Архівний відділ

До відома громадян

 В архівному відділі Сарненської райдержадміністрації (м. Сарни, м. Дубровиця,  смт. Рокитно)зберігаються документи постійного строку зберігання органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ.

Документи ліквідованих установ Сарненського району зберігаються  в КУ «Трудовий архів» Сарненської міської ради.

З історії архівної справи

З історії архівної справи
 

                           (За документами Держархіву Рівненської області)

 

       Бурхливий вир подій захоплює наше сьогодення. Вони кристалізуються в історичні події, факти, ситуації, заносяться в літописи, хроніки. І зрештою, як наукове і культурне надбання, поповнюють фонди архівів.

       Таким літописом історичних подій у нашому районі є сьогодні архівний відділ Сарненської райдержадміністрації (колись- Сарненський районний архів).

       Цікава історія архіву м. Сарни. Голова першого Сарненського ревкому, директор місцевої єврейської гімназії Флігельман, зберіг документи під час окупації міста петлюрівськими військами і передав їх у червні 1919р. ревкому. Ревком ознайомився з питанням стану архіву під час засідання 25 червня 1919р. і рекомендував Флігельмана на відповідальну роботу.

        З 1921р. по вересень 1939р. територія, на якій розташована нині Рівненська область, входила до складу Польщі. Згідно з Ризьким договором, документальні матеріали установ, що діяли до окупації на цій території, були передані Польській державі.

        4 грудня 1939р. було видано Указ Президії Верховної Ради СРСР про створення Ровенської області. Саме тоді було вжито дієвих заходів щодо створення мережі державних архівів та їх комплектуванню. У січні 1940 року. невдовзі після приєднання Західної України до УРСР, був створений архівний відділ НКВС, а в березні розпочав свою діяльність Рівненський обласний історичний архів. У другому півріччі 1940 року завершено створення 30 районних і міського архівів. 3 червня 1940р. Ровенський облвиконком прийняв рішення «Про охорону архівів в м. Ровно та в районах Ровенської області». Згідно з цим рішенням, всі архівні матеріали установ і організацій, а також приватних осіб підлягали обов’язковій здачі в обласний архів. Керівники установ та приватні особи, в приміщенні яких знаходилися зазначені матеріали, були зобов’язані негайно повідомити про них в Архівний відділ УНКВС та районні відділи НКВС. До прийому матеріалів обласним архівом, на керівників установ та осіб, в приміщеннях яких знаходилися матеріали, була покладена особиста відповідальність за цілісність і збереження документів. Постанова зобов’язувала райвиконкоми та Рівненську міську Раду надати відповідні приміщення під міськрайархіви, вжити відповідних заходів для виявлення та концентрування архівних матеріалів в держархівах та забезпечити їх перевіреними кадрами.

          Листом від 8 червня 1940р.  начальник Сарненського райвідділу НКВС повідомляв начальника УНКВС по Ровенській області про те, що « в м. Сарни  архів бувшої польської поліції і архів староства знаходяться в повному збереженні. Архів бувшої польської поліції зберігається в опечатаному вигляді в приміщенні Сарненської РКМ, архів староства зберігається в райвиконкомі, який відповідним працівником  приводиться в належний вигляд. На даний час оформляємо перекладача, після оформлення якого, вказані архіви будуть приведені у відповідність».

         В доповідній записці на ім’я начальника архівного відділу УНКВС Ровенської області старший інспектор цього відділу доповідає, що « під час відрядження в м. Сарни виявлені 41 архівних фонди бувшого польського уряду та підібрано приміщення для райархіву в дерев’яному новому будинку по вул. Ворошилова № 13 недалеко від р/в НКВС, яке складається із трьох кімнат і кухні,  в другій половині цього будинку в трьох кімнатах і кухні знаходиться р/Загс. Це приміщення дуже мале для зберігання виявлених архівних матеріалів, тому погодились, що у випадку потреби начальник р/в НКВС надасть другу половину будинку де знаходиться Загс для райархіву, а Загсу нададуть інше приміщення. Голова райвиконкому зобов’язався до 25.07.1940р. побудувати полки і встановити решітки на вікна  цього приміщення. Також прийняти зав.райархівом тов. Кудановича, який працює в райвиконкомі по сумісництву».

          На початковому етапі архівістам вдалося зібрати багато документальних матеріалів, але здобуті результати закріпити не вдалося. Поряд із загальнолюдськими втратами, значних збитків в Великій Вітчизняній війні зазнали архіви Рівненщини.

           У квітні місяці 1945 року районний архів відновив свою діяльність. 18 грудня 1945р. Рівненський облвиконком прийняв рішення «Про упорядкування і охорону документальних матеріалів діючих установ і організацій області», згідно з яким всі керівники установ зобов’язувались вжити заходів для впорядкування документальних матеріалів за 1944-1945рр., а також провести наради секретарів всіх обласних установ з питань діловодства та зберігання документальних матеріалів. Районний архів розпочав свою діяльність з комплектування документальних фондів у післявоєнні роки. В основному це були документи створених колгоспів, міської, селищних і сільських рад, районних організацій, суду, прокуратури.

           Працівники відділу здійснюють весь комплекс робіт з документами. Проводиться дуже важлива робота з прийому на державне зберігання, забезпечення збереженості та використання документів Національного архівного фонду, проводиться науково-технічна обробка документів. Важливий аспект у роботі відділу – видача архівних довідок, копій документів, прийом громадян, виконання запитів юридичних і фізичних осіб.

           Фахівці, які працюють на архівній ниві, зберігають для сучасників і прийдешніх поколінь свідчення давньої й недавньої минувшини, єднають її живим зв’язком з сьогоденням і майбутнім. Документи про події минулі, дозволяють сьогодні зробити правильні висновки, вказати шляхи, якими йтимемо у майбутньому.

 
 
Начальник архівного відділу

Сарненської райдержадміністрації                                            Оксана БАБИЧ  

 

Зразок заяви

Про відділ

  Про відділ:

Адреса: вул. Демократична,34, м. Сарни, 34500
 Архівний відділ райдержадміністрації
Тел.: (03655)  2-24-23
E-mail:  [email protected]
Час роботи: пн.-чт. 8:00-17:00, пт. 8:00-15:45
Дні приймання громадян з питань  видачі архівних довідок
Понеділок та четвер 8:00-17:00
Обідня перерва з 13-00 до 13-45

Віддалені робочі місця:

вул.Воробинська,16, м. Дубровиця, 34100

E-mail:  [email protected]

 

вул.Шевченка,16, смт. Рокитно, 34200

E-mail:   [email protected]

 
 
 
Основним завданням відділу є

              забезпечення реалізації  державної  політики  у  сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;   
              координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;
              внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;
              здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

Список установ документи яких зберігаються архівному відділі (вул.Демократична, 34, м. Сарни)

   

№ з/п

Назва фонду установ, документи якого зберігаються в архівному відділі

Роки
1
2
3
1.
Сарненська районна державна адміністрація
1992-2015рр.
2.
Сарненська районна рада
1992-2010рр.
3.
Сарненська міська рада
1992-2015рр.
4.
Клесівська селищна рада
1993-2012рр.
5.
Степанська селищна рада
1992-2018рр.
6.
В.Вербченська сільська рада
1992-2010рр.
7.
Вирівська сільська рада
1992-2013рр.
8.
Карасинська сільська рада
1992-2015рр.
9.
Карпилівська сільська рада
1993-2015рр.
10.
Зносицька сільська рада
1992-2017рр.
11.
Кам’яне-Случанська сільська рада
1992-2019рр.
12.
Коростська сільська рада
1992-2019рр.
13.
Костянтинівська сільська рада
1993-2014рр.
14.
Кричильська сільська рада
1993-2011рр.
15.
Кузьмівська сільська рада
1992-2015рр.
16.
Любиковицька сільська рада
1993-2019рр.
17.
Люхчанська сільська рада
1992-2020рр.
18.
Немовицька сільська рада
1992-2014рр.
19.
Ремчицька сільська рада
1992-2011рр.
20.
Селищенська сільська рада
1992-2019рр.
21.
Стрільська сільська рада
1993-2020рр.
22.
Погосподарські книги (с. Сарни, с. Доротичі)
1940-1979рр.
23.
Тинненська сільська рада
1992-2017рр.
1
2
3
24.
Тутовицька сільська рада
1993-2015рр.
25.
Чудельська сільська рада
1992-2019рр.
26.
Фінансове управління РДА
1996-2010рр.
27.
Управління державного казначейства в Сарненському районі
1996-2016рр.
28.
Міжрайонна державна податкова інспекція (об’єднана податкова інспекція)
1997-2018рр.
29.
Відділ агропромислового розвитку Сарненської РДА
1998-2019рр.
30.
Сарненська районна спілка споживчих товариств
1995-2008рр.
31.
Відділ освіти Сарненської РДА
1997-2013рр.
32.
Відділ культури і туризму Сарненської РДА
1993-2013рр.
33.
КЗ «Сарненська центральна районна лікарня»
 
1998-2008рр.
34.
Сарненський районний центр зайнятості
 
1992-2016рр.
35.
Управління Пенсійного фонду України в Сарненському районі (Сарненське об’єднане управління Пенсійного фонду)
1994-2019рр.
36.
Сарненський районний суд
 
1984-2015рр.
37.
Сарненське районне управління юстиції в Рівненській області
1999-2015рр.
38.

Сарненський районний відділ земельних ресурсів (Управління Держгеокадастру у Сарненському районі)

1996-2017рр.
39.

Територіальні виборчі комісії з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міського голів Сарненського району

2006, 2010, 2014, 2015, 2016 , 2020 рр.
40.
Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
2006, 2007, 2012, 2014, 2019 рр.
41.
Сарненська районна комісія з Всеукраїнського референдуму
2000р.
42.
Представництво Фонду державного майна України в Сарненському районі
1993-1996рр.
43.
Контрольно-ревізійний відділ у Сарненському районі Рівненської області
1994-2005рр.
44.
Сарненська райоонна організація профспілки працівників освіти і науки
1992-2014рр.
45.
Сарненська галузева районна рада голів профкомів працівників культури
 
1992-1994рр.;
2002-2013рр.
1
2
3
46.
Сарненська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я
1992-2013рр.
47.

Сарненська районна профспілкова організація працівників споживчої кооперації

1991-2013рр.
48.

Сарненський районний комітет профспілки працівників агропромислового комплексу

1992-1993рр.
49.
Сарненська районна профспілкова організація працівників державних установ
1992-2013рр.
50.
КСП «Горинь» с. Тутовичі Сарненського району
1992-2000рр.
51
Районний відділ (управління) статистики
1997-2012рр.
 
 

Список установ документи яких зберігаються архівному відділі

(вул.Воробинська,16, м. Дубровиця)
 
з/п
Назва фонду
Роки
1
2
3
1
Фінансове управління Дубровицької районної державної адміністрації
1980-2003рр.
2

Залузька сільська рада та її виконавчий комітет Дубровицького району

1979-2010рр.
3

Бережківська сільська рада та її виконавчий комітет Дубровицького району

1977-2004рр.
4

Берестівська сільська рада та її виконавчий комітет

1979-2013рр.
5

Соломіївська сільська рада та її виконавчий комітет

1991-2010рр.
6

Нивецька сільська рада народних депутатів Дубровицького району

1979-1994рр.
7

Колківська сільська рада та її виконавчий комітет Дубровицького району

1987,1989-2015рр.
8

Колгосп ім. Куйбишева с. Мочулище

1971-1978рр.
9

Селецька сільська рада та її виконавчий комітет

1977-2015рр.
10

Дубровицький виконавчий комітет районної Ради народних депутатів

1981-1992рр.
11
 

Відділ статистики у Дубровицькому районі

1985-2012рр.
12

Колективне сільськогосподарське підприємство ім. Лесі Українки с. Залужжя Дубровицького району

1980-2000рр.
13

колгосп ім. Кірова c. Колки

1982-1999рр.
14

колгосп ім. Леніна с. Висоцьк Дубровицького району

1972-1989рр.
1
2
3
15

Дубровицька міська рада та її виконавчий комітет

1992-2013рр.
16

виконавчий комітет Лютинської сільської Ради народних депутатів

1978-1985рр.
17

Висоцька сільська рада

1990-2016рр.
18

колгосп «Горинь» с. Селець Дубровицького району

1980-1993рр.
19

Дубровицький лісгоспзаг

1966-1989рр.
20

Дубровицька центральна районна лікарня

1966-1971рр.
21

Лісівська сільська рада та її виконавчий уомітет Дубровицького району

1992-2002рр.
22

Колгосп «Маяк» с. Тумень Дубровицького району

1965-1996рр.
23

Бродецька сільська рада

1947-1954рр.
24

Сварицевицька сільська рада Дубровицького району

1987-2015рр.
25

Осівська сільська рада народних депутатів Дубровицького району

1977-1989рр.
26

Жаденська сільська рада Дубровицького району

1989-2015рр.
27

виконавчий комітет Туменської сільської ради народних депутатів Дубровицького району

1979-2018рр.
28

Дубровицький районний відділ народної освіти

1980-1993рр.
29

Трипутнянська сільська рада народних депутатів Дубровицького району

1989-2020рр.
30

колгосп «Прогрес» с. Бережки Дубровицького району

1980-1987рр.
31

колгосп ім. ХХІV партз’їзду с. Нивецьк Дубровицького району

1984-1987рр.
32

колгосп «Ленінським шляхом» с. Бережниця Дубровицького району

1982-1988рр.
33

Виконавчий комітет Вербівської сільської ради народних депутатів Дубровицького району

1974-1975рр.
34

Виконавчий комітет Миляцької сільської ради Дубровицького району

1988-2015рр.
35

Колективне сільськогосподарське підприємство «Промінь» с. Соломіївка Дубровицького району

1984-1999рр.
36

Колективне сільськогосподарське підприємство «Україна» с. Удрицьк Дубровицького району

1972-1999рр.
37

колгосп ім. Чапаєва Дубровицького району

1980-1988рр.
38

Удрицька сільська рада Дубровицького району

1990-2015рр.
39

Колгосп «Світанок» Дубровицького району

1982-1989рр.
40

Виконавчий комітет Мочулищанської сільської ради народних депутатів Дубровицького району

1980-1993рр.
41

Колгосп «Дружба» с. Осова Дубровицького району

1983-1990рр.
1
2
3
42

Бережницька сільська рада та її виконавчий комітет Дубровицького району

1990-2015рр.
43

Дубровицький районний комітет народного контролю

1982-1991рр.
44

Дубровицька районна планова комісія м.Дубровиця Ровенської області

1972-1991рр.
45

Дубровицький районний відділ культури

1979-1989рр.
46

Дубровицьке районне об’єднання по технічному забезпеченню колгоспів "Сільгосптехніка"

1973-1985рр.
47

Колгосп “Зоря» с. Берестя Дубровицького району

1982-1987рр.
48

Людинська сільська рада та її виконавчий комітет Дубровицького району

1985-2016рр.
 
49

Комбінат комунальних підприємств

1946-1977рр.
50

Дубровицький райком профспілки працівників держустанов

1984-1988рр.
51

Дубровицька районна спілка споживчих товариств

1979-1990рр.
52

Дубровицький райком профспілки працівників агропромислового комплексу

1979-1990рр.
53

Рада голів профкомів і профорганізаторів установ освіти Дубровицького району

 
1984-1994рр.
54

Дубровицький райком профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації

1984-1988рр.
55

Дубровицька районна редакція газети “Поліський маяк»

1976-1984рр.
56

Дубровицький районний суд Рівненської області

 
1976-2006рр.
57

Дубровицький райком профспілки медичних працівників

 
1984-1988рр.
58

Дубровицький райком профспілки працівників культури

 
1984-1988рр.
59

Радгосп “Трипутнянський» Дубровицького району

 
1967-1989рр.
60

Висоцький Лісгоспзаг с. Висоцьк Дубровицького району

 
1967-1986рр.
61

Радгосп “Озерський»с. Лісове Дубровицького району

 
1982-1990рр.
1
2
3
62

Об’єднаний фонд: Дубровицький уполмінзаг, Висоцький уполминзаг артіль «Червоний чоботар», артіль ім.. Кірова відділ будівництва в колгоспах Висоцький відділ сільського господарства Дубровицька лісодільниця Дніпропетровського лісозаводу, Висоцьке райвно, Висоцький райвиконком.

 
 
 
 

1944-1954,1949-1953, 1944-1954, 1948-1951, 1946-1954, 1951-1953, 1952-1958, 1946-1959, 1948-1958рр.

 
63
Вибори
 
 
24.01.2006-16.05.2006
13.08.2007-16.11.2007
28.11.2009-16.02.2010
26.08.2012-14.11.2012

05.09.2014-31.10.2014
31.03. 2019-08.05.2019
31.05.2019-02.08.2019рр.

 
64

Відділення Державного казначейства України у Дубровицькому районі

1996-2003рр.
65

Дубровицька районна державна адміністрація Рівненської області

1992-2002рр.
66

Дубровицький районний центр зайнятості

1991-2010рр.
67

Управління Пенсійного фонду України в Дубровицькому районі

1994-2015рр.
68

Дубровицьке районне управління юстиції

2000-2015рр.
69

Управління Держгеокадастру у Дубровицькому районі Рівненської області

1996-2017рр.
70

Велюнська сільська рада та її виконавчий комітет Дубровицького району Рівненської області

1993-2020рр.
 
 

Список установ документи  яких зберігаються в архівному відділі (постійного зберігання та з кадрових питань)

(вул.Шевченка,16, смт. Рокитно)

 
№ з/п
Назва фонду
Роки
1
3
4
1

Уповноважений Міністерства заготівель СРСР у Рокитнівському районі

1947-1956
2

Масевицька сільська рада Рокитнівського району

1947-1957 (пог.кн.),

1991-2015
1
2
3
3

Буда-Рокитнівська сільська радаРокитнівського району

1947-1955(пог.кн.)
4
Рокитнівська райспоживспілка
 
1951-2013
5

Рокитнівська сільська радаРокитнівського району

1945-1949(пог.кн.),

1991-2015
6

Ломська сільська радаРокитнівського району

1944-1960(пог.кн.)
7

Томашгородська сільська радаРокитнівського району

1991-2008
8

Фінансовий відділ (управління) Рокитнівської райдержадміністрації

1992-1998
9

Осницька сільська радаРокитнівського району

 
1944-1954(пог.кн.)
10

Єльнівська сільська радаРокитнівського району

 
1950-1960(пог.кн.)
11

Дроздинська сільська радаРокитнівського району

 
1947-1954(пог.кн.)
12

Старосільська сільська радаРокитнівського району

1991-2018
13

Рокитнівська селищна радаРокитнівського району

1946-1965 (повул.кн.),

1992-2009
14

Кисорицька сільська радаРокитнівського району

1941(пог.кн.),

1992-2010
15

Дертівська сільська радаРокитнівського району

 
1947-1954(пог.кн.)
16

Карпилівська сільська радаРокитнівського району

 
1992-2011
17
Сновидовицька сільська радаРокитнівського району
1992-2015
18

Остківська сільська радаРокитнівського району

 
1947-1955
19

Колгосп ім.Дзержинського, КСП "Промінь" с. Борове Рокитнівського району

1988-2000
20

Відділ культури Рокитнівської райдержадміністрації

1991-2005
21

Борівська сільська радаРокитнівського району

 
1992-2010
22

Будки-Борівська сільська радаРокитнівського району

1947-1954(пог.кн.)
23

Колгосп "Більшовик", пайгосп "Полісся" с. Масевичі Рокитнівського району

1988-2000,

1949-2000 (ОС)

24

Блажівська сільська рада Рокитнівського району

 
1992-2014
25

Залавська сільська рада Рокитнівського району

1947-1954
1
2
3
26

Редакція Рокитнівської районної газети "Шлях до комунізму"

1974-1978
27

Колгосп "Ленінським шляхом", КСП "Колос" с.РокитнеРокитнівського району

1988-2000,

1949-2000 (ОС)

28
Рокитнівська районна рада
 

1992-2011

29

Крутослобідська сільська рада Рокитнівського району

1945-1954 (пог.кн.)

30

Колгосп, КСП ім. Б.Хмельницького с. Карпилівка Рокитнівського району

1987-2000,

1963-2000 (ОС)

31

Вежицька сільська рада Рокитнівського району

 
1992-2018
32

Березівська сільська рада Рокитнівського району

 
1992-2014
34

Кам'янська сільська рада Рокитнівського району

 
1992-2016
35

Біловізька сільська рада Рокитнівського району

 
1992-2016
36

Колгосп, КСП "Україна" СГПП "Молода Україна" с.БлажевоРокитнівського району

1989-2000,

1961-2014 (ОС)

37

Томашгородська селищна рада Рокитнівського району

1992-2014
38

Купельська сільська рада Рокитнівського району

 

1947-1954 (пог.кн.)

39

Глиннівська сільська рада Рокитнівського району

 
1992-2014
40

Колгосп 40 років Жовтня,   АТ "Нива", с.КисоричіРокитнівського району

1988-2000
41
Рокитнівська центральна районна лікарня
 
1992-2010
42

ДП "Остківський лісгосп" с.ОсткиРокитнівського району

1992-2003
43

ДП "Рокитнівський лісгосп" смт Рокитне Рокитнівського району

1992-2006
44

Колгосп "Маяк", ФГ "Поліська Нива", с. Дерть Рокитнівського району

1991-2000,

1960-2013 (ОС)

45

Колгосп, КСП "Іскра", с. Нетреба Рокитнівського району

1990-2000
46

Колгосп, КСП "Світанок" с. Сновидовичі Рокитнівського району

1991-2000,

1947-2000 (ОС)

47

Відділ освіти Рокитнівської райдержадміністрації

 
1991-2004
48

Відділ агропромислового розвитку Рокитнівської райдержадміністрації

1992-2012

1965-2012 (ОС)

1
2
3
49

Радгосп "Березівський", КСП "Березівське", СГПП "Злагода" с. Березове Рокитнівського району

1989-2000,
1948-2013(ОС)
50

Радгосп "Томашгородський", КСП "Сехи", СГПП "Абердин" с. Томашгород Рокитнівського району

1988-2000,

1961-2011 (ОС)

51

Рокитнівський райком профспілки працівників сільського господарства

1986-1993
52

Радгосп "Біловізький", КСП "Біловізьке", СГПП "Біловізьке" с.БіловіжРокитнівського району

1988-1991,

1966-2012 (ОС)

53

Радгосп "Кам'янський", КСП "Кам'янське", СГПП "Прикордонник", с. Кам’яне Рокитнівського району

1989-1999,

1968-2008 (ОС)

54

КСП "Старосільське" с. Старе Село Рокитнівського району

1979-1986

1997-2000 (ОС)

55
Райком профспілки працівників медицини
1975-1988
56
Рокитнівський районний суд
 
1984-2007
57
Рокитнівське РАПО
1986-1991 (книги-звіти)

1986-1992 (ОС)

58
Об'єднаний фонд ліквідованих підприємств
 
1996-2017
59

Рокитнівська районна державна адміністрація

 

1992-2011

60

Представництво ФДМ України у Рокитнівському районі

1995-1996
61

Рокитнівська районна комісія з Всеукраїнського референдуму

2000 (списки)

62

Клесівський кар'єр с. Заверіччя Рокитнівського району

1955-1996 (ОС)

63

Рокитнівський відгодівельний пункт, КСП "Мир", СГПП "Старики" с. Старики Рокитнівського району

1995-2000

1952-2004 (ОС)

64

Рокитнівське відділення АК АПБ "Україна"

1940,1944-2000
1944-2000(ОС)
65

Контрольно-ревізійний відділ у Рокитнівському районі

1993-2007
66

Рокитнівський деревообробний цех СлавутськогоДОКу

1954-2001(ОС)
67

Управління Пенсійного фонду України в Рокитнівському районі

1994-2017
1993-2017(ОС)
68

Відділення Державного казначейства в Рокитнівському районі

1996-2011
69
Рокитнівський районний центр зайнятості
1992-2011
1
2
3
70
Рокитнівський вузол поштового зв'язку
 
1944-2004(ОС)
71
Рокитнівська районна податкова інспекція
1990-2003,
1990-2007(ОС)
72

Рокитнівський районний відділ земельних ресурсів

1992-2017
1996-2017(ОС)
73

Територіальні виборчі комісії з виборів депутатів до місцевих рад, сільських, селищних голів Рокитнівського району

2005-2015

2006, 2015(ОС)

74

ЗАТ "Ярівськийгранкар'єр" смт Томашгород Рокитнівського району

1970-2006(ОС)
75
Рокитнівське районне управління юстиції
 
1999-2016
 
 
 
 
Начальник архівного відділу
Сарненської райдержадміністрації                                                Оксана БАБИЧ