Також дивіться новини на facebook.com

Соціально-економічне становище Сарненського району за січень–квітень 2018 року

  Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 104,5 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зросла на 96 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 26 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 364 особи, померлих – 295 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2018р. становила 1065 осіб. У загальній кількості безробітних 74,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 57,8% – жінки, 40,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 107. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 10 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1935 грн, що дорівнює 52% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2018р. становила 6274 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,7 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з I кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 23,4%.

Розмір заробітної плати по району у I кварталі 2018р. на 7,4%, або на 503 грн, не досягав середньообласного рівня (6777 грн).

 

Соціальний захист

У січні–квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,6 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,3 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. склала 688,8 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 417,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 161,5 грн.

Крім того, 2,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 7,9 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,3 тис. домогосподарств на суму 7,3 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3125,3 грн.

У січні–квітні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 25,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 18,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 138,7%.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2018р. в районі обліковано 311 кримінальних правопорушень, що на 4,4% більше, ніж у січні–квітні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 80 – тяжкі та особливо тяжкі (на 14,9% менше, ніж у січні–квітні 2017р.).

За цей період виявлено 59 осіб, які вчинили злочини.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 56,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 5% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 534,6 грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2018р. реалізовано на забій 127 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 39,3% більше порівняно з січнем–квітнем 2017р., вироблено 1415 т молока (на 6% більше).

На 1 травня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 3088 голів (на 5,2% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 1137 голів (на 9,9% більше); свиней – 752 голови (на 39,8% більше), птиці свійської – 250,2 тис. голів (на 13% більше).

У січні–квітні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 170,7 т тварин сільськогосподарських живих (на 46,2% менше рівня січня–квітня попереднього року), 1,4 тис.т молока (на 4,5% більше). Середня ціна їх реалізації зросла відповідно на 7,2% і 11,7%.

 
Промисловість

У січні–квітні 2018р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. підприємствами району у 92 рази збільшено виробництво деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 37,1% – виробів здобних, на 26,2% – кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби, на 25,5% – хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, на 8,3% – кормів готових (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для свиней, на 13,4% – граніту необробленого або начорно обробленого (валового), на 3,8% – виробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини, на 1,5% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію); на рівні відповідного періоду попереднього року виготовлено виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв). Разом з тим на 33,6% зменшився випуск гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, на 26,3% – меблів кухонних.

 
Будівництво

У січні–квітні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1040 тис.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

У січні–березні 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 7,3 тис.м2 загальної площі нового житла, що становить 67,8% обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 10,6%.

 
Транспорт

У січні–квітні 2018р. автотранспортними підприємствами району перевезено 113,3 тис. пасажирів та виконано пасажирооборот в обсязі 1,9 млн.пас.км, що становить відповідно 99,2% та 95,7% рівня січня–квітня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2018р. експорт товарів становив 6,4 млн.дол. США, імпорт – 1,5 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно у 2,4 раза та 2,5 раза. Позитивне сальдо становило 4,9 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Білорусі, Румунії, Російської Федерації.

Основу товарної структури експорту складали мінеральні продукти, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Велику Британію, Білорусь.

У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 15 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 142,8 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 90,9% загального обсягу прямих інвестицій.