за проходженням сталого опалювального періоду 2016-2017 років.

Підбито підсумки по забезпеченню освоєння коштів субвенції, передбаченої району з обласного бюджету на здійснення заходів з енергозбереження у 2016 році, зокрема, для реалізації проектів по заміні газових котлів на твердопаливні.

Проаналізовано споживання паливно-енергетичних ресурсів і води бюджетними установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету за 2016 рік.

Аналізувався стан діяльності підприємств житлово-комунального господарства району, а саме: фінансові результати, дебіторська та к