Також дивіться новини на facebook.com

№ 260 від 26 червня 2018 року "Про Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району на 2018-2024 роки"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації
 

26   червня 2018 року                                                                                         № 260

 
        
На підставі вимог Кодексу цивільного захисту України, статей 13, 25 Закону України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та  зв’язку у сфері цивільного захисту» та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 240 «Про Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки»,             з метою забезпечення оповіщення та постійного інформування про обстановку при загрозі виникнення або виникненні надзвичайної ситуації:
 

1.                 Схвалити Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району на 2018-2024 роки (далі-Програма) згідно з додатком.

 

2.                Сектору цивільного захисту населення райдержадміністрації подати Програму на затвердження Сарненській районній раді в установленому порядку.

 

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації в районному бюджеті на 2018 та наступні роки  передбачати  необхідні кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Назарця І.П.

 
 
 
 
 
Виконуючий обов’язки
голови адміністрації                                                                            І.Назарець
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                    Додаток
                                                                                    до розпорядження голови
                                                                                    райдержадміністрації

                                                                                    26 червня 2018 року № 260

 

Програма реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району на 2018 - 2024 роки

І. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру, забезпечення оповіщення і постійного інформування керівного складу та населення району щодо обстановки в зоні можливого ураження та відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 240 «Про Програму реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки». .

Централізоване оповіщення населення, керівного складу органів управління цивільного захисту району здійснюється засобами апаратури автоматизованого оповіщення шляхом:

надання інформації, в односторонньому порядку, через чергові частини Сарненського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Сарненського районного сектору Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області;

подання сигналу "Увага всім" з увімкненням зовнішніх електросирен та зверненням до населення району або надання йому інформації шляхом перехоплення радіомовлення радіотрансляційного вузла, у тому числі через FM - радіостанцію;

передачі сигналу виклику посадовим особам цивільного захисту району з автоматизованого робочого місця районної державної адміністрації та через стійку циркулярного виклику (СЦВ) місцевої АТС.

Разом з тим, апаратура районної системи оповіщення вичерпала ресурс експлуатації, морально і фізично застаріла. Резерви запасних частин для її ремонту відсутні. Через надмірні строки експлуатації збільшується кількість технічних несправностей та вартість технічного обслуговування.

Із впровадженням в мережах єдиної національної системи зв’язку сучасних цифрових телекомунікаційних систем використання застарілих зразків апаратури оповіщення за аналоговим принципом стало проблематичним та недоцільним.

Таким чином, функціонування системи оповіщення недостатньо ефективне через:

невідповідність аналогової мережі і апаратури системи оповіщення та зв'язку цивільного захисту сучасним вимогам побудови телекомунікаційної мережі загального користування;

недостатність можливості використання мереж супутникового і стільникового зв'язку, автоматизації процесів управління.

Реконструкція районної системи централізованого оповіщення та зв’язку дозволить в автоматичному режимі здійснювати оповіщення населення і органів управління цивільного захисту про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру.

Крім того, передбачається можливість оперативно отримувати інформацію про стан безпеки потенційно небезпечних об’єктів в районі.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою удосконалення автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту району (далі – система оповіщення) є автоматизація процесів оперативного доведення до чергових служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аварійно-рятувальних служб, підприємств, установ, організацій та населення сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру, постійного інформування їх про обстановку, що склалася у зоні можливого ураження.

Для досягнення зазначеної мети   передбачається   вирішити такі основні завдання:

на новій елементній базі продовжувати створювати сучасну систему оповіщення із застосуванням новітніх технологій передачі інформації;

підвищити надійність та ефективність системи оповіщення;

забезпечити сумісність системи оповіщення з мережами загального користування, спеціальними, локальними та об'єктовими системами оповіщення на потенційно небезпечних об'єктах.

 

Програма виконується у два етапи.

На першому етапі (2018 - 2020 роки) передбачається:

Продовження проведення дослідних робіт з метою визначення принципів побудови та шляхів удосконалення автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв'язку цивільного захисту, спеціальних, локальної та об'єктових систем оповіщення, забезпечення їх сумісності;

підготовка та прийняття нормативних актів та інших документів, які визначають порядок розроблення, встановлення, роботу, експлуатацію, технічне обслуговування, розвиток та модернізацію зазначеної системи;

розроблення комплексу методів, алгоритмів та оптимізації матеріальних і фінансових ресурсів;

оснащення новими елементами папаратури системи оповіщення пункту управління райдержадміністрації.

На другому етапі (2019 - 2024 роки) передбачається:

коригування заходів Програми, з урахуванням їх виконання на першому етапі;

оснащення новими елементами апаратури районної системи централізованого оповіщення та зв'язку цивільного захисту, пунктів управління райдержадміністрації;

оснащення та підключення елементів нової апаратури системи оповіщення і зв’язку від центрів комутації до периферійного кінцевого обладнання (місця масового перебування людей, сільські, селищна, міська ради, об’єднані територіальні громади, населені пункти, потенційно небезпечні об’єкти);

створення локальних систем оповіщення працюючого персоналу та населення, яке потрапляє в зону шкідливої дії небезпечних факторів окремих потенційно небезпечних об’єктів під час можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру, на основі апаратури оповіщення та зв'язку цивільного захисту на сучасній елементній базі, сумісній з апаратурою автоматизованої системи централізованого оповіщення району;

організація та проведення навчання з оперативно-черговими службами та фахівцями потенційно небезпечних об’єктів по роботі з елементною базою системи оповіщення та зв’язку, проведення технічного обслуговування та ремонту.

ІІІ. Механізм реалізації та контролю за виконанням Програми

Забезпечення координації заходів щодо реалізації Програми здійснюється сектором  цивільного захисту населення райдержадміністрації.

ІV. Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить здійснення комплексних заходів, спрямованих на ефективне вирішення питань державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру, постійну готовність цивільного захисту району до дій за призначенням в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, при можливих терористичних проявах, організоване переведення системи цивільного захисту району з мирного часу на особливий період.

Кінцевим результатом реалізації Програми є створення сучасної елементної бази районної автоматизованої системи оповіщення, що дозволить:

1. Здійснювати оповіщення:

населення - шляхом керування з автоматизованого робочого місця кінцевими пристроями оповіщення та перехопленням мереж проводового та ефірного мовлення;

відповідальних посадових осіб -  шляхом доведення через абонентські термінали мовних та/або текстових повідомлень.

2. Підвищити обізнаність населення району щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Підвищити рівень оперативного реагування на надзвичайні ситуації, удосконалити систему управління силами та засобами аварійно-рятувальних формувань.

V. Фінансування Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджет, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування заходів, передбачених Програмою, наведено у додатку 1 до Програми.

Розрахунок вартості технічних засобів, проведення технічного обслуговування для створення автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту району наведено у додатку 2 до Програми.

 
VI. Порядок використання коштів

1.     Видатки районного бюджету на Програму мають цільове призначення і щороку затверджуються рішенням районної ради.

2.     Кошти, виділені з державного і обласного бюджетів та ті, що надійшли з інших джерел фінансування, відповідно до чинного законодавства використовуються на:

здійснення обстеження зазначеної системи оповіщення та складання кошторису з виготовлення її технічного проекту;

проведення повної реконструкції системи оповіщення;

придбання нової сучасної техніки зв’язку та оповіщення;

технічне обслуговування, ремонт, відновлення та заміну засобів оповіщення та зв’язку.

3.     Звіт про цільове використання коштів, виділених з державного бюджету, надається районній державній адміністрації сектором цивільного захисту населення районної державної адміністрації щороку до 10 січня.

 
VІІ. Заходи та завдання щодо виконання Програми
 

 1. Підтримувати в постійній готовності систему оповіщення до використання за призначенням, аналізувати технічний стан апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку, що входять до складу системи оповіщення.

Сектор цивільного захисту населення, райдержадміністрації, цех телекомунікаційних послуг № 14   Рівненської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), ТРК «Полісся» (за згодою).

Постійно та під час комплексної (повної) перевірки технічного стану автоматизованої системи централізованого оповіщення.

 

2. Постійно проводити моніторинг проведених робіт з реконструкції системи оповіщення, вживати заходів з оновлення технічної бази системи новітніми зразками складових апаратури оповіщення і програмного забезпечення.

Сектор цивільного захисту населення, райдержадміністрації, цех телекомунікаційних послуг № 14   Рівненської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою), ТРК «Полісся» (за згодою).

  2018 - 2024 роки.
 

3. Щорічно проводити уточнення фінансово-кошторисних розрахунків з урахуванням результатів моніторингу проведених робіт, розвитку науково-технічного прогресу та реальних цін. При необхідності вносити зміни до Програми.

Сектор цивільного захисту населення, райдержадміністрації.

2018 - 2024 роки.
 
 
 
 
 
 
 
Керівник апарату
адміністрації                                                                                        В.Стельмах
 
 
 
Додаток 1
до Програми
 
ПАСПОРТ 

Програми реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району на 2018 - 2024 роки

 
 
1.

Ініціатор розроблення Програми

Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації   

2.

Розробник Програми

Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації   

3.

Відповідальні виконавці Програми

Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації.

4.
Термін реалізації Програми

2018 – 2024 роки

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

 

                       1049,0 тис. гривень

 

районний бюджет

1049,0 тис. гривень
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до Програми
 
 
РОЗРАХУНОК

вартості технічних засобів, проведення технічного обслуговування для створення автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району

 
пор.
Найменування
заходів
Кіль-
кість

Вартість одиниці,

тис. грн.

Загальна сума,

тис. грн.

Джерела фінансування

Термін викона

ння, рік

 
1
2
3
4
5
6
7
 
1.
Закупівля та встановлення (комплект)
 
1.1.

Блоків оповіщення універсальних для активації гучномовців, керування сиренами

25
 
36,0
 
900,0

Районний бюджет

2018 -2024
 
1.3.
ФМ-тюнерів
2
16,0
32,0

Районний бюджет

2018 -2024
 
1.4.

Комп’ютера ефірного (використовується цілодобово для передачі сигналу на вежу та запуску ефіру)

1
15,0
15,0

Районний бюджет

2018 -2024
 
1.5.

Комп’ютера монтажного (використовується для обробки звукозаписів та монтажу звукових доріжок)

1
19,0
19,0

Районний бюджет

2018 -2024
 
 
1.6

Автоматизованого робочого місця району (комплект для чергового районної державної адміністрації)

1
51,0
51,0

Районний бюджет

2018 -2024
 
 
2.

Проведення технічного обслуговування встановленого обладнання, відновлення працездатності обладнання, яке вийшло з ладу, фінансове забезпечення  мобільного зв’язку автоматизованого робочого місця для оповіщення посадових осіб

7
32,0
32,0

Районний бюджет

2018 -2024
 
1
2,0
2,0
2018
 
1
5,0
5,0
2019
 
1
5,0
5,0
2020
 
1
5,0
5,0
 
2021
 
1
5,0
5,0
 
2022
 
1
5,0
5,0
 
2023
 
1
5,0
5,0
 
2024
 
Всього:
 
 
1049,0
 
 2018 -2024
 

З них:

 
 
1049,0
 
 
 
районний бюджет
 
 
1049,0
 
 2018 -2024