Також дивіться новини на facebook.com

Архів - Бер 30, 2021

Дата

ПОЛОЖЕННЯ про загальний відділ апарату Сарненської районної державної адміністрації

  І. Загальні положення
 

1.1. Загальний відділ апарату Сарненської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації з метою забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації, належного розгляду звернень громадян, що надходять до райдержадміністрації, надання методичної допомоги з питань ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації, організації особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації та з метою здійснення контролю  за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

У своїй діяльності з питань здійснення контролю відділ безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, з інших питань – керівнику апарату районної державної адміністрації.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Інструкціями: з діловодства, з діловодства за зверненнями громадян, Інструкцією  про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в апараті Сарненської райдержадміністрації, а також цим Положенням.ПОЛОЖЕННЯ про архівний відділ Сарненської районної державної адміністрації

 1. Архівний відділ Сарненської районної  державної адміністрації (далі -   відділ) утворюється головою райдержадміністрації,  входить до її складу і в межах Сарненського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також   підзвітний і підконтрольний  Державному архіву Рівненської області, а в частині державної служби – керівнику апарату районної державної адміністрації.
3. Відділ   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією та законами України,  актами Президента  України, Кабінету     Міністрів     України,    наказами Міністерства юстиції України, Укрдержархіву, розпорядженнями   голів обласної   та   районної  державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами директора  Державного архіву  Рівненської області, а також положенням про відділ.
4. Відділ не має статусу юридичної особи публічного права.
 
5. Основними  завданнями відділу є:
 
              забезпечення реалізації  державної  політики  у  сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;


До відома громадян

 В архівному відділі Сарненської райдержадміністрації (м. Сарни, м. Дубровиця,  смт. Рокитно)зберігаються документи постійного строку зберігання органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ.

Документи ліквідованих установ Сарненського району зберігаються  в КУ «Трудовий архів» Сарненської міської ради.Список установ документи яких зберігаються архівному відділі (вул.Демократична, 34, м. Сарни)

   

№ з/п

Назва фонду установ, документи якого зберігаються в архівному відділі