Також дивіться новини на facebook.com

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

     Інвестор (замовник): Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації.
   Поштова і електронна адреса: 34500 Рівненська обл., м.Сарни, вул.Демократична,17 тел. (03655) 2-17-97
   Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): об’єкт знаходиться на вул.Шкільна,33 в с.Вири Сарненського району Рівненської області.
    Характеристика діяльності (об'єкта): будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів (в т.ч. котельні на твердому паливі та локальних очисних споруд).
    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013р. за №808 об’єкт (котельні понад 200 кВт) внесено до Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
    Транскордонного впливу немає.
    Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

- будівництво загальноосвітнього навчального закладу пов’язано необхідністю збільшення місць та забезпечення дітей сучасними умовами для навчання в школі;

- будівництво котельні забезпечить належне теплопостачання в приміщеннях школи;

- будівництво КНС з вбудованим блоком біологічної очистки, що забезпечить очищення стічних вод школи з подальшим відведенням на біоплато гідропонного типу.
     Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних - 2,1018 га;

- енергетичних (паливо, тепло, електроенергія):

а) витрати палива:

- тверде паливо (відходів деревини) – 170 т/рік.

б) витрати тепла 550 кВт (473000 ккал/год); 745,4 Гкал/рік;

в) витрати електроенергії – 992,1 тис. кВт год./рік);

- водних – 10,0 м3/добу.
    Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт Підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт Замовника.
    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; забезпечення очищення госппобутових стічних вод та недопущення забруднення навколишньої території відходами. Розглядається в одному варіанті.
    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна.
    Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє природне середовище:
    Вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту відсутній.
   Вплив на повітряне середовище вплив на повітряне середовище під час будівництва має тим­ча­со­вий ха­ра­к­тер і по­в’я­заний з забрудненням повітря пилом і продуктами викидів дви­гу­нів при ро­­бо­ті бу­дівельних машин і автотранспорту; потенційним джерелом впливу при експлуатації (викиди продуктів згоряння деревини) є котельня з двома котлами «ХАРДІ-300), що працюватимуть на твердому паливі (пелети з відходів деревини), потужністю 300 кВт кожний, які розміщені в запроектованій котельні (джерела №1,2), і призначені для забезпечення тепловою енергією приміщень школи. Загальне теплове навантаження на опалення складає 550 (0,473) кВт (Гкал/год).

Вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на водне середовище – госппобутові та виробничі (від харчоблоку та дренажні, умовно чисті від котельні) стічні води.

Вплив на ґрунти – можливе забруднення будівельними відходами, що утворюються під час будівництва школи та відходами (ТПВ, зола, відходи очисних споруд) при експлуатації.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти відсутній.

Вплив на навколишнє соціальне середовище – позитивний.

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.
    Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: виробничі (зола, осад) та тверде побутове сміття збирається в металеві контейнери на бетонованому майданчику в господарській зоні з подальшим вивезенням на сільське сміттєзвалище.
    Обсяг виконання ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
    Участь громадськості: розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування Заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності. За довідками звертатись у відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації за адресою: Рівненська обл., м.Сарни, вул.Демократична,17 тел. (03655) 2-17-97
    ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ МАТЕРІАЛІВ ОВНС

Назва об’єкта: «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів за адресою: с.Вири, вул.Шкільна,33 Сарненського району Рівненської області».

Проектувальник ОВНС: ТОВ «ОРБІТА БУДПРОЕКТ»

Перелік співвиконавців: відсутні.

Характер будівництва: нове будівництво.

Місце знаходження: Рівненська область, Сарненський район, с.Вири, вул.Шкільна,33.

Стадія проектування:  робочий проект.

Перелік джерел впливу: котельня, локальні очисні споруди.

Перелік очікуваних негативних впливів:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при експлуатації котельні, викиди від автотранспорту і будівельної техніки в період будівництва об’єкту;

відведення госппобутових та виробничих (від харчоблоку та дренажні, умовно чисті від котельні) стічні води;

будівельні відходи, що утворюються під час будівництва школи та відходи при експлуатації: ТПВ, зола;

шумове навантаження будівельної техніки в період будівництва об’єкту;

шумове навантаження вентиляційних систем навчального закладу та обладнання котельні під час експлуатації.

Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи: атмосферне повітря, грунт.

Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003* «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Додаткові вимоги: відсутні.

Порядок проведення, терміни підготовки ОВНС: згідно із заключеним договором.

До завдання на розробку матеріалів ОВНС додаються:

- заява про наміри.

- викопіювання району розміщення об’єкта з джерелами забруднення М 1:500.

Заява про екологічні наслідки діяльності

Дані про планову діяльність , мету і шляхи її здійснення.

Об'єкт проектованої діяльності – Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів за адресою: с.Вири, вул.Шкільна,33 Сарненського району Рівненської області.

Замовник проекту – Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації.

Мета даного проекту є: збільшення місць та забезпечення дітей сучасними умовами для навчання в школі.

Для забезпечення належного теплопостачання в приміщеннях навчального закладу на території школи запроектовано котельню на твердому паливі (пелетах з відходів деревини).

Котельня запроектована з двома твердопаливними котлами HARDY потужністю 300кВт кожний. Загальна потужність котельні 600 кВт.

Котельні потужністю більше 200 кВт, включені до Переліку видів діяльності і об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28.08.2013 року №808.

Річні витрати тепла становлять 745,4 Гкал/рік; річні витрати палива - 214,254 тонн/рік.

Котельня розрахована на роботу за опалювальним графіком – 182 доби на рік, 24 години на добу протягом опалювального сезону (4368 год).

Продукти згоряння від нових котлів відводяться в дві димові труби висотою Н=22м, діаметром 400/460мм.

Висота та діаметр димових труб достатній для забезпечення відведення кількості продуктів згоряння та розсіювання викидів в атмосфері.

Джерело водопостачання будівлі проектуєма артезіанська свердловина.

Стічні води відводяться запроектованою самопливною каналізаційною мережею на проектуємі локальні очисні споруди. В робочому проекті запропонована технологія аноксидно-аеробного процесу біологічного очищення з використанням суміші популяцій гетеротрофних нітрифікуючих і денітрифікуючих мікроорганізмів активного мулу. Знезаражені очищені стічні води відводяться на біоплато гідропонного типу.

Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

 Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальне при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних норм і стандартів

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту планової діяльності, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

Котельня не підлягає взяттю на державний облік.

Виробничі (зола, осад) відходи, які утворюються в процесі діяльності котельні та ЛОС, разом з ТПВ, планується вивозити на санкціоноване сміттєзвалище.

Шумове навантаження, що створюватиме технологічне обладнання котельні після вводу в експлуатацію, не перевищуватиме допустимих санітарно-гігієнічних нормативів. Впливи ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на оточуюче середовище.

Перелік залишкових впливів

Визначені залишкові впливи в приземному шарі з врахуванням фону складають в долях ГДК: - при спалюванні пелет з відходів деревини - по діоксиду азоту – 0,1187 ГДК, по оксиду вуглецю – 0,0811 ГДК; по пилу неорганічному – 0,1117 ГДК; по групі сумації №31 – 0,1599 ГДК.

Вжиті заходи інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Заходом інформування громадськості є оприлюднення «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки».

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

«Замовник» зобов’язується:

Суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності з проектом.

Проводити експлуатацію котельні у відповідності з проектом та інструкціями по експлуатації обладнання.

Забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу у відповідності з вимогами штатного розкладу і виробничих інструкцій.

Регулярно проводити перевірку знань інструкцій і вимог охорони навколишнього середовища обслуговуючим персоналом.

Слідкувати за санітарним і протипожежним станом приміщення.

Забезпечення отримання необхідних дозвільних документів (лімітів) при необхідності;

Дотримання норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки в процесі подальшої експлуатації об’єкту;

Експлуатацію об’єкта з додержанням принципів добросусідства та вільного доступу громадськості до інформації, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище;

Забезпечення оплати платежів за забруднення навколишнього природного середовища в об’ємах та в терміни, передбачені чинним законодавством.

Контроль забруднення навколишнього природного середовища буде здійснюватися інструментальними методами силами ліцензованих лабораторій у відповідності з затвердженими методиками з екологічних позицій, рівень впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище визначається, як мінімальний.Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування