Також дивіться новини на facebook.com

№ 215 від 23 травня 2018 року "Про Програму зайнятості населення Сарненського району на 2018 - 2022 роки"

  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 
23 травня 2018 року                                                                            № 215
 
Про Програму зайнятості
населення Сарненського 
району на  2018 - 2022 роки
 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 25 квітня 2018 року № 266 «Про програму зайнятості населення Рівненської області на 2018 – 2022 роки» та з метою створення умов для забезпечення зайнятості населення району, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності:

 1. Схвалити  Програму зайнятості населення Сарненського району на 2018 - 2022 роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

 2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації подати Програму на розгляд та затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Виконавцям забезпечити виконання заходів Програми, про що інформувати управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щокварталу до   01 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2018 року № 266 «Про Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018 – 2022 роки» подавати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Параницю Н.М.

 
Голова адміністрації                                                                         Я. Яковчук
    Додаток

 до  розпорядження

 голови райдержадміністрації

 23 травня 2018 року  №215

 
 
ПРОГРАМА
зайнятості населення Сарненського району 
до 2022 року
  

Процеси, які відбуваються в політичній, соціально-економічній сферах країни, продовжують впливати на стан ринку праці району.

Ситуація щодо безробіття в 2017 році продовжувала залишатись напруженою та характеризувалась скороченням зайнятості та зростанням безробіття, про що свідчать останні оприлюдненні дані Головного управління статистики в Рівненській області щодо економічної активності населення.

 Об’єктивними причинами такої ситуації є те, що район завжди був і залишається трудонадлишковим, а через низький попит на робочу силу ситуація залишається напруженою. Для вирішення проблем зайнятості населення доцільно посилити роботу з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів та зменшити обсяги нелегальної зайнятості та збільшити рівень заробітної плати.

На ринок праці району великий вплив має зайнятість населення у неформальному секторі економіки.

Незважаючи на зменшення обсягів зайнятого населення та зростання обсягів безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення, зменшення середньооблікової кількості найманих працівників та активізацію руху робочої сили з окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції, відбувалося зменшення обсягів реєстрації безробітних у центри зайнятості. Значною мірою на цю ситуацію вплинуло впровадження Регламенту роботи центрів зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів, а як наслідок цього – збільшення кількості працевлаштованих громадян до набуття статусу безробітного. Крім того, зменшення реєстрації безробітних відбулося через неможливість отримати статус безробітного громадянам членам об'єднаних сільських громад, які працювали менше 6 місяців, законодавчо неврегульована ситуація щодо видобутку бурштину та міграційні процеси. Останнім часом значно збільшилась кількість населення працездатного віку, яке виїжджає працювати за кордон.

Протягом 2017 року послугами Сарненського районного центру

зайнятості скористалися 5769 осіб, в тому числі 3119 громадянин в статусі зареєстрованого безробітного.

Загальне працевлаштування громадян протягом року за сприяння служби зайнятості склало 3319 осіб, в тому числі за направленням центру зайнятості отримали роботу 3203 особи, що на 2,6% більше, ніж у 2016 році, з них 1152 зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування безробітних громадян збільшився на 5,1 відсоткових пункти та становив 36,9%.

На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 116 безробітних громадян, у тому числі 38 недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці та 78 осіб, які працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Чисельність працевлаштованих безробітних з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, становить 684 осіб, що на 13,1 відсотків більше ніж у 2016 році. У тому числі працевлаштовані 56 осіб із числа інвалідів.

В 2017 році за сприяння служби зайнятості працевлаштовані 47 учасників АТО, в тому числі 12 шляхом вступу на контрактну службу в Збройні Сили України, один працевлаштований самостійно за межами області, двоє отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власного бізнесу. Серед працевлаштованих учасників АТО двоє мають інвалідність, пов’язану з участю в бойових діях.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості протягом 2017 року професійне навчання проходив 691 безробітний, що на 8 відсотків більше прогнозованого показника. Серед них навчалися на курсах Державної служби зайнятості за професіями коваль ручного кування, муляр, електрогазозварник та тракторист сільськогосподарського виробництва, лісоруб, офіціант, підприємець-початківець, оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробці, створення додатків в середовищі Uniti 3D та машиніст (кочегар) котельні 18 учасників бойових дій.

До громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру був залучений 241 громадянин, що на 12,6 відсотків менше попереднього року.

Кількість зареєстрованих вакансій у Сарненському районі протягом 2017 року становила 3416 одиниць, укомплектовані за сприяння служби зайнятості 3248 вакансій. Навантаження на одне вільне робоче місце станом на 01.01.2018 року в Сарненському районі становить 19 осіб, що на 8 осіб більше минулого року.

Станом на 1 січня 2018 року чисельність зареєстрованих безробітних в районі становила 1 014 осіб, з них 555 осіб (54,7%) – жінки, 421 особа (41,5%) – молодь у віці до 35 років, 292 особи (28,8%) – особи, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, 754 осіб (74,4%) – мешканці сільської місцевості.

На початок січня 2018 року 750 осіб отримують допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2017 року становив 1727 грн. 32 коп.

На підприємствах району проводилась робота з оновлення виробничих потужностей, запровадження інновацій та прогресивних технологій, освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції та створення сучасних робочих місць.

Актуальною проблемою на ринку праці є працевлаштування осіб з інвалідністю, що пояснюється недосконалим механізмом стимулювання роботодавців до створення робочих місць для таких осіб.

Протягом 2017 року працевлаштовані 56 осіб з обмеженими фізичними можливостями, проходили навчання 10 осіб за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Залишається складною ситуація з працевлаштуванням населення сіл, селищ, що є наслідком недостатнього економічного розвитку цих територій.

 
 
Мета Програми
 
 

Метою Програми є створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності шляхом:

створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

збереження та розвитку трудового потенціалу;

підвищення ролі учасників соціального діалогу, зацікавлених у перетвореннях на ринку праці (об’єднань роботодавців та професійних спілок).

Програма розроблена управлінням праці та соціального захисту населення Сарненської районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Законів України «Про зайнятість населення», «Про місцеві державні адміністрації» та визначає основні напрями державної політики зайнятості, заходи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення регіону, зокрема, шляхом  збільшення попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, зменшення рівня безробіття в сільській місцевості, збільшення рівня працевлаштування неконкурентноспроможних верств населення (молоді, жінок, осіб з інвалідністю), забезпечення працевлаштуванням демобілізованих учасників антитерористичної операції, ветеранів війни-добровольців та  вимушено переміщених осіб працездатного віку.

В основі Програми - основні тенденції Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, План на 2018 – 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року. 

 

Головними напрямами вирішення проблем зайнятості населення у 2018 – 2022 роках будуть:

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад у розв’язанні проблем зайнятості населення та ефективного використання трудових ресурсів;

підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян;

забезпечення реалізації державної профорієнтаційної політики, що сприяє паритету попиту та пропозиції робочої сили, відродженню престижності робітничих професій;

підвищення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту, у різних сферах економічної діяльності через компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування на кожну особу;

збільшення кількості працевлаштованих безробітних шляхом реалізації активних форм роботи служби зайнятості;

підтримка безробітних через організацію громадських та тимчасових робіт для забезпечення тимчасової зайнятості населення, розширення сфери таких робіт;

підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних , які не мають професії, потребують перепідготовки або підвищення кваліфікації, шляхом організації професійного навчання на замовлення роботодавців та для самозайнятості;

удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи населення різних вікових груп, спрямованої на потреби ринку праці та формування усвідомлених підходів до вибору професії, особливо у молоді.

 

Контроль за реалізацією Програми

 

У реалізації Програми братимуть участь структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості у взаємодії з об’єднанням роботодавців і профспілок. 

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників.

 
Джерела фінансування Програми
 

Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття, районного бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

 
 

Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації

у сфері зайнятості населення Сарненського району до 2022 року

 
 
Найменування заходу
Виконавці

Термін виконання

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць

1) Реалізація активних програм сприяння зайнятості громадян шляхом підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг, у тому числі для вразливих на ринку праці груп населення; посилення адресності надання соціальної допомоги і послуг шукачам роботи;  впровадження нових форм та методів роботи з населенням та роботодавцями, а саме: профілювання та «кейс-менеджмент», он-лайн резюме, он-лайн співбесіда з роботодавцем, супровід соціально вразливих верств населення після працевлаштування, впровадження електронного кабінету роботодавця

Районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 - 2022
роки

2) Сприяння розвитку підприємницької ініціативи та самозайнятості безробітного населення, в першу чергу жителів сільської місцевості, мешканців малих міст, а також громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі інвалідів, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб,  для організації підприємницької діяльності за рахунок співфінансування

Районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 - 2022
роки

3) Проведення семінарів, тренінгів з підприємницької діяльності шляхом надання безоплатних та групових консультацій

Районний  центр зайнятості
2018 - 2022
роки

4) Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного соціального  внеску на загальнообо’язкове  державне соціальне страхування роботодавцям, які працевлаштовують безробітних з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці, та суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних за направленням центрів зайнятості строком не менше,  ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності  

Районний центр зайнятості
2018 - 2022
роки

5) Компенсація витрат роботодавцям на оплату праці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб

Районний центр зайнятості
2018 - 2022
роки

7) Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру, насамперед  соціально значимих видів громадських робіт,  у тому числі  соціальний супровід у складі служби соціально-психологічного відновлення учасників антитерористичної операції, надання допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, супровід осіб з інвалідністю з вадами зору тощо

Структурні  підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, об’єднані територіальні громади, районний центр зайнятості

2018 -
2022
роки

8) При загрозі масового вивільнення здійснення заходів, погоджених з профспілковими організаціями, спрямованих на зменшення кількості працівників, які підлягають вивільненню

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Рівненській області, районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації

2018 -
2022
роки

9) Забезпечення розширення кола роботодавців, які співпрацюють зі службою зайнятості, для задоволення їх кадрової потреби через подання інформації про наявність вакансій до служби зайнятості, інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність робочих місць і вакантних посад та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України та за кордоном

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 -
2022
 роки

10) Сприяти збереженню існуючих та модернізації застарілих робочих місць за рахунок впровадження на підприємствах, в установах та організаціях району новітніх технологій, інвестиційних проектів

Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 -
2022
роки

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності

економічно активного населення

1) Організація підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями

Районний центр зайнятості, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2018 -
2022
роки

2) Організація видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

Районний центр зайнятості, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2018 -
2022
роки

3) Впровадження нових інноваційних форм профконсультаційної, профінформаційної роботи з різними категоріями населення, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній орієнтації

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, районний центр зайнятості, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

2018 -
2022
роки

4 Проведення  комплексної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо державних соціальних гарантій на випадок безробіття та послуг, які надає служба зайнятості відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, шляхом висвітлення їх у засобах масової інформації та на Інтернет-сторінці регіональної служби зайнятості

Районний центр зайнятості
2018 -
2022
роки

5) Проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення рівня оплати праці, легалізації зайнятості населення, роз’яснення норм законодавства щодо прямої залежності отримання гарантій соціального страхування від офіційного працевлаштування

Структурні  підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, головний державний інспектор Управління Держпраці у Рівненській області, Сарненське об'єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2018 -
2022
роки

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

1) Проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії, акцентуючи увагу на потребах регіонального ринку праці, зокрема робітничих професіях:

- організувати для учнів закладів загальної середньої освіти масові профорієнтаційні заходи, дні відкритих дверей, акції, ярмарки, марафони професій, професіографічні екскурсії, тощо;

- провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо тенденцій сучасного ринку праці, найбільш затребуваних професій, спеціальностей;

- запровадити у практику роботи закладів професійної освіти проведення заходів щодо технік самостійного пошуку роботи;

- залучати до профорієнтаційної роботи  з учнями представників підприємств району

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади, районний центр зайнятості, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, об’єднані територіальні громади

2018 -
2022
роки

2) Здійснення інформування населення щодо можливостей здобуття робітничих професій у професійно-технічних закладах

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, вищі, професійно-технічні навчальні заклади, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, районний центр зайнятості

2018 -
2022
роки

3) Сприяння укладанню трудових договорів (терміном не менше 3 років) між роботодавцем та молодим працівником з метою залучення випускників університетів педагогічного профілю до роботи у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 -
2022
роки

4) Проведення системної профорієнтації серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів на вибір професії, затребуваних на ринку праці України

Районний  центр зайнятості, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 -
2022
роки

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

1) Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, неповнолітніх, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни - добровольців, організація професійного навчання для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці

Районний  центр зайнятості,  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,,  виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2018 -
2022
 роки

2) Надання профорієнтаційних послуг  молоді, в тому числі неповнолітнім та іншим громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні  працевлаштуванню

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, районний центр зайнятості виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, 

2018 -
2022
роки

3) Вжиття заходів щодо стану сприяння зайнятості дітей-сиріт, неповнолітніх, організовувати їх професійне навчання

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

 
2018 -
2022
роки

4) Сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю, підвищення їх конкурентоспроможності шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями відповідно до потреб ринку праці з урахуванням їх професійних знань, навичок та бажань і рекомендацій медико-соціальних експертних комісій

 
Районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад
2018 -
2022
роки

5) Вжиття заходів для залучення суб'єктів господарювання, які мають законодавчі підстави, на отримання фінансової допомоги для створення робочих місць для осіб з інвалідністю

Районний центр зайнятості, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад
2018 -
2022
роки
 
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                        В. Стельмах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до Програми
 
 
 

Таблиця 1. Показники професійної підготовки

 
(осіб)
Найменування показника
2017
звіт
2018
прогноз
2019
прогноз
2020
прогноз
2021
прогноз
2022
прогноз

Кількість випускників навчальних закладів в регіоні

689
658
657
650
710
660
 
Клесівська ОТГ
 
83
77
64
114
102
111
 
Немовицька ОТГ
 
137
117
105
173
167
171
 

Усього випускників навчальних закладів району

 
909
852
826
937
979
942

випускників вищого професійного училища № 22

515
477
450
450
450
450

випускників Сарненського педагогічного коледжу

134
152
144
147
158
158

випускників державного професійно-технічного навчального закладу «Сарненський професійний аграрний ліцей»

277
267
288
297
300
300
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2. Надання соціальних послуг службою зайнятості в Сарненському районі  

                
(осіб)
 
Найменування
показника

2017 рік

звіт

2018 рік

прогноз
2019 рік
прогноз
2020 рік
прогноз
2021 рік
прогноз
2022 рік
прогноз

1. Чисельність безробітних громадян, які отримуватимуть послуги служби зайнятості

3119
3300
3300
3300
3250
3250
Звернуться протягом року
2066
2200
2200
2200
2150
2150

2. Чисельність осіб, забезпечених роботою (за направленням служби зайнятості, самостійно та шляхом укладання цивільно-правових угод)

3319
3200
3200
3200
3200
3200

3. Кількість вакансій, поданих роботодавцями, одиниць

3416
3450
3480
3500
3500
3500

4. Чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні послуги

8773
8600
8600
8600
8700
8700
з них матимуть статус безробітного
3066
2090
2100
2100
2080
2080

5. Чисельність осіб, старше 45 років, що отримували ваучер

0
0
1
1
1
1

6. Чисельність осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру (за рахунок всіх джерел фінансування)

241
320
320
320
325
325
з них матимуть статус безробітного
70
50
50
50
55
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 3.  Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю  

 
(осіб)
Найменування
показника
2017 рік
звіт
2018 рік
прогноз
2019 рік
прогноз
2020 рік
прогноз
2021 рік
прогноз
2022 рік
прогноз

1. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть працевлаштовані за сприяння Державної служби зайнятості України

56
57
58
59
60
60

2. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть проходити професійне навчання за сприяння Державної служби зайнятості

10
10
10
10
12
12

3. Чисельність осіб з інвалідністю, які будуть залучені до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

1
1
1
2
2
2